Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

songul.toplu adu.edu.tr

Doç.Dr.
Songül Erdoğan

Veteriner Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Pre-diyabetik ve diyabetik kedilerde serum magnezyum seviyelerindeki büyük düşüş
Journal of Advances in VetBio Science and Techniques

2023 Koyunlarda sarkoptik uyuzun sağaltımında bitkisel kombinasyonların kısa süreli değerlendirilmesi
Journal of Advances in VetBio Science and Techniques

2023 The Efficiency of 7.2% Hypertonic Saline Solution on Echocardiographic Parameters in a Dog with Systemic Inflammatory Response Syndrome
Kocatepe Veterinary Journal

2023 Natural Thermal Water Consumption Could be Capable of Improving Gut Mycobiome in Dogs with Inflammatory Bowel Disease and Dermatological Manifestations: Randomized Clinical Study
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi

2023 Skin Microbiota Transplantation by Nivea Refining Clear-Up Strips Could Reverse Erythema Scores in Dogs with Atopic Dermatitis: Novel Strategy for Skin Microbiome Manuplation: Cohort Study
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi

2023 Gut-Heart Axis
Veterinary Pharmacology and Toxicology Association

2023 Intestinal Permeability Targeted Rectal Enema Nutraceutical Intervention in Dogs with Cutaneous Adverse Food Reactions: Gut-Brain-Skin Axis Directed Pro-active Treatment
International Journal of Veterinary and Animal Research

2023 Kronik Enteropatili Kedilerde Bağırsak Mikrobiyota Analizleri Gle Kısa Dönem Rektal Enema Probiyotik Sağaltımı
Kocatepe Veterinary Journal

2023 Serum trace element levels in dogs with canine visceral leishmaniasis
The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK-ULAKBIM) - DIGITAL COMMONS JOURNALS

2022 A New Era Under Soil Based Probiotics for Anti-Pruritic Combat Among Cats with Feline Atopic Skin Syndrome
International Journal of Veterinary and Animal Research

2022 Investigation the effectiveness of citrus extract application on stool consistency and hide cleanliless in diarrhoeic and non-diarrhoeic calves at field conditions
Journal of Advances in VetBio Science and Techniques

2022 Hemolacria and More: Spectecular Case of Bleeding in Two Calves
Turkish Journal of Veterinary Internal Medicine

2022 Olive leaf extract and coconut oil rectal enema: a new ayurverdic therapeutical strategy for feline atopic skin syndrome
Turkish Journal Veterinary Internal Medicine

2022 Heterologue Skin Microbiota Transplantation for Treatment of Sarcoptic Manges in Two Dogs with Zoonotic Transmission
Bozok Veterinary Sciences

2022 Social Network Analysis of Giardiasis Positive Calves to those of Healthy One
International Journal of Veterinary and Animal Research

2022 Enema Treatment with the Ayuvedic Herb Curcumin in Calves Infected with Giardia duodenalis: Cohort Study
Turkiye Klinikleri

2021 Trace Element Levels in Naturally Infected Dogs with Giardiasis
International Journal of Veterinary and Animal Research

2021 Iodine is One of The Odds for Therapeutic Armamentarium Against Feline Polycystic Renal Disease
International Journal of Veterinary and Animal Research

2021 Diagnostic value of C-reactive protein and soluble urokinase plasminogen activator receptor in canine monocytic ehrlichiosis
The Thai Journal of Veterinary Medicine

2021 Inovatif Gastroentero-Dermatoloji Kapsamında Muhtelif Yöntem Geliştirme I: Lactobacillus plantarum ve Lactobacillus paracasei ile Probiyotik Eneması Atopik Dermatitli Köpeklerde Anti-Pruritik Etkinlik Sağlar Mı?
Van Veterinary Journal

2021 Probiotherapy and Immunonutrition in Feline Asthma Relief: Arginine Supplementation Could Be Game-Changer
Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences

2021 Epistaxis and Its Clinical Reflection Among Dogs: 34 Cases Recorded Between 2007-2017
Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences

2021 Sistemik inflamatuvar cevap sendromu ve muhtemel bakteriyel translokasyonu mevcut köpeklerde vital destekleyici yeni sağaltım: proktolizis ile yüksek hacimde polietilen glikol uygulaması
Journal of Advances in VetBio Science and Techniques

2021 Antipruritic armamentarium with short term nutritional support solution involving slymarin and curcumin for atopic dermatitis in dogs
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

