Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

topal.aslihan adu.edu.tr

Öğr.Gör.
Aslıhan Topal

Aydın Meslek Yüksekokulu
Görsel, İşitsel Teknikler Ve Medya Yapımcılığı Bölümü
Basım Ve Yayım Teknolojileri Pr.

CV (PDF)


2021 Çocuk Odaklı Habercilik Üzerine Yeni Medyaya Şiddet, Taciz, Tecavüz, Cinayet Haberleri Üzerinden Eleştirel Bakış: Leyla Aydemir Örneği
IBAD SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

2020 TÜRKİYE’DE GELENEKSEL MEDYA VE YENİ MEDYADA KADIN KİMLİĞİ ÜZERİNDEN ÜRETİLEN HABERLERE ELEŞTİREL BAKIŞ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. DÖRDÜNCÜ KUVVET ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİSİ
HİCABİ ARSLAN ASLIHAN TOPAL GİZEM GÜREL DÖNÜK
2020 KADIN CİNAYETLERİNİN HABERLEŞTİRİLMESİ BAĞLAMINDA İNTERNET HABERLERİNİN MEDYA ETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: PINAR GÜLTEKİN ÖRNEĞİ
TİDSAD
HİCABİ ARSLAN ASLIHAN TOPAL
2018 Dijital Ortamda Kişisel Veri Güvenliği Ve Sosyal Medya Reklamcılığı Üzerine Bir Değerlendirme
The Journal of Kesit Academy
ÖZEL SEBETCİ ASLIHAN TOPAL MEHMET CAN HANAYLI GİZEM GÜREL DÖNÜK
2018 Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Ortamlarinda Whatsapp Kullanimina Yönelik Algilari
Route Educational and Social Science Journal
ÖZEL SEBETCİ ASLIHAN TOPAL MEHMET CAN HANAYLI GİZEM GÜREL DÖNÜK
Ulusal Özet bildiri
24.05.2021 SOSYAL MEDYANIN SİYASAL GÜNDEMİ BELİRLEMEDEKİ YÖNLENDİRİCİ ETKİSİ: SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞI / 4th Cultural Informatics, Communication & Media Studies Conference Proceedings E-Book 20-21 May 2021, Çeşme (ONLINE)

Uluslararası Tam metin bildiri
15.05.2018 Üniversitelerde Kullanılan Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemlerinin (Lms) Karşılaştırılması -- / 4.Uluslararası Sosyal Beşeri Ve İdari Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
20.12.2017 GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA KADIN VE ÇOCUK: ŞİDDET, TACİZ, TECAVÜZ, CİNAYET HABERLERİNİN MEDYA ETİĞİ AÇISINDAN TARTIŞILMASI / 2.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
05.10.2017 Sosyal Medya Üzerinde Pazarlama Sürecinde Hassas Veri Kullanımı ve Güvenliği -- / Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
03.11.2017 Lisans ve Ön Lisans Öğrencilerinin Eğitim Ortamlarında WhatsApp Uygulaması Kullanımına Yönelik Algıları -- / Uluslararası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
03.11.2017 SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE PAZARLAMA SÜRECİNDE HASSAS VERİ KULLANIMI VE GÜVENLİĞİ / ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
03.11.2017 Lisans ve Önlisans Öğrencilerinin Eğitim Ortamlarında WhatsApp Uygulaması Kullanımına Yönelik Algıları / ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

