Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

sema.oglak adu.edu.tr

Prof.Dr.
Sema Oğlak

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Yönetim Ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Bakım yoksulluğu ve uzun süreli bakım politikaları ilişkisi
iktisat ve toplum dergisi

2022 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi ve Türkiye
Toplumsal Politika Dergisi

2020 Yaşamboyu Öğrenme ve Aktif Yaşlanma Bakış Açısından Üçüncü Yaş Üniversiteleri: İyi Uygulama Örnekleri
Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi
SEMA OĞLAK AYŞE CANATAN
2019 Yaşlı Sosyal RefahınınKüresel Yaşlanma İzlem Endeksi Yönünden Değerlendirilmesi ve Türkiyenin Görünümü
Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi
SEMA OĞLAK
2018 THE RELATIONSHIP OF STRESS AND WORKAHOLISM TO DEMOGRAPHIC VARIABLES AND OCCUPATIONAL STATUS IN HOSPITAL HEALTH WORKERS
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütüsü Dergisi
SEMA OĞLAK ESİN DURMAZ
2017 Yaşlı Bakımında Görünmeyen İşgücü: Aile Bakımı ve Ekonomik Değeri
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
SEMA OĞLAK
2017 Long Term Care in Turkey: Are we Ready to Meet Older people’xxs Care Needs?
Innovation in Aging
SEMA OĞLAK AYŞE CANATAN İSMAİL TUFAN
2016 Active Ageing Social and Cultural Integration of Older Turkish Alevi Refugees in London
Journal of Muslim Minority Affairs
SEMA OĞLAK SHEREEN HUSSEIN
2016 Evde Bakımın İhmal Edilen Boyutu Sosyal Bakım
Türkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics
SEMA OĞLAK
2014 Elderly People Volunteering in Long Term Care Facilities In Izmir Turkey
İşGüç” Industrial Relations and Human Resources Journal
SEMA OĞLAK Hussein Shereen
2014 Training Unemployed Women for Adult Day Care in Izmir Turkey A Program Evaluation
Journal of Gerontology&Geriatrics Education
Hussein Shereen SEMA OĞLAK
2013 Yaşlı Bakım Politikaları ve Refah Düzenlemeleri
ODTÜ'lüler Bülteni
SEMA OĞLAK
2012 Migrant Care in Turkey
European Network on Intercultural Elderly Care
SEMA OĞLAK
2011 Türkiye de Yaşlı Bireylerin Bakım Gereksinimlerine Yönelik Yaşadığı Ortamda Sunulacak Bakım Modelleri
İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
SEMA OĞLAK
2010 Care allowance for people in need of care in Turkey An ethical and social evaluation
Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology
SEMA OĞLAK ERDEM ÖZKARA
2008 Türkiye de Bakıma Muhtaç Bireylerin Bakım Hizmetlerinde Sosyal Bakım Elemanının Eğitimi ve İstihdam Açısından Önemi
Öz-Veri Dergisi
SEMA OĞLAK
2007 Uzun Süreli Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası
Turkish Journal of Geriatrics-Turk Geriatri Dergisi
SEMA OĞLAK
2007 Yaşlının Evde Bakımında Danimarka Skeavinge Modeli
Modern Hastane Yönetimi
SEMA OĞLAK
2006 Almanya ve Japonya da Bakım Sigortası Uygulamaları Mukayeseli Bir Değerlendirme
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası
ALİ SEYYAR SEMA OĞLAK
2004 Danimarka ve Hollanda Sosyal Güvenli sistemlerinde Bakım Hizmetleri Mukayeseli bir Değerlendirme
öZ-VERİ DERGİSİ
ALİ SEYYAR SEMA OĞLAK
2004 Euthanasia Education for Health Professionals in Turkey students change their opinions
Nursing Ethics
ERDEM ÖZKARA MUSTAFA MURAT CİVANER SEMA OĞLAK ATİLLA SENİH MAYDA
2003 SA 8000 Kuruluş Değerlerinin Kanıtlanmasının Yeni Evrensel Çözümü
İŞ-GÜÇ ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI DERGİSİ

2001 Değişimin Önündeki En Büyük Engel Haşlanmış Kurbağa Yaklaşımı
Modern Hastane Yönetimi Dergisi
SEMA OĞLAK
2001 Nasıl Algılanıyoruz Bir Toplumsal İmaj Araştırması
Modern Hastane Yönetimi Dergisi

2000 Bir Kamu Hastanesinde Kurumsal Kültür Araştırması
Modern Hastane Yönetimi

2000 Üçüncü Basamak Hastanelere Başvuru Nedenleri
Modern Hastane Yönetimi Dergisi
AZİZE DİLEK GÜLDAL SALİH SEMİH ŞEMİN SEMA OĞLAK
2000 Hastanelerin Teknolojik Verimliliğinde Yeni Bir Yaklaşım Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri
Modern Hastane Yönetimi Dergisi
SEMA OĞLAK
1998 Hastanelerde Tıbbi Cihaz Verimliliğinde Umut Veren Bir Meslek Biyomedikal Mühendislik
Modern Hastane Yönetimi
SEMA OĞLAK
Ulusal Tam metin bildiri
05.04.2021 YAŞLININ BAKIMINDA AİLENİN ROLÜ VE BAKIM PARASI UYGULAMALARI / 20. Çalışma Ekonomisi ve endüstri İlişkileri Kongresi Sosyal Politikada Güncel Tartışmalar

Uluslararası Tam metin bildiri
24.06.2021 Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde Türkiye’nin Görünümü Üzerine Bir Değerlendirme / II.Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
An importance of Social Care Insurence in Long Term Care / THE THIRD INTERNATIONAL HOME CARE CONGRESS

Ulusal Tam metin bildiri
BAKICI DOSTU İŞYERİ POLİTİKALARI İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ / 11.ULUSAL YAŞLILIK KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
01.10.2018 Çalışma ve Toplumsal hayatta Yaşlı Hakları / Yaşlılık Atölyesi

Uluslararası Özet bildiri
12.04.2017 Yaşlılara Yönelik Evde Alternatif Sağlık/Bakım Modelleri / Uluslararası Akademik Geriatri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Yaşlının bakımında aile üyelerinin karşılaştıkları güçlükler / Aile Üyeleri için Evde Yaşlı ve Engelli Bakım Konferansı

Uluslararası Özet bildiri
27.09.2016 The importance of Salutogenic approach to health promotion for older people, in Turkey / Health Promotion Research.An International Forum. ”Next Society”.

Uluslararası Tam metin bildiri
01.11.2019 Evde yaşayan yaşlıların aktif yaşlanma ve yaşam kalitesi yönünden değerlendirilmesi: Nazilli örneği / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
20.12.2019 Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / III.Uluslararası EUREFE 2019 Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
11.10.2019 Yaşlının Bakımında Ailenin Rolü ve Bakım Parası Uygulamaları / 20. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
20.12.2019 Yaşam Boyu Öğrenme ve Aktif Yaşlanma Yönünden Üçüncü Yaş Üniversiteleri: İyi uygulama Örnekleri / 6.Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK)

Uluslararası Tam metin bildiri
05.12.2012 Older Turkish migrants in the UK: role of distinct culture, immigration histories and unmet care needs / Turkish Mıgratarion in European Conference

Uluslararası Özet bildiri
30.05.2014 ageing, identity and place: The experience of Turkish migrants in yhe United Kingdom / In Turkish migration in Europe International Conference

Uluslararası Özet bildiri
01.04.2018 Demans Dostu Toplumlar Oluşturmada Belediyelerin Rolü / International Congress Political, Economic and Financial Analysis (PEFA Kongresi)

