Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

erhan.ates adu.edu.tr

Doç.Dr.
ERHAN ATEŞ

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Üroloji Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 The Evaluation of the Impact of the COVID-19 Pandemic on Urologic Emergencies
The Journal of Tepecik Education and Research Hospital

2022 Well-differentiated and Dedifferentiated Giant Paratesticular Liposarcoma: A Report of Two Cases and a Review of the Literature
GRAND JOURNAL OF UROLOGY

2022 COVID-19 pandemisinin erkek cinsel sağlığı ve semen parametreleri üzerine etkileri
Androloji Bülteni

2022 İdiopatik oligoastenospermili erkeklerde testiküler shear wave elastografi değerlendirmesi; Prospektif, kontrollü çalışma
Androloji Bülteni

2022 The importance of inquiring the ejaculation functionin men with premature ejaculation whodo not actively seek treatment
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia

2022 Effect of intravesical tarantula cubensis extract (Theranekron) on inflammation in an interstitial cystitis rat model
LUTS-Lower Urinary Tract Symptoms

2021 Perkütan Nefrolitotomide Renal Dilatasyon Yöntemlerinin Sonuç ve Komplikasyonlar Üzerine Etkisi
Akdeniz Medical Journal

2021 Benign Prostatik Patolojilerde Regülatuvar T Hücrelerinin (Treg) Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
ERHAN ATEŞ AKIN SONER AMASYALI ERMAN ORYAŞIN İRFAN YAVAŞOĞLU Mustafa Yılmaz BÜLENT BOZDOĞAN HALUK EROL
2021 Prematür ejakülasyon: Güncel tedavi ve gelecek
Androloji Bülteni

2021 Male sexual functions and behaviors in the age of COVID-19: Evaluation of mid-term effects with online cross-sectional survey study
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia

2021 Bir üniversite hastanesi'nin intrauterin inseminasyon deneyimi: Gebelik oranı ve ilişkili faktörler
Androloji Bülteni

