Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

menderes.akdag adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
MENDERES AKDAĞ

İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon Ve Sinema Bölümü
Sinema Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Türkiye’de 1970-1980 Yılları Arası Koalisyonlar Döneminde Çocuk ve Türk Sineması/
Ege Universitesi

2022 Children’s Victimization in Turkish Cinema between the 1970s and the 1980s
Limited Liability Company Scientific Industrial Enterprise - Genesis. Frontier. Science

2022 2000-2020 Yılları Arasında Rus Sineması ve Milliyetçilik 1612 Adlı Film Örneği Üzerinden Analitik Bir İnceleme
Sakarya İletişim

2021 Reflections of Advertising and Mentality Of Ads on Films in Turkey (1970-1980) - Türkiye’de Reklamların ve Reklamcılık Anlayışının Filmlere Yansıması (1970-1980)
Türkiye Film Araştırmaları Dergisi

2021 Two Film Analysis in the Context of Propaganda and Counter-Propaganda on the Basis of Hope 1970-1980 (Umut Kavramı Temelinde Propaganda ve Karşı Propaganda Bağlamında İki Film İncelemesi / 1970- 1980)
Türkiye Film Araştırmaları Dergisi

2020 GERÇEKÇİ TÜRK SİNEMASINDAKİ KÖY GERÇEKLİĞİNİN KÖY BELGELERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI(1961-1971
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
MENDERES AKDAĞ
2019 CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDAN ÇOK PARTİLİ YAŞAMA GEÇİŞ SÜRECİNE TÜRK EĞİTİMİ VE EĞİTİM UYGULAMALARININ BİR KÖYE YANSIMASI (ERBEYLİ İLKOKULU ÖĞRENCİ KÜTÜKLERİNİN İNCELENMESİ 1933-1953)REFLECTION TO THE VILLAGE FROM TURKISH EDUCATION AND ITS PRACTICE FROM FIRST YEARS OF TURKISH REBUPLIC TO TRANSTION OF MULTYPOLITICAL PARTY(A STUDY ON REGISTIRATION OF ERBEYLI PRIMARY SCHOOL BETWEEN 1933-1953)
Turkish StudiesEducational Sciences
MENDERES AKDAĞ
2019 REALİST RUS EDEBİYATINDAN ERKEN DÖNEM SOVYET SİNEMASINA GERÇEKÇİ MEKÂN KULLANIMI
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
MENDERES AKDAĞ
2019 Yakın Dönem Türk Siyaset DuayenlerininMedya Kullanımı Deneyimleri Ve Propaganda
Aksaray İletişim
MENDERES AKDAĞ
2018 1979 ARASEÇİMLERİ VEMİLLETVEKİLİ ADAYI SELAHATTİN ACAR’INUYGULADIĞI PROPAGANDA YÖNTEMİ
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Journal Of Modern Turkish History Studies
MENDERES AKDAĞ
2018 1979 ARASEÇİMLERİ VE MİLLETVEKİLİ ADAYI SELAHATTİN ACAR’IN UYGULADIĞI PROPAGANDA YÖNTEMİ
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

2013 ÇOK PARTİLİ YAŞAMA GEÇİŞ SÜRECİNDE ADNAN MENDERES’İN AYDIN İLİNDEKİ SİYASİ FAALİYETLERİ (1946-1950),
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
MENDERES AKDAĞ GÜNVER GÜNEŞ
Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2022 Çocuklara Dönük Tasarlanan Medya İçeriklerinde Bulunması Gereken Temel Teknik İlkeler / 9. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU

Ulusal Tam metin bildiri
27.11.2020 Türkiye’de Koalisyonlar Döneminin (1973-1980) Türk Basınında Beykoz Algısı / Beykoz Sempozyumu 2020

Uluslararası Özet bildiri
01.06.2017 Tanıklıklarla Darbeler ve 12 Eylül / Uluslararası Darbe Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
01.06.2020 SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE AYRIMCILIK VE FOREST GUMP ve HIDDENFIGURES ADLI FİLMLERE BU AYRIMCILIĞIN YANSIMASI - DISCRIMINATION IN THE UNITED STATES DURING COLD WAR PERIOD AND THE REFLECTION OF THISDISCRIMINATION TO FILMS AS FORREST GUMP AND HIDDEN FIGURES / 3rd International CICMS Conference

