Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ebru.ersoy adu.edu.tr

Doç.Dr.
Ebru Ersoy Tonyaloğlu

Ziraat Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Peyzaj Planlama Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 MEKANSAL METRİKLER İLE KENTSEL YAYILMANIN İNCELENMESİ: İZMİR ÖRNEĞİ
Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi

2022 Kent Peyzajının Yeşil Altyapı Yaklaşımı Değerlendirilmesi: Çankaya / Ankara Örneği
Artvin Coruh Universitesi Orman Fakultesi Dergisi

2022 Çok Kriterli Karar Analizi İle Doğal Afetlerde Haritalama: Aydın İli Sel-Taşkın Riski Örneği
Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi

2022 Sosyo-ekonomik Yapısı Farklı Alanlarda Parkların Mevcut Tasarımının ve Kullanıcı İsteklerinin Değerlendirilmesi: Aydın Kenti Örneği
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2022 Kentsel Alanlarda Çoklu Ekosistem Hizmetlerinin Değerlendirilmesi: Didim/Aydın Örneği
Adnan Menderes University

2022 KENT ATLASI VERİLERİNDEN KENTSEL SAÇAKLANMANIN BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ
Turkish Journal of Landscape Research

2022 Kadın Dostu Kent Yaklaşımı İle Kentsel Açık Ve Yeşil Alanların Değerlendirilmesi: Efeler / Aydın Örneği
Turkish Journal of Forest Science

2021 COMPARISON OF PIXEL AND OBJECT BASED CLASSIFICATION METHODS ON RAPIDEYE SATELLITE IMAGE
TURKISH JOURNAL OF FOREST SCIENCE

2021 Simulating Change in Cultural Landscapes: The Integration of Historic Landscape Characterisation and Computer Modelling
Landscapes

2021 Antalya İli Kaş İlçesi Örneğinde Alan Kullanım / Arazi Örtüsü Değişim Tespiti
Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi

2021 Impact of land cover change on urban tree cover and potential regulating ecosystem services: the case of Aydın/Turkey
Environmental Monitoring and Assessment

2021 COVID-19 KAPSAMINDA AÇIK VE YEŞİL ALAN TASARIM ÖNERİLERİ: EFELER/AYDIN ÖRNEĞİ
TURKISH JOURNAL OF FOREST SCIENCE

2021 DÜZENLEYİCİ EKOSİSTEM SERVİSLERİNDEN HAVA KALİTESİNİN EFELER -AYDIN ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2020 Kentsel eksosistem servislerinin haritalanması ve analizi: Aydın İli Efeler İlçesi Örneği
Akademik Ziraat Dergisi
EBRU ERSOY TONYALOĞLU BİRSEN KESGİN ATAK
2020 Monitoring the spatiotemporal changes in regional ecosystem health: a case study in Izmir, Turkey
Environmental Monitoring and Assessment
BİRSEN KESGİN ATAK EBRU ERSOY TONYALOĞLU
2020 Evaluating spectral indices for estimating burned areas in the case of Izmir / Turkey
Eurasian Journal of Forest Science
BİRSEN KESGİN ATAK EBRU ERSOY TONYALOĞLU
2020 Spatiotemporal dynamics of urban ecosystem services in Turkey: The case of Bornova, Izmir
URBAN FORESTRY URBAN GREENING
EBRU ERSOY TONYALOĞLU
2020 Evaluation of the effect of land use / land cover and vegetation cover change on land surface temperature: The case of Aydın province
Turkish Journal of Forestry Türkiye Ormancılık Dergisi
BİRSEN KESGİN ATAK EBRU ERSOY TONYALOĞLU
2020 Alan Kullanımı/Arazi Örtüsü Değişiminin Mekansal ve Zamansal Analizi: İzmir/Türkiye Örneği
Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi
İ··PEK KARAALİ EBRU ERSOY TONYALOĞLU BİRSEN KESGİN ATAK ENGİN NURLU
2020 INTEGRATED MANAGEMENT IN PROTECTED AREAS: THE CASE OF BIG MEANDER DELTA AND ITS CONNECTED WETLAND SYSTEM
TURKISH JOURNAL OF FOREST SCIENCE
EBRU ERSOY TONYALOĞLU BİRSEN KESGİN ATAK KEMAL TULÜHAN YILMAZ
2020 Spatiotemporal dynamics of urban ecosystem services in Turkey: The case of Bornova, Izmir
URBAN FORESTRY & URBAN GREENING