2020 Comparison of uroflowmetry tests performed with a sensation of normal desire to void versus urgency and correlation of test results with IPSS
Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology
Mehmet Zeynel Keskin Erkin Karaca Murat Uçar ERHAN ATEŞ Cem Yucel Yusuf Ozlem Ilbey
2020 Evaluation and Comparison of Predictive Efficiency of S.T.O.N.E. and CROES Nephrolithometry Scoring Systems in Percutaneous Nephrolithotomy
The Journal of Tepecik Education and Research Hospital
ERHAN ATEŞ
2020 A giant adrenal hemorrhagic pseudocyst mimicking a parapelvic renal cyst: A case report and review of the literature
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia
ERHAN ATEŞ ARİF KOL Gökçe Su Gökçe AHMET EMRE YILDIZ HALUK EROL
2020 Impact of Reducing Irritative Symptoms in Non-Muscle Invasive Bladder Cancer During BCG Instillation: A Pilot Study
Forbes Journal of Medicine
OSMAN KÖSE YİĞİT AKIN HAKAN GÜLMEZ ERHAN ATEŞ SACİT NURİ GÖRGEL SERKAN ÖZCAN BÜLENT KATI YÜKSEL YILMAZ
2019 Üç port ve konvansiyonel ekstraperitoneal laparoskopik radikal prostastatektomi uygulanan hastalarda erektil fonksiyonun karşılaştırılması
Androloji Bülteni
ERHAN ATEŞ YİĞİT AKIN ARİF KOL OSMAN KÖSE SACİT NURİ GÖRGEL SERKAN ÖZCAN YÜKSEL YILMAZ
2019 A rare complication of inguinal hernia repair: Total testicular ischemia and necrosis
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia
ERHAN ATEŞ HAKAN GÖRKEM KAZICI AKIN SONER AMASYALI
2019 Peyronie hastalığı patofizyolojisi
Androloji Bülteni
ERHAN ATEŞ AHMET GÖKÇE
2018 Renal Pelvisin Spontan Rüptürü: Obstrüktif Üreter Taşının Nadir Bir Komplikasyonu
Akdeniz Medical Journal
ERHAN ATEŞ AKIN SONER AMASYALI ABDULLAH AKDAĞ HALUK EROL
2018 Efficacy of Antioxidant Treatment on the Symptoms of Patients with Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome Category IIIA
Akdeniz Medical Journal
İLTER ALKAN ERHAN ATEŞ
2018 Preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio as a new prognostic predictor after microsurgical subinguinal varicocelectomy
Andrologia
ERHAN ATEŞ MURAT UÇAR MEHMET ZEYNEL KESKİN AHMET GÖKÇE
2018 Impact of intravesical hyaluronic acid treatment on bladder inflammation in interstitial cystitis rat model
International braz j urol
İLKER FATİH ŞAHİNER HAKAN SOYLU ERHAN ATEŞ NURAY ACAR AYDEMİR İSMAİL ÜSTÜNEL AHMET DANIŞMAN
2018 Varikosel cerrahisinde klinik başarı oranlarını etkileyen faktörler
Androloji Bülteni
ERHAN ATEŞ Murat Uçar Mehmet Zeynel Keskin İlter Alkan AHMET GÖKÇE
2018 Preoperatif Nötrofil Lenfosit Oranının Açık Prostatektomi Yapılan Benign Prostat Hiperplazili Hastalarda Perioperatif Sonuçlara Etkisi
Akdeniz Medical Journal
ERHAN ATEŞ YİĞİT AKIN Tu¨may İPEKÇİ Eyyu¨p Sabri PELİT İlter ALKAN HALİL ÇİFTÇİ ERCAN YENİ
2017 The prognostic significance of preoperatively assessed AST/ALT (De Ritis) ratio on survival in patients underwent radical cystectomy
International Urology and Nephrology
SACİT NURİ GÖRGEL OSMAN KÖSE ESRA MELTEM KOÇ ERHAN ATEŞ YİĞİT AKIN YÜKSEL YILMAZ
2017 Preliminary assessment of neck circumference in benign prostatic hyperplasia in patients with metabolic syndrome
International braz j urol
YİĞİT AKIN HAKAN GÜLMEZ ERHAN ATEŞ MEHMET GÜLÜM Murat Savaş
2017 Impact of Holmium Laser Enucleation of Prostate on Erectile Function: Results of 12 Months Follow-Up
Journal of Reconstructive Urology
İlter ALKAN Eyyüp Sabri PELİT HALİL LUTFİ CANAT Hasan Anıl ATALAY ERHAN ATEŞ Alper ÖTÜNÇTEMUR
2017 Laparoscopic Dismembered Pyeloplasty in a Solitary Kidney with Intrarenal Pelvis: Two Challenges in One Case
Case Reports in Urology
Akin Soner Amasyali ERHAN ATEŞ Hakan Görkem Kazici Alper Nesip Manav HALUK EROL
2016 Impact of sympathetic dysfunction in the etiology of overactive bladder in women: A preliminary study
Neurourology and Urodynamics
ERHAN ATEŞ Tu¨may İPEKÇİ YİĞİT AKIN FERAH KIZILAY Erdal Kukul Erol Guntekin
2015 Epithelial-Mesenchymal Transition Markers ß-catenin, Snail, and E-Cadherin do not Predict Disease Free Survival in Prostate Adenocarcinoma: a Prospective Study
Pathology Oncology Research
Tu¨may İPEKÇİ Ferhat Özden BETÜL ÜNAL Caner Saygın Didem Uzunaslan ERHAN ATEŞ
2015 The Effect of Duration of Penile Traction Therapy in Patients Undergoing Intralesional Injection Therapy for Peyronie’s Disease
The Journal of Urology
Faysal A Yafi Michael R Pinsky Carrie Stewart Premsant Sangkum ERHAN ATEŞ Landon W Trost Suresh C Sikka Wayne JG Hellstrom
2015 Impact of using thiocolchicoside during endoscopic ureteral calculi removal: A preliminary study
Minimally Invasive Therapy Allied Technologies
YİĞİT AKIN HAKAN GÜLMEZ Mutlu Ateş ERHAN ATEŞ Mehmet Baykara
2015 Obezite ve Kadınlarda Stres Üriner İnkontinans
Ankara Medical Journal
YİĞİT AKIN HAKAN GÜLMEZ Adil Emrah Sonbahar Tu¨may İPEKÇİ Mehmet Oğur Yılmaz ERHAN ATEŞ
2014 Şok Dalga Tedavisi Sonrası Böbrekte Kalan Kırıntı Taşlara Yaklaşım
Journal of Clinical and Analytical Medicine
Tu¨may İPEKÇİ YİĞİT AKIN ERHAN ATEŞ MUSTAFA BURAK HOŞCAN
2014 Impact of transurethral resection on urinary flow rate in children with posterior urethral valve in short term follow-up.
Saudi Medical Journal
Tu¨may İPEKÇİ YİĞİT AKIN HAKAN GÜLMEZ ERHAN ATEŞ SELÇUK YÜCEL
2014 Chronic administration of sildenafil improves erectile function in a rat model of chronic renal failure
Asian Journal of Andrology
NİLGÜN GÜRBÜZ Arif Kol Tu¨may İPEKÇİ ERHAN ATEŞ ASLI BAYKAL ATAMAN MUSTAFA FARUK USTA
2013 Outcomes of Intralesional Interferon-?2B for the Treatment of Peyronie Disease
The Journal of Urology
Landon W Trost ERHAN ATEŞ Mary Powers Suresh Sikka Wayne JG Hellstrom
2012 Pediatric glans penis malformations
Türk Üroloji Dergisi/Turkish Journal of Urology
YİĞİT AKIN MEHMET SARAÇ ERHAN ATEŞ SELÇUK YÜCEL Metin Sevük
2008 Böbrek Hücreli Kanser
Nefroloji Forumu
YİĞİT AKIN ERHAN ATEŞ TİBET ERDOĞRU
Ulusal Özet bildiri
29.05.2022 Ateşli silah ile bilateral testis yaralanması ve başarılı onarımı / Ulusal Anroloji Kongresi 22.Kongre

Ulusal Özet bildiri
29.05.2022 Penil fraktür sonuçlarımız: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi deneyimi / Ulusal Anroloji Kongresi 22.Kongre

Ulusal Özet bildiri
19.03.2023 Diyafragma rüptürüne neden olup akciğere ve cilde drene olan renal abse: nadir bir olgu sunumu / Türk Üroloji Dernekleri Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
19.03.2023 Burned-out Testiküler Tümör: Nadir Bir Olgu Sunumu / Türk Üroloji Dernekleri Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
19.03.2023 Ürolojik laparoskopik cerrahi deneyimimiz: 136 olgu ile ne öğrendik? / Türk Üroloji Dernekleri Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
Pelvik radikal cerrahiler sonrası ideal penil rehabilitasyonu nasıl yapılmalıdır? / 31.Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
30.10.2022 Laparoskopik ve açık parsiyel nefrektomi vakalarımızın karşılaştırılması / 31.Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
08.05.2022 Laparoskopik Cerrahi Deneyimlerimiz: 102 olgu ile ne öğrendik? / 15. Ulusal Endoüroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Adölesan Varikosel Cerrahi Tedavisi / Ulusal Androloji Kongresi 22. Kongre

Uluslararası Özet bildiri
02.12.2021 The effect of anticoagulant use on complications in patients performed transrectal prostate biopsy / Ahi Evran International Conference on Scientific Research

Uluslararası Özet bildiri
09.10.2021 The effect of intravesical tarantula cubensis extract on inflamation in interstitial cystitis rat model / 27th Meeting of the EAU Section of Urological Research (ESUR21 27th ESUR Meeting, Virtual)

