Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

savas.duman adu.edu.tr

Prof.Dr.
SAVAŞ DUMAN

Spor Bilimleri Fakültesi
Rekreasyon Bölümü
Rekreasyon Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Sosyal Yeterlik ve Rekreasyonel Katılım, Akış Deneyiminin Belirleyicileri midir?
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2021 Spor Turizminin Türkiye Açısından Ekonomik Boyutu
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimler Dergisi

2021 Spor Turizminde İnovasyonel Yaklaşımlar: E-Spor
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimler Dergisi

2021 Spor Turizmi ve Gönüllülük
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

2021 The Investigation of Mental Toughness of Elite Wrestlers
Journal of Sports Education
Yunus Emre DEDE SAVAŞ DUMAN
2020 E-Sports Education and Development in aGlobal World
Ambient Science
SAVAŞ DUMAN HACI MURAT ŞAHİN Çilem Bulut GÜNSELİ DUMAN
2020 Some Common Social Motifs in the Turkish World of Traditional Wrestling
Ambient Science
HACI MURAT ŞAHİN SAVAŞ DUMAN FİGEN ŞAHİN
2020 Üniversitede Okuyan Uluslararası Öğrencilerin Serbest Zaman DoyumDüzeylerinin Yaşam Doyumuna Olan Etkisinin İncelenmesi
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi
ENDER ALİ ULUÇ SAVAŞ DUMAN HALİL ACAR
2020 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çalışanlarının Covid-19 Sürecinde KaygıDurumlarının İncelenmesi
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi
ENDER ALİ ULUÇ SAVAŞ DUMAN
2020 Futbol Hakemlerinin Ahlaki Karar Alma ve Tutumlarının İncelenmesi
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi
SAVAŞ DUMAN KUTLUHAN DEMİR GÜNSELİ DUMAN DUYGU CANTEZ ÖZGE DENİZ TURGUTOĞLU
2019 Bireylerin Spor Yapma Durumlarıyla, Benlik Saygıları ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Dergisi
KUTLUHAN DEMİR SAVAŞ DUMAN
2018 Cinsiyete Göre Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı: Genel Erteleme ve Akademik Özyeterliğin Rolü.
Türk Spor Bilimleri Dergisi
ERKAN FARUK ŞİRİN SAVAŞ DUMAN
2016 The Impact of Physical Activity on Socializing Mentally Handicapped Children
International Journal of Humanities and Social Science
SAVAŞ DUMAN HATİCE DİLHUN SUKAN MERVE CEYLAN
2016 Football referees stress, self confidence, decision making
Journal of Human Sciences
GÜLSÜM BAŞTUĞ SAVAŞ DUMAN FAHRİ AKÇAKOYUN FARUK KARADENİZ
2013 Effect of aerobic exercise on body composition and depression levels of women in menopause
Middle-East Journal of Scientific Research
SAVAŞ DUMAN
2013 An investigation of educational technology standarts of physical education candidate teachers in terms of several variables
International Journal of Human Sciences
ERKAN FARUK ŞİRİN SAVAŞ DUMAN
2013 The Effect of 8 week soccer training on reaction time and attention levels of Turkish children aged between 10-14 years old
İnternational Journal Academic Research
SAVAŞ DUMAN
2012 Mehmet Akif Ersoy’un Sporcu kişiliği, Sporun Akif’in Kişiliği ve Mısraları Üzerine Etkisi.
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Selçuk Özdağ SAVAŞ DUMAN
2011 Futbolda Şiddet ve Yasal Karşı Tedbirler
Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi
İBRAHİM BÜLENT FİŞEKÇİOĞLU SELÇUK ÖZDAĞ SAVAŞ DUMAN AHMET ATALAY
2011 Futbol mu? Putbol mu?
Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi
Selçuk Özdağ SAVAŞ DUMAN İBRAHİM BÜLENT FİŞEKÇİOĞLU
2011 Work Alienation in Predicting Job Satisfaction among Physical Education Teachers in Turkey
World Applied Sciences Journal
ERKAN FARUK ŞİRİN SAVAŞ DUMAN SEYDİ KARAKUŞ
2011 Examining the depressive symptoms of 12-15 year-old Turkish adolescents according to play variable
World Applied Sciences Journal
GÜLSÜM BAŞTUĞ SAVAŞ DUMAN SELÇUK ÖZDAĞ
2011 Bedensel Engelli Sporcularda Kendine Güven Duygusu İle Yaşam Doyum Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi
SAVAŞ DUMAN GÜLSÜM BAŞTUĞ ÖZDEN TAŞĞIN MEHİBE AKANDERE
2011 The relationship between orientring athletes’ multiple intelligence domains and their decision making styles
World Applied Sciences Journal
ERKAN FARUK ŞİRİN FATİH BEKTAŞ SAVAŞ DUMAN
