Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Doç.Dr.
CEMAL İYEM

Söke İşletme Fakültesi
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü
İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim DalıHakemli , İYEM CEMAL , Futbolda İnsan Kaynakları Planlaması Eleştirel Bir Bakış,International Journal of Sports Research,1,2011
Hakemli , Emel ÇETİNKAYA, Yasemin ÖZDEMİR, Cemal İYEM, S. ALPASLAN DANIŞMAN , The New Dimensions To Job Requirements In Turkey The Case Of Human Resources Magazines,İŞGÜÇ,1,2011
Hakemli , Fuat MAN, Cemal İYEM , The Labour in Temples of Capitalism Superstores Employees and a Case from Turkey,International Journal of Business and Social Science,3,2011
Hakemli , Cemal İYEM, Fuat MAN , Work as a Core Activity Working Voluntarily in Kingdom Boys Football Academy from Republic of Ireland,Journal of Economics and Behavioral Studies,3,2012
Hakemli , İYEM CEMAL , Sporda Çalışma İlişkileri ve Sosyal Haklar 6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Bağlamında Bir Değerlendirme,Trakya University Faculty of Economics and Administrative Sciences E-Journal,7,2012
Hakemli , İYEM CEMAL , Bullying in Football Experiences of Turkish Professional Footballers,Mediterranean Journal of Social Sciences,3,2013
Hakemli , Cemal İYEM, Yasemin ÖZDEMİR , HRM vs Industrial Relations a Comparative and Theoretical Evaluation of Two Disciplines,Journal of Social and Development Sciences,,2014
Hakemli , Cemal İYEM, Emre Erol , Mesleki Yönelimde Bireylerin Kişilik ve Demografik Özelliklerinin Rolü Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü Örneği,Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi,6,2013
Hakemli , YILDIRIMALP SİNEM,İSLAMOĞLU EMEL,İYEM CEMAL , Suriyeli Sığınmacıların Toplumsal Kabul ve Uyum Sürecine İlişkin Bir Araştırma,Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi,12,2017
Hakemli , İYEM CEMAL,KARACAN Nur,ATALAY Deniz , Ev İçi Hizmetlerinde Çalışan Kadınların Emek Süreci,Söke İşletme Fakültesi Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergis,12,2017
Hakemli , İYEM CEMAL,Yıldız Fatma Zehra , Gökyüzündeki Gösteri: Kabin Memurlarının Duygusal Emek Süreçlerine Yönelik Bir Araştırma,Söke İşletme Fakültesi Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi,6,2017
Hakemli , İYEM CEMAL,TEMKİNER ÇELEBİ DİLEK,ÇAKMAK GÖKHAN,GENÇ HALİL İBRAHİM , Labour Process of Football Referees in Professional leagues: The Example of Sakarya Province,International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences,3,2017
Hakemli , İYEM CEMAL,Savaşır Sinem , HUMAN RESOURCES PROFESSIONALS’ POINTS OF VIEW ON APPLYING OF THE HUMAN RESOURCES PLANNING ‘EXAMPLE OF İŞBİR SYNTHETIC,International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences,5,2017
Hakemli , İSLAMOĞLU EMEL,YILDIRIMALP SİNEM,İYEM CEMAL , Türkiye’de Çalışan Yoksullar Olarak Abdallar: Kırşehir İlinde Bir Araştırma,Yönetim Bilimleri Dergisi,,2017
Hakemli , İYEM CEMAL,YALÇIN TAMER,ÇALIŞKAN AYŞE , İSLAMDA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI,ELEKTRONİK MESLEKİ GELİŞİM ve ARAŞTIRMA DERGİSİ,9,2016
Hakemli , İYEM CEMAL,yalçın tamer,yıldız zehra , SİNEMA SEKTÖRÜNDE EMEK SÜRECİ YÖNETMENLER ÖRNEĞİ,OÜSOBİAD,7,2016
Hakemli , KUZULU KANASLAN ECE,İYEM CEMAL , Is 360 Degree Feedback Appraisal an Effective Way of Performance Evaluation,International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences,5,2016
