Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

egonul adu.edu.tr

Öğr.Gör.
Eren Gönül

Didim Meslek Yüksekokulu
Seyahat, Turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölümü
Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Pr.

CV (PDF)


2020 Dental Turistlerin Destinasyon Ziyaret Motivasyonları ve Didim Örneği
Turizm Akademik Dergisi
EREN GÖNÜL ONUR İÇÖZ
2019 ”Deneysel Mutfak”, Kültürel Mirasın Yaşatılmasında Bir Araç Olabilir mi?
The Journal of International Social Research
AYTEKİN KALKAN EREN GÖNÜL
2019 Su Altı Dalış Motivasyonu: Demografik ve Deneyimsel Özellikler Bakımından Değerlendirilmesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
OSMAN ÇULHA EREN GÖNÜL
2018 Aşağı Büyük Menderes Havzası’nda, Kargiı Kamışı (Arundo Donax L.) Örücülüğünün Turistik Ürüne Dönüştürülmesi
Journal of International Social Research
AYTEKİN KALKAN EREN GÖNÜL
Ulusal Tam metin bildiri
Mastaura Antik Kentinin Arkeoturizm Kapsamında Değerlendirilmesine Yönelik Öneriler / Kurtuluşunun 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Nazilli Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
“Deneysel Mutfak” Kültürel Mirasın Yaşatılmasında Bir Araç Olabilir mi? / III. ULUSLARARASI TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
Aşağı Büyük Menderes Havzası’nda, Kargı Kamışı (Arundo Donax L.) Örücülüğünün Turistik Ürüne Dönüştürülmesi / 7. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
The Conversion Of Giant Reed (Arundo Donax L.) Knitting Into Touristic Product in Lower Meander Basin / II. International Rural Tourism and Development Congress

2023 Nazilli: Doğa, Kültür, Turizm , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Nazilli'deki Özel Etkinlikler
GÖNÜL EREN
Akademisyen Kitabevi,Gönül, Eren; Kalkan, Aytekin
978-625-399-331-3
2023 Nazilli: Doğa, Kültür, Turizm , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Nazilli'nin Turizm Potensiyeli
GÖNÜL EREN
Akademisyen Kitabevi,Gönül, Eren; Kalkan, Aytekin
978-625-399-331-3
2022 Türkiye Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),İzmir Arkeoloji Müzesi
GÖNÜL EREN
Detay Yayıncılık,Kozak, Nazmi; Kozak, Metin
978-605-254-551-5
2022 Türkiye Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Pierre de Tchihatchef
GÖNÜL EREN
Detay Yayıncılık,Kozak, Nazmi; Kozak, Metin
978-605-254-551-5
2022 Türkiye Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Navigator of The Seas
GÖNÜL EREN
Detay Yayıncılık,Kozak, Nazmi; Kozak, Metin
978-605-254-551-5
2022 Türkiye Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Mavi Bayrak
GÖNÜL EREN
Detay Yayıncılık,Kozak, Nazmi; Kozak, Metin
978-605-254-551-5
2022 Türkiye Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),James Levi Barton
GÖNÜL EREN
Detay Yayıncılık,Kozak, Nazmi; Kozak, Metin
978-605-254-551-5
2022 Türkiye Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),İzmir-Aydın Demiryolu
GÖNÜL EREN
Detay Yayıncılık,Kozak, Nazmi; Kozak, Metin
978-605-254-551-5
2022 Türkiye Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Harmony of The Seas
GÖNÜL EREN
Detay Yayıncılık,Kozak, Nazmi; Kozak, Metin
978-605-254-551-5
2022 Türkiye Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Faruk Pekin
GÖNÜL EREN
Detay Yayıncılık,Kozak, Nazmi; Kozak, Metin
978-605-254-551-5
2022 Türkiye Turizm Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Milet Müzesi
GÖNÜL EREN
Detay Yayıncılık,Kozak, Nazmi; Kozak, Metin
978-605-254-551-5
2022 Disiplinler Arası Çalışmalarla Mastaura Antik Kenti , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kadim Kentin Gizemli Aroması: “Mastavra Sürtmesi”
KALKAN AYTEKİN, GÖNÜL EREN
ARKEOLOJİ VE SANAT YAYINLARI,Sedat AKKURNAZ – Arzu ÖZVER – Aytekin KALKAN
978-605-396-566-4
2022 Nitel Araştırma Yöntemleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Semiyotik Tekniği
GÖNÜL EREN
Detay Yayıncılık,Atay, Hakan; Ayyıldız, Tuğrul
978-605-254-660-4
2022 Disiplinler Arası Yaklaşımlarla Mastaura Antik Kenti , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kadim Kentin Gizemli Aroması: Mastavra Sürtmesi
KALKAN AYTEKİN, GÖNÜL EREN
Arkeoloji ve Sanat Yayınları,Akkurnaz, Sedat; Özver, Arzu; Kalkan, Aytekin
ISBN: 978-605-396-566-4
2022 Disiplinler Arası Çalışmalarla Mastaura Antik Kenti , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Mastaura Antik Kenti'nin Arkeoturizm Kapsamında Değerlendirilmesine Yönelik Öneriler
GÖNÜL EREN
Arkeoloji ve Sanat Yayınları,Akkurnaz, Sedat; Özver, Arzu; Kalkan, Aytekin
ISBN: 978-605-396-566-4