Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

alpaytekin adu.edu.tr

Doç.Dr.
BEHİÇ ALP AYTEKİN

İletişim Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
İletişim Tasarımı Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 A netnography study examined consumer perception towards cryptocurrency investment during the COVID-19 pandemic
Business & Management Studies: An International Journal

2021 Can Dental Anxiety During Impacted Third Molar Surgery Be Measured Biometrically? Clinical Study with the Galvanic Skin Response Technique
Meandros Medical and Dental Journal
HASAN ONUR ŞİMŞEK BEHİÇ ALP AYTEKİN
2021 Covid-19 Pandemisi ile Dönüşen İzleyici Deneyimi: Netflix Ekseninde Dijital Platformlara Bakış
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

2019 Sağlık İletişimi Bağlamında Hasta-Hekim Etkileşiminin Öneminin Katılımcı Eylem Araştırması (PAR) ve Elektrodermal Veri Toplama (GSR) Yöntemleri ile Denetlenmesi
BUSINESS MANAGEMENT STUDIES:AN INTERNATIONAL JOURNAL
BEHİÇ ALP AYTEKİN HASAN ONUR ŞİMŞEK
2019 Türkiye’deki Kitle Fonlama Web Sitelerinin Kullanılabilirlik Ve Görsel Estetik Kavramları Bağlamında Görsel İletişim Tasarımı Değerlendirmesi
Erciyes İletişim Dergisi
BEHİÇ ALP AYTEKİN
2019 Creating learning bridges through participatory design and technology to achieve sustainability in local crafts: a participatory model to enable the transfer of tacit knowledge and experience between the traditional craftsmanship and academic education
International Journal of Technology and Design Education
BEHİÇ ALP AYTEKİN KEREM RIZVANOĞLU
2019 İzleyici ve İçerik Etkileşimi Bağlamında Yeni Bir YouTube Fenomeni Olarak Otonom Duyusal Meridyen Tepki (ASMR) Etkisinin Deri İletkenliği Ölçümü (GSR) Tekniği ile İncelenmesi
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
BEHİÇ ALP AYTEKİN
2018 FeTeMM Yaklaşımının İşlerliğinin Artması Adına Görsel İletişim Tasarımı Yöntemlerinin Eğitim Sistemine Adapte Edilmesi
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi
BEHİÇ ALP AYTEKİN
2016 Bilgisayar Destekli Eğtiimde Teknolojik Kolaylaştırıcı Olarak Facebook Platformu ve Avantajları
International Multilingual Academic Journal
BEHİÇ ALP AYTEKİN
Uluslararası Özet bildiri
21.08.2022 The Combined Evaluation of Biometric Data Collection Technique and Sensory Analysis of Food Products: A New Proposal for Interdisciplinary Field Studies / İzmir International Conference on Technology and Social Sciences

Uluslararası Özet bildiri
Erişilebilirlik Adına Uzaktan ve Hızlı Ölçeklenebilir (Yapay Zeka Temelli) Biyometrik Veri Toplamak: Biyometrik Veri Hasadı Yöntemi Çalışması / Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.05.2021 Covid-19 Pandemisi ile Dönu¨şen İzleyici Deneyimi Üzerine Bir Önerme / 4th Cultural Informatics, Communication & Media Studies Conference

Uluslararası Özet bildiri
15.01.2021 New Approaches in Oral and Maxillofacial Surgery Pre-Graduate Education: A Pilot Study with Eye Tracking Technique / 1. Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
22.04.2020 Bir Grafik Akımı Olarak Skeumorphism Hala Çalışıyor Mu? / 3rd International CICMS Conference

Ulusal Özet bildiri
22.04.2020 Popu¨ler YouTube Akımlarının İnsan Bilgisayar Etkileşimi Bağlamında Çeşitli Biyometrik Veri Toplama Teknikleriile İncelenmesi Üzerine Bir Önerme. / 3rd International CICMS Conference

