Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

merve.usta adu.edu.tr

Arş.Gör.
Merve Usta

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Odyoloji Bölümü
Odyoloji Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Evaluation of auditory brainstem implant (ABI) users’ auditory behavior in everyday life
Springer Science and Business Media LLC

2022 Validity and Reliability of Turkish Version of the Auditory Behavior in Everyday Life Questionnaire
American Speech Language Hearing Association

2021 COVID-19 Pandemi Döneminde Odyoloji Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri: Hacettepe Üniversitesi Deneyimi
Turkish Journal of Audiology and Hearing Research

2021 Koklear İmplant Sistemlerinde Sinyal İşlemleme Stratejileri: Literatür Derlemesi
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi

Ulusal Özet bildiri
06.04.2019 Tıkayıcı Uyku Apnesi Sendromu Olan Hastalarda Vestibu¨ler Bulguların Değerlendirilmesi / 15. Türk Rinoloji Kongresi, 7.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 3.Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Assessment of Auditory Brainstem Response in Children With Hearing Loss: Only Air Conduction or Both Air and Bone Conduction? / EGYPT COCHLEA 2017

Ulusal Özet bildiri
PANEL: İMPLANT UYGULAMALARI / 2. ULUSAL İSTANBUL ODYOLOJİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
06.02.2017 Assessment of Auditory Brainstem Response in Children with Hearing Loss: Only Air Conduction or Both Air and Bone Conduction? / EGYPT COCHLEA 2017 CONFERENCE

Uluslararası Özet bildiri
17.07.2017 ÇOKLU KANAL TUTULUMU OLAN BPPV TEDAVİSİNDE EPLEY VE BARBEQUE MANEVRALARININETKİNLİĞİ / Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi