Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

turkay.henkoglu adu.edu.tr

Doç.Dr.
Türkay Henkoğlu

Söke İşletme Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Sosyal Ağ Platformlarının Bilgi Politikalarına İlişkin Gizlilik Algısı: Kullanıcı Bilgi Davranışının Değerlendirilmesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2022 Bilgi ve İletişim Teknolojileriyle Özel Hayata Karşı İşlenen Suçların Değerlendirilmesi
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi

2021 Uzaktan Eğitim Sistemlerinde Kişisel Hakların Korunması: Türkiye'deki Üniversitelerin Koronavirüs Salgını (COVID-19) Sürecine Yönelik Değerlendirme
Bilgi Dünyası

2019 Türkiye'deki Üniversite Web Sitelerinin Görme ve İşitme Engelli Kullanıcılar Açısından Erişilebilirliklerinin Değerlendirilmesi
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

2019 Bilgi Saklama Süreçlerinde Yapay Zekâ Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Risk Değerlendirmesi
Arşiv Dünyası

2019 Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Programlarının Bilgi Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

2017 Kişisel verileriniz ne kadar güvende? Bilgi güvenliği kapsamında bir değerlendirme
Arşiv Dünyası

2017 Veri Koruma Kanununun Getirdikleri
Journal of Current Researches on Social Sciences

2016 Information Security and the Protection of Personal Data in Universities
International Journal of Business and Management Invention

2015 Üniversite Kütüphanelerinde Kişisel Verilerin Korunması
Bilgi Dünyası

2014 Sosyal Paylaşım Ağlarında Gizlilik: Facebook İncelemesi
Bilgi Dünyası

2014 Privacy in social networks: An analysis of Facebook
International Journal of Information Management

2013 Avrupa Birliği (AB) Bilgi Güvenliği Politikaları
Türk Kütüphaneciliği

2013 Bilgi Erişim Platformu Olarak Bulut Bilişim: Riskler ve Hukuksal Koşullar Üzerine Bir İnceleme
Bilgi Dünyası

2013 İnternet Erişim Özgürlüğünün Kısıtlanması: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
Bilgi Dünyası

2012 Elektronik Bilgi Güvenliğinin Sağlanması ile İlgili Hukuki ve Etik Sorumluluklar
Bilgi Dünyası

Ulusal Tam metin bildiri
16.11.2016 Kişisel verileriniz ne kadar güvende? Bilgi güvenliği kapsamında bir değerlendirme / Hazine-i Evrak'ın 170. Kuruluş Yıldönümü ve XI. Arşivcilik Günü Etkinliği

Ulusal Tam metin bildiri
27.11.2019 Bilgi Saklama Süreçlerinde Yapay Zekâ Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Risk Değerlendirmesi / Hazine-i Evrakın 173. Kuruluş Yıl Dönümü ve XIV. Arşivcilik Günü Etkinliği

Ulusal Tam metin bildiri
08.10.2019 Yapay Zekâ Sistemlerinin Güvenlik ve Hukuk Bağlamındaki Etkilerine İlişkin İnceleme ve Öngörüler / Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ

Uluslararası Tam metin bildiri
23.12.2020 Sanal Duvarın Arka Yüzü: Merkezi Veri Depolama Ortamları ve İletişim Teknolojilerinin Bilgiye Tehdidi / 8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: Gerçek Ötesi ve Bilgi Yönetimi

Ulusal Tam metin bildiri
22.10.2017 Hukuksal Zorunluluklara Bağlı Olarak Veri Korumaya Bakış Açısındaki Değişim / Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar

Ulusal Tam metin bildiri
04.04.2016 Elektronik Ortamlarda Bilgi Güvenliğinin Sağlanması / Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi

Uluslararası Tam metin bildiri
07.07.2014 Evaluation of Conditions Regarding Cloud Computing Applications in Turkey, EU and the USA / 4th International Symposium on Information Management in a Changing World

Uluslararası Tam metin bildiri
01.05.2015 Dijital Yerlilerin Bilgiye Erişimi: Riskler ve Güvenli İnternet Kullanımına Yönelik Öneriler / 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
27.12.2019 Yapay Zekâ Sistemlerinin Güvenlik ve Hukuk Bağlamındaki Etkilerine İlişkin İnceleme ve Öngörüler / Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ

Ulusal Tam metin bildiri
15.12.2019 Bilgi Saklama Süreçlerinde Yapay Zekâ Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Risk Değerlendirmesi / Hazine-i Evrakın 173. Kuruluş Yıl Dönümü ve 14. Arşivcilik Günü Etkinliği: Kuvve-i Hafızadan Yapay Zekâya

Uluslararası Tam metin bildiri
23.12.2020 Sanal Duvarın Arka Yüzü: Merkezi Veri Depolama Ortamları ve İletişim Teknolojilerinin Bilgiye Tehdidi / Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu: Gerçek Ötesi ve Bilgi Yönetimi

Ulusal Tam metin bildiri
22.10.2017 Hukuksal Zorunluluklara Bağlı Olarak Veri Korumaya Bakış Açısındaki Değişim / Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi. E-BEYAS2017: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar

Ulusal Tam metin bildiri
20.12.2017 Kişisel Verileriniz Ne Kadar Güvende Bilgi Güvenliği Kapsamında Bir Değerlendirme / Hazine-i Evrak ın 170. Kuruluş Yıldönümü ve XI. Arşivcilik Günü Etkinliği: Kolektif Hafızada Kırılganlık: Bilgi Güvenliği

Ulusal Tam metin bildiri
19.04.2016 Elektronik Ortamlarda Bilgi Güvenliğinin Sağlanması / Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi

Uluslararası Tam metin bildiri
07.07.2014 Evaluation of conditions regarding cloud computing applications in Turkey EU and the USA / The 4th International Symposium on Information Management in a Changing World

Uluslararası Tam metin bildiri
04.09.2014 Dijital Yerlilerin Bilgiye Erişimi Riskler ve Güvenli İnternet Kullanımına Yönelik Öneriler / Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu

2023 Yapay Zekâ: Disiplinlerarası Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yapay Zekânın Sosyoekonomik Etkileri ve Belirsiz Geleceği
HENKOĞLU TÜRKAY
Vakıfbank Kültür Yayınları,Küçükcan Berrin, Yıldırım Banu Fulya
978-625-6385-19-1
2022 Sosyal Bilimlerde Güncel Çalışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Karar Destek Sistemlerinin Çevrimiçi Öneride Kullanımı ve Algoritma Yanlılığı
HENKOĞLU TÜRKAY
Gazi Kitabevi,Benli, Tahir
978-625-8275-23-0
2022 Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırma ve İncelemeler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bilişim suçlarına yönelik hukuksal ve etik kabullenme: Yönetim bilişim sistemleri bölümü öğrencileri üzerine bir değerlendirme
HENKOĞLU TÜRKAY, ŞEREFOĞLU HENKOĞLU HALİSE
Akademisyen Kitabevi,Coşkun Karadağ Neslihan, Balcıoğulları Abdullah
978-625-8299-38-0
2022 Dijital Çağda İşletme Yönetimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İşletme Yönetiminde Bilgi Güvenliği Uygulamaları
HENKOĞLU TÜRKAY
Gazi Kitabevi,E. Sümer ve S. Ilgaz Sümer
9786258374445
2019 Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yapay Zekâ Sistemlerinin Güvenlik ve Hukuk Bağlamındaki Etkilerine İlişkin İnceleme ve Öngörüler
HENKOĞLU TÜRKAY
Ankara Üniversitesi Yayınları,B. Yalçınkaya, M. A. Ünal, B. Yılmaz ve F. Özdemirci
978-605-136-472-8 Erişim Linki
2017 Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hukuksal Zorunluluklara Bağlı Olarak Veri Korumaya Bakış Açısındaki Değişim
HENKOĞLU TÜRKAY
Ankara Üniversitesi Yayınları,F. Özdemirci ve Z. Akdoğan
978-605-61009-8-7 Erişim Linki
2015 International Symposium on Philosophy of Libraray and Information Science : Ethics : Theory and Practice , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dijital yerlilerin bilgiye erişimi riskler ve güvenli internet kullanımına yönelik öneriler
ŞEREFOĞLU HENKOĞLU HALİSE
Hiperlink Yayınları,H. S. Keseroğlu, G. Demir, E. Bitri ve A. Güneş
9756059143042
2015 Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması , Bilimsel Kitap , Tümü,
HENKOĞLU TÜRKAY
Yetkin Hukuk Yayınları,
978-975-464-982-6
2014 Communications in Computer and Information Science: Challenges of Information Management Beyond the Cloud , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Evaluation of Conditions Regarding Cloud Computing Applications in Turkey, EU and the USA
HENKOĞLU TÜRKAY, KÜLCÜ ÖZGÜR
Springer,J. N. Gathegi, Y. Tonta, S. Kurbanoğlu, U. Al ve Z. Taşkın
978-3-662-44411-5
2014 Communications in Computer and Information Science: Challenges of Information Management Beyond the Cloud , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Evaluation of Conditions Regarding Cloud Computing Applications in Turkey, EU and the USA
HENKOĞLU TÜRKAY,KÜLCÜ ÖZGÜR
Springer,J. N. Gathegi, Y. Tonta, S. Kurbanoğlu, U. Al ve Z. Taşkın
978-3-662-44411-5
2011 Adli Bilişim: Dijital Delillerin Elde Edilmesi ve Analizi , Bilimsel Kitap , Tümü,
HENKOĞLU TÜRKAY
Pusula Yayıncılık,
978-9944-711-62-3
2006 PC'nin Efendisi , Ders Kitabı , Tümü,
HENKOĞLU TÜRKAY, TÜRK MUSTAFA
Pusula Yayıncılık,
975-6477-70-9
2003 Modern Donanım Mimarisi , Ders Kitabı , Tümü,
HENKOĞLU TÜRKAY
Pusula Yayıncılık,
978-975-6477-24-3