Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

yelda.kolgelier adu.edu.tr

Doç.Dr.
Yelda Özlem Kölgelier

İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Dijital Pazarlama Çağında Üniversite Öğrencilerinin Çevrim İçi Ortamlardaki Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi
DÜSBED (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi)

2022 Çevrimiçi İkinci El Giysi Alım-Satım Sitelerinin Ekolojik Sorunların Çözümüne Katkılarının Sürdürülebilir Tüketim Bağlamında Değerlendirilmesi: Hepcici.com Örneği
IJER (International Journal of Economic and Administrative Academic Research) Dergisi

2022 Türkiye’deki Devlet Üniversitelerine Yönelik Online Şikâyetler Üzerine Bir Değerlendirme: Şikayetvar.com Örneği
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

2022 Müşteri İlişkileri Bağlamında Dijital Ortamda Şikâyet Yönetimi: Pandemi Koşullarında Gittigidiyor.com Örneği
IJOESS (Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi)

2018 Marka Topluluğundan Sosyal Medyaya: Harley Davidson
Journal of International Social Research
BURCU ÖKSÜZ YELDA ÖZLEM KÖLGELİER
2010 Reklamda Çocuk ve Etik
TSE DERGİSİ (Standard Ekonomik ve Teknik Dergi)
YELDA ÖZLEM KÖLGELİER SENA ERDEN AYHÜN
2010 Örgütlerde Dedikodu
TSE DERGİSİ (Standard Ekonomik ve Teknik Dergi)
YELDA ÖZLEM KÖLGELİER
2008 Örgütlerde İnformal İletişimin Söylenti Boyutu
TSE DERGİSİ (Standard Ekonomik ve Teknik Dergi)
YELDA ÖZLEM KÖLGELİER
Uluslararası Tam metin bildiri
10.03.2022 TÜRKİYE’DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE İLETİŞİM EĞİTİMİ VEREN MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAMLARININ ÖĞRETİM ELEMANI PROFİLİ / 7th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2019 Nutellam Olmadan Asla: Kriz İletişiminde Tüketicilerin Marka Savunuculuğu / 4. EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
27.12.2018 Tüketici Yorumlarından Marka Kişiliğini Yorumlamak: Mini Cooper Örneği / ICOMEP 18 Autumn International Congress of Management, Economy and Policy

Uluslararası Özet bildiri
Marka Topluluklarında Sosyal Medya Kullanımı:Harley Davidson Örneği / 1. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
27.10.2007 Türkiye’deki Devlet Üniversitesi Rektörlüklerinde Görev Yapan Yönetici Sekreterlerinin Tükenmişlik Düzeyleri / 6. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.12.2008 Örgütsel Sinizm Akdeniz Üniversitesi’nde Görev Yapan Yönetici Sekreterler Üzerine Bir Alan Araştırması / 7. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
26.10.2008 Öğrenci Topluluklarının Bireysel Çatışma Yönetimi Yaklaşımları Üzerine Etkisi Çanakkale Meslek Yüksekokulu Örneği / Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
15.09.2006 İşyerinde NLP (Neuro Linguistik Programming) ile Etkili İletişim / 5. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
24.02.2008 İşyerinde İşgörenleri Motive Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği / 7. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
24.10.2008 Örgütlerde Söylenti ve Dedikodu / 7. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
14.10.2009 Psikolojik Sözleşmenin Üniversite Büro Çalışanlarının Tutum Ve Davranışları Üzerine Etkisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği / 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi

2023 Sosyal & Beşerî Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 2- , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ATASÖZLERİNDE EBEVEYNLİĞİN TEMSİLİ ÜZERİNE İLETİŞİMSEL BİR DEĞERLENDİRME
KÖLGELİER YELDA ÖZLEM
Gece Kitaplığı,SAĞLIK, Sema- İNAN, Uğur
978-625-430-846-8 Erişim Linki
2022 İkna Temelli Halkla İlişkiler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Müşteri Krallığında Satışı Destekleyen İkna Teknikleri
KÖLGELİER YELDA ÖZLEM
Kriter Yayınevi,Kölgelier, Yelda Özlem
978-625-8373-50-9
2022 A'dan Z'ye İletişim Çalışmaları-7 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bankacılık Sektöründe Sosyal Sorumluluk Reklamlarıyla Sunulan Çevresel Sürdürülebilirlik Çözümleri
KÖLGELİER YELDA ÖZLEM
İksad Yayınevi,ÇİFTÇİ, Hasan- ILGIN, Hicran Özlem
978-625-8213-95-9 Erişim Linki
2022 İkna Perspektifinden İletişim Çalışmaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Her Yönüyle İkna
KÖLGELİER YELDA ÖZLEM
Kriter Yayınevi,Türk, Gül Dilek- Kölgelier, Yelda Özlem
978-625-8373-55-4
2022 İkna Odaklı Reklam , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sosyal Sorumluluk Reklamlarını Aristo’nun İkna Modeliyle Okumak
KÖLGELİER YELDA ÖZLEM
Kriter Yayınevi,Kölgelier, Yelda Özlem- Türk, Gül Dilek
978-625-8373-53-0
2022 Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar - II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türk Atasözlerinde Sözlü İletişim Unsurlarının Sunumu
KÖLGELİER YELDA ÖZLEM
Gece Kitaplığı,Durukan, Erdil- Alkan, Burak- Sağlık, Sema
978-625-430-199-5 Erişim Linki
2022 Dijital Toplumun İnşası , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dijitalleşen Sosyal Sorumluluk Uygulamalarında Sanal Etkileyiciler
TÜRK GÜL DİLEK, KÖLGELİER YELDA ÖZLEM
Nobel Yayınevi,Al, Eyüp
978-625,427067-3
2022 Turizm Sektöründe İletişim - Kavram, Uygulama ve Öneriler- , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İletişim Perspektifinden Konaklama İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi
KÖLGELİER YELDA ÖZLEM, ÇİFTÇİBAŞI GÜÇ ZEYNEP TUĞÇE
Nobel Yayıncılık,Gül Coşkun Değirmen
978-625-417-582-4
2021 Sosyal Medyada Marka ve İtibar Yönetimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sosyal Medyada Kriz Yönetimi ve İmaj Restorasyonu
TÜRK GÜL DİLEK, KÖLGELİER YELDA ÖZLEM
Nobel Yayıncılık,Gül Dilek TÜRK
978-625-417-411-7
2020 Gençlik ve Gönüllülük Bağlamında Sivilant , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinde Gençlerin Yeri
ÇİFTÇİBAŞI GÜÇ ZEYNEP TUĞÇE,KÖLGELİER YELDA ÖZLEM
Nobel Yayıncılık,Gök Demir, Zuhal- Bayırlı, Mehmet
978-625-7258-27-2
2019 Gündem Çevre Disiplinlerarası Bir Bakış , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İşletmelerin Topluma Karşı Sorumlulukları Bağlamında Çevre Bilincini Arttırmaya Yönelik Sosyal Sorumluluk Kampanyaları
KÖLGELİER YELDA ÖZLEM
ALTER YAYINCILIK,Dam, Mehmet Metin
978-605-191-116-8
2016 Bu Toprakların İletişim Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Asırlarca Süren İletişim: Atasözleri
KÖLGELİER YELDA ÖZLEM
Nobel Basım Yayın,Çağlak, Engin
978-605-320-558-6