Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

psari adu.edu.tr

Öğr.Gör.
Perihan Sarı

Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü
Yaşlı Bakımı Pr.

CV (PDF)


2016 Quality of Life and Factors Affecting the Quality of Life of Elderly Nursing Home Residents
Clinical and Experimental Health Sciences

2016 Quality of Life and Factors Affecting the Quality of Life of Elderly Nursing Home Residents
Clinical and Experimental Health Sciences
NESRİN İLHAN SERAP ARPACI DİLEK HAVAOĞLU HÜLYA KALYONCUOĞLU PERİHAN SARI
2013 Level of burnout in caregivers working in residentialhomes and factors affecting burnout
Balkan Journal of Health Science
HASAN HÜSEYİN EKER CÜNEYT ÜNSAL ACLAN ÖZDER TURGUT ŞAHİNÖZ MERVE KOCAAKMAN PERİHAN KARADELİOĞLU
Ulusal Özet bildiri
22.03.2022 Huzurevlerinde Çalışan Hastabakıcılarda Tükenmişlik ve Buna Etki Eden Faktörler / 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (04.10.2011-07.10.211)

Ulusal Tam metin bildiri
25.11.2020 Sağlık Hizmetleri Eğitiminde Mesleki Beceri Laboratuvarlarının Önemi: Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mesleki Beceri Laboratuvarı Örneği / 1 Proceedings Book International Conference on Research in Health Sciences 2020

Uluslararası Tam metin bildiri
Huzurevinde ve ev ortamında yaşayan yaşlıların yaşam doyum düzeylerinin ölüm kaygı düzeyine etkisi / III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Günümüzde Psikiyatri Hemşireliği: Yapı taşları ve Yeni Ufuklar)

2023 YAŞLI SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),YAŞLILARDA ÜRİNER & FEKAL İNKONTİNANS VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI
SARI PERİHAN, KAHRAMAN AYŞEGÜL
NOBEL,EROL SAİME, ŞİŞMAN FATMA NEVİN
978-625-397-485-5
2022 EVDE HASTA BAKIM İLKE VE UYGULAMALAR II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Vital Bulgular
SARI PERİHAN
Akademisyen Yayınevi,ÖZTÜRK Nazan, BALMUMCU Ayça, ERSUNGUR Ecem
978-625-8259-96-4