2023 HABER OKURYAZARLIĞI TEMEL KAVRAMLAR VE GÜNCEL TARTIŞMALAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Basında Toplumsal Cinsiyet ve Haber: Erkek Temsili
ARSLAN HİCABİ, ÖRNEK AYNUR, TOPAL ASLIHAN
LT LİTERATÜRK AKCADEMIC,İPEK TOK, HANDE ULUSOY
ISBN 978-625-6949-36-2 Erişim Linki
2022 DIJITAL HALKLA İLIŞKILERDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),DİJİTALLEŞME VE KURUMSAL İLETİŞİM
TOPAL ASLIHAN, GÜREL DÖNÜK GİZEM
Eğitim Yayınevi,Dr. Engin Coşkun,Emrah Başer
978-625-6382-01-5
2022 İNTERNET HABER HABERCİLİK , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),YENİ MEDYA HABERLERİNDE KADINA YÖNELİK ETİK İHLALLER
TOPAL ASLIHAN, ARSLAN HİCABİ, DİNGİN ALİ EMRE
EĞİTİM YAYINEVİ,EREN EKİN ERCAN
978-625-6382-00-8 Erişim Linki
2022 EĞİTİM VE İLETİŞİM ALANINDA MEDYA OKURYAZARLIĞI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),MEDYADA ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDETİN HABERLEŞTİRİLMESİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
ARSLAN HİCABİ, TOPAL ASLIHAN
BERİKAN YAYINEVİ,YÜKSEL MURAT, SOLMAZ TANER
978-625-8365-75-7 Erişim Linki
2022 İKNA TEMELLİ HALKLA İLİŞKİLER , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMLARIN HEDEF KİTLENİN İKNA EDİLMESİ NOKTASINDA KULLANIMINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
ARSLAN HİCABİ, TOPAL ASLIHAN, DİNGİN ALİ EMRE
Kriter Yayınevi,Yelda Özlem KÖLGELİER
978-625-8373-50-9
2022 İKNA ODAKLI REKLAM , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SOSYAL MEDYA VE İKNA: İNSTAGRAM ANNELERİNİN MARKALARA YÖNELİK REKLAMLARI ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
TOPAL ASLIHAN, GÜREL DÖNÜK GİZEM
Kriter Yayınevi,Yelda Özlem KÖLGELİER; Gül Dilek TÜRK
: 978-625-8373-53-0
2022 Handbook of Research on Bullying in Media and Beyond , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),A Critical Look on Cyberbullying and Cyber Harassment in the Digital Area Within the Scope of Social Media Literacy
ARSLAN HİCABİ, TOPAL ASLIHAN
IGI Global,Gülşah Sarı
9781668454268 Erişim Linki
2022 MEDYA VE ÖTEKİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),YENİ MEDYADA MAHREMİYET KAVRAMI: SOSYAL MEDYA ANNELERİ ÖZELİNDE UNUTULMA HAKKINA ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME
ARSLAN HİCABİ, TOPAL ASLIHAN
EĞİTİM YAYINEVİ,AKDAL TUĞBA
978-625-8108-06-4
2021 SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sosyal Medya Haberciliğine Eleştirel Medya Okuryazarlığı Üzerinden Bakış: Elmalı Davası Örneği
ARSLAN HİCABİ, TOPAL ASLIHAN
NOBEL YAYINEVİ,Türk, Gül Dilek
978-625-417-354-7
2021 SİYASAL İLETİŞİMCİLER DİYOR Kİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sosyal Medyanın Siyasal Gündemi Belirlemedeki Yönlendirici Etkisi: Sosyal Medya Okuryazarlığı
ARSLAN HİCABİ, TOPAL ASLIHAN
LT-LİTERATÜRK ACADEMIA,Seçim M. Özgür, Çiftçi Dilan
978-625-760614-1
2021 KADIN, MEDYA VE SOSYAL MEDYA , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TÖRE CİNAYETLERİNİN HABERLEŞTİRİLMESİNDE YENİ MEDYADA YER ALAN HABERLERİN MEDYA ETİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ARSLAN HİCABİ, TOPAL ASLIHAN
Eğiten Kitap,Yıldırım Sait, Doğutaş Aysun
978-625-7527-90-3
2021 SOSYAL MEDYA ELEŞTİREL BAKIŞ-2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SOSYAL MEDYADA KADINA YÖNELİK DİJİTAL ŞİDDET ÜZERİNE ELEŞTİREL BAKIŞ
ARSLAN HİCABİ, TOPAL ASLIHAN
L-T Literatürk Acedemia,ALİ EMRE DİNGİN
978-605-74813-8-2
2021 Handbook of Research on Contemporary Approaches to Orientalism in Media and Beyond , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),EVALUATION OF WOMEN'S PERSPECTIVE IN THE EAST SOCIETIES ON NEW MEDIA NEWS
ARSLAN HİCABİ, TOPAL ASLIHAN
IGI GLOBAL PUBLISHER OF TIMELY KNOWLEDGE,Işıl Tombul, Gülşah sarı
9781799871828 Erişim Linki
2020 DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLA SOSYAL MEDYA , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ELEŞTİREL MEDYA OKURYAZARLIĞINDA YENİ BOYUT: SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞI
ARSLAN HİCABİ,TOPAL ASLIHAN,GÜREL DÖNÜK GİZEM
L-T LİTERATÜRK ACADMIA,ALİ EMRE DİNGİN
978-605-337-259-2
2020 Disiplinlerarası Yaklaşımla Sosyal Medya , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Eleştirel Medya Okuryazarlığında Yeni Boyut:Sosyal Medya Okuryazarlığı
ARSLAN HİCABİ,TOPAL ASLIHAN,GÜREL DÖNÜK GİZEM
LT-Literatürk Academia,Dr. Ali Emre DİNGİN
978-605-337-259-2
2019 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA İLETİŞİM ÜZERİNE DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Medyada Mültecilere Yönelik Olarak Yapılan Haberlerin Göç Politikalarının Belirlenmesi Üzerindeki Yönlendirici Etkisinin Değerlendirilmesi
ARSLAN HİCABİ,TOPAL ASLIHAN,GÜREL DÖNÜK GİZEM
LT-Literatürk Academia,HİCABİ ARSLAN
978-605-337-231-8
2017 REKLAMI ANLAMAK , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Reklam ve Tanıtım Faaliyetlerine Etik Denetim
ARSLAN HİCABİ,TOPAL ASLIHAN,GÜREL DÖNÜK GİZEM
CİNİUS YAYINLARI,EDA BALKAŞ ERDOĞAN, NESRİN TAN AKBULUT
978-605-296-476-7