2010 Spor Yapan ve Spor Yapmayan Türk Öğrencilerin Kişisel Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması.
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
SAVAŞ DUMAN EMİN KURU
2010 Fitness Salonlarına Giden Erkeklerin Bedenlerine Yönelik Algıları,
Mustafa Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
SEFA LÖK SAVAŞ DUMAN ALPARSLAN İNCE ERKAN FARUK ŞİRİN
2010 İlköğretim Bölümü Öğretmen Adaylarının Eğitim-Öğretim Döneminde Serbest Zaman Faaliyetlerine Katılım Biçimlerinin Belirlenmesi.
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi,
SÜLEYMAN CAN SELÇUK ÖZDAĞ SAVAŞ DUMAN HAKKI ULUCAN ÇAĞATAY DERECELİ İBRAHİM BÜLENT FİŞEKÇİOĞLU
2010 Spora Katılan Çocuklara Yönelik Ailelerin Psikolojik Kazanımları
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi
SAVAŞ DUMAN SEFA LÖK ERKAN FARUK ŞİRİN İBRAHİM BÜLENT FİŞEKÇİOĞLU
2010 Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumları ile Akademik Başarı Motivasyonlarının İncelenmesi (Konya Anadolu Lisesi Örneği).
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
MEHİBE AKANDERE nur tuğba özyalvaç SAVAŞ DUMAN
2010 Examining life satisfaction level depending on physical activity in Turkish and German societies
Procedia Social and Behavioral Sciences
GÜLSÜM BAŞTUĞ SAVAŞ DUMAN
2010 An investigation of job satisfaction levels of sports managers working in amateur sports clubs
Procedia Social and Behavioral Sciences
İBRAHİM BÜLENT FİŞEKÇİOĞLU SAVAŞ DUMAN
2010 . Social integration levels of Turkish students doing sports, not doing sports and living in Germany
Procedia Social and Behavioral Sciences
SAVAŞ DUMAN EMİN KURU
2009 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi
SAVAŞ DUMAN ÖZDEN TAŞĞIN SELÇUK ÖZDAĞ
2008 .İlköğretim Okullarındaki Özel Eğitim Sınıflarında Görevli Öğretmenlerin Beden Eğitimi Ders Programı ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Konya İli Örneği).
). Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi
AHMET SANİOĞLU SAVAŞ BÜYÜKKARAGÖZ SAVAŞ DUMAN
2004 Özel Eğitim Sınıflarında Uygulanan Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşleriyle Değerlendirilmesi.
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi
SAVAŞ DUMAN ALİ NİYAZİ İNAL ÖZDEN TAŞĞIN
2000 Lise Beden Eğitimi Derslerinde Voleybol Eğitiminin Yeri ve Önemi
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi
İBRAHİM BÜLENT FİŞEKÇİOĞLU AHMET SANİOĞLU NAMIK KUL SAVAŞ DUMAN
Uluslararası Özet bildiri
09.10.2022 Gönüllülüğün Yeni Hali “e-Gönüllülük” ve Aydın Gençlik Merkezi Gönüllülerinin e-Gönüllülük Farkındalığı / 6. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
09.10.2022 Antrenörlerin Liderlik Yönelimleri İle Sportmenlik Davranışlarının İncelenmesi / 6. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
09.10.2022 Sosyal Yeterlik ve Rekreasyonel Katılım, Akış Deneyiminin Belirleyicileri Midir? / 6. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
09.10.2022 Pandemi Sürecinde Zihinsel Engelli Olan Lisanslı Yüzme Sporcu Ailelerinin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi / 6. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
09.10.2022 Fitness Antrenörlerinin Duygusal Emek Düzeyleri ve İşten Ayrılma Niyetlerinin İncelenmesi / 6. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
09.10.2021 Spor Turizminde İnovasyonel Yaklaşımlar: E-Spor / 5.Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
09.10.2021 Spor Turizmi ve Gönüllük / 5.Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
09.10.2021 Spor Turizminin Türkiye Açısından Ekonomik Boyutu / 5.Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.10.2020 Türk Dünyası Geleneksel Güreşlerinde Ortak Sosyal Motifler / 4. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.10.2020 Küresel Dünyada E-Sporun Eğitimi ve Gelişimi / 4. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Bireylerin Spor Yapma Durumlarıyla, Benlik Saygıları ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / I.Uluslararsı Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.05.2018 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. / 6th International Conference on Science Culture and Sport

