Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

evural adu.edu.tr

Doç.Dr.
Erdinç Vural

Germencik Yamantürk Meslek Yüksekokulu
Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü
Acil Durum Ve Afet Yönetimi Pr.

CV (PDF)


2023 Analyzing the effects of hexane and water blended diesel fuels on emissions and performance in a ceramic-coated diesel engine by Taguchi optimization method
Elsevier BV

2023 The effect of the addition of H2, H2+HHO and H2+HHO+O2 from the intake manifold on exhaust emissions in a diesel generator using diesel/toluene/diethyl ether as pilot fuel
Elsevier BV

2022 The use of high molecular iso-amyl alcohol as an alternative fuel for compression ignition engines
National Library of Serbia

2021 Turboşarjlı Enjeksiyonlu Benzinli Bir Motorda LPG Kullanımının Emisyonlar ve Motor Performansı Açısından İncelenmesi
Journal of Polytechnic
SALİH ÖZER ERDİNÇ VURAL
2021 Effect of toluene addition to waste cooking oil on combustion characteristics of a ci engine
Fuel

2021 Effects of fusel oil use in a thermal coated engine
Fuel

2021 Coating of diesel engine with new generation ceramic material to improve combustion and performance
Thermal Science
ERDİNÇ VURAL SERKAN ÖZEL SALİH ÖZER
2021 Effects of LPG use in a turbocharged stratified injection (TSI) engine using ethanol/gasoline as pilot fuel
Thermal Science
SALİH ÖZER MEHMET AKÇAY ERDİNÇ VURAL
2020 İncir Ağaçlarının (Ficus carica L.) Yapraklarından Elde Edilen BitkiÇayının Bazı Özelliklerinin Araştırılması
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
NERGİZ YÜKSEL MUSTAFA SÜRMEN ERDİNÇ VURAL
2020 Dizel, Dizel/Biyodizel ile Çalışan Bir Motora Kütlece Asetilen Gazı İlavesinin Etkileri
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
SALİH ÖZER ERDİNÇ VURAL SERKAN ÖZEL
2020 The Study of Microstructure and Mechanical Properties of DieselEngine Piston Coated with Carbide Composites by Using HVOFMethod
TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS
ERDİNÇ VURAL
2020 The effects of the use of acetylene gas as an alternative fuel in a gasoline engine
International Advanced Researches and Engineering Journal
SALİH ÖZER MEHMET AKÇAY ERDİNÇ VURAL İLKER TURGUT YILMAZ
2020 The effects of the use of acetylene gas as an alternative fuel in a gasoline engine
International Advanced Researches and Engineering Journal

