Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

mnakiboglu adu.edu.tr

Doç.Dr.
Meryem Nakiboğlu

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Alman Dili Ve Edebiyatı Bölümü
Alman Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Göçün 62. Yılında Almanya’da Türklerin ve Türkçenin Geleceği
SDE AKADEMİ DERGİSİ /THE JOURNAL OF SDE ACADEMY

2023 "Sarı Duvar Kağıdı" ve "Bir Saatin Öyküsü" Hikayelerinin Feminist İnceleme Bağlamında Analizi
Journalof Current Debates In Social Sciences

2023 Swing Alt-Kültürünün Almanya’daki Yansıması Bağlamında Swing Kids Filmi
Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi

2022 Şiirin Ve Müziğin Akustik İz Düşümü: Rap Müzik
Atatürk Üniversitesi KorpusGermanistik

2022 Günter Grass’ın “Solaklar” İsimli Hikâyesi ile Gabriele Wohmann’ın “Yeşil Daha Güzel” İsimli Hikâyesinde Yer Alan Ötekileştirme Olgusu
Kare

2021 “Sinağrit Baba” ve “Köpek Balıkları İnsan Olsaydı” İsimli Kısa Öykülerde Sistem ve Toplum Eleştirisi
Cela Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2021 “Mutfak Saati” ve “Ama Fareler Geceleri Uyur” Adlı Kısa Hikâyelerin Karşılaştırılmalı Simgesel Analizi
Kare

2021 Anton Çehov’un “Memurun Ölümü” İsimli Eseri İle Guy De Maupassant’ın “Kan Davası” İsimli Eserinin Psikanalitik Ve Yapısalcı İnceleme Yöntemlerine Göre Karşılaştırılması
INTERNATIONAL JOURNAL OF RUSSIAN STUDIES

2021 60. Yılında Almanya'da Göçmen Edebiyatı
Memleketim Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

2021 Bekir Yıldız'ın "Türkler Almanya'da" İsimli Eserinin Pozitivist Bir Yaklaşımla İncelenmesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2020 Barok Döneminde Avrupa ve Alman Literatüründe Çoban Edebiyatı
Diyalog
MERYEM NAKİBOĞLU
2019 Züli Aladağ’ın ”Öfke” Filminde Türk-Alman Gençlik Alt Kültürlerinin Yansımaları
Diyalog
MERYEM NAKİBOĞLU
2019 Cem Karaca Parçalarında Almanya’da Göçmen Olgusu
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
MERYEM NAKİBOĞLU
2019 Elfriede Jelinek’in ”Sevda Kadınları” Adlı Romanında Kadınların Varolma Mücadelesi
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
MERYEM NAKİBOĞLU
2019 Göçmen Türklerin Dile Yansıyan Manifestosu
Uluslararası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi
MERYEM NAKİBOĞLU
2017 Anne Frank Güncesinde Savaş İzleği
International Journal of Language Academy
MERYEM NAKİBOĞLU
2017 Wolfgang Borchert’in “Mutfak Saati” Adlı Kısa Öyküsüne Psikanalitik Bir Yaklaşım
Border Crossing
MERYEM NAKİBOĞLU
2016 Hermann Hesse’nin Augustus Hikâyesinde Masal Öğeleri ve Propp’a Göre Çözümlenmesi
Humanitas
MERYEM NAKİBOĞLU
2016 Ben De Varım Ich Bin Kanak
Yeni Dergi
MERYEM NAKİBOĞLU
2015 Almanya’da Göçmen Kuşların Dili Kanakça
Türk Yurdu
MERYEM NAKİBOĞLU
2010 17. YY. Barock Dönemi Alman Edebiyatında Çoban Kültürü
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
MERYEM NAKİBOĞLU
2009 Kanak Dili Türkçenin Almancaya Etkisi
Yedi İklim
MERYEM NAKİBOĞLU
Uluslararası Tam metin bildiri
Almanya'da Yaşayan Türklerin Anadilinin Geleceği ve Çift Dillilik / Stratejik Düşünce Enstitüsü Konferansı

Uluslararası Tam metin bildiri
02.10.2022 Avrupa'ya Göç Etmiş Türklerin Anadili ve Kültürel Geleceği (Almanya Örneği) / V. Uluslararası Dede Korkut Türk Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Almanya'da Göçle Ortaya Çıkan Yeni Lehçe "Kanakça" / Strateji Düşünce Enstitüsü Konferansı

Uluslararası 
Almanya'da Yaşayan Türklerin Dil Öğrenimi Ve Çift Dillilik / Almanya'daki Türk Varlığının 60.Yılı Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
20.11.2017 Geleceğimiz ve Çevre Kirliliği / I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
20.12.2017 Van'da Kahvaltı Kültürü ve Kahvaltı Salonları / Uluslararası Asya Turizm Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.04.2016 TÜRK ALMAN ÇOCUK OYUNLARININ KARŞILALTIRILMASI / I. Uluslararsı Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı

