Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

selin.yesiltepe adu.edu.tr

Doç.Dr.
Selin Yeşiltepe

Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Ultrasonographic Evaluation of Soft Tissue Calcifications in the Head and Neck Region Detected on Panoramic Radiographs
Journal of Ultrasound in Medicine

2022 Cone Beam Computed Tomography Evaluation of Sphenoid Sinus in Different Sagittal Skeletal Pattern
European Oral Research

2022 A Deep Learning Model for Idiopathic Osteosclerosis Detection on Panoramic Radiographs
Medical Principles and Practice

2022 Articular Eminence Pneumatization in Patients with Different Sagittal Skeletal Patterns: Cone-beam Computed Tomography Study
APOS Trends in Orthodontics

2022 Evaluation the Relationship Between the Position and Impaction Level of the Impacted Maxillary Third Molar Teeth and Marginal Bone Loss, Caries and Resorption Findings of the Second Molar Teeth with CBCT Scans
Oral Radiology

2022 Evaluation of Relationship Between Maxillary Sinus Volume and Nasolacrimal Canal Dimension Using Cone Beam Computed Tomography
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

2022 Evaluation of the Lateral Pterygoid Muscle Area, Attachment Type, Signal Intensity and Presence of Arthrosis, Effusion in the TMJ According to the Position of the Articular Disc
Journal of Stomatology Oral and Maxillofacial Surgery

2021 Examination of the Knowledge Levels, Attitudes and Anxiety Sources Regarding Coronavirus Disease-2019 Infection in Dentistry Students in Clinical Practice
Meandros Medical and Dental Journal

2020 Üç Farklı İlde Diş Hekimliği Fakültelerine Başvuran Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı ile İlgili Ebeveyn Tutumlarının Araştırılması
Akdeniz Tıp Dergisi
ELİF KURTULDU HÜMEYRA TERCANLI ALKIŞ SELİN YEŞİLTEPE MUHAMMED AKİF SÜMBÜLLÜ
2020 Incidental Findings in Patients who Underwent Cone Beam Computed Tomography for Implant Treatment Planning
Nigerian Journal of Clinical Practice
ELİF KURTULDU HÜMEYRA TERCANLI ALKIŞ SELİN YEŞİLTEPE MUHAMMED AKİF SÜMBÜLLÜ
2020 Retrospective Comparison of Cleft Lip/Palate Patients and Normal Controls: Cone Beam Computed Tomograph Imaging of Foramen Husckhe Morphology
European Journal of Anatomy
ŞUAYİP BURAK DUMAN SELİN YEŞİLTEPE İBRAHİM ŞEVKİ BAYRAKDAR YASİN YAŞA
2018 Investigation of Temporomandibular Joint by Clinical Findings and Dental Volumetric Tomography Method in Patients with Rheumatoid Arthritis and Systemic Lupus Erythematosus
Journal of Oral Health and Dental Science
SELİN YEŞİLTEPE AHMET BERHAN YILMAZ
2018 Klinik Bulgulardan Tanıya Oral Mukozal Kırmızı Lezyonlar
Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi
SELİN YEŞİLTEPE KÜBRA AĞIRMAN BİNALİ ÇAKIR
2018 Salvadora Persica Misvak ve Ağız Sağlığına Etkileri: Derleme
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
KÜBRA AĞIRMAN ÖZKAN MİLOĞLU SELİN YEŞİLTEPE İRFAN SARICA
2018 Investigation of Prevalence of Dental Anomalies by Using Digital Panoramic Radiographs
Folia Morphologica
NEBİHA HİLAL BİLGE SELİN YEŞİLTEPE KÜBRA AĞIRMAN FATMA ÇAĞLAYAN OSMAN MURAT BİLGE
2018 Ponticulus Posticus in a Cohort of Orthodontic Children and Adolescent Patients with Different Sagittal Skeletal Anomalies: a Comparative Cone Beam Computed Tomography Investigation
Folia Morphologica
İBRAHİM ŞEVKİ BAYRAKDAR ÖZKAN MİLOĞLU SELİN YEŞİLTEPE AHMET BERHAN YILMAZ
2018 Fractal Analysis of Temporomandibular Joint Trabecular Bone Structure in Patients with Rheumatoid Arthritis on Cone Beam Computed Tomography Images
Meandros Medical and Dental Journal
SELİN YEŞİLTEPE AHMET BERHAN YILMAZ ELİF KURTULDU İRFAN SARICA
2018 Romatizmal Hastalıklar ve Diş Hekimi Yaklaşımı
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
SELİN YEŞİLTEPE ÖZKAN MİLOĞLU İRFAN SARICA KÜBRA AĞIRMAN
2018 Recurrent Cemento-Ossifying Fibroma of the Mandible
Turkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi
SELİN YEŞİLTEPE YASİN YAŞA İBRAHİM ŞEVKİ BAYRAKDAR AHMET BERHAN YILMAZ ADNAN KILINÇ CEMAL GÜNDOĞDU
2017 Large Osteochondroma of the Coronoid Process of Left Mandible: Clinical and Imaging Findings of a Rare Case
MOJ Clinical & Medical Case Reports
SELİN YEŞİLTEPE İBRAHİM ŞEVKİ BAYRAKDAR HAYATİ MURAT AKGÜL AHMET BERHAN YILMAZ ŞUAYİP BURAK DUMAN
2017 Two Case Reports of Pleomorphic Adenoma with Magnetic Resonance Imaging Findings
International Journal of Clinical Case Studies
SELİN YEŞİLTEPE ALİ OCAK İBRAHİM ŞEVKİ BAYRAKDAR AHMET BERHAN YILMAZ
2016 Osseöz Displazi: Klinik ve Radyografik Bulgularla Üç Vaka Sunumu
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
SELİN YEŞİLTEPE YASİN YAŞA AHMET BERHAN YILMAZ
2015 Stafne Kemik Kavitesi Stafne Bone Cavity: Case Report
Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences Cases
SELİN YEŞİLTEPE KÜBRA AĞIRMAN YASİN YAŞA NEBİHA HİLAL BİLGE
Uluslararası Özet bildiri
27.09.2022 A Deep-Learning Model for Idiopathic Osteosclerosis Detection on Panoramic Radiographs / 72nd American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology (AAOMR) Annual Session

