Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

cdaglioglu adu.edu.tr

Arş.Gör.
CANSU BAHÇECİ

Aydın İktisat Fakültesi
Ekonometri Bölümü
İstatistik Anabilim Dalı

CV (PDF)


2010-2014 Lisans-ÇiftAnadal Çukurova Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü
2010-2014 Lisans Çukurova Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü
2015-2018 Yüksek Lisans Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri (Yl) (Tezli)
2018- Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü
İngilizce 2017 05 Mart 2017 YÖKDİL 81.25