Uluslararası Tam metin bildiri
17.12.2018 Kitle Fonlama Ekosisteminin Siyasal İletişim Rolü ve Etkileşim Deneyimi İçin Metodolojik Bir Önerme / Teori ve Pratikte Uluslararası Siyasal İletişim SempozyumuBatı Dışı Yaklaşımlar

Uluslararası Özet bildiri
18.12.2018 Visibility in Social Media / Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
05.11.2018 Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Bilgi ve Deneyim Aktarım Mecrası Olarak İletişim Fakültelerinin Uygulamalı Eğitim İçeriklerine Dahil Edilmesi Üzerine Bir Önerme / International Conference on Cultural Informatics, Communication Media Studies (CICMS-2018)

Uluslararası Tam metin bildiri
26.06.2016 Bilgisayar Destekli Eğitimde Teknolojik Kolaylaştırıcı Olarak Facebook Platformu ve Avantajları / SPEHES ANTALYA INT’L CONFERENCE 2016 AKDENIZ UNIVERSITY

Ulusal Tam metin bildiri
05.11.2018 Akademik Eğitimde Yeni Bir Etkileşim Deneyiminin Araştırılması / 18. Akademik Bilişim Konferansı

2023 Görsel İletişim ve Kuramları , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Görsel İletişim ve Estetik
AYTEKİN BEHİÇ ALP
Anadolu Üniversitesi Yayınları,Barış Kılınç
978-975-06-4403-0 Erişim Linki
2023 Görsel İletişim ve Kuramları , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Görsel Algı ve Görsel Algı Psikolojisi
AYTEKİN BEHİÇ ALP
Anadolu Üniversitesi Yayınları,Barış Kılınç
978-975-06-4403-0 Erişim Linki
2023 Görsel İletişim ve Kuramları , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Görsel İletişime Tarihsel Bakış II: Mağara Duvarlarından Dijital Ekranlara ve Ötesine İmge
AYTEKİN BEHİÇ ALP
Anadolu Üniversitesi Yayınları,Barış Kılınç
978-975-06-4403-0 Erişim Linki
2021 Turizmde Yeni Umut: Sağlık Turizmi İkinci Cilt , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlık Turizminde Girişimcilik Uygulamaları Ve Paydaşlar Arası Etkileşim Becerileri
Günbey Şerifoğlu Ayşe, AYTEKİN BEHİÇ ALP
Detay Yayıncılık,Aziz Bostan, Erhan Coşkun, Ayşe Arslan
978-605-254-422-8
2019 Halkla İlişkilerde Teori ve Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bağlılık Yaklaşımı: Sanal Topluluklar Arası Etkileşimin Tasarlanması ve Anlaşılması
AYTEKİN BEHİÇ ALP
Literatürk Academia,M. Umut Tuncer
978-605-337-215-8
2019 Temel Tasarım Kavramlarını Disiplinlerarası Okumak-2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bölüm 5: Kontrast - Etkileşim Tasarımı Felsefesi Ekseninde Kontrast Kavramını Yorumlamak
AYTEKİN BEHİÇ ALP
Nobel Akademik Yayıncılık,Aytekin, Behiç Alp
978-605-7846-64-8
2019 İletişim Çalışmalarında Kavramsal Yönelimler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bir Kültür Üreticisi ve Taşıyıcısı Olarak Zanaatların Durumuna ve Eğitim ile Olan İlişkisine Genel Bir Bakış
AYTEKİN BEHİÇ ALP
Literatürk Academia,Aslı İCİL TUNCER, Pelin ERDAL AYTEKİN
978-605-337-203-5
2019 Temel Tasarım Kavramlarını Disiplinlerarası Okumak-1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bölüm 1: Yaklaşım - Tasarım Kavramları Bağlamında Disiplinlerarasılık Üzerine
AYTEKİN BEHİÇ ALP
Nobel Akademik Yayınları,Aytekin, Behiç Alp
978-605-7895-69-1
2018 International Public Relations , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Examination of Community Structure in Corporate Interaction Processes
AYTEKİN BEHİÇ ALP
Peter Lang,Tuncer Umut
978-3-631-76091-8