Ulusal Özet bildiri
18.10.2017 Yaşlı Bakımında Görünmeyen İşgücü: Aile Bakımı ve Ekonomik Değeri / 18.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
18.10.2017 Türkiye’nin Yaşlı Sosyal Refanının Küresel Yaşlanma İzlem Endeksi Açısından Değerlendirilmesi / 18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
26.10.2017 Effects on stress levels of workaholism in health workers, the case of Turkey / 4.Scientific and professional international conference, Health of the working-age population

Ulusal Özet bildiri
22.05.2017 Geleceğin Yaşlılarına robotlar mı Bakacak? / 9.Ulusal Yaşlılık kongresi

Ulusal Özet bildiri
22.05.2017 Yaşlı Bakımında Erkek Bakıcılar Gerekçeleri ve Rolleri / 9.ulusal Yaşlılık kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.11.2017 Yaşlı Bakımında İşgücü sorununa alternatif çözüm: Robot Bakıcılar / 4. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.10.2017 Danimarka örneği çerçevesinde yaşlı istiihdam politikaları / EUREFE’17 ULUSLARARASI EKONOMİ KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
Yaşlının Bakımında Görünmeyen Kahramanlar Bakım Elemanları Karşılaştıkları Güçlükler ve Çözümler / Bakımlı Yaşlanmak

Ulusal Tam metin bildiri
Yaşlının Evde Bakımı / Evde Sağlık ve Bakım Günleri 2014-2015

Ulusal Özet bildiri
Evde Bakım Hizmetleri Tanımı Temel Kavramlar ve Etik Yaklaşım / Evde Sağlık Eğitimi Programı

Ulusal Tam metin bildiri
Hemşirelik Etiği / hemşirelik Haftası Etkinlikleri

Ulusal Tam metin bildiri
Yaşlının Bakımında Ülke Modelleri / Evde Sağlık Bakım Günleri 2014-2015

Ulusal Tam metin bildiri
Yaşlının Evde Bakımında Ülke Örnekleri / Tarsus Bunama Alzheimer Parkinson Konferansı

Uluslararası Özet bildiri
Lifelong Learning among older people Ankara University as an Friendly Universities in Turkey / Inaugural Age-Friendly Universities Conference

Uluslararası Özet bildiri
02.12.2015 The Small Houses Adana Turkey / Nursing Home Research International Working Group

Uluslararası Özet bildiri
18.03.2015 From Age Friendly Environments to Age Friendly Hospitals / IV. TURYAK International Congress on ”Longevity”

Ulusal Tam metin bildiri
Uzun Süreli Bakım Kapsamı ve Bakım Güvencesinde Dünya Örnekleri / Evde Bakımda Neredeyiz?

Uluslararası Davetli konuşmacı
Trends at Long Term care Policies in Development Countries / III. Forum Deutsch-Turkischer Wissenschftskooperation Diversitat in Gesellschaft, Gesundheit und Bildung

Ulusal Sözlü Bildiri
Yaşlılıkta Uzun Süreli Bakım Politikaları Türkiye ve Dünyadan Örnekler / 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Building age friendly environments in Turkey Hospital examples / 6th.International Social&Applied Gerontology Symposium

Ulusal Özet bildiri
Hastanelerin Teknolojik Verimliliğinde Yeni bir Yaklaşım Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri / VII.Ulusal Medikal Fizik Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Üçüncü Basamak Hastanelere Başvuru Nedenleri / 3. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
Nasıl Algılanıyoruz Bir Toplumsal İmaj Araştırması / 3. Ulusal Sağlık ve Hastane yönetimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal Tam metin bildiri
Sağlık Çalışanlarına Ötanazi Eğitimi Görüşler Değişiyor / 3.Ulusal Tıp Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı)

Ulusal Tam metin bildiri
Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası / IV. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitimleri ve İşe yönelik Kaygılarına ilişkin Görüşlerinin Araştırılması / 1. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
Meslek Standartları ve maslek Standartları doğrultusunda Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik Müfredatının Standardizasyonu Önerisi / 1. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Ulusal Davetli konuşmacı
Avrupa Birliğinde Evde Bakım Modelleri / Avrasya 2006 Sağlık ve Sosyal Bakım Forumu

