Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

gul.karabicak adu.edu.tr

Doç.Dr.
Gül Öznur Karabıçak

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü
Kardiyopulmoner Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Does Function Level of Individuals With Autism Spectrum Disorder Affect The Family Impact?
International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences

2023 Graded motor imagery in orthopedic and neurological rehabilitation: A systematic review of clinical studies
Journal of Surgery and Medicine

2022 Validity and reliability of the Turkish version of the patient-specific functional scale in patients with low back pain
Informa UK Limited

2022 Does kinesio taping have an effect on kinetics and kinematics after lower limb musculoskeletal injuries? Systematic review and meta-analysis
Informa UK Limited

2021 Koşuyu Etkileyen Biyomekaniksel Faktörler
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2020 Do External Supports Cause Any Iatrogenic Effects on the Foot and Ankle?
Sabuncuoglu Serefeddin Health Science
GÜL ÖZNUR KARABIÇAK NİLGÜN BEK SIDDIKA FATMA UYGUR
2020 A comparison of taping and neuromuscular electric stimulation outcomes in hemiplegic shoulder: a randomized controlled trial
JOURNAL OF EXERCISE THERAPY AND REHABILITATION
GÜL ÖZNUR KARABIÇAK BURCU TALU
2020 Dancing: More than a therapy for patients with venous insufficiency
Vascular
ESRA DOĞRU HÜZMELİ İYAD FANSA NİLÜFER ÇETİŞLİ KORKMAZ GÜL ÖZNUR KARABIÇAK CEM LALE OZDEN GOKCEK YAĞMUR CAM
2020 Temporomandibular disorder prevalence and its association with oral parafunctions, neck pain, and neck function in healthcare students: A cross-sectional study
The Journal of Craniomandibular & Sleep Practice
GÜL ÖZNUR KARABIÇAK ZEYNEP HAZAR KANIK
2020 Reliability and validity of the Turkish version of the Core Outcome Measures Index for the neck pain
EUROPEAN SPINE JOURNAL
GÜL ÖZNUR KARABIÇAK ZEYNEP HAZAR KANIK GÜRKAN GÜNAYDIN ÖMER OSMAN PALA SEYİT ÇITAKER
2020 Reliability and validity of the Turkish version of the Core Outcome Measures Index for the neck pain
EUROPEAN SPINE JOURNAL
GÜL ÖZNUR KARABIÇAK ZEYNEP HAZAR KANIK GÜRKAN GÜNAYDIN ÖMER OSMAN PALA SEYİT ÇITAKER
2019 The relationship between footwear fit and foot deformities, musculoskeletal disorders and physical activity level
Annals of Medical Research
GÜL ÖZNUR KARABIÇAK
2019 Cross-cultural adaptation, validity, and reliability of the Turkish version of the Patient-Rated Elbow Evaluation
CLINICAL RHEUMATOLOGY
ZEYNEP HAZAR KANIK ÖMER OSMAN PALA GÜL ÖZNUR KARABIÇAK SEYİT ÇITAKER
2017 Kinesio-Taping in the Successful Management of Hallux Rigidus:A Case Report
Journal of Clinical and Experimental Investigations
GÜL ÖZNUR KARABIÇAK ZEYNEP HAZAR KANIK AYŞE SEVGİ SARPEL
2016 Evaluation of the Pain and Foot Functions in Women with Hallux valgus deformities
Journal of Clinical and Experimental Investigations
BURCU TALU AYŞE TUBA ÖZALP KOCA KEZBAN BAYRAMLAR GÜL ÖZNUR KARABIÇAK
2016 Cross cultural adaptation reliability and validity of the Turkish version of the Japanese Orthopaedic Association Back Pain Evaluation Questionnaire
Journal of Orthopaedic Science
GÜRKAN GÜNAYDIN ZEYNEP HAZAR KANIK GÜL ÖZNUR KARABIÇAK UĞUR SÖZLÜ ÖMER OSMAN PALA ZEYNEP BEYZA ALKAN SELDA BAŞAR SEYİT ÇITAKER
2016 The effect of postural control and balance on femoral anteversion in children with spastic cerebral palsy
Journal of Physical Therapy Science
GÜL ÖZNUR KARABIÇAK NİLAY ÇÖMÜK BALCI MUSTAFA GÜLŞEN BAŞAR ÖZTÜRK NURİ ÇETİN
2016 A Novel Aspect in Keloid Treatment Short Term Effects of Kinesio Taping
Mathews Journal of Orthopedics
GÜL ÖZNUR KARABIÇAK ZEYNEP HAZAR KANIK
2015 Which stretching technique is effective in decreasıng glenohumeral internal rotation deficit
medicina dello sport
HANDE GÜNEY GÜL ÖZNUR KARABIÇAK NİHAN ÖZÜNLÜ PEKYAVAŞ TEKER BUKET NOHUTLU ÖZGE ECE PINAR BALCI YAŞAR GÜL BALTACI
2015 Return to work in miners following anterior cruciate ligament reconstruction
Pan African Medical Journal
UĞUR TİFTİKÇİ SANCAR SERBEST CEM YALIN KILINÇ GÜL ÖZNUR KARABIÇAK ÖZGE VERGİLİ
2015 Short Term Effects of Kinesiotaping on Pain and Joint Alignment in Conservative Treatment of Hallux Valgus
Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics
GÜL ÖZNUR KARABIÇAK NİLGÜN BEK UĞUR TİFTİKÇİ
2015 Reliability of photographic posture analysis of adolescents
Journal of Physical Therapy Science
ZEYNEP HAZAR KANIK GÜL ÖZNUR KARABIÇAK UĞUR TİFTİKÇİ
2010 The effects of carrying extra weight on ankle stability in adolescent basketball players
The Foot
NİHAN ÖZÜNLÜ PEKYAVAŞ GÜL ÖZNUR KARABIÇAK YAŞAR GÜL BALTACI
2009 Fizyoterapi Öğrencilerinde Mesleki Bilincin Postür Üzerine Etkisi
Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi
GÜL ÖZNUR KARABIÇAK PINAR BAŞBUĞ ÖZGE ECE GÜNAYDIN SEDA ULUSOY EMRE SERDAR VAYVAY EDA AKBAŞ YAŞAR GÜL BALTACI
Uluslararası Özet bildiri
30.10.2020 Bel ağrılı hastalarda hastaya özgü fonksiyonel skala türkçe versiyon geçerlik ve güvenilirliği / II. InternationalCongress of Athletic Performance Health in Sports