2019 KENTLEŞMENİN KENTSEL TERMAL ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, EFELER VE İNCİRLİOVA (AYDIN) ÖRNEĞİ
Türkiye Peyzaj Araştırmaları Dergisi
EBRU ERSOY
2019 Peyzaj Strüktür Analizi ve Potansiyel Kentsel Açık-Yeşil Alan Güzergahları
ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
EBRU ERSOY
2019 Sentinel-2A Uydu Görüntüsünde Nesne Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi Kullanılarak Kıyı Habitatlarının Haritalanması
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
EBRU ERSOY TONYALOĞLU KEMAL TULÜHAN YILMAZ BİRSEN KESGİN ATAK DERYA GÜLÇİN
2019 Identifying multispecies connectivity corridors and the spatial pattern of the landscape
URBAN FORESTRY URBAN GREENING
EBRU ERSOY Anna Jorgensen Philip H Warren
2019 Is more always better? Exploring field survey and social media indicators of quality of urban greenspace, in relation to health
URBAN FORESTRY URBAN GREENING
Paul Brindley Ross W Cameron EBRU ERSOY TONYALOĞLU Anna Jorgensen Ravi Maheswaran
2019 Assessment of Road-Induced Landscape Fragmentation and Implications for Landscape Planning: the case of İzmir Province
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
EBRU ERSOY TONYALOĞLU
2019 LANDSCAPE PATTERN AND URBAN COOLING ISLANDS
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
EBRU ERSOY TONYALOĞLU
2019 Aydın İli Örneğinde Karbon Depolama Potansiyelinin Mekansal ve Zamansal Analizi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
BİRSEN KESGİN ATAK EBRU ERSOY TONYALOĞLU
2019 Delta Sistemlerinde Peyzaj Deseni ve Mekansal Bağlantılılığın Analizi, Büyük Menderes Deltası Örneği
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
EBRU ERSOY TONYALOĞLU BİRSEN KESGİN ATAK
2019 Rural Habitats and Land Surface Temperature: The Case of the Big Meander Delta and its Surroundings
Journal of International Environmental Application and Science
EBRU ERSOY TONYALOĞLU BİRSEN KESGİN ATAK
2019 Greenspace spatial characteristics and human health in an urban environment: An epidemiological study using landscape metrics in Sheffield, UK
ECOLOGICAL INDICATORS
Meghann Mears Paul Brindley Anna Jorgensen EBRU ERSOY Ravi Maheswaran
2019 Green and ecological networks in Sheffield, UK
Landscape Research
EBRU ERSOY Anna Jorgensen Philip H Warren
2018 Interpretation of Connectivity Metrics at Different Spatial Resolutions: The Case of Candarli Bay-Izmir, Turkey
Fresenius Environmental Bulletin
EBRU ERSOY TONYALOĞLU BİRSEN KESGİN ATAK NURDAN ERDOĞAN ENGİN NURLU
2015 MEASURING THE SPATIAL STRUCTURE OF URBAN LAND USES THE CASE OF SHEFFIELD UK
Journal of Environmental Protection and Ecology
EBRU ERSOY Anna Jorgensen Philip, H Warren
2014 Analysing the spatial urban growth pattern by using logistic regression in Didim District
Journal of Environmental Protection and Ecology
BIRSEN ATAK, KESGIN NURDAN ERDOGAN EBRU ERSOY ENGIN NURLU
Uluslararası Özet bildiri
04.07.2021 CBS Tabanlı Sel ve Taşkın Risk Analizi, İzmir İli Örneği / 4th International Congress on Agriculture, Environment and Health, 20-22 May 2021, Aydın Adnan Menderes University, Aydın/Turkey.

Uluslararası 
Land Use/Cover Change Models as a tool for managing cultural landscapes / Conference on Cultural heritage in landscape: Planning development in Turkey

Uluslararası 
Local perception and response to landscape change / Conference on Cultural heritage in landscape: Planning development in Turkey

Uluslararası 
HLC, LULC and spatio-temporal changes in the landscapes / Conference on Cultural heritage in landscape: Planning development in Turkey

Uluslararası Özet bildiri
31.12.2019 Peyzaj Değişimlerine Yönelik Yerel Algı / Uluslararası Tasarım ve Mühendislik Sempozyumu – IDES’19

Uluslararası Özet bildiri
31.12.2019 Yerleşim Alanlarında Arazi Örtüsünün Termal Çevre Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi, Bornova/İzmir Örneği / Uluslararası Tasarım ve Mühendislik Sempozyumu – IDES’19

Uluslararası Özet bildiri
31.12.2019 Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Bafa Gölü Tabiat Parkı ve Yakın Çevresindeki Habitatların Arazi Yüzey Sıcaklığı İle İlişkisinin Değerlendirilmesi / Uluslararası Tasarım ve Mühendislik Sempozyumu – IDES’19

Uluslararası Özet bildiri
24.09.2019 Comparison of Pixel and Object-Based Classification Methods on RapidEye Satellite Image / 2. International Conference on Life and Engineering Sciences

Uluslararası Özet bildiri
30.04.2019 Simulating change in cultural landscapes: towards a Historic Landscape Modelling approach. / GISRUK 2019

Uluslararası Özet bildiri
24.06.2019 ÇEVRESEL İZLEMENİN BİR GÖSTERGESİ OLARAK PEYZAJ DEĞİŞİM ANALİZİ: MERSİN ÖRNEĞİ ÖN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / 3. ULUSLARARASIÜNİDOKAP KARADENİZ SEMPOZYUMU“Sürdürülebilir Tarım ve Çevre”

Uluslararası Özet bildiri
24.06.2019 Yeşil Altyapı Planlama Yaklaşımı ve Sürdürülebilir Kentler / 3. ULUSLARARASIÜNİDOKAP KARADENİZ SEMPOZYUMU “Sürdürülebilir Tarım ve Çevre”

