Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

emine.kilicaslan adu.edu.tr

Doç.Dr.
EMİNE KILIÇASLAN

Aydın Meslek Yüksekokulu
Görsel, İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümü
Basım Ve Yayım Teknolojileri Pr.

CV (PDF)


2023 SOSYAL MEDYA EKONOMİSİ VE TÜKETİM KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
SMAC

2023 TÜRKİYE’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETTİN İLETİŞİMSEL BOYUTUNUN MEDYA HABERLERİNDE YERALIŞI
TÜRK DÜNYASI KADIN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

2023 SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE EKONOMİK KRİZ SÜREÇLERİNDE LİDERLERİN KRİZ SÖYLEMLERİ
Stratejik Dusunce Enstitusu

2022 The Use of Ideological Language in the Context of Political Coomunication in the Internet Journalism Media: (The Case of Ukraine Crisis News)
Afro Eurasian Studies

2022 SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA MUHAFAZAKÂR KADIN LİDERLERİN İDEOLOJİK SÖYLEMLERİ
The Meriç Journal

2021 BÖLGESEL GÜÇ OLMA BAĞLAMINDA SİYASAL PAZARLAMA AÇISINDAN KAMU DİPLOMASİSİ: KURTLAR VADİSİ DİZİSİ SÖYLEM ANALİZİ
Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi

2021 Necati Cumalı Eserlerinde Kadın Karakterlerin İletişim Dili: Dila Hanım Örneği
ARTS Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler

2020 SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA HABERİN“TARAFSIZLIĞI” VE “OBJEKTİFLİĞİ”( New York Times ve China Daily Gazetelerinde“Koronavirüs” Haberlerinin Eleştirel Söylem Analizi)
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
EMİNE KILIÇASLAN
2020 BÖLGESEL GÜÇ OLMA BAĞLAMINDA TÜRK KAMU DİPLOMASİSİNİN İDEOLOJİK SİYASAL İLETİŞİMİ (Yunus Emre Enstitüsü Faaliyet Alanları Örneği)
Atlas Journal
EMİNE KILIÇASLAN
2020 Siyasal İletişim ve Algı Yönetimi İlişkisi Bağlamında İran ve Amerika Krizi(amerikanınsesi.com ve sputniknews.com Haber Sitelerinin Kasım Süleymani’ninÖldürülmesi ile İlgili Haberin Verilişinin Eleştirel Söylem Analizi)
Turkish Studies - Social Sciences
EMİNE KILIÇASLAN
2020 SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA “ARAP BAHARI” SÜRECİNDEN BUGÜNE SURİYE KRİZİ VE NATO’NUN “AKDENİZ DİYALOĞU” STRATEJİSİ
Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
EMİNE KILIÇASLAN
2020 Marka İnşası Bağlamında Türk Kamu Diplomasisi: Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Örnekleri
Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler
EMİNE KILIÇASLAN
2020 KAMU DİPLOMASİSİ BAĞLAMINDA SİYASAL İLETİŞİMİN ÖNEMİ (NATO Televizyonu 2019 Ukrayna Haberleri Söylem Analizi)
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
EMİNE KILIÇASLAN
2020 Kaos Teorisinin Kelebek Etkisi İlkesi Bağlamında “Koronavirüs” ve Değişen DünyaSistemlerinin Siyasal İletişimi(amerikaninsesi.com ve criturk.com/ Koronavirüs Haberleri Söylem Analizi)
Turkish Studies (Elektronik)
EMİNE KILIÇASLAN
2019 Siyasal İletişim Bağlamında Sosyal Medyanın Uluslarüstü Siyasal Aktörler Açısından Kullanımı: NATO Örneği
Atlas journal
EMİNE KILIÇASLAN
2018 Stratejik Siyasal İletişim Bağlamında Referandumlar 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu Twitter Analizi
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
EMİNE KILIÇASLAN GÜLSÜM ÇALIŞIR
2017 Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadın Girişimcilik: TEB KOBİ TV
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi
GÜLSÜM ÇALIŞIR EMİNE KILIÇASLAN
2017 Anlam İnşası Bağlamında Medya Kültürü ve Televizyonlarda Yer Alan Moda programlarının Üniversite Kız Öğrencileri Üzerine Etkisi
The Meriç Journal
LEYLA İZBUDAK EMİNE KILIÇASLAN
Uluslararası Tam metin bildiri
15.06.2023 SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUS DEVLETİN GELECEĞİNİ “EGEMENLİK” VE “DEMOKRASİ” KAVRAMLARI İLE ANLAMAK / 7 ULUSLARARASI İZMİR İKTİSAT KONGRESİ INTERNATIONAL IZMIR ECONOMICS CONGRESS