2020 Turboşarjlı Enjeksiyonlu Benzinli Bir Motorda LPG Kullanımının Emisyonlar ve Motor Performansı Açısından İncelenmesi
Politeknik Dergisi
SALİH ÖZER ERDİNÇ VURAL
2020 Pilot Yakıt Olarak Dizel/n-Heptan/Toluen Kullanılan Dizel Bir Motorda CNG İlavesinin Etkileri
Gazi Journal of Engineering Sciences
SALİH ÖZER ERDİNÇ VURAL
2020 Taguchi method for investigation of the effect of TBC coatings on NiCr bond-coated diesel engine on exhaust gas emissions
International Advanced Researches and Engineering Journal
SERKAN ÖZEL ERDİNÇ VURAL MURAT BİNİCİ
2020 Düşük Güçte Bir Motor Test Düzeneği Kurulumu ve Örnek Bir Uygulama Gerçekleştirilmesi
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
MEHMET AKÇAY SALİH ÖZER İLKER TURGUT YILMAZ ERDİNÇ VURAL
2020 Pilot Yakıt Olarak Dizel/n-Heptan, Dizel/Toluen Kullanan Dizel Bir Motorda CNG İlavesinin Etkileri
Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi
SALİH ÖZER ERDİNÇ VURAL
2020 Optimization of the effect of thermal barrier coating (TBC) on diesel engine performance by Taguchi method
FUEL
SERKAN ÖZEL ERDİNÇ VURAL MURAT BİNİCİ
2020 The investigation of effect of the ceramic coatings with bond-layer coated on piston and valve surface on engine performance of a diesel engine
International Advanced Researches and Engineering Journal
ERDİNÇ VURAL SERKAN ÖZEL
2019 Dizel Bir Motorda Al2O3 İlaveli Cr2O3 Termal Bariyer Kaplamaların Egzoz Emisyonlarına Etkisi
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
ERDİNÇ VURAL SERKAN ÖZEL
2017 Model Analysis of the Effect of Ethanol Blended Diesel Fuels in Diesel Engines on Ignition Delay and Combustion
International Journal of Scientific Research in Science and Technology
DOĞAN ŞİMŞEK ERDİNÇ VURAL SALİH ÖZER NİYAZİ YILMAZ ÇOLAK
2017 Model Analysis of the Effect of Ethanol Blended Diesel Fuels inDiesel Engines on Ignition Delay and Combustion
Journal of Scientific Research in Science and Technology
DOĞAN ŞİMŞEK ERDİNÇ VURAL SALİH ÖZER NİYAZİ YILMAZ ÇOLAK
2017 Analysis of the Effect of SME B20 Fuel on the Diesel Engine Performance’s Soot and NOx Emissions at Different Injection Advances with Diesel Rk
International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education
DOĞAN ŞİMŞEK ERDİNÇ VURAL NİYAZİ YILMAZ ÇOLAK
2017 ANALYSIS OF THE EFFECT OF SME B20 FUEL ON THE DIESEL ENGINE PERFORMANCE’S SOOT AND NOX EMISSIONS AT DIFFERENT INJECTION ADVANCES WITH DIESEL RK
International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education
DOĞAN ŞİMŞEK ERDİNÇ VURAL NİYAZİ YILMAZ ÇOLAK
2016 Bitlis Pomzasından Toz Metalurjisi T M Yöntemiyle Üretilen Numunelerin İncelenmesi
Metalurji&Malzeme
SERKAN ÖZEL ERDİNÇ VURAL NUSRET BOZKURT HENİFİ ÇİNİCİ
2016 The microstructure and hardness properties of plasma sprayed Cr2O3 Al2O3 coatings
JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS
SERKAN ÖZEL ERDİNÇ VURAL
2015 Thermal Analysis of a Piston Coated with SiC and MgOZrO2 Thermal Barrier Materials
International Journal of Scientific and Technological Research
ERDİNÇ VURAL SALİH ÖZER
2015 Thermal Analysis of Al2O3 TiO2 and SiC Coatings Combustion of a Diesel Engine Piston 3D Finite Element Method
International Journal of Scientific and Technological Research
ERDİNÇ VURAL
2015 Piston Malzemesi (AlSi12CuNi) Yüzeyine Uygulanmış Oksit Kaplamaların Termal Şok Testlerinin İncelenmesi
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
ERDİNÇ VURAL SERKAN ÖZEL BÜLENT ÖZDALYAN
2015 Alüminyum Alaşımı Yüzeyine Kaplanan Tabakaların Mikroyapı ve Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
SERKAN ÖZEL ERDİNÇ VURAL
2014 Buji Ateşlemeli Motorlarda Yakıta Asetilen Gazı İlavesinin Egzoz Emisyonlarına Etkisinin Deneysel Analizi
Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
ERDİNÇ VURAL SALİH ÖZER
2014 The investigation of microstructure and mechanical properties of oxide powders coated on engine pistons surface
OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS – RAPID COMMUNICATIONS
ERDİNÇ VURAL SERKAN ÖZEL BÜLENT ÖZDALYAN
2011 Tek Silindirli Bir Dizel Motorunda Değişik Püskürtme Zamanlaması Değerlerinin Motor Performansına ve Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması
Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED)
BÜLENT ÖZDALYAN ERDİNÇ VURAL SALİH ÖZER
2011 Dizel Motorlarında Kanola Yağı Metil Esteri - Dizel Yakıtı Karışımlarının Motor Performansına ve Egzoz Emisyonlarına Etkileri
Taşıt Teknolojileri Elektronik Dergisi (TATED)
SALİH ÖZER ERDİNÇ VURAL BÜLENT ÖZDALYAN
Uluslararası Tam metin bildiri
23.05.2022 The effects of adding Hydrogen (H)+Hydroxyl (HO) to a diesel engine using a diesel fuel/toluene/di ethyl ether fuel mixture / 1st International Conference on Engineering and Applied Natural Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
07.03.2021 Effect of addition of fuel oil/toluene/di ethyleter to diesel fuel on combustion parameters / 8th International Conference on Renewable Fuels, Combustion and Fire (FCE’21)

Uluslararası Tam metin bildiri
07.03.2021 Examination of the use of bioalcool obtained from waste figs (ficus carica) as fuel in a thermal barrier coated engine / 8th International Conference on Renewable Fuels, Combustion and Fire (FCE’21)

Uluslararası Tam metin bildiri
01.12.2021 COMBUSTION EFFECT OF ADDING HHO TO AN ENGINE USING DİETHYLETER/TOLUENE AS PILOT FUEL / 3rd International Turkish World Engineering and Science Congress