Uluslararası Özet bildiri
25.08.2020 Sağlık bilimleri Öğrencilerinde Temporomandibular Disfonksiyonun Prevelansı ve Oral Parafonksiyon, Boyun Ağrısı ile İlişkisinin İncelenmesi / 4. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi (UTSAK)

Ulusal Özet bildiri
22.10.2011 Cross-body germe egzersizinin posterior kapsül kısalığı ve glenohumeral eklem internal rotasyon kısıtlılığı üzerine etkileri: Randomize kontrollü çalışma / 6. Spor Fizyoterapistleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
19.10.2011 Cross over germenin omuzda posterior kapsül kısalığına etkisi: rastgele kontrollü çalışma / 6. Spor Fizyoterapistleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
19.10.2011 Posterior kapsül kısalığı için cross body stretch egzersizi: fizyoterapist tarafından uygulanan manuel germeye karşı ev programı / 6. Spor Fizyoterapistleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
19.10.2011 Omuz posterior kapsül kısalığında manuel terapi ve Sleepers Stretch egzersizinin etkinliklerinin karşılaştırılması / 6. Spor Fizyoterapistleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
19.10.2011 Posterior kapsül kısalığında sleeper stretch egzersizi: rastgele kontrollü çalışma / 6. Spor Fizyoterapistleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
12.10.2011 Posterior kapsül kısalığı: manuel posterior kapsül ile sleeper’s germe egzersiz programlarının akut etkinliğinin karşılaştırılması / 6. Spor Fizyoterapistleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
12.11.2014 313 Adolesanda Kas iskelet sistemi sorunlarının fiziksel aktivite düzeyiyle ilişkisi. / 2. Ortopedi Fizyoterapi Ortak Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
04.08.2007 Başın anterior tilti ve kifotik postürün gözlemsel olarak değerlendirilmesi / 1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

Ulusal Özet bildiri
20.10.2007 Sağlıklı bireylerde Gibney bantlamasının dikey sıçrama ve hop test sonuçlarına etkisi / 4. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
20.10.2007 Sağlıklı bireylerde ayak bileği bantlamasının eklem açıklığı üzerine etkisi / 4. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
22.10.2009 Ortez ve bantlamanın sporcularda postural kontrol üzerine etkisi / 5. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
24.04.2009 Ortez ve bantlama uygulamasının profesyonel sporcularda ayak bileği eklemi pozisyon hissi üzerine etkisi / 5. Ulusal spor fizyoterapistleri kongresi

