Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

gurkan.yilmaz adu.edu.tr

Öğr.Gör.
Gürkan Yılmaz

Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu
Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü
Acil Durum Ve Afet Yönetimi Pr.

CV (PDF)


2023 “Kuraklık ve Sıcak Hava Dalgası Afetlerinin Tarımsal Üretim Üzerine Etkisinin Dünya’dan Yaşanmış Örneklerle İncelenmesi
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi

2020 Türkiye’de Yaşanan Teknolojik Afetler (2000-2020) Üzerine Bir Değerlendirme
Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

2020 Afetlerde Kentsel Arama ve Kurtarmada Kullanılan Yöntemler ve Güncel Yaklaşımların Değerlendirilmesi
Doğal Afetler ve Çevre Dergisi
GÜRKAN YILMAZ SEVDA DEMİRÖZ YILDIRIM
2019 ARTVİN İTFAİYE MÜDÜRLÜĞܒNÜN 2008-2017 YILLARI ARASINDA MÜDAHALE ETTİĞİ KÖYYANGINLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME?INVESTIGATION OF VILLAGE FIRE OF ARTVİN FIRE DIRECTORATE BETWEEN THE YEARS OF 2008-2017
The Journal of International Social Research
GÜRKAN YILMAZ GALİP USTA KEMAL TORPUŞ
2019 Yunanistan Attika Bölgesi Yangınının Değerlendirilmesi
Resilience
SEVDA DEMİRÖZ YILDIRIM GÜRKAN YILMAZ
2019 ARTVİN İLİ HOPA SEL AFETİNİN AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN ETKİNLİĞİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ
ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ
GÜRKAN YILMAZ GALİP USTA
Uluslararası Özet bildiri
31.12.2022 Meteorolojik Bir Afet Tipi Olarak Kuraklık ve Sıcak Hava Dalgalarının Tarımsal Üretim Üzerindeki Etkileri / 4. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi- IDRC 2022

Uluslararası Özet bildiri
25.10.2019 AFETLER VE GIDA GÜVENLİĞİ İLİŞKİSİ RELATIONSHIP OF DISASTERS AND FOOD SAFETY / International Disaster and Resilience Congress (idRc 2019)

Uluslararası Özet bildiri
25.10.2019 ARTVİN HOPA SEL AFETİNİN AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİEVALUATION OF THE FLOOD IN ARTVIN’xxS DISTRICT OF HOPA IN TERMS OF DISASTERMANAGEMENT / International Disaster and Resilience Congress (idRc 2019)

Uluslararası Özet bildiri
06.05.2018 AFET YÖNETİMİ KONUSUNDA LİSANSÜSTÜDÜZEYDE YAYIMLANAN TEZÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ (1998-2017), / 1nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018)

Uluslararası Özet bildiri
06.05.2018 İTFAİYE MEMURLUĞU HİZMET SINIFININDEĞERLENDİRİLMESİ / 1nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018)

Uluslararası Özet bildiri
06.05.2018 ARTVİN İTFAİYE MÜDÜRLÜĞܒNÜN 2008-2017YILLARI ARASINDA MÜDAHALE ETTİĞİ KÖYYANGINLARININ İNCELENMESİ / 1nd INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018)

Uluslararası Tam metin bildiri
21.12.2018 İtfaiye Teşkilatının Afet Yönetimi Açısından Analizi / 1. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi (1st International Disaster Management Conference)

2019 Tu¨m Yo¨nleriyle Kardiyopulmoner Resu¨sitasyon (KPR) Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Resüsitasyon Uygulamalarında Ekip Çalışması
GÜLSOY AHMET,USTA GALİP,YILMAZ GÜRKAN
Kongre Kitabevi,USTA, Galip. SARI, Azade
9786058050969