Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

y.ozkan adu.edu.tr

Doç.Dr.
Yasemin Özkan

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Evaluation of the physical and emotional effects of the COVID-19 pandemic on patients with fibromyalgia and chronic low back pain: A multicenter cross-sectional controlled study
Baycinar Tibbi Yayincilik

2021 Comparison for oral health-related quality of life in fibromyalgia subgroups according to fibromyalgia impact questionnaire: A preliminary study
Annals of Medical Research

2021 Medial Ayak Ağrısı Nedeni:Aksesuar Naviküler Kemik Accessory Navicular Bone As One Of The Causes Of Medial Foot Pain
AYDIN SAĞLIK DERGİSİ

2021 Comparison of the Effects of Electroacupuncture and Melatonin on Nerve Regeneration in Experimentally Nerve-Damaged Rats
Journal of Acupuncture and Meridian Studies

2020 Assessment of the severity of temporomandibular disorders in females: Validityand reliability of the Fonseca anamnestic index
CRANIO-THE JOURNAL OF CRANIOMANDIBULAR SLEEP PRACTICE
MUHAMMED FATİH TOPUZ FATİH OGHAN AYKUT CEYHAN YASEMİN ÖZKAN ONUR ERDOĞAN AHMET MUSMUL SİNEM GÖKÇE KUTLU
2020 The Effects of COVID-19 on Physical Medicine and Rehabilitation in Turkey in the First Month of Pandemic
Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
İLKER YAĞCI SELDA SARIKAYA FİKRİYE FİGEN AYHAN AYŞE BAHŞİ BAŞAK BİLİR KAYA BELGİN ERHAN EMİNE DÜNDAR AHİ SEVİL OKAN YASEMİN ÖZKAN MERVE DAMLA KORKMAZ ELİF YAKŞİ DERYA DEMİRBAĞ KABAYEL HANDE ÖZDEMİR GÜLSEREN KAYALAR CANAN ÇELİK İÇEN FATMA NUR KESİKTAŞ HANİFE ÇAĞLAR YAĞCI LALE ALTAN İNCEOĞLU
2020 Kronik Bel Ağrısında Sakroiliak Eklem Fonksiyon Bozukluğunun İncelenmesi
Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi
NESRİN YAĞCI İSMAİL SARAÇOĞLU SERBAY ŞEKERÖZ YASEMİN ÖZKAN
2020 The Efficacy of Electro-Acupuncture Added to Standard Therapy in the Management of Bell Palsy
Journal of Craniofacial Surgery
Kütük Sinem Gökçe YASEMİN ÖZKAN MUHAMMET FATİH TOPUZ mustafa kütük
2020 The Effects of Bicycle Versus Arm Ergometer Exercise Training on Physical Functions and Lipid Profile in Patients Who Underwent Coronary Artery Bypass Surgery: A Randomized Trial
Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences
Elif Dilara Durmaz BETÜL TAŞPINAR ORÇİN TELLİ ATALAY YASEMİN ÖZKAN GÜL SOYKAN KULAN TANER ŞEN FERRUH TAŞPINAR
2019 Comparison of the efficacies of dry needling and botox methods in the treatment ofmyofascial pain syndrome affecting the temporomandibular joint
Journal of Craniofacial Surgery
GÖKÇE KÜTÜK SİNEM YASEMİN ÖZKAN MUSTAFA KÜTÜK TALİH ÖZDAŞ
2019 Clinical and Radiological Comparison of Effects of Platelet-Rich Plasma, Hyaluronic Acid, and Corticosteroid Injections on Temporomandibular Joint Osteoarthritis
Journal of Craniofacial Surgery
sinem gökçe kütük GÖKÇEN GÖKÇE MUHAMMET ARSLAN YASEMİN ÖZKAN mustafa kütük osman kürşat arıkan
2018 Fizik Tedavi Ve Rehabilitetasyon Hastaları Üzerinde Sanatla Terapi Çalışmalarının Olumlu Etkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma
SADAP-Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi
PINAR YAZKAÇ YASEMİN ÖZKAN
2018 Child’s quality of life and mother’s burden in spastic cerebral palsy: a topographical classification perspective
Journal of International Medical Research
YASEMİN ÖZKAN
2018 Anxiety, Depression, Problem Solving and Stress Management in Patients with Ankylosing Spondylitis
Meandros Medical and Dental Journal
YASEMİN ÖZKAN
2017 Use of the finite element analysis to determine stresses in the knee joints of osteoarthritis patients with different Q angles
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering
EMRAH AFŞAR FERRUH TAŞPINAR bilge başakçı çalik YASEMİN ÖZKAN KADİR GÖK
2017 Central corneal thickness and corneal curvature in patients with rheumatoid arthritis
International Ophthalmology
FATİH ÖZCURA SERDAR AKTAŞ YASEMİN ÖZKAN MEHMET TETİKOĞLU HACI MURAT SAĞDIK
2016 Cardiac Involvement in Ankylosing Spondylitis
Journal of Clinical Medicine Research
YASEMİN ÖZKAN
2016 Short Term Effects of Kinesio Taping in Women with Pregnancy Related Low Back Pain A Randomized Controlled Clinical Trial
medical science monitor
ŞEYHMUS KAPLAN MAHMUT ALPAYCI ERBİL KARAMAN ORKUN ÇETİN YASEMİN ÖZKAN İLTER SERVER VOLKAN ŞAH HANIM GÜLER ŞAHİN
2016 Quality of Life-Spasticity-Fatigue Score in Patients With Multiple Sclerosis and Serum Vitamin D Level
Journal of Neurology Research
YASEMİN ÖZKAN
2016 Assessment of nasal mucociliary activity in patients with Behçet’s disease
The Journal of Laryngology Otology
İSA ÖZBAY CÜNEYT KUCUR FATİH TEMİZTÜRK YASEMİN ÖZKAN CÜNEYT KAHRAMAN FATİH OĞHAN
2016 Relationship between fear avoidance beliefs and burnout syndrome in patients with lumbar disc herniation
Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation
FERRUH TAŞPINAR BETÜL TAŞPINAR YASEMİN ÖZKAN EMRAH AFŞAR CANAN GÜL ELİF DİLARA DURMAZ
2016 Efficiency of therapeutic ultrasound on pain, disability, anxiety, depression, sleep and quality of life in patients with subacromial impingement syndrome: A randomized controlled study
Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation
LEVENT YAZMALAR MUSTAFA AKİF SARIYILDIZ İBRAHİM BATMAZ MAHMUT ALPAYCI yahya kemal burhan YASEMİN ÖZKAN MEHMET OKÇU REMZİ ÇEVİK
2016 THE FREQUENCY OF BENIGN JOINT HYPERMOBILITY SYNDROME IN PATIENTS UNDERGOING INGUINAL HERNIA REPAIR: A PROSPECTÄ°VE STUDY
International Surgery
FATİH TEMİZTÜRK SEZGİN ZEREN ZÜLFÜ BAYHAN YASEMİN ÖZKAN ŞULE TEMİZTÜRK
2015 Skolyoz ve AVM ye bağlı spınal sinir kök basısı bulgularının eşlik ettiği Klippel Trenaunay sendromuKlippel Trenaunay syndrome a companıed by the fındıngs of scolıosıs and spınal nerve root compressıon due to AVM
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi
YASEMİN ÖZKAN BEKİR ŞANAL
2015 ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA PERİODONTALHASTALIK ŞİDDETİ KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA
Nobel Medicus