Hakemli , İYEM CEMAL , Kamu Sektöründe İnsan Kaynakları Plansızlığı İşsiz İş ve Meslek Danışmanları,HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi,4,2016
Hakemsiz , İYEM CEMAL , BELEDİYELERDE KARİYER UYGULAMALARI,BEKAD İNSAN KAYNAKARI YÖNETİMİ DERGİSİ,12,2015
Hakemsiz , İYEM CEMAL , KAMU SEKTÖRÜNDE PSİKOLOJİK TACİZ MOBBING,BEKAD İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERGİSİ,11,2015
Hakemsiz , İYEM CEMAL , TASERON ÇALISANLARIN KADROLASMASI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ,BEKAD İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERGİSİ,10,2015
Hakemsiz , İYEM CEMAL , Prekarizasyon Çalışma Hayatındaki Görünmeyen Güvencesizler,BEKAD İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERGİSİ,8,2015
Hakemsiz , İYEM CEMAL , Kamu Sektöründe İnsan Kaynakları Planlaması ve Kariyer Yönetimi,BEKAD İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERGİSİ,,2015
Hakemsiz , İYEM CEMAL , Yeni Bir Meslek Olarak İnsan Kaynakları Planlaması ve Kariyer Uzmanlığı,BEKAD İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERGİSİ,4,2015
Hakemli , İYEM CEMAL,Bostancı Burcu,Erdem Nahide,Gökmen Neslihan , DUYGUSAL EMEĞİ NASIL BİLİRDİNİZ CENAZE İŞLERİNDE ÇALIŞANLARIN GÖRÜNMEYEN ÇABASI,The Journal of Turk & Islam World Social Studies,12,2015
Hakemli , İYEM CEMAL , Makyavelist İKY Endüstri İlişkilerinden Uzaklaşmak,Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları,8,2015
Ulusal
Özet bildiri
Serkan BAYRAKTAROĞLU, Cemal İYEM
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Endüstri İlişkileriyle Yakınlaşmak
10. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi
Uluslararası
Özet bildiri
Cemal İYEM, Simge AYBEY
Sporda İş İlişkileri ve Sosyal Haklar Türkiye Profesyonel Futbolcular Örneği
Uluslararası Spor Araştırmaları Çalıştayı
Uluslararası
Özet bildiri
İYEM CEMAL
Futbolda İnsan Kaynakları Planlaması Eleştirel Bir Bakış
Uluslararası Spor Araştırmaları Çalıştayı
Ulusal
Özet bildiri
Cemal İYEM, Emre EROL
Mesleki Yönelimlerde Bireylerin Kişilk ve Demografik Özelliklerinin Rolü Sakarya Üniversitesi İşletme Bölümü Örneği
SOSBİLKO
Ulusal
Tam metin bildiri
İYEM CEMAL
Futbolda Mobbing Sakaryaspor Örneği
15. Yönetim Organizasyon Kongresi
Ulusal
Tam metin bildiri
İYEM CEMAL
Küreselleşen Dünyada Yeni Bir Çalışma Biçimi Olarak Tele Çalışma
VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi
Ulusal
Özet bildiri
Fuat MAN, Cemal İYEM
Türkiye de Sendikalar Siyaseti Etkileyebilir Mi
10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi konferansı
Ulusal
Özet bildiri
Cemal İYEM, Fuat MAN
Bir Boş Zaman Çalışanı Olarak Futbol İşçileri
11. SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
Uluslararası
Tam metin bildiri
İYEM CEMAL
The Universal Value Concept Applied in Bank Management Study Case on Turkish Banking in Marmara Region
International and Interacademic Conference on Economy Transdisciplinarity Congnition
Uluslararası
Özet bildiri
İYEM CEMAL
Rich Succesful and Sexy Bullying in Football The Case Of Turkish Professional Footballers
6th International Critical Management Studies Conference
Uluslararası
Özet bildiri
Emel ÇETİNKAYA, Yasemin ÖZDEMİR, Cemal İYEM, S. ALPASLAN DANIŞMAN
The New Dimensions to Job Requirements in Turkey The Case of Human Resources Magazines
6th International Critical Management Studies Conference
Uluslararası