Ulusal Özet bildiri
24.10.2021 Peyronie hastalığı medikal ve minimal invaziv tedavide yeni ne var? / 30.Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
24.10.2021 Ürolojik laparoskopik cerrahide 5 yıllık deneyimimiz / 30.Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
24.10.2021 BT-ürografide mesane tümörü kontrast tutulumunun tümörün histopatolojik derecesi ile korelasyonu / 30.Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
24.10.2021 İnterstisyel sistit rat modelinde intravezikal tarantula cubensis ekstraktının inflamasyona etkis / 30.Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
24.10.2021 Doppler ultrasonografide testiküler arteriyel kanlanma testis torsiyonunda gerçekten bir yol gösterici midir? / 30.Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
09.10.2021 Priapizm Medikal Tedavisi / 14.Ulusal Androloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
09.10.2021 Skrotumdan giren 2 metrelik sopa: Şans mı şanssızlık mı? / 14.Ulusal Androloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
09.10.2021 Gecikmiş ejakülasyon/Anejakülasyon hastalarında tedavi yaklaşımımız ve sonuçlarımız / 14.Ulusal Androloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
09.10.2021 HIV negatif hastada primer penil kaposi sarkomu nüksü / 14.Ulusal Androloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
22.04.2019 Varikoselli Hastalarda Testiküler Mikrolityazisin Erkek İnfertilitesi Üzerine Etkisi / 13.Ulusal Androloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
06.11.2008 Prostat Hacmi Laparaskopik Radikal Prostatektomide Ekstrakapsüler Yayılım ve Pozitif Cerrahi Sınır Öngörüsünde Bağımsız Bir Faktörmüdür ? / 20.Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
21.04.2019 Prolaktinoma Nedeniyle Kabergolin Tedavisi Alan Orak Hücreli Anemili Hastanın Kabusu: Stuttering Priapizm / 13.Ulusal Androloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
21.04.2019 3-Port ve konvansiyonel ekstraperitoneal laparaskopik radikal prostatektomi cuygulanan hastalarda erektil fonksiyonun karşılaştırılması; 3-port laparaskopik radikal prostatektomi ilk sonuçları / 13.Ulusal Androloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
13.10.2019 Perkütan nefrolitotomide iki farklı renal dilatasyon yönteminin değerlendirilmesi / 28.Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
13.10.2019 İnfertilite ile başvuran erkek hastada dev taşlı üretral divertikül / 28.Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
07.11.2009 İkincil Üreteropelvik Bileşke Darlığında Laparaskopik ''Dismembred'' Pyeloplasti Sonuçlarımız ve Teknik İpuçlar / 8.Ulusal Endoüroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
07.11.2009 Ameliyat Öncesi Sistemik ve Geçirilmiş Cerrahi Morbiditeye Sahip Olgularda Laparaskopik Radikal Prostatektomi Ne Derece Güvenilirdir ? / 8.Ulusal Endoüroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
07.11.2009 Laparaskopik Radikal Prostatektomi: 260 Olgu ile Neler Öğrendik ? / 8.Ulusal Endoüroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
15.04.2017 İntrarenal pelvisli soliter böbrekte laparoskopik pyeloplasti: gerçekten zor mu? / 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
15.04.2017 Benign Prostat Hiperplazisinde Holmiyum Lazer Enükleasyonun Uzun Dönemli Takiplerde Erektil Fonksiyona Etkisi / 12. Ulusal Endoüroloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
03.12.2008 Laparoscopic Radical Cystoprostatectomy Operative and oncological outcomes / 26th World Congress of Endourology & SWL

Ulusal Özet bildiri
06.11.2008 Laparoskopik Pyeloplasti Sonuçlarımız / 20.Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
21.11.2020 Duplike sistemde sağ laparoskopik üst pol heminefrektomi / 29.Ulusal Üroloji Online Kongresi

Ulusal Özet bildiri
21.11.2020 Nadir bir skrotal kitle nedeni: Dev paratestiküler Liposarkom / 29.Ulusal Üroloji Online Kongresi

Ulusal Özet bildiri
21.11.2020 COVID-19 pandemisinin ürolojik acil başvurular üzerine etkisi oldu mu? / 29.Ulusal Üroloji Online Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
15.11.2020 UROLOGICAL EVALUATION OF PATIENTS APPLYING TO THE EMERGENCY DEPARTMENT FOR ACUTE SCROTUM / 7th intercontinental emergency medicine congress