Uluslararası Tam metin bildiri
10.03.2023 TÜRKİYE’DE KADIN SİYASAL LİDERLERİN İDEOLOJİK DURUŞLARI VE İMAJLARINI SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA ANLAMAK (Tansu Çiller ve Meral Akşener Örnekleri) / 4. International Anatolian Scientific Research Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
DİJİTAL DEVLETTEN SANAL DEVLETE “METAVERSE” VE KAMU DİPLOMASİSİ / 8. GÜVENLİK KONFERANSI

Uluslararası Tam metin bildiri
26.11.2022 Sanat ve Kültür İlişkisi Bağlamında Türk Kamu Diplomasisine Bakmak / 2. ULUSLARARASI BALKANLAR, ANADOLU, KAFKASYA ve TÜRKİSTAN COĞRAFYASI SANAT, KÜLTÜR, TARİH ve FOLKLOR KONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLERİ

Ulusal Tam metin bildiri
15.03.2012 Hizmet İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Halkla İlişkiler Profili Üzerine Bir Araştırma / III. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi

Ulusal Tam metin bildiri
11.03.2011 İnsan Kaynakları Yönetiminde Liderlik ve Takım Çalışması Açısından Motivasyon ve İletişim / II. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi

Ulusal Tam metin bildiri
20.10.2009 KALKINMA, EĞİTİM, ÜNİVERSİTE ÜÇGENİNDE EDİRNE / 1. TRAKYA BÖLGESİ KALKINMA VE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİLERİ SEMPOZYUMU

Uluslararası Tam metin bildiri
20.09.2014 THE USE OF SOCIAL MEDIA AS A MEANS OF POLITICAL COMMUNICATION: COMPARISION OF AKP AND CHP’S FACEBOOK COMMENTS IN THE LOCAL ELECTIONS OF 30 MARCH 2014 / International Academic Conference, Antibes

Ulusal Tam metin bildiri
15.10.2011 ETİK AÇISINDAN MEDYADA İDEOLOJİK DİLİN KULLANIMI ZAMAN GAZETESİ VE CUMHURİYET GAZETESİNİN 2011 SEÇİMLERİYLE İLGİLİ HABERLERİNİN İNCELENMESİ / II. Medya ve Etik Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
05.10.2021 BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN “KADIN”, “GÜVENLİK” VE “BARIŞ” KAVRAMLARINA YAKLAŞIMINI SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA ANLAMAK (AFGANİSTAN KADINLARI İLE İLGİLİ HABERLERİN ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ) / MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-VI Saint Joseph University of Beirut, Faculty of Educational Sciences / Beirut, Lebanon September 20-22, 2021

Uluslararası Özet bildiri
01.11.2020 Günümüz Sağ Muhafazakar Kadın Liderlerin Siyasal İletişim Bağlamında Söylem Analizi / 1. ÖRGÜTLERİN YÖNETİMİ ORGANİZASYONU KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
16.10.2020 Siyasal İletişim Bağlamında NATO’ nun Akdeniz Diyaloğu Stratejisi ve Doğu Akdeniz Krizi İlişkisi / ATLAS INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 7.