Özet bildiri
Fuat MAN, Cemal İYEM
Invisible Poverty as a Reality The Case of Turkish Press and the Poverty in Turkey
World Congress for Middle Eastern Studies
Uluslararası
Tam metin bildiri
Fuat MAN, Cemal İYEM
The Views of Employees and Employers in Turkey on Labour Issues during the Last Global Financial Crises A Critical Discourse Analysis
The World Economy in the Theoretical Turbulence of Global Financial Crisis
Uluslararası
Tam metin bildiri
Serkan BAYRAKTAROĞLU, Cemal İYEM, Yasemin ÖZDEMİR
A Tale of Two Disciplines Perspectives on HRM vs Industrial Relations in Europe and in Turkey
Second International Symposium on Sustainable Development
Uluslararası
Tam metin bildiri
Fuat MAN, Cemal İYEM
Human Resource of Superstores Labour Process or Working Conditions of Superstore Employees and Case from Turkey
Globalization: Business, Finance and Education
Uluslararası
Özet bildiri
İYEM CEMAL,KARAKAŞ ADEM
Türkiye’de İnsan Kaynakları Profesyonellerinin Değerleri: Schwartz’ın DeğelerÖlçeği Kapsamında Bir Analiz
VII. InternaOonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series
30.03.2018 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
KARAKAŞ ADEM,İYEM CEMAL
İnsani Gelişmişlik Endeksi, Gelir Dağılımı ve SuçOranları Bağlamında Türkiye’de Sosyal Politika veEğitim Üzerine Bir Değerlendirme
VII. InternaOonal Balkan and Near Eastern SocialSciences Congress Series
30.03.2018 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
İYEM CEMAL,İSLAMOĞLU EMEL,SEVİNÇ ECEM BUSE,YILDIZ FATMA ZEHRA
Ibn Khaldun and Labor
XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences
01.02.2018 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
İYEM CEMAL,İYEM BURCU,YILMAZ CANAN
Çalışanlarda İş Doyumu: Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırması
III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey
05.03.2017 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
YILDIRIMALP SİNEM,İYEM CEMAL,İSLAMOĞLU EMEL
Çalıştıranlar Gözüyle Toplum Yararına Programının Etkinliği: Sakarya İlinde Bir Araştırma
3. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series Edirne
05.03.2017
Uluslararası
Özet bildiri
İYEM CEMAL,İSLAMOĞLU EMEL,YILDIRIMALP SİNEM
Kamu Çalışanlarında Sendikal Bağlılık: Bir Kamu Kurumu Örneği
3. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series Edirne
05.03.2017
Uluslararası
Özet bildiri
İSLAMOĞLU EMEL,İYEM CEMAL,YILDIRIMALP SİNEM
Türkiye’de Otel İşletmelerinin İşgücü Temininde Yaşadığı Sorunlar ve Nedenleri: Kocaeli, Sakarya ve İstanbul İllerinde Bir Araştırma
3. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series Edirne
05.03.2017
Uluslararası
Özet bildiri
İYEM CEMAL,İSLAMOĞLU EMEL,BURCU İYEM
Küresel Futbol Endüstrisinin Toplumsal Etkileri: Bauman Bağlamında Bir Değerlendirme
1. Uluslararası Zgymunt Bauman Sempozyumu
21.05.2017
Uluslararası
Özet bildiri
YILDIRIMALP SİNEM,İSLAMOĞLU EMEL,İYEM CEMAL
Toplumsal Kabul ve Uyum: Suriyeliler Perspektifinden Bir Değerlendirme
5. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series Kırklareli
24.09.2017
Uluslararası
Özet bildiri
İSLAMOĞLU EMEL,İYEM CEMAL,YILDIRIMALP SİNEM
Türkiye’de Sendika-Kadın İlişkisine Dair Bir Araştırma
5. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series Kırklareli
24.09.2017
Uluslararası
Özet bildiri
İYEM CEMAL,YILDIRIMALP SİNEM,İSLAMOĞLU EMEL
Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir İşletme Örneği
5. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series Kırklareli
24.09.2017
Uluslararası
Özet bildiri
YILDIRIMALP SİNEM,İSLAMOĞLU EMEL,İYEM CEMAL,ŞİMŞEK CANDIR H
Türkiye’de Kadınlara Yönelik Yetişkin Eğitimi Programlarının Mesleki Beceri Kazandırmadaki Rolü: Yerel Yönetimler Üzerine Bir Araştırma
ICLEL Porto
14.09.2017
Uluslararası
Özet bildiri
İYEM CEMAL,SARIKÖSE ÇAĞRI
Umuda Yolculuk Türkiye deki Suriyeli Göçmenler Üzerine Bir Değerlendirme
KEKAM-WALD 21. YÜZYILDA ULUSLARARASI GÖÇ KONFERANSI
Uluslararası
Özet bildiri
İYEM CEMAL,ÇELEBİ TEMKİNER DİLEK,ÇAKMAK GÖKHAN
Profesyonel Liglerde Müsabaka Yöneten Futbol Hakemlerinin Emek Süreci Sakarya İli Örneği
14 th SPORT SCIENCES CONGRESS
05.11.2016
Uluslararası
Özet bildiri
İYEM CEMAL,GÜLER MELİKE,BİLKAY NİHAN
Din Adamlarının Emek Süreci
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCINECES
01.11.2016
Uluslararası
Özet bildiri
İYEM CEMAL,GÜLER MELİKE,BİLKAY NİHAN
İnsan Kaynakları Profesyonellerinin Örgütsel Bağlılık Sağlamadaki Rolleri Evrimden Faydalanmak
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCE
01.11.2016
Uluslararası
Tam metin bildiri
İYEM CEMAL,SARIKÖSE ÇAĞRI,GÜNEŞ RIDVAN,YILMAZ CANAN
PARALI MAHKÛMLAR CEZA İNFAZ KORUMA MEMURLARININ EMEK SÜREÇLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
3rd International Congress of Tourism & Management Researches – 2016
01.12.2016
Uluslararası
Tam metin bildiri
İYEM CEMAL,KUZULU KANASLAN ECE,Munyisia Hellen,Mazhar Ambreen
STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT EFFECTS ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE A MYTH OR REALITY
3rd International Congress of Tourism & Management Researches – 2016
01.12.2016
Uluslararası
Tam metin bildiri
İSLAMOĞLU EMEL,İYEM CEMAL,YILDIRIMALP SİNEM
ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN YÖNETİCİ OLMAK KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDEKİ KADIN YÖNETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRM
ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ
25.12.2016
Uluslararası
Tam metin bildiri
İYEM CEMAL,ÖZDEMİR YASEMİN,ARSLAN DİŞLİ GAMZE,YILMAZ CANAN
KAMU ÇALIŞANLARININ NORM KADRO ALGISI BİR DEVLET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
ULUSLARARASI YÖNETİM, EKONOMİ VE POLİTİKA KONGRESİ
25.12.2016
Ulusal
Tam metin bildiri
İYEM CEMAL
Makyavelist İKY Endüstri İlişkilerinden Uzaklaşmak
16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi
01.10.2015
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI , Ders Kitabı , Tümü,,İYEM CEMAL,,ADRA YAYINCILIK2017,978-605-65701-3-1
Yönetsel ve Örgütsel Etkinliği Geliştirme Yöntemleri , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Yenilik Yönetimi,İYEM CEMAL,Çalışkan Ayşe,K.O.ÖZER, M.HIZIROĞLU, A.SALDAMLI,ADRA YAYINCILIK2015,
Prof Dr Cihangir AKIN a Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Boş Zaman Aktörleri: Futbol Emekçileri,Fuat MAN, Cemal İYEM,,Sakarya Üniversitesi Yayınları2012,
Kramponlu İşçiler Bir Boş Zaman Çalışanı Olarak Profeesyonel Futbolcular , Bilimsel Kitap , Tümü,,İYEM CEMAL,,Oniki Levha Yayınları2012,
10 Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Metinleri Türkiye de Neoliberalizm Demokrasi ve Ulus Devlet , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Sendikalar Siyaseti Etkileyebilir mi?,Fuat MAN, Cemal İYEM,,Yordam Kitap2009,