Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

maydiner adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet Aydıner

Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisat Teorisi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Ham Petrol Ve Altın Fiyatlarının Türkiye’nin Dış Ticaret Dengesine Etkisi
International Journal Of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEAstudies)

2021 TÜRKİYE’DE KUR, FİYAT VE DIŞ TİCARET HACMİ İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies,

2021 AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESİNDEKİ MAKROEKONOMİK GELİŞMELERİN TÜRKİYE'NİN İHRACAT PERFORMANSINI BELİRLEYİCİLİK GÜCÜ
International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies

2018 Türkiye’de Dış Ticaretin Vergi Gelirlerine Etkisi
Vergi Sorunları Dergisi
MEHMET AYDINER
2017 Bölgelerin Birbirlerinin İhracat Deseni Çeşitliliğine Etkisi: Düzey2 Bölgeleri Üzerine Bir Mekânsal Panel Veri Analizi
İGÜ Sosyal Bilimler Dergisi
MEHMET AYDINER
2017 Türkiye’nin İhracatının Döviz Kuru,Fiyat Ve İthalatçı Ülke Gelir Dalgalanmalarına Hassasiyeti: Seçilmiş AB Ülkelerine Olan İhracat Üzerinden Bir Değerlendirme
The Journal of Academic Social Science.
MEHMET AYDINER
2016 Kur ve Fiyat Dalgalanmalarının IBBS TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) Bölgesinin İhracatına Etkisi
PAÜ SBE Dergisi
MEHMET AYDINER
2016 Türkiye’nin İhracatına Etki Eden Kur Dalgalanma Eşik Değeri Tahmini
Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
MEHMET AYDINER
2016 İthalatta Mekânsal Etki Türkiye Üzerine Bir Mekânsal Panel Veri Analizi
Kastamonu Üniv. İİBF Dergisi
MEHMET AYDINER
2016 İhracatta Bilgi Taşması Etkisi Düzey2 Bölgeleri Üzerine Mekânsal Analiz
Eurasian Academy of SciencesEurasian Business Economics Journal
MEHMET AYDINER
2016 İşçi Sayısı Ve Ciro Olarak Firma Büyüklüğünün İhracatçı Olmaya Etkisi Aydın İli Örneği
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
MEHMET AYDINER
2016 İhracatın İstiham Üzerine Etkisi
Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business Economics Journal
MEHMET AYDINER
2015 Yatırım Teşvik Sisteminin İBBS Düzey2 Ve Düzey3 Bölgelerinin İhracat Performansına Etkisi Üzerine Bir Panel Veri Analizi
Trakya Üniv. İİBF E Dergi
MEHMET AYDINER
2015 Teşvik Sistemi Kapsamındaki Yatırımların İhracata Ve İstihdama Etkisi TR32 Bölgesi Üzerine Bir Değerlendirme
Global Journal of Economics and Business StudiesKüresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi
MEHMET AYDINER
2015 Bulunulan Konumun Ekonomik ve Sosyal Özelliklerinin Firmaların İhracatçı Olma İhtimaline Etkisi Ege Bölgesindeki Firmalar Üzerine Bir Değerlendirme
E Journal of Yasar University
MEHMET AYDINER
2015 İllerin Birbirlerinin İhracatı Üzerine Etkisi Ege Bölgesi Üzerine Mekansal Ekonometrik Analiz
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
MEHMET AYDINER
Uluslararası Özet bildiri
20.06.2022 Türkiye’de Düşük Politika Faizi Döneminde Dış Ticaret Ve Cari İşlemler Dengesi / ANADOLU 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
20.06.2022 İhracatta Pazar Çeşitlendirmesi - İhracat Geliri Oynaklığı İlişkisi: Türkiye Örneği / ANADOLU 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
10.03.2022 KİMYASAL ÜRÜNLER SEKTÖRÜNDE REKABET GÜCÜ VE ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARET / 5TH INTERNATIONAL AEGEAN Symposium on Social Sciences & Humanities

Uluslararası Özet bildiri
10.03.2022 PANDEMİNİN ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETE ETKİSİ: SEÇİLMİŞ SEKTÖRLER BAZINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ / 5TH INTERNATIONAL AEGEAN Symposium on Social Sciences & Humanities

