Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

s.akveran adu.edu.tr

Arş.Gör.
Samet Akveran

İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü
Medya Çalışmaları Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 DİJİTALLEŞME SÜREÇLERİ BAĞLAMINDA YEREL MEDYANIN DURUMU VE SORUNLARI: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ
MEDIAJ

2018 Ana Akım Medya Alternatif Medya ve Etik
Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi

Uluslararası Özet bildiri
01.11.2017 Darbe Girişimi ve Sosyal Medya / 27 Mayıs 1960'dan 15 Temmuz 2016'ya Darbeler, Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu ve Millet Egemenliği Kültürü Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
16.10.2018 Yazılı Basında “GÖǔ ve “GÖÇMEN” Konulu Haberlerdeki Kavram Kargaşasının Haber Takipçilerinin Algısı Üzerindeki Olumlu-Olumsuz Etkisinin Tartışılması / International Conference On Cultural Informatics Communicatıon And Media