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2016 Siyasal iletişim açısından sosyal medyanın önemi: 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri sürecinde liderlerin Twitter paylaşımlarının söylem analizi çerçevesinde karşılaştırılması / In International Symposium Culture and Communication in Anatolia: Past, Present and Future

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2019 KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE SANAYİ 4.0 BAĞLAMINDADEĞİŞEN DEVLET YAPILARI AÇISINDAN DOĞUAKDENİZE BAKMAK / Yeni Deniz Güvenliği Eko Sistemi ve Doğu Akdeniz

Uluslararası Özet bildiri
23.12.2019 SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYANIN ULUSLARÜSTÜSİYASAL AKTÖRLER AÇISINDAN KULLANIMINATO ÖRNEĞİ / İKSAD

Uluslararası Tam metin bildiri
23.12.2019 KOPENHAG OKULU VE NATO / Taras Şevçenko 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
15.09.2017 STRATEJİK SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA REFERANDUMLAR 16 NİSAN 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU TWİTTER ANALİZİ / 2. Eurefe 17 Uluslararası Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
30.11.2017 KRİZ İLETİŞİM ÖRNEĞİ: ADVANTAGE KART / EUREFE 17 Kongre

Uluslararası Özet bildiri
15.10.2017 TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA KADIN GİRİŞİMCİLİK: TEB KOBİ TV / 2. Eurefe 17 Uluslararası Kongresi