Ulusal Sözlü Bildiri
Yerel Yönetimlerde Evde Bakım Modelleri / 1.Ulusal Yerel Yönetimlerde Sağlık Hizmetleri Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
İzmir Valiliği Yaşlı ve Özürlü Hizmet Sistemi Projesi YÖHİM / İzmir 1. İleri Yaş Sempozyumu

Ulusal Poster
Evde Bakım hizmetlerinde Kalite ve Etik / 2.Ulusal Evde Bakım Kongresi

Ulusal Sözlü Bildiri
Gündüz Bakım Merkezlerinde İstihdam Edilecek Sosyal Bakım Aktivite Elemanı Yetiştirme Projesi / İzmir 2. İleri Yaş Sempozyumu

Ulusal Davetli konuşmacı
Evde Bakım Hizmetlerinin Organizasyonu ve Planlama Süreci / 3.Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi

Ulusal Davetli konuşmacı
Dünyada Evde Bakım Modelleri / Uluslararsı Katılımlı 7.Özürlüler Vakfı Kongre ve sosyal etkinlikleri

Uluslararası Sözlü Bildiri
Yaşlının Evde Bakımında Danimarka Skeavinge Örneği / 1.Uluslararası Bakım Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Türkiye Evde Bakıma Hazır mı / Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
Bakıma Muhtaç Özürlüler için Bakım Ücreti uygulamasının Etik ve Adli tıp yönünden Değerlendirilmesi / 1. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
It is possible for similar cultures to have similar solutions to became alternatives How can Greek KAPI model be applied to Turkey in integrated care serviced of aged / 1st.European Transcultural Nurses' Association (ETNA) International Conference

Uluslararası Sözlü Bildiri
Avrupalıların Yaşlanması Sağlık turizmi açısından Türkiye için bir fırsat olabilir mi / 2.Uluslararası Sağlık turizmi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Bir Avrupa Birliği Projesi Sosyal Bakım Aktivite Elemanı Eğitimi / Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
Sosyal Bakım elemanının İstihdam Fırsatları / Uluslararası Sosyal Bakım Sempozyumu

Uluslararası Sözlü Bildiri
An Importance of Adult Day Care Centres in terms of quality of life / International Conference on Social Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
Yaşlı Bireylerin Yaşama Aktif Katılımının en Güçlü Aracı olan Gönüllülük Faaliyetlerinde Biz nerdeyiz / Akademik Geriatri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Older Turkish Migrants Care Needs in the UK Cultural Encounters in Long term care / ınternational conference on Evidence-Based Policy in Long-term care

Uluslararası Sözlü Bildiri
Uzun süreli Bakımda İşgücünün İstihdam Sorunları ve gelecek fırsatları / 4.Türkiye Uluslararası Uzun Yaşam Sempozyumu

Uluslararası Sözlü Bildiri
Long term care Workforce Challenges Employment and Future / V. International Psyco-Social and Applied Gerontology Symposium

Uluslararası Özet bildiri
Turkish Migrants in the UK role of distinct culture immigration histories and unmet care needs / Turkish Migration in Europe: Protecting the Next 50 years

Uluslararası Poster
Old People Volunteering in Residential Care Homes An Example of İzmir Turkey / 2Oth.International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) world Congress(digital Ageing:A New Horizon for Health Care and Active ageing)

Uluslararası Sözlü Bildiri
Assumed and invisble roles of familyes and kinship in long term care provision among Turkish Migrants in the UK / 11th. European Sociaological Association (ESA)Conference (Crisis, Critique and Change)

Uluslararası Özet bildiri
Uzun Süreli Bakım Politikalarında Değişen Eğilimler / 4.Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Active Ageing Social and Cultural Integration of Elderly Turkish Alevi Refugees in London / III.European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Davetli konuşmacı
Gündüz Bakım Hizmetleri ve Yaşam Kalitesine Katkısı / Uluslararası Bugün, Yarın, Gelecekte Bakım İhtiyacı Sempozyumu