Uluslararası Özet bildiri
30.10.2021 TÜRKİYE’DE CARİ AÇIK SORUNU: DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME / 3th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2021 TÜRKİYEDE CARİ AÇIK SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE TEŞVİK SİSTEMİNİN ROLÜ VE KATKISI / IV. INTERNATIONAL CONGRESS ON CRITICAL DEBATES IN SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2020 TİCARET VE KUR SAVAŞLARI: ULUSLARARASI TİCARETTE YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI MI? / ANADOLU KONGRELERİ 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2020 ULUSLARARASI TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI: TÜRKİYE UYGULAMALARI / ANADOLU KONGRELERİ 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
24.12.2020 DIŞ TİCARETTE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: TÜRKİYE UYGULAMALARI / SELÇUK ZİRVESİ 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
24.12.2020 COVID-19 SALGINININ TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET PERFORMANSINA ETKİSİ / SELÇUK ZİRVESİ 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2020 PANDEMİ DÖNEMİNDE DEVLET TEŞVİK, DESTEK VE YARDIMLARI: UYGULAMA VE HEDEFLER / 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi -Sosyal ve Eğitim Bilimleri / The 9th International Scientific Research Congress -Social and Educational Sciences-

Uluslararası Tam metin bildiri
30.04.2018 INTRA INDUSTRY TRADE AND EXPORT DIVERSIFICATION IN FOREIGN TRADE OF TURKEY / IV International Congress on Current Debates In Social Science

Uluslararası Tam metin bildiri
02.10.2018 Spillover Effect in Foreign Trade / 8. INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
29.06.2018 Kamu Ve Özel Sektör Yatırımlarının İhracatta Çeşitlendirmeye Etkisi / International Conference on Emprical Economics and Social Science

Uluslararası Özet bildiri
29.04.2018 Kalkınma Ajanslarının İhracatta Çeşitlendirmeye Etkisi / International Congress Of Management Economy And Policy

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2018 Vertical and Horizontal Diversification In Export: Case of Aydın Providence / International Congress of Political, Economic and Financial Analysis

Uluslararası Tam metin bildiri
30.04.2018 Export Diversification and Extensive Margin-Intensive Margin / 7. International Congress on Current Debates in Social Science

Uluslararası Özet bildiri
25.04.2018 Türkiye’deki Düzey 2 Bölgelerinin Dış Ticarette Rekabet Gücünün Karşılaştırmalı Analizi / International Economic Research And Financial Markets Congress

Uluslararası Özet bildiri
01.04.2018 Yaygın Ve Yoğun Ticaret: Türkiye Üzerine Bir Analiz / VI. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
15.02.2018 Intra Industry Trade: Case Of Turkish Automotive Industry / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
15.02.2018 Product Sofistication In Export: Case Of Turkish Textile Industry / XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
15.12.2015 The Sensivity Of Turkey s Export Demand To Exchange Rate Price And Income Volatility / ISTANBUL CONFERENCE OF ECONOMICS AND FINANCE