2021 Interpretation of 25-OH-D3, NEFA, and calcium correlations among cow and calf pairs
Medycyna Weterynaryjna

2021 Evaluation of some metabolic profile parameters in transition cows: thresholds for estimating postpartum diseases in Aydin province
BULGARIAN JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE

2021 Alterations in Gut Integrity Due to Heat Stress Among Dairy Cattle of Aydin City: Analytical Interpretation of Zonulin Levels within Repetitive Measurements
International Journal of Veterinary and Animal Research

2021 Circulating Serum Zonulin Levels Before and After Probiotic Enema Treatment in Dogs with Atopic Dermatitis: Randomized Clinical Study
Turkiye Klinikleri Journal of Veterinary Sciences

2021 Heat stress, intestinal barrier disruption and calves: multidisciplinary perspective field study
Journal of Advances in VetBio Science and Techniques

2021 Turunçgil Ekstraktı Anti-Giardial Terapötik Destek Sağlayabilir mi?
Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi

2020 Evaluation of serum 25-hydroxy vitamin d3 levels in goat kids naturally infected with giardia duodenalis
Journal of Advances in VetBio Science and Techniques
SONGÜL ERDOĞAN DENİZ ALIÇ URAL HASAN ERDOĞAN ADNAN AYAN KEREM URAL TAHİR ÖZALP İSMAİL GÜNAL
2020 Neonatal buzağılarda probiyotik katkısının bazı vücut ölçüleri üzerine etkisi
Journal of Advances in VetBio Science and Techniques
DENİZ ALIÇ URAL SONGÜL ERDOĞAN HASAN ERDOĞAN KEREM URAL
2020 Köpeklerde Atopinin İyi, Kötü ve Çirkin Yönleri: Çoklu Olgu Serisi ile Retrospektif Çalışma
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi
KEREM URAL SONGÜL ERDOĞAN HASAN ERDOĞAN MEHMET GÜLTEKİN gizem gül Elif Türk Nilay Arslan
2020 Kısa Dönem Değişmeli Takvim Probiyotik Sağaltımıyla Atopik Dermatitli Köpeklerde Kaşıntı Giderilebilir mi?
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi
KEREM URAL MEHMET GÜLTEKİN HASAN ERDOĞAN SONGÜL ERDOĞAN gizem gül elif türk
2020 Kedide notoedrik uyuzun teşhisinde temizleyici bant uygulaması
Journal of Advances in VetBio Science and Techniques

