Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

isik.meltem adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Meltem Işık Afacan

Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği Bölümü
Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Voleybolcuların Başarı Algısı: Türkiye Sultanlar Ligi Örneği
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

2023 TÜRK SPOR GAZETELERİNDE DEPREM ALGISI: 2023KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ ÖRNEĞİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2023 Engellilik ve Spor Sosyolojisi
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

2022 The Effect of Eyes Closed Tennis Service Trainings on the Target Service in Volleyball
International Journal of Curriculum and Instruction

2022 Zihinsel Hazır Oluş ile Skor Arasındaki İlişkinin Analizi: Gümüş Ligi Oturarak Voleybol Milli Takım Örneği
Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

2022 Mehmet Hıfzı Özcan in Terms of Biographic Sociology
Journal of Educational Issues

2022 A Psychosocial Analysis on the Relationship of Education and Other Areas of Life With Sports
International Online Journal of Education and Teaching

2021 Effect of the Complex Exercises in Hemsball on Attention and Coordinative Skills of Adolescents with Hearing Loss
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

2021 Happiness in Volleyball: Turkish Sultans League Sample
Progress in Nutrition

2021 Physical education and sports for the physically disabled in terms of body sociology
African Educational Research Journal

2021 Effect of Hemsball Shooting on Fine Motor Proficiency in Hearing Impaired Children
International Education Studies

2021 Temel Futbol Eğitiminin Zihinsel Engellilerin Motorik ve Futbol Oyun Becerilerine Olan Etkisi
Niğde Beden Eğitimi Spor Bilimleri Dergisi

2021 The Visibility of the Disability in Terms of the Social Model: Para Shooting Sport Sample
Journal of Educational Issues

2018 The effects of hemsball on the motor proficiency of students with intellectual disabilities
International Journal of Developmental Disabilities
MELTEM IŞIK ERDAL ZORBA
2017 Aggression levels of hearing impaired athletes: A comparison on individual and team sports
InternationalJournal of Human Sciences
MELTEM IŞIK İBRAHİM KILIÇ KÜBRA AKSOY
2016 The role of sports on problem solving skills of high school students An application in Afyonkarahisar
International journal of human sciences
MELTEM IŞIK İBRAHİM KILIÇ OSMAN KAPLAN
2013 The Reasons Why Adolescence Volleyball Players Start And Continue Volleyball And Their Future Expectations
The Online journal Of Recreation And Sport
MELTEM IŞIK İBRAHİM KILIÇ
2013 Motives of junıor volleyball players to start and continue volleyball and their expectations for the future
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi

2012 Reaction Time Comparison Of Young Volleyball Players In Smasher And Setter Positions
The Online Journal Of Recreation And Sport
MELTEM IŞIK SALİH SUVEREN
2012 Investigation of structural and biomotoric features of young volleyball players and determining the position by discriminant analysis
SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH

Uluslararası Özet bildiri
25.10.2023 ENGELLİLİK VE SPOR SOSYOLOJİSİ / 7. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
10.04.2023 COMMUNICATION SKILLS IN SPORTS: İSMAİL MUFİD İSTANBULİ BASED ANALYSIS / 3. INTERNATIONAL OTTOMAN & TURKISH RESEARCH CONFERENCE IN 7 CONTINENTS

Uluslararası Tam metin bildiri
25.04.2023 TÜRK SPOR MEDYASINDA DEPREM ALGISI: 2023 KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ ÖRNEĞİ / 3RD INTERNATIONAL ARTEMIS CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
26.12.2022 REMEMBER OF THE COACH BY THE ATHLETE: EXAMPLE OF TURKISH SULTANS LEAGUE / 6th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
Zihinsel Hazır Oluş ile Skor Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Gümüş Ligi Oturarak Voleybol Milli Takım Örneği / 6.Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
03.10.2022 Volleyball Players Perception of Success: Example of Turkish Sultans League / International Ege Congress on Social Sciences & Humaties

Uluslararası Özet bildiri
12.12.2021 TÜRK MEDYASINDA TOKYO 2020 PARALİMPİK OYUNLARININ YERİ VE ÖNEMİ / 19.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
29.11.2021 Visibility of Disability in Sports in Terms of Social Model: Example of Shooting Sport / V. Uluslararası Spor Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
10.12.2017 Zihinsel Engelli Çocuklarda Hemsball Oyun Becerilerinin Motor Yeterlik Sonuçlarına Etkisi / 15th International Sport Sciences Congress

Uluslararası Özet bildiri
20.11.2017 Spor Yapan ve Yapmayan Engelli Bireylerin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi / 2nd International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society