Uluslararası Özet bildiri
02.11.2022 Üç Farklı Eğim Kullanılarak Kuru İnsan Mandibulasından Elde Edilen Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Lineer Mandibula Ölçümlerinin Güvenilirliğinin Karşılaştırılması / 4. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
11.11.2021 Gömülü Diş Prevalansının ve İlişkili Patolojilerin Dijital Panoramik Radyografi ile İncelenmesi / TDB İZDO 27. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi

Uluslararası Özet bildiri
02.06.2021 Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Bireylerin Antibiyotik Kullanım Tutumlarının Değerlendirilmesi / 1. Uluslararası Dental Araştırmalar ve Sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
16.03.2020 Oral Liken Planus: Bir Olgu Sunumu / Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
16.03.2020 Malign Melanom: Bir Olgu Sunumu / Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
16.03.2020 Klinik ve Histopatolojik Bulguları ile Liken Planus ve Skuamöz Hücreli Karsinom Olgu Sunumları / Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.12.2019 Maksillofasiyal Travma Hastalarında Fraktür Hatlarının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi / 2. Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
11.11.2019 Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Mandibular Kanal Varyasyonlarının ve Temporal Kret Kanallarının Değerlendirilmesi / 3. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.12.2019 Dentinojenik Hayalet Hücreli Tümör: Nadir Görülen Bir Olgu / 2. Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.12.2019 Mandibulada Parakeratotik Tip Odontojenik Keratokist: Olgu Sunumu / 2. Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.12.2019 Canalis Sinosus Nadir Görülen Olgu Sunumu / 2. Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
10.10.2018 Üç Farklı İlde Diş Hekimliği Fakültelerine Başvuran Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı ile İlgili Ebeveyn Tutumlarının Araştırılması / 1. Uluslararası Dental ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
26.06.2018 Comparative Evaluation of TMJ Bone Structure in Patients with Rheumatoid Arthritis and Healty Individuals via Fractal Analysis / 16. European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology

Uluslararası Özet bildiri
05.12.2018 İmplant Planlaması için Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Alınan Hastalardaki Rastlantısal Bulgular / Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
05.12.2018 Osteokondritis Dissekans: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu / Uluslararası Meandros Diş Hekimliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.04.2015 Dijital Panoramik Radyografi ile Pulpa Taşı Sıklığının Araştırılması / Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği (ODMFR) 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılımlı Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.04.2015 Dijital Panoramik Radyografi ile Dental Anomali Sıklığının Araştırılması / Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği (ODMFR) 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılımlı Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
28.06.2016 Recurrent Cemento-Ossifying Fibroma of the Mandible: A Case Report. / 15. European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology (ECDMFR) 2016

Uluslararası Özet bildiri
28.06.2018 Two Case Reports of Pleomorphic Adenoma with MRI Findings / 15. European Congress of DentoMaxilloFacial Radiology (ECDMFR) 2016

Uluslararası Özet bildiri
18.03.2018 Fusion of a Supernumerary Tooth with Right Mandibular Second Molar: A Report of A Rare Case / International Congress on Preventive Dentistry

Uluslararası Özet bildiri
15.10.2018 Üç Farklı İlde Diş Hekimliği Fakültelerine Başvuran Çocuklarda Antibiyotik Kullanımı ile İlgili Ebeveyn Tutumlarının Araştırılması / 1. Uluslararası Dental ve Oral Enfeksiyonlar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
18.03.2018 Complete Gemination of Maxillary Incisor with Separate Root Canal: A Case Report. / International Congress on Preventive Dentistry.

2018 Reçete Örnekleri ile Aile Hekimleri için Pediatri Semptomdan Tanıya , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çocuklarda Sık Görülen Dental Sorunlar ve Aile Hekimliği Uygulamalarında Erken Dönem Koruyucu Diş Hekimliği Uygulamalarının Önemi
YEŞİLTEPE SELİN
Akademisyen kitabevi,Ersin Akpınar
978-605-258-111-7