2020 P-wave dispersion and renal biomarkers in canine visceral leishmaniasis stage III and IV infected dogs
Veterinární Medicína
SONGÜL ERDOĞAN HASAN ERDOĞAN SERDAR PAŞA KEREM URAL
2020 Assessing the correlation between metabolic parameters and risk factors in transition cows
Journal of Advances in VetBio Science and Techniques
SONGÜL ERDOĞAN DENİZ ALIÇ URAL
2020 High Prevalence of Ehrlichia canis in Dogs in Van, Turkey
APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH
ADNAN AYAN ÖZLEM ORUNÇ KILINÇ SONGÜL ERDOĞAN gürkan akyıldız Gürkan Mohammed mebare Dongmin Lee
2019 Could Antiparasitic Cure with Clinoptilolite be Achieved in Dogs Naturally Infected with Giardia Duodenalis?
Kocatepe Veterinary Journal
ADNAN AYAN SONGÜL ERDOĞAN
2019 360 derece Veteriner Dermatoloji Kedi ve Köpeklerde Alopesi Sağaltımında Topikal Curcuma longa ile Nigella sativa Kombinasyonu
Van Veterinary Journal
KEREM URAL HASAN ERDOĞAN SERDAR PAŞA SONGÜL ERDOĞAN
2019 Evaluation of albendazole treatment on coagulation profile in sheep naturally infected with Dicrocoelium dentriticum
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
HASAN ERDOĞAN MEHMET GÜLTEKİN KEREM URAL YASİN PARLATIR ADNAN AYAN SONGÜL ERDOĞAN SERDAR PAŞA
2019 Baş boyun bölgesi dermatitli kedilerde korneometrik analizlerle deri hidrasyonunun ölçümü
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
KEREM URAL gizem gül MEHMET GÜLTEKİN SONGÜL ERDOĞAN HASAN ERDOĞAN SERDAR PAŞA Halil İbrahim Adak
2019 House dust mite specific in vitro IgE determination in cats with allergic dermatitis
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
KEREM URAL SERDAR PAŞA HASAN ERDOĞAN MEHMET GÜLTEKİN DENİZ ALIÇ URAL SONGÜL ERDOĞAN Halil İbrahim Adak Deniz Sude Ateş
2019 The Effect of Hot-Iron Disbudding on Thiol-Disulphide Homeostasis in Calves
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
HASAN ERDOĞAN İLKER ÇAMKERTEN GÜZİN ÇAMKERTEN KEREM URAL SONGÜL ERDOĞAN İSMAİL GÜNAL ÖZCAN EREL
2019 Toxocara spp, ancylostoma caninum and trichuris spp mono and mixed infections in diarrhea dogs
Research Reviews: Journal of Biology
ADNAN AYAN KEREM URAL HASAN ERDOĞAN ZELİHA SELAMOĞLU SONGÜL ERDOĞAN PELİN KANDEMİR SUDE DENİZ ATEŞ
2019 Levels of Serum 25 (OH) D3 in Naturally Infected Lambs With Giardia duodenalis
Kocatepe Veterinary Journal
GÜZİN ÇAMKERTEN HASAN ERDOĞAN DENİZ ALIÇ URAL İLKER ÇAMKERTEN SONGÜL ERDOĞAN KEREM URAL
2019 Generalize demodikozisli köpeklerde deri pH’sı önemli bir biyofiziksel belirteç olabilir mi?
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
KEREM URAL SONGÜL ERDOĞAN gizem gül
2019 Saha Şartlarında Sınırlı Sığır Popülasyonunda Dermatofitozis Hastalık Aktivitesi ile Serum 25 (OH) D3 Vitamin Seviyeleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
DENİZ ALIÇ URAL SONGÜL ERDOĞAN
2019 Hypo- versus hyper-thyroidism in 2 cats: the culprit for miliary dermatitis/hypersensitivity versus growth retardation
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
SONGÜL ERDOĞAN KEREM URAL HASAN ERDOĞAN
2019 Sınırlı Fleckvieh Irkı Bir Sıgır Populasyonunda Saha Sartlarına Yönelik Dıskı Skorlaması
Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
DENİZ ALIÇ URAL KEREM URAL HASAN ERDOĞAN SONGÜL ERDOĞAN SERDAR PAŞA MEHMET GÜLTEKİN elif türk serhat aydın
2019 Serum Thiol Disulphide Levels Among Sheep with Sarcoptic Mange
Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi
İLKER ÇAMKERTEN GÜZİN ÇAMKERTEN HASAN ERDOĞAN ADNAN AYAN SONGÜL ERDOĞAN KEREM URAL
2019 FEASIBILITY OF CLEAR-UP STRIPS IN THE DIAGNOSIS OF DEMODEX AND SARCOPTES MITES
International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES)
ADNAN AYAN SONGÜL ERDOĞAN KEREM URAL HASAN ERDOĞAN Gizem Gül
2018 Klinoptilolit kuzularda giardiazis sağaltımına yönelik alternatif ve doğal bir çözüm olabilir mi?
Journal of Advances in VetBio Science and Techniques
ADNAN AYAN DENİZ ALIÇ URAL SERDAR PAŞA SONGÜL ERDOĞAN HASAN ERDOĞAN
2018 L-Lactate Levels Calves With Pneumonia
Journal of Advances in VetBio Science and Techniques
HASAN ERDOĞAN SONGÜL ERDOĞAN Özalp Tahir İSMAİL GÜNAL KEREM URAL
2018 Ehrlichiosis’ li Köpeklerde D-dimer/Fibrinojen Oranı
Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi
HASAN ERDOĞAN KEREM URAL SERDAR PAŞA MEHMET GÜLTEKİN YASİN PARLATIR SONGÜL ERDOĞAN Canberk Balıkçı
2018 Evaluation of the Relationship Between Rumen pH and Fecal Score in Cows with Subakut Ruminal Acidosis
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Onur Örtlek HASAN ERDOĞAN DENİZ ALIÇ URAL SONGÜL ERDOĞAN KEREM URAL
2018 Comparative interpretation of lactate measurement by point of care spectrophotometric and ELISA methods in transition cows
POLISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES
HASAN ERDOĞAN SERAP ÜNÜBOL AYPAK SONGÜL ERDOĞAN KEREM URAL
2018 Abomazumun Sola ve Sağa Deplasmanlarında Klinoptilolit Uygulaması
Van Veterinary Journal
SONGÜL ERDOĞAN SERDAR PAŞA HASAN ERDOĞAN DENİZ ALIÇ URAL ALİ EVREN HAYDARDEDEOĞLU KEREM URAL
2018 Vektör Aracılıklı Enfeksiyöz Hastalıklar
Turkiye Klinikleri J Vet Sci Intern Med-Special Topics
MEHMET GÜLTEKİN HASAN ERDOĞAN SONGÜL ERDOĞAN KEREM URAL
2018 Interpretation of Serum 25-Hydroxy Vitamin D3 Concentrations in Sheep with Naturally Occuring Sarcoptic Mange
Journal of Advances in VetBio Science and Techniques
KEREM URAL RECAİ TUNCA DENİZ ALIÇ URAL İLKER ÇAMKERTEN HASAN ERDOĞAN ADNAN AYAN MEHMET GÜLTEKİN ALİ EVREN HAYDARDEDEOĞLU NURAN AYSUL SONGÜL ERDOĞAN
2018 Aydın İlinde Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Karşılaştırmalı Vücut Kondisyon Skoru İle NEFA Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Journal of Advances in VetBio Science and Techniques
DENİZ ALIÇ URAL SONGÜL ERDOĞAN
2017 Köpek ve kedilerde konjestif kalp yetmezliklerinde her daim pimobendan kullanılmalı mı?
Journal of Advances in VetBio Science and Techniques