Ulusal Özet bildiri
10.05.2018 MOTOR TEST USING A DIESEL GENERATOR STANTININ PARTS AND CHARACTERISTICS / International Conference on STEM and Education Sciences (STEM 2018)

Uluslararası Tam metin bildiri
18.10.2020 EFFECTS OF FUSEL OIL ON A THERMAL COATED ENGINE / The 15th International Combustion Symposium (INCOS2020)

Uluslararası Tam metin bildiri
18.10.2020 EFFECT OF TOLUENE ADDITION TO WASTE COOKING OIL ON COMBUSTION CHARACTERISTICS OF A CI ENGINE / The 15th International Combustion Symposium (INCOS2020)

Uluslararası Özet bildiri
10.05.2018 Comparison of Muş Alparslan University Heat Center for Fuel Oil and LNG fuel usage / International Conference on STEM and Education Sciences (STEM 2018)

Uluslararası Tam metin bildiri
10.03.2019 THE INVESTIGATION OF ENGINE PERFORMANCE OF CR2O3 AND AL2O3 13 TIO2 COATINGS APPLIED AT DIESEL ENGINE / 7th INTERNATIONAL RENEWABLE FUELS COMBUSTION AND FIRE CONFERENCE IN ENGINEERING (FCE19)

Uluslararası Tam metin bildiri
01.05.2018 Tasarlanan 2 Zamanlı 3 Silindirli İçten Yanmalı BirDizel Motorunun, Biyodizel Karışımlarının,Performans ve Emisyonlarına Etkisinin Simülasyon Analizi / 14th International Combustion Symposium (INCOS2018)

Uluslararası Tam metin bildiri
15.04.2019 OPTIMIZATION OF EFFECT OF THERMAL BARRIER COATING (TBC) ON DIESEL ENGINE TORQUE BY TAGUCHI METHOD / 7th INTERNATIONAL RENEWABLE FUELS COMBUSTION AND FIRE CONFERENCE IN ENGINEERING (FCE19)

Uluslararası Tam metin bildiri
01.06.2018 Içten Yanmalı Dizel Motorda Cr2O3 Termal Bariyer Kaplamaların Motor Performansı Üzerine Etkisi / 14th International Combustion Symposium (INCOS2018)

Uluslararası Tam metin bildiri
06.10.2019 Optimization Of The Effect Of Ceramic Coatings With NiCr Bond Coat Applied On Diesel Engine Parts On Exhaust Emission Values With Taguchi Method / THE INTERNATIONAL ALUMINIUM-THEMEDENGINEERING AND NATURAL SCIENCES CONFERENCE“IATENS-2019”

Uluslararası Tam metin bildiri
06.10.2019 The Effect Of Ceramic Coatings Applied To The Aluminum Piston Surface On EnginePerformance Of An Internal Combustion Diesel Engine / THE INTERNATIONAL ALUMINIUM-THEMEDENGINEERING AND NATURAL SCIENCES CONFERENCE“IATENS-2019

Uluslararası Tam metin bildiri
30.11.2015 ANALYSIS OF PRESSURE AND THERMAL COVERING WITH BN AND 8Y2O3 ZRO2 OF DIESEL MOTOR PISTON FOR ELIMINATING PISTON DAMAGE / AVTECH ’15III. AUTOMOTIVE AND VEHICLE TECHNOLOGIES CONFERENCE PROCEEDINGS

Uluslararası Tam metin bildiri
27.12.2016 Experimental Investigation on Effect of the Zirconium Magnesium Coating of the Piston and Valve of the Single Cylinder Diesel Engine to the Engine Performance and Emission / Dubai UAE

Uluslararası Tam metin bildiri
24.04.2016 The Effect Of Al2O3 13TiO2 and Cr2O3 Al2O3 Coatings on Engine Performance and Exhaust Emissions / International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16)

Uluslararası Tam metin bildiri
24.04.2016 The Analysis of the Effect of Diesel Fuel Additive 5 Compression Ratio and Injection Pressure on the Performance with Diesel RK / International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16)

Uluslararası Tam metin bildiri
24.04.2016 Pressure and Thermal Analysis of Double Layer Ceramic Materials Coated Combustion of a Diesel Engine Piston Finite Element Method / International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16)

Uluslararası Poster
The Investigation Of Microstructure and Surface Roughness Of Oxide Layers Coated On Surface of The Engine Piston AlSi12CuNi By Using Plasma Spray Method / SEMPOZYUM

2020 Makine Elemanları , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Elektrik ve İçten Yanmalı Motorlarlarda Enerji Türleri
ÖZER SALİH,VURAL ERDİNÇ
Nobel Yayınevi,Kerim ÇETİNKAYA, Pınar DEMİRCİLİOĞLU