2023 POST-GÜVENLİK İKİLEMLER, ENTEGRASYONLAR, MODELLER VE ASYA , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ulus Devletten Geleceğin Metaverse Devletine Değişen Dünyada Devletin Evrimi ve Kamu Diplomasisi
KILIÇASLAN EMİNE, YÜCEL DUYGU
TASAM YAYINLARI,Esra Nur EKİCİ
978-605-4881-60-4
2023 Afrika Jeopolitiği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kamu Diplomasisi Bağlamında Türkiye-Afrika İlişkilerinde Yumuşak Güç Olarak Dış Yardımlar ve Eğitimin Önemi
KILIÇASLAN EMİNE
Nobel Akademik Yayıncılık,Prof. Dr. Hasret Çomak, Doç. Dr. Burak Şakir Şeker, Mehmet Şahin
978-625-6404-80-9
2023 İLETİŞİM KURMA BECERİLERİ KAVRAMLAR, YAKLAŞIMLAR VE MODELLER , Bilimsel Kitap , Tümü,
KILIÇASLAN EMİNE
Paradigma Akademi,Göker Fahri
978-625-6957-54-1
2022 ENDÜSTRİ 4.0 BAĞLAMINDA GELECEĞİ ANLAMAK , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),MCLUHAN İLETİŞİM KURAMLARI BAĞLAMINDA SANAL GERÇEKLİK “METAVERSE” DÜNYASINDA SİYASAL İLETİŞİM
KILIÇASLAN EMİNE
Paradigma Akademi,KILIÇASLAN Emine
978-605-72872-2-9
2022 ORTADOĞU JEOPOLİTİĞİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA ORTADOĞU TARİHİNİ ANLAMAK
KILIÇASLAN EMİNE
Nobel Yayınevi,Çomak Hasret, Şeker Şakir Burak, Ultan Özlem mehlika
978-625-427-574-6
2022 CYBER ENVIRONMENT AND INTERNATIONAL POLITICS , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),MEDIA AND CYBER SECURITY RISKS
KILIÇASLAN EMİNE
Transnational Press London,Çomak Hasret, Şeker Şakir Burak, Civelek Yaprak, Bozkuş Arslan Çağla
978-1-80135-146-1
2021 Kovid-19 Sonrası Geleceğin Güvenlik Kurumları ve Stratejik Dönüşüm , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),KAMU DİPLOMASİSİ BAĞLAMINDA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN COVID-19 İLE MÜCADELE STRATEJİLERİ
KILIÇASLAN EMİNE
TASAM,İzgi Savaş
978-605-4881-48-2 Erişim Linki
2021 REFUGEE CRISIS IN INTERNATIONAL POLICY VOLUME I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),REFUGEE AND CULTURAL RIGHTS OF REFUGEES IN THE CONTEXT OF POLITICAL COMMUNICATION
KILIÇASLAN EMİNE
TRANSNATIONAL PRESS LONDON,Hasret ÇOMAK, Burak Şakir ŞEKER, Mehlika Özlem ULTAN, Yaprak CİVELEK, Çağla Arslan BOZKUŞ
978-1-80135-010-5
2021 COVID-19 SÜRECİNDE İLETİŞİMİN DEĞİŞEN YÜZÜ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Siyasal İletişim Bağlamında NATO'nun COVID-19 Pandemisi ile İlgili "Yanlış Bilgilendirme" ve "Propaganda" Mücadelesi
KILIÇASLAN EMİNE, KÜÇÜK GONCA
Eğitim Yayınevi,Gülsüm Çalışır, Ersin Diker
978-625-7316-25-5
2021 BLACK MIRROR (Aynadan Yansıyanlar) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Siyasal İletişim Bağlamında Waldo Zamanı: Fukuyama'nın İdeolojilerin Sonu Tezi Çerçevesinde Bir Değerlendirme
KILIÇASLAN EMİNE, KÜÇÜK GONCA
Nika Yayınevi,Kına Ahmet Sezer, Aşılıoğlu Emre
978-625-7653-10-7
2020 Yeni Dünya Ekonomi ve Güvenlik Mimarisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Siyasal İletişim Bağlamında, 1990 Sonrası NATO’xxnun Güvenlik Söylemleri
KILIÇASLAN EMİNE
TASAM Yayınları,Dr. Savaş Biçer, Ahmet Yıldız
978-605-4881-41-3
2020 Ege Jeopolitiği I. Cilt , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Jeopolitiğin Değişen Karakterinin Siyasal İletişim Bağlamnda Ege Denizine Yansıması
KILIÇASLAN EMİNE
Nobel Akademik Yayıncılık,Prof. Dr. Hasret Çomak, Doç. Dr. Burak Şakir ŞEKER, Dimitrios İoannidis
978-605-033-214-8
2020 Ege Jeopolitiği I. Cilt , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Soğuk Savaş Dönemi Yunasitan Dış Politaksı (Siyasal İletişim Bağlamında ”Milliyetçilik, Soğuk Savaş, Megali İdea, Albaylar Cuntası, Ulusal Bölünme ve Ulusal Rönesans”
KILIÇASLAN EMİNE
Nobel Yayınevi,Prof. Dr. Hasret Çomak, Doç. Dr. Burak Şakir ŞEKER, Dimitrios İoannidis
978-605-033-214-8
2019 Yeni Deniz Güvenliği Ekosistemi ve Doğu Akdeniz , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE SANAYİ 4.0BAĞLAMINDA DEĞİŞEN DEVLETYAPILARI AÇISINDAN DOĞU AKDENİZEBAKMAK(ABD-Rusya ve Türkiye – Suriye, Siyasal İletişim Örnekleminde)
KILIÇASLAN EMİNE
TASAM Yayınları,Deniz GÜLER, Ahmet YILDIZ, İzgi SAVAŞ
978-605-4881-35-2
