Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

esalan adu.edu.tr

Doç.Dr.
ERKAN SALAN

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü
Yeni Türk Dili Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Eski Anadolu Türkçesinde Sadece Issı “Sıcak” mı Vardı?
Asya Studies

2020 Zarf-fiil Eki, Zarf-fiil midir?
TYB AKADEMİ
ERKAN SALAN
2019 {-vAnIn} Teklik 1. Kişi Eki Üzerine
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
ERKAN SALAN
2019 Eski Anadolu Türkçesinde {-AlIdAn ( -AldAn)} ve {-AlIdAn berü ( -AldAn berü)} Zarf-fiil Eklerinin Oluşumu
Türkbilig
ERKAN SALAN
2017 Eski Anadolu Türkçesinde {-rA} Yönelme Durumu Eki
Dil Araştırmaları
ERKAN SALAN
2017 {-IcAk} Zarf-fiil Eki ve Varyantları Üzerine
Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi
ERKAN SALAN
2017 Eski Anadolu Türkçesinde Aruz Vezni ve Uyağın Zarf-fiil Eklerine Etkisi
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ERKAN SALAN
2016 Eski Anadolu Türkçesinde dürt- Fiiliyle ”(yağ, merhem ...) sürmek” Anlamında Eş Değer Kullanılabilen Fiiller
Dil Araştırmaları
ERKAN SALAN
2016 Eski Anadolu Türkçesinde Aruz Vezni ve Uyağın Ek Kullanımına Etkisi
Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
ERKAN SALAN
2016 Eski Anadolu Türkçesinde Standart Dışı Kullanılan Çokluk 1. Kişi Ekleri Üzerine
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
ERKAN SALAN
2015 {-mAGIn} Zarf-fiil Eki Üzerine
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
ERKAN SALAN
2015 Aydın İli Ağızlarında ne … ne … Bağlacının Farklı Bir Kullanımı Üzerine
Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
ERKAN SALAN
2015 Türkmen Türkçesinde -lIk Ekinin Farklı Bir İşlevi Üzerine
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
ERKAN SALAN
2015 Eski Anadolu Türkçesinde ”Sanki” Anlamında Kullanılan Cümle Kökenli Bağlaçlar
Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
ERKAN SALAN
2014 Türkçede Bir Gramerleşme Örneği: -soñ soñ
Dil Araştırmaları
ERKAN SALAN
2014 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Çekim Edatı İşlevinde Kullanılan -IncA Ekli Zarf-eylem Yapıları
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
HACI ÖMER KARPUZ ERKAN SALAN
2012 Eski Anadolu Türkçesinde -dUK ve -lIK Eklerinin İşlevsel Denkliği
Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
ERKAN SALAN
2011 Türkmen Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinde ”hem” Sözcüğünün İşlev Bakımından Karşılaştırılması
Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
ERKAN SALAN
2011 Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Eserlerinde "ne ... ne (de) ..." Bağlacı
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi

2011 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nden Çağdaş Türk Lehçelerine ”Dahi” Sözcüğü
Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
ERKAN SALAN
Uluslararası Tam metin bildiri
30.11.2021 Yunus Emre Divanı Nüshalarının Tarihlendirilmesinde Kullanılabilecek Bazı Fonetik Ölçütler / Uluslararası Türk Dünyası Yunus Emre Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2021 Ek Fiilin Görevi Nedir Ya da Ne Değildir? / IX. Uluslararası Türk Dili Kurultayı -Bilge Tonyukuk Anısına-

Uluslararası Tam metin bildiri
21.03.2019 ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE {…dAn …-IncA} YAPISI / X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2015 yere Edatı Üzerine / X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı

2023 Tarihî Türk Lehçelerinin Ses Bilgisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Eski Anadolu Türkçesi Ses Bilgisi
SALAN ERKAN
Akçağ,Hunutlu Ümit, Yılmaz Çal Gül, Ekşioğlu Serap
978-605-342-791-9
2023 Doğumunun 80. Yılında Prof Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Eski Anadolu Türkçesinde Farklı Bir Ek: {-mIşsA > -mIssA > -mIsA}
SALAN ERKAN
Türk Dil Kurumu Yayınları,Karahan Leylâ, Yıldız Hüseyin
978-975-17-5372-4
2022 Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçeleri Araştırmaları: Fiil Kategorisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Eski Anadolu Türkçesinde “(turur ) durur” Ekleşmiş midir?
SALAN ERKAN
Bengü Yayınları,Keskin Esra Gül, Biray Nergis
978-625-7403-97-9
2021 Prof. Dr. Sadettin Özçelik Armağanı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Eski Anadolu Türkçesinde Tenvin
SALAN ERKAN
Gazi Kitabevi,Boz Erdoğan, Karademir Fevzi
978-625-8443-62-2
2021 Prof. Dr. H. Ömer Karpuz'a Armağan Türkçeye Saygı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Eski Anadolu Türkçesindeki Belirtme Durumu Ekleri Üzerine Bazı Düşünceler
SALAN ERKAN
Palet Yayınları,Aydemir Özgür Kasım, Uysal İdris Nebi, Öztürk Fatih
978-625-7675-69-7
2021 Dr. Himmet Biray Armağanı Ahde Vefa 25. yıl , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bir Hastalık Adı Olarak Unutsagulık ve Varyantları
SALAN ERKAN
Kesit Yayınları,Biray Nergis, Eynel Sema
978-625-7698-47-4
2020 Eski Anadolu Türkçesinde Sınırlandırma Yapıları , Bilimsel Kitap , Tümü,
SALAN ERKAN
Türk Dil Kurumu,.
978-975-17-4626-9
2020 Prof. Dr. Avni Gözütok -Armağan Kitap- , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İnen mi Yoksa İgen mi?
SALAN ERKAN
Atatürk Üniversitesi Yayınları,Efendioğlu Süleyman, Kotan Hüsna
978-625-7086-15-8 Erişim Linki
2018 Eski Anadolu Türkçesinde Sınırlandırma Yapıları , Bilimsel Kitap , Tümü,
SALAN ERKAN
Ürün Yayınları,
978-605-2117-29-3