Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

esra.talay.cevlik adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
ESRA TALAY ÇEVLİK

Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Effect of Vent Hole and Cement Type on Fracture Resistance of CAD-CAM Monolithic Zirconia Crowns
Wiley

2023 Is Ammonium Hydrogen Difluoride a Solution For Zirconia Surface Conditioning?
European Journal Of Prosthodontics And Restorative Dentistry

2023 Removal of lithium disilicate veneers with Er,Cr:YSGGL laser: now? Or after ageing?
Springer Science and Business Media LLC

2022 Effect of Low-thermal Degradation on the Flexural Strength of Y-TZP Ceramics
Galenos Yayinevi

2020 Investigation of Alexithymia, Anxiety and Loneliness State in Bruxism Patients
Meandros Medical and Dental Journal

2017 Aging Effect on Flexural Strength of Zirconia in Different Thicknesses
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH
Gokcen Ozturk Shirkhan Khalilov İSA YÖNDEM ESRA TALAY ÇEVLİK
2017 Effect of Low Thermal Degradation on Flexural Strength of Zirconia
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH
ESRA TALAY ÇEVLİK İSA YÖNDEM
2015 Evaluation of Microbial Adhesion on Chlorhexidine Gluconate andFluoride Gel Added Polymethyl Methacrylate.
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH
İSA YÖNDEM ESRA TALAY ÇEVLİK HATİCE TÜRK DAĞI
2011 Zirkonyum Destekli Hassas Bağlantılı Hareketli Bölümlü Protez: Olgu Sunumu
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ
ESRA TALAY ÇEVLİK İSA YÖNDEM
Uluslararası Özet bildiri
29.11.2020 Dezenfektan Solüsyonlarının İrreversibleHidrokolloidÖlçü Materyalinin Boyutsal StabilitesineEtkisinin İncelenmesi / IDU-DENT 2020 International Dentistry & Health Congress

Uluslararası Özet bildiri
05.11.2019 Santral Bölgesinde Alveoler Defekte Sahip Olguya Multidisipliner Yaklaşım: Olgu Sunumu / 16. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
DENTİNOGENESİS İMPERFEKTALI ÇOCUK HASTADA MULTİDİSİPLİNER TEDAVİ YAKLAŞIMI: VAKA SUNUMU / 2nd INTERNATIONAL MEANDROS DENTAL CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
TAM PROTEZLER İLE PSÖDO-LATEROGNATİNİN PROTETİK REHABİLİTASYONU: OLGU SUNUMU / 2nd INTERNATIONAL MEANDROS DENTAL CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
PREMOLAR TEK DİŞ EKSİKLİĞİNİN CAD/CAM İNLEY DESTEKLİ ADEZİV KÖPRÜ İLE RESTORE EDİLMESİ:KLİNİK OLGU SUNUMU / 2nd INTERNATIONAL MEANDROS DENTAL CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
HAREKETLİ PROTEZ KULLANAN HASTALARDA KULLANIM VE HİJYEN ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ / 2nd INTERNATIONAL MEANDROS DENTAL CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
FARKLI RENKLENDİRME VE TEMİZLEME SOLÜSYONLARININ YAPAY DİŞLERİN RENKLENMESİNE ETKİSİ / 2nd INTERNATIONAL MEANDROS DENTAL CONGRESS

Ulusal Özet bildiri
Yeni Nesil Tam Seramiklerin Işık Geçirgenliği açısındanDeğerlendirilmesi. / Yüzüncü yıl Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
22.04.2012 Shwartz Jampel Sendromlu Hastanın Protetik Rehabilitasyonu, / 17 EBDO Uluslararası Bilim Kongresi,

Ulusal Özet bildiri
05.04.2014 Cam Fiberle Güçlendirilmiş Polimetil Metakrilatların Esnemeve Kırılma Dayanımlarının İncelenmesi. / Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi. 3. GelenekselUlusal 1. Uluslararası Öğrenci Araştırmaları Günü,

Uluslararası Özet bildiri
27.09.2014 Complete denture rahabilitation using fully adjustable articulator: A case report. / EPA 38th Congress

Uluslararası Özet bildiri
Esthetic rehabilitation of amelogenesis imperfecta: A case report. / EPA 38th Congress

Uluslararası Özet bildiri
27.09.2014 Light transmission of different full ceramic materials with differentthickness. / EPA 38th Congress

Uluslararası Özet bildiri
31.08.2013 Effect of Multiple Firings on Bond Strenght of Zirconia-Porselain. / FDI 101st Congress

Uluslararası Özet bildiri
31.08.2013 Treatment of Unilateral Cleft Lip and Palate: Case Report. / FDI 101st Congress

Uluslararası Özet bildiri
Influence of Pressing and Layering Technique on Color of Zirconia. / FDI 101st Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
Peri-implant Marjinal Kemiğin 4 Yıl İçindeki Değişimi / 26.Uluslararası İzmir Diş Hekimleri Odası Kongresi ve Sergisi

Ulusal 
bruksizmli bireylerde aleksitimi, kaygı ve yalnızlık durumlarının belirlenmesi / meandros dental congress

Uluslararası Tam metin bildiri
EKTODERMAL DİSPLAZİLİ ÇOCUK HASTADA TEDAVİYAKLAŞIMI: 12 AY TAKİPLİ OLGU SUNUMU / INTERNATIONAL MEANDROS DENTAL CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
18.12.2018 Dentinogenezis İmperfektalı Hastanın Protetik Tedavisi: Olgu Sunumu / Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.09.2017 Effect of Low Thermal Degradation on Flexural Strenght of Zirconia / CED- IADR / NOF Oral Health Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
20.09.2017 Aging Effect on Flexural Strenght of Zirconia in Different Thicknesses / CED- IADR / NOF Oral Health Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
05.11.2017 Konjenital keser eksikliğinde multidisipliner tedavi yaklaşımı: vaka raporu / 15. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu

2023 GÜNCEL PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ÇALIŞMALARI IV , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Laminate Veneer Restorasyonlara Güncel Bir Bakış
TALAY ÇEVLİK ESRA, TURANOĞLU ÖMER FARUK
Akademisyen Yayınevi,Bülent Kesim
978-625-399-113-5
2022 Güncel Protetik Diş Tedavisi Çalışmaları II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Endokron Restorasyonlar
TALAY ÇEVLİK ESRA, DÖNMEZ ÖZKAN HİCRAN
Akademisyen Yayınevi,Bülent Kesim
978-625-8399-45-5