Uluslararası Özet bildiri
10.04.2018 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMLERE GÖRE LİDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ / Uluslararası Herkes İçin Spor ve Welness Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
14.05.2018 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / 8. ULUSLARARASI EĞİTİTMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
14.05.2018 Farklı Bölüm Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile İnternet Bağımlılığı Arasında İlişkilerinin İncelenmesi / 8. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
14.05.2018 MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN POWER POİNT İLE YAPILAN DERS SUNUMLARININ ETKİNLİĞİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (ÇOMÜ ÖRNEĞİ) / 8. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
14.05.2018 SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİKKAT DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / 8. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
01.05.2018 Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi / Uluslararası Herkes için Spor ve Wellnes Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.04.2018 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Bölümlere Göre Liderlik Davranışlarının İncelenmesi / Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.05.2018 Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kariyer Geleceği Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi / 6th International Conference on Science Culture and Sport

Uluslararası Özet bildiri
25.10.2017 Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerinin Sporda Şiddet ve Saldırganlık Eğilimlerinin İncelenmesi / 9. Uluslararası Sporda Sosyal Bilimler Kongresi, 13-15 Ekim, Hitit Üniversitesi Çorum.

Uluslararası Özet bildiri
30.11.2017 Bireysel Spor yapan Sporcuların Sürekli Kaygı ve Temel Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi’ / Dünya Spor Bilimleri Araştırma Kongresi 23/26 Kasım 2017 Manisa.

Uluslararası Özet bildiri
30.11.2017 Farklı Branşlardaki hakemlerin Temel Psikolojik İhtiyaçları ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi / Dünya Spor Bilimleri Araştırma Kongresi 23/26 Kasım 2017 Manisa

Ulusal Özet bildiri
İlköğretim Okullarındaki Alt Özel Sınıflarda Görevli Öğretmenlerin Beden Eğitimi Ders Programı İle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Ulusal Özel Eğitim Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Özel Eğitim Sınıflarında Uygulanan Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşleriyle Değerlendirilmesi / 3.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
An Analysis of the Physical Education Teachers’ Attitudes Towards Special Education in Mainstream Schools (Example Of Konya City). / 3rd International Mediterranean Sport Science Congress. Akdeniz University

Uluslararası Tam metin bildiri
10.02.2010 Social Integration Levels of Turkish Students doing Sports, not doing Sports and Living in Germany / World Conference on Educational Sciences.

Uluslararası Özet bildiri
An Investigation of Job Satisfaction Levels of Sports Managers Working in Amateur Sports Clubs / World Conference on Educational Sciences.

Uluslararası Özet bildiri
Examining Life Satisfaction Level Depending on Physical Activity in Turkish and German Societies / World Conference on Educational Sciences.

Uluslararası Özet bildiri
13.11.2010 The Evalation of the Relation Between Self Confidence and Level of Life Satisfactıon of the Physically Handicapped Athletes / 11th. International Sport Science Congress

Uluslararası Özet bildiri
13.11.2010 The Evalation of the Relation Between Self Confidence and Level of Life Satisfactıon of the Physically Handicapped Athletes / 11th. International Sport Science Congress

Uluslararası Özet bildiri
Body Related Perception of Males Attending to Fitness Centers / 11th. International Sport Science Congress.