YASEMİN ÖZKAN MAHMUT ALPAYCI mehmet özkan özcan hız bozan nazım
2015 Bel Ağrılı Hastalarda Klinik Muayene Bulguları ve Manyetik RezonansGörüntüleme Bulguları Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Kocatepe Tıp Dergisi
FATİH TEMİZTÜRK temiztürk şule YASEMİN ÖZKAN özgüzel mhayri
2015 Evaluation of the Choroid, Fovea, and Retinal Nerve Fiber Layer in Patients with Rheumatoid Arthritis
Ocular Immunology and Inflammation
MEHMET TETİKOĞLU FATİH TEMİZTÜRK HACI MURAT SAĞDIK SERDAR AKTAŞ FATİH ÖZCURA YASEMİN ÖZKAN şule temiztürk
2015 SİMULTANEOUS SPONTANEOUS BİLATERAL PATELLER TENDON RUPTURE RELATED WİTH CHRONİC RENAL FAİLURE
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ORTHOPAEDICS TRAUMATOLOGY AND SPORTS MEDICINE
YASEMİN ÖZKAN BEKİR ŞANAL SERMET İNAL
2014 The Effects of Helicobacter Pylori Eradication on the Number of Tender Points, Sleep Quality, Depression, and Anxiety in Patients With Fibromyalgia
Archives of Rheumatology
emrullah gezici MAHMUT ALPAYCI YASEMİN ÖZKAN mehmet emin küçük hakan ünver özcan hız
2014 The Potential Negative Effects of Interleukin 1 B in Multiple Sclerosis Patients with MEFV Mutation
Journal of Clinical and Analytical Medicine
MAHMUT ALPAYCI YASEMİN ÖZKAN
2013 A randomized controlled trial on the efficacy of intermittent and continuous traction for patients with knee osteoarthritis
Clinical Rehabilitation
MAHMUT ALPAYCI YASEMİN ÖZKAN LEVENT YAZMALAR özcan hız LEVENT EDİZ
2012 Sacroiliac Joint Involvement in A Patient With Hemophilia A Case Report
Journal of Hematology
özcan hız LEVENT EDİZ fahrettin demirdağ YASEMİN ÖZKAN ramazan esen SAVAŞ GÜNER
2012 Clinical and Magnetic Resonance Imaging Findings of the Temporomandibular Joint in Patients With Rheumatoid Arthritis
Journal of Clinical Medicine Research
özcan hız LEVENT EDİZ AYDIN BORA YASEMİN ÖZKAN
2011 Pes Cavus and Charcot Marie Tooth Disease A Case Report and Brief Review of the Literature
Journal of Clinical and Analytical Medicine
LEVENT EDİZ MEHMET FETHİ CEYLAN MURAT TOPRAK YASEMİN ÖZKAN
2011 Pleuropericarditis associated with sulphasalazine in a case of rheumatoid arthritis A drug induced lupus like syndrome
Archives of Rheumatology
özcan hız elif gülcü YASEMİN ÖZKAN İBRAHİM TEKEOĞLU nesim aladağ
Ulusal Tam metin bildiri
15.11.2013 Serebral palsi hastalarında kaba motor fonksiyon ile aile back depresyon arasındaki ilişki / 49.Ulusal Noroloji Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
19.03.2023 serebral palsi de vitamini / uluslararası pediatrik rehabilitasyon kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
30.05.2021 COVID-19 pandemisinin fibromiyalji sendromu olan hastalar üzerinde fiziksel ve duygusal etkisinin değerlendirilmesi: Çok merkezli, kesitsel, kontrollü çalışma / Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
27.12.2020 Covid Sonrası Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Temel Yaklaşımları / "4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi"