Ulusal Özet bildiri
12.11.2014 Çanta taşımanın adolesanlarda boyun ve bel ağrısı üzerine etkisi / 2. Ortopedi Fizyoterapi Ortak Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
16.11.2014 Adölesanlarda abdominal ve erektör kas enduransı ve fiziksel aktivite düzeyi ve spor katılımının ilişkisi / 2. Ortopedi Ortak Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
12.11.2014 Konjenital muskuler tortikollis ve plagiosefali arasındaki ilişkinin incelenmesi / 2. Ortopedi Ortak Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
23.12.2014 Smoking prevelance in adolescents after smoking bans in Turkey / 2014 World Cancer Congress

Uluslararası Özet bildiri
20.10.2008 The effects of the weight ankle stability in adolescent basketball players / 2nd World Congress on Sports Injury Prevention

Uluslararası Özet bildiri
30.10.2019 Fizyoterapistlerde yaralanma sıklığı / 2. Uluslararası Tarım Çevre ve Sağlık Kongresi

Ulusal Özet bildiri
01.08.2015 Keloid Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Kinesio® bantlama uygulamasının kısa dönem etkileri / 5. Fiyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

Ulusal Özet bildiri
30.11.2014 Ev programı ve ev programıyla birlikte yumuşak doku mobilizasyonunun konjenital muskuler tortikollis üzerine etkisi / 2 Fizyoterapi Ortopedi Ortak Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
01.12.2007 Alt ekstremite bantlamasının alt ekstremite propriosepsiyon duyusuna etkisi var mıdır? / 4. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
07.12.2018 Adolesanda kas iskelet sistemi ağrısı ile fiziksel aktivite düzeyi ile ilişkisinin incelenmesi / 3. Uluslararası sağlık Bilimleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
21.12.2018 Ortez ve bantlamanın sporcularda postural kontrol üzerine etkisi? / 10. Uluslararası Protez Ortez Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.08.2017 Kinesio tape vs neuromuscular stimulation for conservative treatment of hemiplegic shoulder / 15th European Congress

Uluslararası Özet bildiri
Assessment of the effects of physıcal actıvıty on posture paın and anxıety ın adolescents / ESB 2016

2021 Üst Ekstremite Yaralanmalarında Rehabilitasyon , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Üst Ekstremite Yaralanmalarında Ortez Uygulamaları
KARABIÇAK GÜL ÖZNUR, ÜNVER BANU, BEK NİLGÜN
Hipokrat,Volga BAYRAKCI TUNAY, Zafer ERDEN, Cemil YILDIZ
978-625-7399-19-7
2020 ORTEZLER , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Periferik Sinir Yaralanmaları
KARABIÇAK GÜL ÖZNUR
Hipokrat Yayınevi,Nilgün BEK
978-605-7874-44-3
2019 Klinik Ortopedik Rehabilitasyon Ekip Yaklaşımı , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Üst Ekstremite İntervalli Fırlatma İlerleyişi
KARABIÇAK GÜL ÖZNUR
Hipokrat,Nevin Atalay Güzel, Seyit Çıtaker
978-605-7874-03-0
2019 Anatomi ve İnsan Hareketi Yapı ve Fonksiyon , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Alt Ekstremite-Kemikler
KARABIÇAK GÜL ÖZNUR
Hipertıp,Gökmen Yapalı
978-605-281-393-5
2019 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Kanıta Dayalı Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Alt Ekstremite Ortezlerinde Kanıtlar
BEK NİLGÜN,KARABIÇAK GÜL ÖZNUR
Türkiye Klinikleri,Gül Yazıcıoğlu ŞENER
9786057597656 Erişim Linki
2018 Kas-İskelet Sistemi Kinezyolojisi, Rehabilitasyon İçin Temeller. , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Omuz Kompleksi
BAYRAMLAR KEZBAN,AYTAR AYDAN,KARABIÇAK GÜL ÖZNUR,ÇEREZCİ SENAY
Hipokrat Yayınevi,Yavuz Yakut
978-605-9160-88-9
2018 Ayak Bileği ve Ayak Problemleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Birinci Sıra Problemleri
KARABIÇAK GÜL ÖZNUR
Hipokrat,Nilgün Bek
978-605-9160-84-1
2016 Isı ışık ve hidroterapi , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Fluidoterapi
KARABIÇAK GÜL ÖZNUR,HAZAR KANIK ZEYNEP
Hipokrat,Hülya Harutoğlu
978-605-9160-37-7
2016 Enerjik Kinezyolojinin Prensipleri ve Uygulanması , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Hasta Değerlendirmesi
KARABIÇAK GÜL ÖZNUR
Pelikan Yayıncılık,Bülent Elbasan, Murat Dalkılınç, Gökmen Yapalı
978-605-9160-18-6