Ulusal Özet bildiri
26.12.2020 GRİ ZONDA KALAN PSA DÜZEYLERİNİ KLİNİK KARARA YAKLAŞTIRMAK: REFERANS DEĞİŞİM DEĞERİ VE BİYOPSİ SONUÇLARI İLİŞKİSİ / Uluslararası Laboratuvar Tıbbı ve 20.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi

Ulusal Özet bildiri
17.10.2020 Prematür ejakülasyonda güncel tedavi ve gelecek / Online Güncel Androloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
17.10.2020 Nadir bir durum: spontan corpus spongiosum apsesi olgu sunumu / Online Güncel Androloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
17.10.2020 İnfertil Çiftlerde İntrauterin İnseminasyon Ne Kadar Başarılı ? İlk Sonuçlarımız / Online Güncel Androloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
17.10.2020 Gecikmiş ejakulasyon: Etkili bir tedavisi varmı ? Klinik deneyimimiz / Online Güncel Androloji Sempozyumu

Ulusal 
Gecikmiş Ejakülasyon ve Anejakülasyon Hastalarında Tedavi Seçenekleri / Güncel Androloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
21.04.2019 ERKEK CİNSEL SAĞLIĞINlN İHMAL EDİLEN YÖNÜ: PREMATÜR EJAKÜLASYON / 13.Ulusal Androloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
28.04.2019 MANAGEMENT OF MACROSCOPIC HAEMATURIA IN THE EMERGENCY DEPARTMENT / 6th İntercontinental Emergency Medicine Congress

Ulusal 
Peyronie hastalığı patofizyolojisi / 13.Ulusal Androloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
14.04.2019 Semirijid Üreterorenoskop ile Üreter TaşıCerrahisinin Etkinliği: Retrograd Taş MigrasyonuTaşsızlık Oranlarına Engel midir? / 13.Ulusal Endoüroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
29.10.2018 Nadir bir skrotal ağrı nedeni: Pampiniform Pleksus Tromboflebiti / 27.Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
13.05.2018 Üretral Kondiloma Akuminata Nadir Bir Olgu Sunumu / Güncel Androloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
13.05.2018 Varikosel Cerrahisinde Klinik Başarı Oranlarını Etkileyen Faktörler / Güncel Androloji Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
03.06.2018 ROS (Reactive Oxygen Species) production by the spermatozoa of men with varicocele: Relationship with varicocele grade / ESAU Porto Meeting

Uluslararası Özet bildiri
22.04.2018 Evaluation of patients presenting with renal colic due to urinary tract stone in emergency department / 14.Ulusal acil tıp kongresi / 5th intercontinental emergency medicine congress/ 5th international critical care and emergency medicine congress

Uluslararası Özet bildiri
01.05.2016 The Effect of Duration of Daily Penile Traction in Patients Undergoing Intralesional Injection Therapy for Peyronie’s Disease / 21st Annual Fall Scientific Meeting of SMSNA, Las Vegas, Nevada, USA

Ulusal Özet bildiri
Prostat kanseri hücre hatlarında Tarantula Cubensis Ekstraktının (Theranekron) antitümöral etkilerinin değerlendirilmesi / 27.Ulusal Üroloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Efficacy of Antioxidant Treatment on the Symptoms of Patients with Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome Category IIIA / ESAU Oporto Meeting, EAU Section of Andrological Urology

Ulusal Özet bildiri
15.10.2017 Mesanenin kasa invaze olmayan ürotelyal karsinomunda rekürrens ve progresyon için bir prediktör faktör olarak preoperatif AST/ALT (De Ritis Ratio) oranı / 26. Ulusal Üroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Mid-Term Effects Of Laparoscopic Radical Prostatectomy With Three-Dimensional Vision System / 12.Ulusal Endoüroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Günlük 5 mg Tadalafil kullanan erkeklerin kadın partnerlerinde cinsel fonksiyonların değerlendirilmesi / 12. Ulusal Androloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
25.05.2017 The prognostic significance of preoperatively assessed AST/ALT (De Ritis) ratio on survival in patients underwent radical cystectomy / 4th Baltic Meeting in conjunction with the EAU