Ulusal Özet bildiri
15.03.2019 PERİFERİK SİNİR HASARI TEDAVİSİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM ELEKTROAKUPUNKTUR UYARISI / 17.ULUSAL SİNİR BİLİM KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
15.03.2019 Periferik sinir hasarı tedavisinde yeni bir yaklaşım: Elektro-akupunktur uyarımı / 17. Ulusal Sinirbilim Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.04.2018 Etanercept Tedavisi Esnasında Steven-Johnson Sendromu/ Toksik Epidermal Nekroliz Overlap Sendromu Romatoid Artrit Olgusu / Uluslar arası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.04.2018 Methotreksat Kullanımına Bağlı Akciğer Nodülleri Romatoid Artrit Olgusu. / Uluslar arası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Farklı Dizilime Sahip Diz Eklemlerindeki Menisküslerde Oluşan Streslerin Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Belirlenmesi / 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
22.09.2017 Evaluation of Sacroiliac Joint Dysfunctions in Patients with Chronic Non-Spesific Low Back Pain: Preliminary Report / 10th Congress of the European Pain Federation (EFIC)

Uluslararası Özet bildiri
11.11.2017 KORONER ARTER BYPASS CERRAHİSİ GEÇİREN HASTALARDA BİSİKLET VE KOL ERGOMETRESİ EGZERSİZLERİNİN FONKSİYONEL KAPASİTE VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / IX. ULUSLARARASI SPOR FİZYOTERAPİSTLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
09.09.2017 Evaluation Of Sacroiliac Joint Dysfunctions In Patients With Chronic Nonspesific Low Back Pain: Preliminary Report / 10th Congress of the European Pain Federation (EFIC)

Uluslararası Özet bildiri
23.04.2016 RESTLESS LEGS SYNDROME IN PARKINSON PATIENTS / 20th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine

Uluslararası Tam metin bildiri
21.11.2013 Reflecting the combination of FMF and Multiple Sclerosis A Case Report / ICNE .3Rd internatıonal congress on neurology and epidemiology

Uluslararası Tam metin bildiri
21.11.2014 ımpıngenment shoulder syndrome associated with Parkinson s disease / ICNE 3Rd internatıonal congress on neurology and epidemiology

Uluslararası Tam metin bildiri
26.05.2014 Axillary nerve palsy occurring after herpes zoster infection / ESPRM-SOFMER Congress (May 26th-31st, 2014 – Marseille, France)

Ulusal Tam metin bildiri
05.11.2014 Correlation of vitamin D levels between two autoimmun disease Ankylosing Spondylitis and Rheumatoid arthritis / 5. Ulusal Osteoporoz Kongresi

2023 HEKİMİN BAŞUCU KİTABI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI
ÖZKAN YASEMİN, KÖSE ÇOBANOĞLU REYHAN
HİPOKRAT KİTAPEVİ,SERPİL DEMİRAĞ
9786257399555
2022 Tüm Yönleri İle AF ve Tedavi Yaklaşımları Yazarlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Atriyal Fibrilasyon hastalarında rehabilitasyon
ÖZKAN YASEMİN
akademisyen yayınevi,veysel oktay
978-625-8299-28-1
2022 AĞRI fiziksel tıp ve rehabilitasyon bakışıyla ağrıya yaklaşım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),nöropatik ağrı
ÖZKAN YASEMİN, TAŞTABAN ENGİN
akademisyen,ilknur aykut karlıbel,meliha kasapoğlu aksoy
9786258299229
2020 COVID 19 PANDEMİSİ VE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),COVID -19 AND OTHER NEUROGICAL DİSEASES
ÖZKAN YASEMİN, SARICA ZEKİYE
TÜRKİYE KLİNİKLERİ,FİKRİYE FİGEN AYHAN,DERYA DEMİRBAĞ KARAYEL
978-625-401-047-7
2020 Diyabetik Ayak Problemleri, Enfeksiyonlar ve Charcot Nöroosteoartropatisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Diyabetik Ayak Yarasının Tedavisinde Yeni Yardımcı Yöntemler Fizik, Tedavi ve Rehabilitasyon
TURAN YASEMİN, ÖZKAN YASEMİN
TÜRKİYE KLİNİKLERİ,MAHMUT MUTLU, M.BÜLENT ERTUĞRUL
978-605-034-113-3
2020 REHABİLİTASYONA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Geriatrik Rehabilitasyon
ÖZKAN YASEMİN
AKADEMİSYEN,Aysun ÖZLÜ Dilek Özge ZINCIR ERÇIN
978-625-7795-99-9
2018 TEMEL KLİNİK MASAJ TERAPİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),PELVİS
ÖZKAN YASEMİN,TURAN YASEMİN
GALENOS YAYINEVİ,
9789752777415