2017 Radyografide Her Buzlu Cam Manzarası Asites midir?
Journal of Advances in VetBio Science and Techniques
KEREM URAL SONGÜL TOPLU Sezen Doğan
2017 Prevalence and Molecular Characterization of Giardia duodenalis in Calves in Turkey
Acta Scientiae Veterinariae
MEHMET GÜLTEKİN KEREM URAL NURAN AYSUL ADNAN AYAN canberk balıkçı SONGÜL TOPLU gürkan akyıldız
2017 SIĞIRLARDA SÜT VERİMİNİ ARTTIRMADA PROBİYOTİKLERİN KULLANIMI
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
DENİZ ALIÇ URAL SONGÜL TOPLU
2017 Oğlaklarda Giardiazis Kontrolüne Yönelik Oral Klinoptilolit Uygulaması
Kocatepe Veterinary Journal
DENİZ ALIÇ URAL HASAN ERDOĞAN SONGÜL TOPLU ADNAN AYAN
2016 Giardia Duodenalis ile İnfekte Buzağılarda Doğal Kist Saçılımı
Journal of Advances on VetBio Sciences and Tecniques
ADNAN AYAN KEREM URAL NURAN AYSUL MEHMET GÜLTEKİN HASAN ERDOĞAN CANBERK BALIKÇI SONGÜL TOPLU GÖKTUĞ TOROS
2016 The efficacy of chloroquine treatment against naturally occuring Giardia duodenalis infection in lambs
Revista MVZ Córdoba
ÜMİT KARADEMİR KEREM URAL NURAN AYSUL ADNAN AYAN SONGÜL TOPLU Onur Örtlek Balıkçı Canberk Ahmet Künyeli HASAN ERDOĞAN
2016 Kafes Kuşlarında Hipofiz ve Epifiz Bezi Bozuklukları
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri İç Hastalıkları
MEHMET GÜLTEKİN Canberk Balıkçı SONGÜL TOPLU KEREM URAL
2016 Kafes Kuşlarında Mineral ve İz Element Yetersizlikleri
Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri İç Hastalıkları
KEREM URAL MEHMET GÜLTEKİN ÜMİT KARADEMİR SONGÜL TOPLU Canberk Balıkçı
2016 Giardia spp. İle Doğal İnfekte Buzağılarda Hipomagnezemi
Kocatepe Veterinary Journal
SONGÜL TOPLU KEREM URAL NURAN AYSUL ADNAN AYAN MEHMET GÜLTEKİN Canberk Balıkçı
2015 Muscle Weakness and Hyporeflexia; is Diabetic Neuropathy the Culprit?
Animal Health, Production and Hygiene