Ulusal Özet bildiri
01.03.2019 PEYZAJDA KÜLTÜREL MİRAS: TÜRKİYE’DE PLANLAMA GELİŞİMİ / XXI. Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu (PEMAT)2018 Yılı Toplantısı Van YYÜ/Türkiye

Uluslararası Özet bildiri
CULTURAL HERITAGE IN LANDSCAPE: PLANNING FOR DEVELOPMENT IN TURKEY / SNELA 2019 ISTANBUL

Uluslararası Özet bildiri
29.04.2019 Su ve Sulak Alan Sistemlerinin Peyzaj Yapısının Değerlendirilmesi, Aydın Örneği / ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
29.04.2019 Bütüncül Peyzaj Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme / ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
12.09.2018 Simulating change in cultural landscapes: the integration of Historic Landscape Characterisation andcomputer modelling / Landscape Archaeology Conference 2018

Uluslararası Özet bildiri
06.09.2017 Is more always better? Exploring indicators of quality ofgreen space in relation to self-reported general health / Geomed 2017 - International Conference on Spatial Statistics,Spatial Epidemiology and Spatial Aspects of Public Health

Ulusal Tam metin bildiri
13.09.2006 Peyzaj Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemi Aracı Olarak Konumsal Karar Destekleme Sisteminin Uygulanması / 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri,

Uluslararası Tam metin bildiri
10.10.2012 Ecological Networks a critical evaluation of theory and planning practice / The European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS), The Power of Landscape

Uluslararası Özet bildiri
08.05.2014 Analysing the Spatial Urban Growth Pattern by Using Logistic Regression in Didim District / GreInSus 14 The International Congress on Green Infrastructure and Sustainable Societies / Cities

Uluslararası Özet bildiri
08.05.2014 Measuring the Spatial Structure of Urban Land Uses the case of Sheffield UK / GreInSus 14 The International Congress on Green Infrastructure and Sustainable Societies / Cities

Uluslararası Özet bildiri
28.08.2014 Quantifying Landscape Structure with an Emphasis on Connectivity / ialeUK Annual Conference 2014, Urban landscape ecology: science, policy and practice

Uluslararası Özet bildiri
14.09.2015 Analysing the Resolution Dependence of Landscape Metrics the case of Çandarlı Bay Izmir Turkey / The International Congress on Landscape Ecology: Understanding Mediterranean Landscapes Human vs. Nature

2023 Landscape Archaeology in the Near East Approaches, Methods and Case Studies , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Cultural Heritage in Landscape: Planning for Development in Turkey
Turner Sam, NURLU ENGİN, ERSOY TONYALOĞLU EBRU, ERDOĞAN NURDAN, Jackson Mark, VARİNLİOĞLU GÜNDER, ŞERİFOĞLU TEVFİK EMRE, Carrer Francesco, Çavdar Betül, Kurtşan Kübra, TUNALI SAFİYE PINAR
Archaeopress Publishing Ltd.,Arıkan Bülent, Olsvig-Whittaker Linda
978-1-80327-356-3 Erişim Linki
2023 Sustainable Urban Transitions: Research, Policy and Practice , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Challenges to Sustainable Urban Future in a Rapidly Changing World: A Case Study of Izmir, Turkey
ERSOY TONYALOĞLU EBRU, NURLU ENGİN
Springer,Allam Zaheer
978-981-99-2695-4 Erişim Linki
2022 Current Research in Architecture, Planning and Design June 2022 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Urban Green Spaces and Cool Island Effect: The Case of Konak District, Izmır Munıcıpality
ERSOY TONYALOĞLU EBRU, KESGİN ATAK BİRSEN
Gece Kitaplığı,PARLAK BİCER Özlem, SANDAL ERZURUMLU Gülden
978-625-430-201-5 Erişim Linki
2022 Creating Resilient Landscapes in An Era of Climate Change , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Estimation of Spatiotemporal Variation in Potential Ecosystem Services
ERSOY TONYALOĞLU EBRU, KESGİN ATAK BİRSEN
Routledge,Rastandeh Amin, Jarchow Meghann
978- 1-032-21037- 7 Erişim Linki
2019 Design and Engineering Sustainability, Innovation and Product , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Evaluation of the Effect of Urban Heat Island in Settlement Areas andSurroundings of Bornova District
KESGİN ATAK BİRSEN,ERSOY TONYALOĞLU EBRU
Frontpage Publications,Aslı Güneş Gölbey, Gaye Birol, Uğur Çavdar
978 93 81043 40 0
2019 Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Araştırmave Değerlendirmeler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Modelleme ve Alan Kullanım Değişim Modelleri
ERSOY EBRU
Gece Kitaplığı,KAYA, Latif Gürkan ABBASOVA, Sehla
978-605-7631-54-1 Erişim Linki
2016 Sustainable Urbanization , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Landscape Ecology Practices in Planning: Landscape Connectivity and Urban Networks
ERSOY EBRU
InTech,Mustafa Ergen
978-953-51-2653-9 Erişim Linki