Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

btaser adu.edu.tr

Arş.Gör.
BERNA KAVUK

İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Kelam Ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı

CV (PDF)


2010-2015 Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Pr.
2012-2015 Lisans-ÇiftAnadal Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Pr.
2015-2018 Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam (Yl) (Tezli)
2018- Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri (Dr)
Arapça 2017  YDS 68.75000