Uluslararası Tam metin bildiri
30.01.2020 Gerçekçi Türk Sinemasında Sözlü Kültür / YÖRÜK ALİ EFE ULUSLARARASI HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Uluslararası Tam metin bildiri
26.12.2018 YAKIN ÇALIŞMA ARKADAŞLARININ İZLENİMLERİYLE GEÇMİŞ MERKEZSAĞ LİDERLERİYLE RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN SİYASİ LİDERLİKPRATİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI / Political Communication in Theory and Practice:Non-Western Approaches

Uluslararası Tam metin bildiri
28.05.2018 Adnan Menderes Propagandası ve Adnan Menderes Algısının Yıkımına Dönük Darbe Propagandasının Karşılaştırılması / Uluslararası Darbe Sempozyumu II

2023 Show Business (Medya - Film ve Sahne Sanatları Uygulamaları Tasarım Teknikleri ve Etkileri) , Bilimsel Kitap , Tümü,
AKDAĞ MENDERES
Dorlion,
978-625-368-179-1
2023 DERVİŞ ZAİM SİNEMASINI ANLAMAK: Anlatı, Zaman, Mekân , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),DERVİŞ ZAİM'İN "CENNETİ BEKLERKEN" FİLMİNİN SUNDUĞU TARİHSEL ARGÜMANLARIN DÖNEMİ AYDINLATAN ESERLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
AKDAĞ MENDERES, YETİMOVA SERHAT
NEÜ Yayınları,Mustafa Aslan, Ceylan Apaydın
978-625-6960-73-2
2023 Dünden Bugüne Bağların 30, Yılı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İSTANBUL BAĞCILAR’DA İLK 10 YILINDA ULUSAL BASINA GÖRE BELEDİYE HİZMETLERİ (1992-2002)
AKDAĞ MENDERES
İstanbul Bağcılar Belediyesi Yayınları,Nursel Manav, Şefik Memiş, Arif Kolay
978-605-9478-34-2
2022 Dijital Çağda Sinema ve Televizyon , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Meslek Temsillerinin Türk Sineması ve Mezar Taşlarına Yansımaları Hakkında Analitik Bir İnceleme (1950 - 1990)
AKDAĞ MENDERES
Paradigma Akademi,Yavuz Küçükalkan
978-625-6957-56-5
2021 Tarihsel Süreçte Anadolu'da Verem , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sosyolojik Bakış Açısı ve Toplumsal Etkileriyle Türk Sinemasında Verem
AKDAĞ MENDERES
Gece Kitaplığı,Eren AKÇİÇEK, Fevzi ÇAKMAK, Şükran KÖSE, Ahmet Çağrı BÜKE
978-625-8449-76-1
2021 Tarihsel Süreçte Anadolu'da Verem , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Verem Gerçeğinin Mezar Taşlarına Yansıması ve Toplum Psikolojisine Etkisi
AKDAĞ MENDERES
Gece Kitaplığı,Fevzi Çakmak, Eren Akçiçek, Şükran KÖSE Ahmet Çağrı BÜKE
978-625-8449-76-1
2021 Medyanın Çocukları - Çocuğa Dönük Medya İçeriği Tasarımı , Bilimsel Kitap , Tümü,
AKDAĞ MENDERES
Dorlion,
978-625-407-748-7
2021 Siyasal İletişimciler Diyor ki , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),A Compilation From Films for Rhetoric and Political Rhetoric in an International Context - Uluslararası Bağlamda Siyasette Retorik (Söz Sanatı) ve Siyasi Retorik İçin Filmlerden Bir Derleme Çalışması
AKDAĞ MENDERES
Literatürk,M. Özgür Seçim, Dilan Çiftçi
978-625-7606-14-1
2020 Ateş Söz Kitle , Bilimsel Kitap , Tümü,
AKDAĞ MENDERES
Dorlion,Aydın Şimşek
978-625-407-057-0
2020 İletişimciler Diyor Ki , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türk Sinema Tarihinde Film Reklamları:1977 Yılı Hürriyet Gazetesi Örneği
