Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Dr. Öğr. Üyesi
GÜNEŞ ÖZÇOLPAN

Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

CV (PDF)


1997-2003 Lisans Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
2004-2009 Tıpta Uzmanlık Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
İngilizce 2008 Güz KPDS 65