2023 Teorik ve Politik Yönleriyle İktisadi ve Finansal Alanda Yaşanan Gelişmeler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),CDS Primi ile Döviz Kuru, Faiz, Cari Açık, MB Rezervi Etkileşimi: Türkiye Örneğine Bakış
AYDINER MEHMET
Ekin Kitapevi,Doç.Dr. Şahin KARABULUT
978-625-6952-75-1 Erişim Linki
2023 İktisadi - İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),DIŞ TİCARET HADLERİ VE FAKİRLEŞTİREN BÜYÜME: TÜRKİYE ÖRNEĞİNE BAKIŞ
AYDINER MEHMET
Gece Kitaplığı,Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN
978-625-430-848-2 Erişim Linki
2022 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler 4 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TÜRKİYE’NİN SEÇİLMİŞ SEKTÖRLERİNİN ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
AYDINER MEHMET
IVPE Publishing,Doç. Dr. Faruk KALAY
9789940460914 Erişim Linki
2022 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler 4 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TÜRKİYE’NİN İHRACAT PERFORMANSININ YAYGIN VE YOĞUN MARJLAR AYRIŞTIRMASI
AYDINER MEHMET
IVPE Publishing,Doç. Dr. Faruk KALAY
9789940460914 Erişim Linki
2022 İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Araştırmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),YATAY VE DİKEY ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARET: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ANALİZ
AYDINER MEHMET
Gece Kitaplığı / Gece Publishing,Doç. Dr. Mustafa Mete Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Toptaş
9786254300363 Erişim Linki
2022 SOSYAL BİLİMLER ALANINDAKİ GELİŞMELER 2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’nin İthalatında Ülke ve Ürün Yoğunlaşması: 2010- 2021 Dönemi Dinamik Analizi
AYDINER MEHMET
Duvar Yayınları,Oğuz Han ÖZTAY Serap SARIBAŞ
9786258109115 Erişim Linki
2022 SOSYAL BİLİMLER ALANINDAKİ GELİŞMELER 2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’nin Dış Ticaretinde Çeşitlendirme–Rekabet Üstünlüğü İlişkisi: Makina Sektörü Örneği
AYDINER MEHMET
Duvar Yayınları,Oğuz Han ÖZTAY Serap SARIBAŞ
9786258109115 Erişim Linki
2022 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ARAMAL İTHALATININ İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
AYDINER MEHMET
IKSAD Publishing,Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt ÇATUK
9786258405613 Erişim Linki
2022 AMPİRİK YÖNTEMLERLE İKTİSADİ VE FİNANSAL ÇÖZÜMLEMELER , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),YATAY VE DİKEY ÇEŞİTLENDİRMESİNİN İHRACATA ETKİSİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ
AYDINER MEHMET
Gazi Kitabevi,Dr. Şahin KARABULUT
9786258413335 Erişim Linki
2022 AMPİRİK YÖNTEMLERLE İKTİSADİ VE FİNANSAL ÇÖZÜMLEMELER , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU, FAİZ VE PARA İKAMESİ İLİŞKİSİ
AYDINER MEHMET
Gazi Kitabevi,Dr. Şahin KARABULUT
9786258413335 Erişim Linki
2021 İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler - II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TÜRKİYE’DE CARİ DENGE –DÖVİZ KURU-FAİZ ORANI İLİŞKİSİ
AYDINER MEHMET
Gece Kitaplığı / Gece Publishin,Doç. Dr. Mustafa Mete Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Toptaş
978-625-8449-94-5 Erişim Linki
2021 GLOBAL AGENDA IN SOCIAL SCIENCES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),THE EFFECT OF EXPORT ON EMPLOYMENT: REVISITING CASE OF TURKEY / İHRACATIN İSTİHDAMA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİNE YENİDEN BİR BAKIŞ...
AYDINER MEHMET
IJOPEC Publication Limited,İsmail Şiriner, Murat Aydın
978-1-913809-27-0 Erişim Linki
2021 INSAC Social and Education Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydın İlinin İhracat Performansını Belirleyen Faktörler Üzerine Bir Panel ARDL Analizi
AYDINER MEHMET
Duvar Yayınları,Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç Dr. Öğr Üyesi. Betül Serbest Yılmaz
978-625-7502-80-1 Erişim Linki
2021 Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar 2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ekonomik Büyüme ve Cari Denge İlişkisi: Türkiye İçin Yeniden Bir Değerlendirme
AYDINER MEHMET
Duvar Yayınları,Prof. Dr. Bahir SELÇUK
978-625-7502-76-4 Erişim Linki
2020 SOSYAL, BEŞERİ ve İDARİ BİLİMLER ALANINDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Faiz Oranları - Dış Ticaret İlişkisi
AYDINER MEHMET
Duvar Yayınları,Prof. Dr. Adem KARA Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ
978-625-7680-05-9 Erişim Linki
2020 SOSYAL, BEŞERİ ve İDARİ BİLİMLER ALANINDAGÜNCEL ARAŞTIRMALAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Faiz Oranlarının Döviz Kuruna Etkisi
AYDINER MEHMET
Duvar Yayınları,Prof Dr. Adem KARA Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ
978-625-7680-05-9 Erişim Linki
2018 Institutions,Development and Economic Growth , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dış Ticarette Bilgi taşması
AYDINER MEHMET
IJOPEC Publication,İsmail Şiriner, Zişan Yardım Kılıçkan
978-1-912503-53-7
2018 İKTİSADÎ VE İDARÎ BİLİMLER , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İhracatta Çeşitlendirme – Performans İkilemi
AYDINER MEHMET
Akademisyen Kitabevi,Azmi YALÇIN
978-605-258-074-5
2018 Current Debates in Economics , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Export Diversification And Extensıve Margın-Intensıve Margın / İhracatta Çeşitlendirme Ve Yaygın Ticaret –Yoğun Ticaret
AYDINER MEHMET
IJOPEC Publications London,Cebeci,A., Torres, E., Beken,H.G,
9781912503308
2018 Current Debates in Economics , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Intra Industry Trade And Export Diversification In Foreign Trade Of Turkey / Türkiye’nin Dış Ticaretinde İhracatta Çeşitlendirme ve Endüstri İçi Ticaret
AYDINER MEHMET
IJOPEC Publications London,Cebeci,A., Torres,E., Beken,H.G
978-1-912503-30-8
2018 Ekonometride Güncel Konular , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),AR-GE Harcamaları ve İhracatta Çeşitlendirme: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizi
AYDINER MEHMET
Gazi Kitapevi,M. Kenan Terzioğlu, Süreyya Dal
978-605-344-672-9