Uluslararası Sözlü Bildiri
Ageing identity and place the experience of Turkish migrants in the United Kingdom / Turkish Migration Conference Comparative Perspectives and Continuities

Uluslararası Sözlü Bildiri
Importance of Gerontechnology use for Turkish Elderly People / 9th.World Conference of Gerontechnology

2022 kurtuluşunun 100. yılında geçmişten geleceğe Nazilli , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiyede yaşlanma gerçeği
OĞLAK SEMA
Akademisyen yayınevi,sedat akkurnaz, tuncay ercan sepetçioğlu, arzu özver
978-625-8299-03-8
2022 Kuşaklararası İlişkiler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kuşaklararası dayanışmada yenilikçi bir uygulama: Kuşaklararası yaşam modeli
OĞLAK SEMA
nobel akademik yayıncılık,Doç.Dr Harun Ceylan
978-625-417-948-8
2021 Gerontolojik Sosyal hizmet , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yaşlılar için Gündüz Bakım Hizmetleri
OĞLAK SEMA
Nobel Akademik Yayıncılık,Emre Binici
978 625439B494 3
2020 MODERN HAYAT VE YAŞLILIK , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),
OĞLAK SEMA
NOBEL KİTABEVİ,HARUN CEYLAN
978-605-320-114-4
2020 YAŞLI SAĞLIĞINA ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),YAŞLI HAKLARI
OĞLAK SEMA
GAZİ KİTABEVİ,GÜZEL DİŞÇİGİL
978-625-7727-61-7
2018 Gerontoloji Bakım ve Sağlık II.Cilt , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),60 Tazelenme Ünivrsitesi: Sorumluluk Meşalesi
TUFAN İSMAİL,AKÇİÇEK SELAHATTİN FEHMİ,ŞAHİN SEVNAZ,OKTUĞ ZENGİN MELİS,ONUR AYŞE ZEYNEP,TUNA MUAMMER,DİŞCİGİL GÜZEL,DELİBAŞ KAYHAN,CANATAN AYŞE,OĞLAK SEMA
Nobel Akademik Yayıncılık,İsmail Tufan, Mithat Durak
978-605-7928-04-7
2018 Gerontoloji Bakım ve Sağlık II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yaşlılıkta Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesinde Salutojenik Yaklaşımın Önemi
OĞLAK SEMA
Nobel Akademik Yayıncılık,İsmail Tufan, Mithat Durak
978-605-7928-04-7
2018 The Routledge Handbook of Social Care Work Around the World , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Long-term care in Turkey: challenges and opportunities
OĞLAK SEMA
Routledge,Karen Christensen, Doria Pilling
9781472479457
2018 Temel Gerontoloji , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),21. Yüzyılda Yaşlanma ve Aktif Yaşlanma
OĞLAK SEMA
Hedef CS Basın Yayın,Emine Özmete, Ayşe Canatan
978-605-9877-66-4
2017 From home to home, Guided by older migrants in Europe , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),My Family has always come first
OĞLAK SEMA
Drukkerij Tielen,Saloua Berdai, WEndela Gronthoud, Ineke de Kam, Yvonne Witter
Erişim Linki
2017 GENERATIONESInternational Network for the Study of Intergenerational Issues INSII , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kuşaklar, kuşaklararası ilişkiler, kuşak politikasI
OĞLAK SEMA,CANATAN AYŞE,Lüscher Kurt
UNİVERSITAT KONSTANZ,LÜSHER, KURT, KLIMCZUK, ANDRZEJ
978-3-89318-076-9
2016 Generationes, Intergenerational Relationships, Generational Policy: A Multilingual Compendium - Edition 2016 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kuşaklar, kuşaklararası ilişkiler, kuşak politikası
