Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

bguner adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Berrin Güner

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

CV (PDF)


2021 Üniversite Öğrencilerinin Motivasyonel Dindarlık Düzeylerinin Yaş ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2021 Gençlerin Dini İnançları ve Deizme Yönelim Durumları: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Örneği
Turkish Studies-Social Sciences

2019 Türkiye’de Lise Öğrencilerinde Sigara Kullanım Yaygınlığının Değerlendirilmesi
Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
BERRİN GÜNER
2019 Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Meslek Tercihleri ve Mülki İdare Amirliği Algısı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Örneği
Türk İdare Dergisi
BERRİN GÜNER
2019 Üniversite Öğrencilerinde Uyuşturucu Madde Kullanım Alışkanlıkları ve Yaygınlığı: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Örneği
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
BERRİN GÜNER
2016 Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Hukuk Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi
Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
BERRİN GÜNER
2015 Türk Gençliğinin Serbest Zamanlarını Değerlendirme Biçimleri: Bir Literatür Taraması
Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi
BERRİN GÜNER
2015 Kadınların Spor ve Serbest Zaman Etkinliklerine Katılım Sorunlarının Değerlendirilmesi
Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi
BERRİN GÜNER
Ulusal Özet bildiri
Hafif Zihinsel Engeli Bulunan Bireylerin İşsizlik Sorununa Yönelik Nitel Bir Çalışma: Aydın Örneği / X. Ulusal Sosyoloji Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
10.11.2015 Türkiye’de Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Tercihlerinin Değerlendirilmesi: Bir Literatür Taraması / III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
12.05.2018 THE UNEMPLOYMENT PROBLEM OF YOUNG PEOPLE: CAUSES OF UNEMPLOYMENT AND SOLUTION PROPOSALS / XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
03.02.2018 GÜNÜMÜZDE GENÇLIK SORUNLARI, TUTUM VE DAVRANIŞLARI: TUNCELI ÖRNEĞI / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
03.02.2018 AN EVALUATION ON PREVALENCE OF SUBSTANCE DEPENDENCY AND RISK FACTORS IN YOUTH / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

2023 Sağlık Sosyolojisi , Ders Kitabı , Bölüm(ler),KÜRESELLEŞME VE SAĞLIK: SAĞLIK ANLAYIŞI, POLİTİKALARI VE HİZMETLERİNDEKİ DEĞİŞME TRENDİ
GÜNER BERRİN
NOBEL,Musa Yavuz ALPTEKİN
978-625-397-439-8
2022 MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVES IN EDUCATIONAL AND SOCIAL SCIENCES V , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL MEDIA ADDICTION AND LONELINESS AND SOCIAL APPEARANCE ANXIETY IN YOUNG PEOPLE
GÜNER BERRİN
İKSAD,Mustafa KAHYAOĞLU
978-625-8246-10-0 Erişim Linki
2021 Halk Bilimi Bağlamında Medya ve İletişim , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yeni Medya Kavramı ve Gençlik Üzerine Bir Değerlendirme
GÜNER BERRİN
Eğitim Yayınevi,KILIÇ Samet
9786257316545
2021 Adli Yardım, Avukat Görüşleri Işığında Hukuki ve Toplumsal Bir Değerlendirme , Bilimsel Kitap , Tümü,
GÜNER BERRİN, KALE YOLCU GÜLŞAH ŞÜKRAN
Eğitim Yayınevi,KILIÇ Samet
9786257405362
2019 Gençlik ve Sosyal Kimlik Tunceli Gençliği Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme , Bilimsel Kitap , Tümü,
GÜNER BERRİN
Çizgi Yayınevi,
978-605-196-365-5