Uluslararası Özet bildiri
21.07.2023 Bacillus Tipi Probiyotiklerin Kedilerde Lökomotor Sistem Üzerine Etkisi / Uluslararası Katılımlı Mikrobiyom Terapileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.07.2023 Kardiyovasküler Hastalıklarda Bağırsak Mikrobiyotasından Kaynaklanan Bir Metabolit olan Bütiratın Rolü / Uluslararası Katılımlı Mikrobiyom Terapileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.07.2023 Kardiyovasküler hastalıklarda probiyotikler / Uluslararası Katılımlı Mikrobiyom Terapileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.07.2023 Probiyotik fabrikasını zenginleştirmek / Uluslararası Katılımlı Mikrobiyom Terapileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.07.2023 Buzağılarda İntestinal Permeabilite ve Zonulin Seviyeleri / Uluslararası Katılımlı Mikrobiyom Terapileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.07.2023 Dermatolojik bozuklukları bulunan köpeklerin bağırsak mikrobiyomunda E.coli patojeninin antibiyotik dirençliliğinin belirlenmesi / Uluslararası Katılımlı Mikrobiyom Terapileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.07.2023 İnflamatuar Bağırsak Hastalığı ve Deri Tutulumu olan Köpeklerde Mikrobiyomun Araştırılması / Uluslararası Katılımlı Mikrobiyom Terapileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.06.2023 Yangısal bağırsak hastalığı bulunan köpeklerde bütirat üreten bakterilerin bağıl bolluğunda derin düşüş / Uluslararası Katılımlı Mikrobiyom Terapileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.06.2023 Kronik Enteropatisi Mevcut Kedilerde Bağırsak Mikobiyomu / Uluslararası Katılımlı Mikrobiyom Terapileri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
22.03.2023 A CASE OF UVEODERMATOLOGICAL SYNDROME IN A HUSKY DOG: A CLINICAL REPORT / 5. INTERNATIONAL FOOD, AGRICULTURE AND VETERINARY SCIENCES CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
06.09.2021 An investigation on thiol/disulphide homeostasis on cattle naturally infected with bovine ephemeral fever / 5th International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB)

Uluslararası Özet bildiri
11.10.2019 Geçiş Dönemindeki Sığırlarda Hastabaşı Bazı Metabolik Parametreler Arasındaki Korelasyonun Değerlendirilmesi / 2. Uluslararası-13. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
26.09.2018 LEVELS OF CIRCULATING D-DIMER AS A PROCOAGULATION BIOMARKER IN CANINE GRANULOCYTIC ANAPLASMOSIS / III. INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES & TECHNICS (ICAVST)

Uluslararası Tam metin bildiri
11.10.2019 Saha Çalışması İle Cryptosporidium Enfeksiyonunun Ege Bölgesi Buzağılarında Anlık Dağılımının Tespiti / 2. Uluslararası-13. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
11.10.2019 Silicon dioxide might combat giardiasis among sheep / 2. Uluslararası-13. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
11.10.2019 Köpeklerde Parvoviral Gastroenteritislerde Rektal Yolla Enterococcus Faecium Sf68 Probiyotik Sağaltımı / 2. Uluslararası-13. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
11.10.2019 Holstein Neonatal Buzağılarda Probiyotik Katkısının Serum Leptin Düzeyleri Üzerine Etkisi / 2. Uluslararası-13. Ulusal Veteriner Hastalıkları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.07.2019 Circulatory thiol disulphide levels among naturally infected calves with Giardia duodenalis / III. International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB)

Ulusal Özet bildiri
25.05.2016 Zeolitin Süt Sığırlarında Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi / 4. Sürü Sağlığı & Yönetimi Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
27.08.2018 Urine protein/creatinine ratio in canine monocytic ehrlichiosis / INTERNATIONAL MEETING ON VETERINARY AND ANIMAL SCIENCE

Uluslararası Özet bildiri
27.08.2018 Molecular Characterization of Giardia duodenalis among Lambs in Eastern Region of Turkey / International Meeting on Veterinary and Animal Science

Uluslararası Özet bildiri
26.09.2018 ANTIGEN ANTIBODY INTERACTION DURING DIFFERENT STAGES OF CANINE MONOCYTIC EHRLICHIOSIS: EVIDENCE TO PROOF BY MOLECULAR TYPING, ANTIBODY DETECTION AND CLINICAL SIGNS / III. INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES & TECHNICS (ICAVST)

Uluslararası Özet bildiri
26.09.2018 THE MOLECULAR PREVALENCE OF GIARDIA DUODENALIS IN KIDS IN THE AEGEAN REGION / III. INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES & TECHNICS (ICAVST)

Uluslararası Özet bildiri
26.09.2018 A PRELIMINARY ASSESSMENT: A NEW YING YANG ON OXIDATIVE BALANCE: THE RELATION OF SERUM THIOL LEVELS AND THIOL/DISULPHIDE HOMEOSTASIS WITH CANINE MONOCYTIC EHRLICHIOSIS / III. INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES & TECHNICS (ICAVST)