OĞLAK SEMA,CANATAN AYŞE
Universitat Konstanz,Kurt Lüsher
978-3-89318-069-1 Erişim Linki
2015 Deutschland und die Türkei Band III Diversitaet in Gesellschaft Gesundheit und Bildung , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Langzeitpflege und neue Trends in der Pflegepolitik
OĞLAK SEMA
Siyasal Kitabevi,BordeTheda, Esen Erol
9786059221115
2015 TÜRKİYE VE ALMANYA CİLT III TOPLUM SAĞLIK ve EĞİTİMDE ÇEŞİTLİLİK , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Uzun Süreli Bakım ve Bakım Politikalarında Değişen Eğilimler
OĞLAK SEMA
Siyasal Kitabevi,Borde Theda, Esen Erol
9786059221122
2015 Modern Hayat ve Yaşlılık , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Uzun Süreli Bakım Hizmetlerinde İşgücü Sorunları ve İşgücü Arzını Artıracak Çözüm Stratejileri
OĞLAK SEMA
Nobel Akademik Kitabevi,Harun Ceylan
978-605-320-114-4
2014 Küreselleşme ve Yaşlılık Eleştirel Gerontolojiye Giriş , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye'de Yaşlının Uzun Süreli Bakımında Bakım Politikaları
OĞLAK SEMA
Ütopya Yayınevi,Korkmaz Nilüfer, Yazıcı Suzan
978-605-5580-63-6
2012 İstanbul Yaşlılık Günleri İstanbul Yaşlılık Çalıştayı Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yaşlılık ve Sosyal Güvence, Sigorta sistemleri, Mimari-Teknolojik Çözümler
Tufan İsmail, Sezerman Osman Uğur, Oğlak Sema, Tekin, N, Eriş B, Özkaya H, Aydın K, Sultanoğlu Z, Farımaz H, Şayeste F
İstanbul Daarülaceze Müdürlüğü Yayını,Abay Ali Rıza, Bekaroğlu Yüksel
2011 Çocuk Gelişimi ve Kadın İstihdamı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),2011 Avrupa Gönüllülük Yılında Türkiye'de Gönüllülük ve Yaşlı Bireylerin Gönüllülük Faaliyetlere Katılımı
OĞLAK SEMA,Tinie Kardol
Elma Teknik Basım,Karabıyık İlyas, Sezgin Osman
2011 İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı 2009 2013 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dezavantajlı Gruplar
Genç Arzu, Şimşek Hatice, Oğlak Sema, Yıldırım Sarı Hatice, Bilge D, Gülay D, Erdem D, Akbulat N, Ceylan Y
Oral Etiket Basım,İzmir Büyük Şehir Belediyesi Sağlıklı Kentler Projesi Kıoordinatörlüğü
978-975-18-0124-1
2010 Gündüz Bakım Merkzelerinde İstihdam Edilecek Sosyal Bakım Elemanı Yetiştirme Projesinin Faaliyet ve Sonuçları , Bilimsel Kitap , Tümü,
OĞLAK SEMA
Okullar Yayınevi,
2008 Geçmişten Geleceğe Sağlık Teknikerliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Meslek Standartları ve Mesleki Eğitimin Yapılandırılmasındaki Önemi"
YAYLALI DEMİRER FATMA ŞİRİN,OĞLAK SEMA
Onur Matbaacılık,Gözil Rabet, Koçkaya Arzu E, Işıldar Gamze Yücel
978-605-5988-08-1
2008 Evde Bakım Hizmetleri ve Bakım Sigortası Ülke Örnekleri ve Türkiye , Bilimsel Kitap , Tümü,
OĞLAK SEMA
Color Ofset Matbaası,
978-9944-5417-1-8
2006 Özürlülere Adanmış Sosyal Politika Yazıları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Almanya ve Japonya'da Bakım Sigortası Uygulamaları
SEYYAR ALİ,OĞLAK SEMA
Adapazarı Büyükşehir Belediyesi,
975-6267-64 X
1999 Hastane İnfeksiyon Kontrol El Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sterilizasyon
OĞLAK SEMA
Dokuz Eylül Hastanesi Basımevi,Ellidokuz Hülya, Yüce Ayşe