2019 Siyasal İletişimde Güncel Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Küreselleşme Sürecinde Medyanın Politikleşmesi ve Siyasal İletişim
KILIÇASLAN EMİNE
Paradigma Akademi,Dr. Emine KILIÇASLAN
978-605-7691-30-9
2019 Siyasal İletişimde Güncel Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Gösterge Bilim Yaklaşımı Bağlamında Sanat ve Siyasal İletişim İlişkisi
COŞKUN SAADET NİHAL,KILIÇASLAN EMİNE
PARADİGMA AKADEMİ YAYINEVİ,Dr. Emine KILIÇASLAN
978-605-7691-30-9
2019 Akdeniz Jeopolitiği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Libya’nın AKdeniz Bölge Politikası ve Siyasal İletişim Bağlamında Yeni Jeopolitik Dengeler
KILIÇASLAN EMİNE
Nobel Akademik Yayıncılık,Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Doç. Dr. Burak Şakir ŞEKER
6057846117
2019 Küreselleşme Sürecinde Devletlerarası İlişkiler Siyasal İletişim ve Kamu Diplomasisi , Bilimsel Kitap , Tümü,
KILIÇASLAN EMİNE
Paradigma Akademi,
978-605-2292-80-8
2018 Karadeniz Jeopolitiği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),10. BÖLÜMKARADENİZ BÖLGESİNDEKİ EKONOMİ - POLİTİK GELİŞMELERKaradeniz’de Ekonomik İşbirliğinin Jeopolitik Açıdan Önemi
YÜCEL DUYGU,KILIÇASLAN EMİNE
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,Prof. Dr. Hasret ÇomakDoç. Dr. Caner SancaktarYrd. Doç. Dr. Volkan TatarDr. Burak Şakir Şeker
978 - 605 - 242 -
2018 İletişim Sosyolojisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Siyasal İletişim ve Propaganda
KILIÇASLAN EMİNE
Paradigma,prof. Dr. Durmuş Ali Arslan, Gülten ARslan
978-605-2292-57-0
2018 KARADENİZ JEOPOLİTİĞİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün Türk Kamu Diplomasisine Etkileri
KILIÇASLAN EMİNE
BETA,Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Volkan Tatar, Burak Şakir
978-605-242-082-9
2018 KARADENİZ JEOPOLİTİĞİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Karadeniz ’de Ekonomik İşbirliğinin Jeopolitik Açıdan Önemi
YÜCEL DUYGU,KILIÇASLAN EMİNE
BETA,Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Volkan Tatar, Burak Şakir Şeker
978-605-
2017 AFRİKA POLİTİKASI(21. Yüzyılda Güvenlik, Refah ve Demokrasi Arayışı) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Siyasal İletişim Bağlamında Dış Yardımlari Demokrasi ve Afrika Kıtası
KILIÇASLAN EMİNE
BETA,Prof. Dr. Hasret Çomak, Doç. Dr. Caner Sancaktar, Huriye Yıldırım
978-605-333-844-4
2016 Uluslararası Güvenlik , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kopenhag Okulu
KILIÇASLAN EMİNE
BETA,Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Şerif Demir
978 - 605 - 333 - 536 - 8
2016 Turizm ve İletişim , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Örgütsel İletişimde Kriz Yönetimi
KÜÇÜKALTAN DERMAN,KILIÇASLAN EMİNE
Detay Yayınevi,Hakan Yılmaz
9786059189743
2016 Uluslararası Politikada Suriye Krizi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Siyasal İletişim Bağlamında Suriye Krizi
KILIÇASLAN EMİNE
BETA,Prof. Dr. Hasret Çomak, Doç. Dr. Caner Sancaktar, Yrd. Doç. Dr. Zafer Yıldırım
978-605-333-643-3
2015 Enerji Diplomasisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Enerji Savaşları
KILIÇASLAN EMİNE
BETA,Prof. Dr. Hasret Çomak, Doç. Dr. Caner Sancaktar, Yrd. Doç. Dr. Zafer Yıldırım
978-605-333-362-3
2014 Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kriz İletişimi
KILIÇASLAN EMİNE
Paradigma Akademiz,Bozkurt Hale
978-605-4393-40-4
2013 Bir Bakışta İletişim , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Örgütsel İletişim
KILIÇASLAN EMİNE
Paradigma Akademi Yayınları,Uçar Yaşar, Kılıç Kenan
978-605-5193-40-9
2013 Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turizmde Sosyal Medya Yönetimi
KÜÇÜKALTAN DERMAN,KILIÇASLAN EMİNE
Detay Yayıncılık,Tükeltürk Şule Aydın, Boz Mustafa
978-605-5216-66-5
2011 Siysal İletişim İdeoloji ve Medya İlişkisi , Bilimsel Kitap , Tümü,
KILIÇASLAN EMİNE
Paradigma Yayınevi,Ufuk Lazyüksel
978-605-5863-01-2
2011 İletişim Kurma Becerileri , Bilimsel Kitap , Tümü,
KILIÇASLAN EMİNE
Kriter Yayınevi,
978-605-5863-92-0
2008 Siysal İletişim İdeoloji ve Medya İlişkisi , Bilimsel Kitap , Tümü,
KILIÇASLAN EMİNE
Kriter Yayınevi,Ufuk Lazyüksel
978-605-5863-01-2