Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

abdurrahman.yildirim adu.edu.tr

Arş.Gör.
ABDURRAHMAN YILDIRIM

İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Fıkıh Anabilim Dalı

CV (PDF)


2020 Hicrî 6. Asırda Yaşamış Rakkalı Bir Müderrisin Bilinmeyen Nâdir Bir Eseri (Sâid b. Ahmed b. Ebubekir el-Hanefî’nin “el-Cem‘u beyne’l-fetvâ ve’t-takvâ fî muhimmâti’d-dîni ve’d-düny┠Adlı Eseri)
İslam Tetkikleri Dergisi
ABDURRAHMAN YILDIRIM
Ulusal Tam metin bildiri
İbadetlerde Kıyas ve İçtihat Kapısı Kapalı mı? -Zekât Örneği- / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VIII. İSLAM HUKUKU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

Ulusal Tam metin bildiri
ALACAĞIN ZEKÂTIYLA ALAKALI GÜNCEL TARTIŞMALAR ve BUNLARA YÖNELİK BAZI MÜLAHAZALAR / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VI. İSLAM HUKUKU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

Ulusal Tam metin bildiri
Alacağın Zekat Nisabına Etkisi / İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ IV. İSLAM HUKUKU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

2023 NİKAH VE TALAK AHKAMI - MEHMET SÜRÛRÎ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),AHKÂMÜ'N-NİKAH
YILDIRIM ABDURRAHMAN, KARAPINAR MUSTAFA, SARITAŞ SÜMEYYE
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI,TUBA ERKOÇ BAYDAR
978-625-7249-82-9
2020 İSLAM HUKUKU AÇISINDAN ALACAĞIN ZEKÂTI , Bilimsel Kitap , Tümü,
YILDIRIM ABDURRAHMAN
İKTİSAT YAYINLARI,Kızılkaya Necmettin
978-625-7015-16-5