Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

halise.serefoglu adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Halise Şerefoğlu Henkoğlu

Söke İşletme Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

CV (PDF)


2021 Uzaktan eğitim sistemlerinde kişisel hakların korunması: Türkiye’deki üniversitelerin koronavirüs salgını (COVID-19) sürecine yönelik değerlendirme
Bilgi Dünyası

2021 Türkiye’deki üniversite kütüphane web sitelerinin web içeriği erişilebilirlik kılavuzu kapsamında değerlendirilmesi
Bilgi Dünyası

2019 Türkiye’de yönetim bilişim sistemleri alanındaki tezlerin atıf analizi
Bilgi Dünyası

2019 Türkiye’deki üniversite web sitelerinin görme ve işitme engelli kullanıcılar açısından erişilebilirliklerinin değerlendirilmesi
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

2019 Yönetim bilişim sistemleri bölümü öğretim programlarının bilgi yönetimi açısından değerlendirilmesi
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

2018 Web sitesi kullanılabilirliğinin ölçülmesi: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphanesi web sitesi örneği
Bilgi Dünyası

2017 Ortaokul öğrencilerinin internette bilgi arama stratejileri ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması
Milli Eğitim Dergisi

2016 Ortaokul öğrencileri için internette bilgi arama stratejileri öğretim programının geliştirilmesi ve etkisinin değerlendirilmesi
Bilgi Dünyası

2015 Ortaokul öğrencilerinin bilgiye erişim aracı olarak internete yaklaşımları: Betimleyici bir çalışma
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
HALİSE ŞEREFOĞLU HENKOĞLU AHMET MAHİROĞLU HAFİZE KESER
2013 Pre-service teachers’ opinions about the use of web adventure in the course of introduction to computer
The Online Journal of Science and Technology (TOJSAT)
PINAR MIHCI HALİSE ŞEREFOĞLU HENKOĞLU
2012 Türkiye’deki ilköğretim okullarında bilgisayar eğitimi: Kuram ve uygulamadaki farklılıklar
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
HALİSE ŞEREFOĞLU HENKOĞLU İBRAHİM SONER YILDIRIM
2012 Eğitsel içerikli web sitelerinin kullanımını etkileyen faktörler: Ölçek geliştirme çalışması
Ege Eğitim Dergisi
HALİSE ŞEREFOĞLU HENKOĞLU PINAR MIHCI
Ulusal Özet bildiri
31.12.2019 Elektronik ortamlarda kişisel verilerin korunması ve yapay zekâ uygulamaları: Temel kaygılar üzerine bir değerlendirme / Kuvve-i Hafızadan Yapay Zekâya: Dijital Gelecekte Arşivler ve Arşivciler - Hazine-i Evrak’ın 173. Kuruluş Yıldönümü ve 14. Arşivcilik Günü Etkinliği

Ulusal Özet bildiri
08.10.2019 Yapay zekâ uygulamaları ve kişisel verilerin korunması / e-BEYAS 2019: Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ (4. e-BEYAS Sempozyumu)

Uluslararası Tam metin bildiri
23.12.2020 Alternatif gerçekler ve sahte haberler: Gerçek ötesi çağda bilgi ve medya okuryazarlığının artan önemi / 8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
29.12.2017 Unutulma hakkı: Dijitalleşme sürecinde bilgiye erişim özgürlüğünü tehdit eder mi? / e-BEYAS 2017: Kurumsal Dinamikler Çerçevesinde Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi - Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar (3. e-BEYAS Sempozyumu)

Uluslararası Tam metin bildiri
01.05.2015 Dijital yerlilerin bilgiye erişimi: Riskler ve güvenli internet kullanımına yönelik öneriler / 1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu - Etik: Kuram ve Uygulama

Uluslararası Tam metin bildiri
06.10.2012 Eğitsel içerikli web sitelerinin kullanımını etkileyen faktörler: Ölçek geliştirme çalışması / 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2012)

Uluslararası Tam metin bildiri
06.10.2012 Karekod teknolojisinin eğitimde kullanımı / 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2012)

Uluslararası Tam metin bildiri
05.06.2012 Öğretmen adaylarının öğretim yazılımlarına yönelik görüşleri / The 3rd International Conference of New Horizons in Education (INTE 2012)

Uluslararası Tam metin bildiri
08.05.2008 Knowledge management in higher education: An overview of practices in a department at METU / The 8th International Educational Technology Conference (IETC 2008)

2023 Yapay zekâ: Disiplinlerarası yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İnsan odaklı yapay zekâ: İnsan bilgisayar etkileşimi ve yapay zekânın kesişimi üzerine bir değerlendirme
ŞEREFOĞLU HENKOĞLU HALİSE
Vakıfbank Kültür Yayınları,Küçükcan Berrin, Yıldırım Banu Fulya
978-625-6385-19-1
2022 Sosyal, beşeri ve idari bilimlerde güncel tartışmalar 2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Üniversite öğrencilerinin sosyal medyadaki sahte haberlere karşı farkındalıkları: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi örneği
ŞEREFOĞLU HENKOĞLU HALİSE, MİZANALI SİNEM
Duvar Yayınları,Sönmez Sinan, Işık Özgür
978-625-8261-06-6
2022 Sosyal bilimlerde güncel araştırma ve incelemeler III , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bilişim suçlarına yönelik hukuksal ve etik kabullenme: Yönetim bilişim sistemleri bölümü öğrencileri üzerine bir değerlendirme
HENKOĞLU TÜRKAY, ŞEREFOĞLU HENKOĞLU HALİSE
Akademisyen Yayınevi,Coşkun Karadağ Neslihan, Balcıoğulları Abdullah
978-625-8299-38-0
2022 Sosyal bilimlerde güncel çalışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aşırı bilgi yükü ve değişen bilgi davranışı: Günümüz bilgi ekosisteminde artan bilgi miktarının bireysel etkileri üzerine bir inceleme
ŞEREFOĞLU HENKOĞLU HALİSE
Gazi Kitabevi,Benli Tahir
978-625-8275-23-0
2019 Bilgi yönetimi ve bilgi güvenliği: eBelge - eArşiv - eDevlet - bulut bilişim - büyük veri - yapay zekâ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yapay zekâ uygulamaları ve kişisel verilerilerin korunması
ŞEREFOĞLU HENKOĞLU HALİSE
Ankara Üniversitesi Yayınevi,Yalçınkaya Bahattin, Ünal Mehmet Altay, Yılmaz Burcu, Özdemirci Fahrettin
978-605-136-472-8 Erişim Linki