Uluslararası Özet bildiri
20.11.2017 Hemsball’da Komplike Alıştırmaların İşitme Engellilerin Dikkat ve Koordinatif Yetilerine Etkisi / 2nd International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society

Uluslararası Özet bildiri
20.05.2017 The Effect of Basic Football Training on Football and the Gross Motor Skills of Young People with Mild Mental Retardation / 4. International Sport Science Tourism and Recreation Student Congress

Uluslararası Özet bildiri
15.07.2017 The Effect of Hemsball Shooting Techniques on Fine Motor Skill Level of Chidren with Hearing Disabilities / ICPTHMS: 19th International Conference on Physical Therapy and Human Movement Sciences

Uluslararası Özet bildiri
The Effect of Aerobic and Breathing Exercises On Physical and Some Respiration Parameters in Obese Women / 14th International Sport Sciences Congress

Uluslararası Özet bildiri
The Effect of Physical Activities On Balance and Strength Parameters in The Children With Autism Spectrum Disorder / 14th International Sport Sciences Congress

Uluslararası Özet bildiri
The Effect of Sports on The Problem Solving Skills of High School Students an Application in Afyonkarahisar / 3th. International Sports Science Tourism And Recreation Student Congress

Uluslararası Özet bildiri
01.01.2017 Hearing Impaired Examination of The Aggression Levels of Athletes / 3th. International Sports Science Tourism And Recreation Student Congress

Uluslararası Sözlü Bildiri
The Investigation Of Positive And Negative Impact On The Special Athletes Of Special Olympic Games / 3th. International Sports Science Tourism and Recreation Student Congress

Uluslararası Özet bildiri
Otizm Tanılı Çocuklarda Yoga Egzersizlerinin Bazı Fiziksel Parametrelere Etkisi / 2.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi

Uluslararası Poster
Factors Affecting Impaired National Players Attendance To Sports / 19th International Symposium Of Adapted Physical Activity

Ulusal Poster
Voleybolcularda Gözleri Kapalı Olarak Yapılan Servis Antrenmanlarının Başarı Yüzdesine Olan Etkisinin İncelenmesi / 5.Antrenman Bilim Kongresi

Uluslararası Poster
The Reasons Why Adolescent Volleyball Players Start and Continue Playing Volleyball and Their Future Prospects Connected with Volleyball / 2nd International Congress On Sport For All And Sport Tourism

Uluslararası Özet bildiri
Investigation Of Structural And Biomotoric Features Of Young Volleyball Players And Determining The Position By Discriminant Analysis / International Scientific Conference " PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT"

Uluslararası Özet bildiri
Genç Voleybolcularda Smaçör ve Pasör Mevki Oyuncuları Arasındaki Reaksiyon Zamanlarının Karşılaştırılması / 22nd TAFISA World Congress Sport For All: Building Bridges

2022 Tüm Spor Bilimleri Programları İçin BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİNE GÜNCEL BAKIŞ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
IŞIK AFACAN MELTEM, AFACAN ERSİN
Gazi Kitabevi,Gamze Beyazoğlu
978-625-8275-30-8
2022 Tüm Spor Bilimleri Programları İçin BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİNE GÜNCEL BAKIŞ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ PLANLANMASI VE ÇIKTILARI
IŞIK AFACAN MELTEM, Güven Şenol
Gazi Kitabevi,Gamze Beyazoğlu
978-625-8275-30-8
2022 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ARAŞTIRMALARI 2022 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TOKYO 2020 PARALİMPİK OYUNLARININ TÜRK MEDYASINDAKİ YERİNE İLİŞKİN BİR ANALİZ
IŞIK AFACAN MELTEM, Yurtdaş Şenay Şule
EFE AKADEMİ,Aysel KIZILKAYA NAMLI, Abdullah BİNGÖLBALI
978-625-8121-07-0 Erişim Linki
2021 MULTİ SPORTİF ARAŞTIRMALAR-3: SPOR BİLİMLERİ ALANINDA FARKLI YAKLAŞIMLAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bedensel Engelliler İçin Alternatif Bir Spor: Uyarlanmış E-Spor
IŞIK AFACAN MELTEM
Gazi Kitabevi,Ali Tekin, Yalın Aygün
978-625-8494-05-1 Erişim Linki
2021 PSİKOSOSYAL AÇIDAN VOLEYBOL , Bilimsel Kitap , Tümü,
AFACAN ERSİN, IŞIK AFACAN MELTEM
NOBEL AKADEMİK ESERLER,NOBEL AKADEMİK ESERLER
978-625-7677-95-0
2020 SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL ÇALIŞMALAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Spor Yapan ve Yapmayan Engelli BireylerinPsikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi
IŞIK MELTEM
Akademisyen Yayınevi,Zeynep DİNÇ
978-625-7795-55-5