Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

altay.kandemir adu.edu.tr

Doç.Dr.
Altay Kandemir

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı

CV (PDF)


2015- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık -  Mehmet S.
Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarında lökosit sayısı ile klinik seyir arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
2020
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık -  Hurşide U.
Peptik ülserli hastalarda helikobakter pilori tespitinde hangi testi kullanalım?
2022
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık -  Sümeyra I.
Etkin ve güvenilir kolonoskopi hazırlığında belirleyici olan faktörler
2022
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Tıpta Uzmanlık -  Sevgi K.
Akut pankreatit hastalarının CRP-albumin oranı, nötrofil-lenfosit oranı ve glukoz -lenfosit oranı ile hastalığın şiddeti, hastane içi mortalite ve hastanede kalış süresi arasındaki ilişkinin incelenmesi
2015-2016-Lisans Portal Hipertansiyon
2015-2016-Lisans İlaçlar alkol ve karaciğer
2015-2016-Lisans Hemakromatozis
2015-2016-Lisans ERCP ve endoskopik terapötik yöntemler
2015-2016-Lisans Malabsorbsiyon sendromları
2015-2016-Lisans Besinlerin hazım ve absorbsiyonları
2015-2016-Lisans Besinlerin absorbsiyonları ve malabsorbsiyon sendromları
2015-2016-Lisans Otoimmun hepatitler ve overlap sendromlar
2015-2016-Lisans Gastrit ve gastrik ülserler
2016-2017-Lisans İshal ve kabızlık olan hastaya yaklaşım
2016-2017-Lisans Karın ağrısı olan hastaya gastrointestinal sistem açısından yaklaşım
2016-2017-Lisans Otoimmun hepatit ve overlap sendromları
2016-2017-Lisans Koledokolitiazis ve kolestaz ,ERCP ve EUS
2016-2017-Lisans Duodenal ülser hastalığı
2016-2017-Lisans Portal hipertansiyon-hepatorenal ve hepatopulmoner sendrom
2016-2017-Lisans besinlerin absorbsiyonları ve malabsorbsiyon sendromları
2016-2017-Lisans Gastrit ve gastrik ülser
2017-2018-Lisans Portal hipartansiyon-hepatorenal ve hepatopulmoner sendrom
2017-2018-Lisans Koledokolitiazis ve kolestaz, ERCP ve EUS
2017-2018-Lisans Gastrit ve gastrik ülser
2017-2018-Lisans Duodenal ülser hastalığı
2017-2018-Lisans İshal ve kabızlık olan hastaya yaklaşım
2017-2018-Lisans Karın ağrısı olan hastaya gastrointestinal sistem açısından yaklaşım
2017-2018-Lisans Otoimmün hepatit ve overlap sendromları
2018-2019-Lisans Kronik ishaller etioloji,etiopatogenez ve tedavi
2018-2019-Lisans NASH, Toksik (ilaçlar,alkol) ve iskemik hepatit
2018-2019-Lisans Gastrik ülserler,GİS’xxin Özel ülserleri:Tedavi ve takip
2018-2019-Lisans Duodenal ülser hastalığı:Tedavi,ayırıcı tanı,komplikasyonlar
2018-2019-Lisans Kolestaz ve Kolesistitler, Koledok taşı: Tanı yöntemleri ve tedavi
2018-2019-Lisans Erken gastrointestinal sistem lezyonlarında endoskopik tedavi yöntemleri