AKDAĞ MENDERES
LiteraTürk,Özgür Seçim
978-605-70091-1-1
2020 Disiplinlerarası Yaklaşımla Sosyal Medya , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kısa Film Atölyelerinin Çocuklarda ve Gençlerde Sosyal Medya Bağımlılığının Azaltılmasındaki Rolü
AKDAĞ MENDERES
Literatürk academia,Ali Emre Dingin
978-605-337-259-2
2019 Bir Başbakanın Doğuşu ve Onu Doğuran Şehir Adnan Menderes'in Muhalefet Yılları ve Aydın İli (1946-1950) , Bilimsel Kitap , Tümü,
AKDAĞ MENDERES
Başkar,-
978-975-98266-9-7
2019 Küreselleşen Dünyada İletişim Üzerine Disiplinlerarası Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Atatürk Karikatürlerinde Küresel Etki
AKDAĞ MENDERES
LiteraTürk,Hicabi Arslan
978-605-337-231-8
2019 Mustafa Kemal Atatürk’xxün İkna Yöntemi ve Küresel Propaganda , Bilimsel Kitap , Tümü,
AKDAĞ MENDERES
Başkar Ofset,
978-605-80181-0-5
2019 Siyasetin Temelleri / Siyaset Felsefesi ve Siyasi İletişim , Bilimsel Kitap , Tümü,
AKDAĞ MENDERES
dorlion yayınevi,
978-605-249-462-2
2019 TARİHİ AYDINLATAN SİNEMA , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sosyal Gerçekçi Türk Sinemasında Din ve Din Adamı Temsiline Tarihi Perspektiften Bir Bakış
AKDAĞ MENDERES
atlasakademi,Dr. Serhat YETİMOVA Dr. Mustafa ASLAN
978-605-64978-3-4
2019 İnterdisipliner Bir Bakışla İLETİŞİM ÜZERİNE İNCELEMELER , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Toplumsal Gerçekçi Sinemada İdeolojik Söylem
AKDAĞ MENDERES
LİTERATÜRK,MUSTAFA ASLAN
978-605-337-199-1
2019 İnterdisipliner Bir BakışlaİLETİŞİM ÜZERİNEİNCELEMELER , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Koalisyonlar Döneminin Yeni Medyası OlarakTV Rekabeti (1970-1980)
AKDAĞ MENDERES
Literatürk,Mustafa Aslan
978-605-337-199-1
2019 Kitleleri Harekete Geçirme Silahı İletişim Sosyolojisi , Bilimsel Kitap , Tümü,
AKDAĞ MENDERES
Dorlion Yayınları,-
978-605-249-266-6
2018 Tüm Yönleriyle Siyasi Algı ve Propaganda , Bilimsel Kitap , Tümü,
AKDAĞ MENDERES
Başkar,yok
978-975-98266-8-0
2018 Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar-2018 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),BÜLENT ECEVİT’İN CUMHURİYET HALK PARTİSİGENEL BAŞKANI SEÇİLMESİ SÜRECİNDE YÜRÜTTÜĞÜİLETİŞİM VE MEDYA STRATEJİSİ
AKDAĞ MENDERES
gece kitaplığı,Burak Eryılmaz, Kurtuluş Özlü, Yusuf Bahadır Keskin, Cem Yücetürk
978-605-288-277-6 Erişim Linki
2018 Sözlü İletişim , Bilimsel Kitap , Tümü,
AKDAĞ MENDERES
başkar ofset,
978-975-98266-7-3
2010 Bozdoğan I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çok Partili Yaşama Geçiş Sürecinde Bozdoğan’xxda Siyasi Yaşam (1946-1950)
AKDAĞ MENDERES,GÜNEŞ GÜNVER
Lamineks -İzmir - Bozdoğan Belediyesi,Sabri Sürgevil
978-605-88180-0-2
2010 Eğlenerek Öğrenme , Bilimsel Kitap , Tümü,
AKDAĞ MENDERES
Başkar,
978-975-98266-3-5
2008 İli Sosyal ve Ekonomik Şartlarının Işığı Altında Aydın'da Siyaset (1946-1950) , Bilimsel Kitap , Tümü,
AKDAĞ MENDERES
Başkar,-
975-98266-0-7
2005 Geçmişten Günümüze Aydın veya Aydın İliyle İlgili Düşünceler , Bilimsel Kitap , Tümü,
AKDAĞ MENDERES
Başkar,
975-98266-0-7