Uluslararası Özet bildiri
Psychological Acquisitions of The Families of The Children Joining Sport Activities / 11th. International Sport Science Congress.

Uluslararası Özet bildiri
Work Alienation in Predicting Job Satisfaction Among Physical Education Teachers in Turkey / International Scientific Conference: PHYSICAL ACTIVITY FOR EVERYONE.

Uluslararası Özet bildiri
An Investigation of Educational Technology Standards of Physical Education Candidate Teachers in Terms of Several Variables / International Scientific Conference: PHYSICAL ACTIVITY FOR EVERYONE.

Uluslararası Özet bildiri
Engelli Bireylerde Fiziksel Benlik Algısının Yaşam Doyumuna Etkisi / I. Uluslararası Katılımlı Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
The Sportive Personality of Mehmet Akif Ersoy and The Effects of Sports on Akif’s Personality and Verses / 2th International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress

Uluslararası Özet bildiri
. Academic procratination of physical education and sports school students according to gender: The role of general procrastination and academic self-efficacy. / 12th International Sport Science Congress, December 12-14, 2012, Denizli/TURKEY.

Uluslararası Özet bildiri
Fiziksel Aktivitenin Zihinsel Engelli Çocukların Sosyalleşmesine Etkisi / 2nd International Physical Education and Sports Cogress for the Disabled

Uluslararası Özet bildiri
Özel Eğitim ve Devlet Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğrenilmiş Güçlüklerinin Karşılaştırılması / IV.ULEAD CONGRESS. International Congress on Research in Sport Sciences “Sports, Peace and Friendship”.

Uluslararası Özet bildiri
Spor Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Sporda Doping Hakkında Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi / 14 th International Sport Sciences Congress

2023 Spor Bilimleri Alanında Çok Yönlü Araştırmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ekoturizm ve Rekreasyon İlişkisi
DUMAN SAVAŞ
Efe Akademi Yayınları,Kaçay Zülbiye
978-625-6452-42-8
2023 Spor Bilimleri Üzerine Araştırmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sporda Teknoloji Kullanımı ve Sporda Kullanılan Teknolojik Uygulamaların Hakemler Açısından Ele Alınması
DUMAN SAVAŞ
Özgür Yayınları,Türkmen Mutlu, Uluç Ender Ali
978-975-447-585-2
2022 Spoda Güncel Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yüzen Otellerde Serbest Zaman Etkinliklerinin İncelenmesi
DUMAN SAVAŞ
Gazi Kitabevi,ULUÇ, Ender Ali
978-625-365-041-4
2022 Sporda Güncel Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Serbest Zaman Olgusunun Kuşaklara Göre Değişimi
DUMAN SAVAŞ
Gazi Kitabevi,ULUÇ, Ender Ali
978-625-365-041-4
2022 Spor-Eğitim-Sağlık , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sporda Psikolojik Güvenlik
DUMAN SAVAŞ
Efe Akademi,Çelik Akın, Özkara Bora, Zengin Samet
978-625-6954-18-2
2022 Spor-Eğitim-Sağlık , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Spor Bilimleri Alanına Yansıması
DUMAN SAVAŞ
Efe Akademi,Çelik Akın, Özkara Bora, Zengin Samet
978-625-6954-18-2
2022 Spor Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar V , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turizm Rekreasyonu Kapsamında Golf ve Beach Golf Turizmi
BULUT ÇİLEM, DUMAN SAVAŞ
Eğitim Yayınevi,Yalçın Seda
978-625-6382-13-8
2020 Spor Yönetimi Bibliyografyası , Bilimsel Kitap , Tümü,
ŞAHİN HACI MURAT, DUMAN SAVAŞ, ŞAHİN FİGEN, KOÇ SELAHATTİN, BULUT ÇİLEM, KARABIYIK İLYAS
NOBEL BİLİMSEL ESERLER,Hacı Murat Şahin
978-625-7677-27-1
2013 Endüstriyel Futbolun Oluşturduğu Sosyal Bir Grup: Müşteri Seyirci , Bilimsel Kitap , Tümü,
GÜR FATİH,ÇAĞLAYAN SAVAŞ,DUMAN SAVAŞ
., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Basımevi,