Uluslararası Özet bildiri
28.05.2017 Impact of anxiety on erectile dysfunction after transrectal ultrasound guided prostate biopsy / 4th Baltic Meeting in conjunction with the EAU

2023 Güncel Üroloji, 3.baskı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Erkek Üreme Fizyolojisi
ATEŞ ERHAN, EROL HALUK
Türk Üroloji Derneği,Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU Prof. Dr. İlker SEÇKİNER Doç. Dr. Hüseyin Cihan DEMİREL Op. Dr. Samet ŞENEL Op. Dr. Fatih SANDIKÇI
978-605-68063-7-7 Erişim Linki
2021 ONKOLOJİK HASTALARDA SEKSÜALİTE VE FERTİLİTEYE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SIK GÖRÜLEN KANSERLERDE CİNSEL DİSFONKSİYONUN PATOFİZYOLOJİSİ
ATEŞ ERHAN, EROL HALUK
İstanbul Tıp Kitapevleri,
978-605-7607-99-7
2020 NÖROFİBROMATOZİS Tipleri ve Tanı Kriterleri ile Farklı Bakış Açılarıyla Klinik ve Tedavi Özellikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ürolojik Açıdan Nörofibromatozis Hastalığı
ATEŞ ERHAN, KOL ARİF
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yayın ve Basımevi,Prof.Dr. Mehmet Turgut
978-975-8254-90-3
2020 ÜROGENİTAL SİSTEMİN NADİR RASTLANAN TÜMÖRLERİ: OLGULAR PENCERESİNDEN LİTERATÜRÜN TARANMASI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Testiküler Mezotelyoma
KOL ARİF,ATEŞ ERHAN,AKIN YİĞİT
Türkiye Klinkleri,Yılmaz Yüksel, Akın Yiğit
978-625-401-114-6
2020 ÜROGENİTAL SİSTEMİN NADİR RASTLANAN TÜMÖRLERİ: OLGULAR PENCERESİNDEN LİTERATÜRÜN TARANMASI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Böbrekte Gastrointestinal Stromal Tümörler
ATEŞ ERHAN,KOL ARİF,AKIN YİĞİT
Türkiye Klinikleri,Yılmaz Yüksel, Akın Yiğit
978-625-401-114-6
2018 Üroloji Akıl Notları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Skrotal Hastalıklar
UÇAR MURAT,ATEŞ ERHAN,ATEŞ MUTLU
Güneş Tıp Kitabevleri,Emre HURİ
978-975-277-696-8
2018 Güncel Üroloji 2.Baskı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hormonal Hastalıklar ve Erkek Cnsel İşlev Bozuklukları
ATEŞ ERHAN,EROL HALUK
Nobel Matbaacılık San. Tic. Ltd. Sti.,Yaman Önder, Kadıoğlu Ateş, Taşçı Ali İhsan
978-605-68063-1-5
2018 Üroonkoloji El Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Üst üriner Sistem Ürotelyal Tümörleri: Primer tedavi Sonrası Hasta Yönetimi
ATEŞ ERHAN,AKIN YİĞİT
Nobel Matbaacılık San. Tic. Ltd. Sti.,Prof.Dr.Sakıp ERTURHAN, Doç.Dr. Yiğit AKIN
978-605-68063-0-8
2015 Derman , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Üriner Sistem Taş Hastalıklarında Metabolik Değerlendirme
İPEKÇİ Tu¨may, ATEŞ ERHAN, AKIN YİĞİT
Derman Tıbbi Yayıncılık,Mustafa Burak Hoşcan, Serkan Altınova
1309-2014 Erişim Linki
2012 LAPAROSKOPİK ÜROLOJİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Transperitoneal Laparoskopik Radikal Prostatektomi: Teknik Varyasyonlar, Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçlar, ve Eğitim
ATEŞ ERHAN, AKIN YİĞİT, ERDOĞRU TİBET
Habitat yayıncılık,Mete Kilciler
978-605-4084-10-4