Ulusal Tam metin bildiri
17.12.2012 Toplumun Eğitiminde Ozanların Rolü / Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
23.06.2012 Iğdırlı Asırlık Çınar Ramiz Özler / II. Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
15.07.2012 Unutulmakta Olan Geleneksel İçeceklerimizden Şerbet / III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü Ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
09.09.2012 Ekmeğin Deyim Ve Atasözlerimizdeki Yeri / ," II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
03.11.2010 Afyon Bölgesinde Yöresel Deyimler ve Atasözleri / X.Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
Soframızdaki Tarih / I.Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2020 Diyasporanın Diyasporik Dili Kanakça / Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2. Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
19.03.2015 Emigration nach Deutschland und die Sprachliche Entwicklung der Migranten / Migration und Kulturelle Diversität Tagungsbeiträge des XII. Internationalen Türkischen Germanistik Kongresses Bd. II:Sprachwissenschaft und Sprachdidaktik

Uluslararası Tam metin bildiri
01.11.2016 Öteki Gençlerin Diliyle Kanakça Masallar / I. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
12.12.2008 Alman Edebiyatında Hz. Nuh ve Tufan / II. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2010 Denizin ve Aşkın Dalgaları / V. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
11.02.2010 Eckenhof Nuvelinde Aile / IX. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
01.11.2011 Funda Özşener’in Ah! Tamara Adlı Dramında Sevgi Hüzün Teması / VI. Uluslararası Van Gölü Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
01.06.2011 Alman Çocuk Şarkılarında Hz. Nuh / III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
20.07.2020 ‘Sıfır Bir’ Dizisindeki Olay Örgüsüyle 36 Boys Çetesinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi / III.ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
20.07.2020 Türk ve Alman Batıl İnançlarının Karşılıklı Olarak İncelenmesi / III. ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
01.10.2015 Reiner Werner Fassbinder’in ”Korku Ruhu Kemirir” ile Tunç Okan’ın ”Otobüs” Adlı Filmlerinde Göçmen İmgesi / V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi

2022 Büyük Zaferin 100. Yılı Anısına Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Üzerine Değerlendirmeler Türkoloji , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),21. YÜZYILDA ALMANYA’DA BİR HALK OZANI ÖRNEĞİ: “OZAN ATA CANANİ”
NAKİBOĞLU MERYEM
Türk Eğitimsen Genel Merkezi Yayınları,Yılmaz Yeşil- Seyfullah Yıldırım
978-605-73776 Erişim Linki
2022 Kültür ve Dil , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Avrupa'daki Türklerin Karşılıklı Kültürel Etkileşimi: Almanya Örneği
NAKİBOĞLU MERYEM
Eğitim Yayınevi,Mustafa Güneş, Hatice Güneş
978-625-834-159-1
2022 Ülkü Önal Armağanı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bir Ülkünün Peşinde Bir Ömür: Ülkü Önal
NAKİBOĞLU MERYEM
Payda,Cengiz Gökşen
978-605-73845-4-6
2021 Schriften Zur Sprache und Literatur V , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),GÖÇMENİN İÇ ACILARI BAĞLAMINDA "ÜÇ ŞEKERLİ DEMLİ ÇAY"
NAKİBOĞLU MERYEM
Çizgi,Tahir Balcı, Ali Osman Öksüz, Munise Aksöz
978-605-196-615-1 Erişim Linki
2020 Disiplinlerarası Dil ve Edebiyat Çalışmaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Diyasporanın Diyasporik Dili Kanakça
NAKİBOĞLU MERYEM
Aybil,Bülent Kırmızı, Abdujawad Alhrdan, Burçin Yapıcı, Mithat Ekinci
978-605-2131-79-4
2020 ”Almancı” Gençleri Dili Kanakça , Bilimsel Kitap , Tümü,
NAKİBOĞLU MERYEM
Gece Kitaplığı,
9786257268288
2020 Prof. Dr. Arif Ünal’a Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),JOSEPH VON EICHENDORFF’UN “AUS DEM LEBEN EINES TAUGENICHTS” NUVELİNİN ROMANTİK DÖNEM AÇISINDAN İNCELENMESİ
NAKİBOĞLU MERYEM
Hiper Yayın,Funda KIZILER EMER-Didem YAYAN
978-605-281-906-7 Erişim Linki
2020 Hip Hop Kültürü: Küçük İstanbul Kreuzberg ve 36 Boys , Bilimsel Kitap , Tümü,
NAKİBOĞLU MERYEM
Çizgi,YOk
9786051964904
2017 Edebiyat Fakültesi Panelleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dünden Bugüne Alman Toplumunda Olumsuz Türk İmgesi
NAKİBOĞLU MERYEM
Hiperyayın,Hatice Bahtiyar
978-605-2137-06-2
2016 Batı Edebiyatında Mizah , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kaya Yanar Örneğinde Alman Medyasında Mizah
NAKİBOĞLU MERYEM
Kriter Yayınevi,Nejdet Keleş,Meryem Ayan, Gamze Yalçın, Şeyda Sivrioğlu
978-605-9336-31-4
2016 Almanya’daki Göçmen Gençlerin Dili Kanakça/ Ich Bin Kanak , Bilimsel Kitap , Tümü,
NAKİBOĞLU MERYEM
Türkiye Alim Kitapları,-
978-3-639-81257-2
2011 Türk Kahvesi Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kahvenin Avrupa Kültürüne Etkisi
NAKİBOĞLU MERYEM
Kitabevi,Emine Naskali Gürsoy
6055397102