Uluslararası Özet bildiri
18.01.2018 Evaluation of Published Articles Investigating Hematological Parameters in Dromedary Camels / II. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
30.05.2018 serum 25-hydroxyvitamin D levels in association with Giardiasis in lambs / XVIII MIDDLE-EUROPEAN BUIATRICS CONGRESS & XXVIII INTERNATIONAL CONGRESS OF THE HUNGARIAN ASSOCIATION FOR BUIATRICS

Uluslararası Tam metin bildiri
30.05.2018 Alternative phytotherapeutic treatment approach in calves with pneumonia: Pelargonium sidoides (Preliminary results) / XVIII MIDDLE-EUROPEAN BUIATRICS CONGRESS & XXVIII INTERNATIONAL CONGRESS OF THE HUNGARIAN ASSOCIATION FOR BUIATRICS

Uluslararası Tam metin bildiri
30.05.2018 On-site measurement of lactate levels during transition period in dairy cows / XVIII MIDDLE-EUROPEAN BUIATRICS CONGRESS & XXVIII INTERNATIONAL CONGRESS OF THE HUNGARIAN ASSOCIATION FOR BUIATRICS

Uluslararası Tam metin bildiri
30.05.2018 Calves- and lamb-level association between serum 25-hydroxyvitamin D concentrations and cryptosporidiosis / XVIII MIDDLE-EUROPEAN BUIATRICS CONGRESS & XXVIII INTERNATIONAL CONGRESS OF THE HUNGARIAN ASSOCIATION FOR BUIATRICS

Uluslararası Özet bildiri
12.04.2018 COAGULATION PROFILE IN NEONATAL DIARRHEAL CALVES INFECTED WITH E. COLI / 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
28.09.2019 Kanin Leishmaniasisli Köpeklerin Doku Örneklerinde Farklı Tanı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi / 21. Parazitoloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.07.2019 Spatial distribution of Giardia duodenalis and cryptosporidium spp. Among neonatal diarrheic calves in aegean and middle anatolian regions / III. International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB)

Uluslararası Özet bildiri
26.07.2019 Spatial distribution of selected parasitological agents among sheep in Aegean and Middle Anatolian regions / 4th International Congress on Advances of Veterinary Sciences and Techniques (ICAVST)

Uluslararası Özet bildiri
26.07.2019 Corneometric analysis among cats with head and neck dermatitis / 4th International Congress on Advances of Veterinary Sciences and Techniques (ICAVST)

Uluslararası Özet bildiri
26.09.2018 THRESHOLD VALUE OF NON-ESTERIFIED FATTY ACID (NEFA) LEVELSFOR ESTIMATING LAMENESS IN LOCAL FARMS: AYDIN EXPERIENCE / III. International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST)

Uluslararası Tam metin bildiri
25.10.2018 Body Condition Score and NEFA Levels in Primiparous Holstein Cows at Postpartum Period / 10Th International Animal Science Conference

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2017 DERMATOPHAGOIDES FARINA OR DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS-SPECIFIC IG E LEVELS IN ATOPIC DOGS / II INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES TECHNICS

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2017 SPATIAL DISTRUBITION OF COCCIDIOSIS AMONG GOATS IN AYDIN PROVINCE, TURKEY / II INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES TECHNICS

Uluslararası Özet bildiri
23.10.2017 MICROALBUMINURIA DUE TO DIFFERENT DISEASES AMONG DOGS / II INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES TECHNICS

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2017 D-Dimer / Fibrinogen Ratio in Dogs with Ehrlichiosis / II INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES TECHNICS

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2017 ß-giardin analysis and molecular typing of Giardia duodenalis isolates among dogs and calves in Aegean Region of Turkey: Preliminary Results / II INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES TECHNICS

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2017 HEMOLACRIA AND MORE: SPECTACULAR CASE OF BLEEDING IN A CALF / II INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES TECHNICS

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2017 MELATONIN FOR TREATMENT OF THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY DERMATOLOGICAL DISORDERS IN DOGS AND CATS: PRATICAL CLUES / II INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES TECHNICS

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2017 LOW GRADE SYSTEMIC COAGULATION IN E.COLI INDUCED NEONATAL DIARRHEA AMONG CALVES / II INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES TECHNICS

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2017 PREVALENCE AND DIAGNOSIS OF GIARDIA DUODENALIS IN GOATS IN AYDIN PROVINCE OF TURKEY / II INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES TECHNICS

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2017 LOW VITAMIN D LEVELS IN ASSOCIATION WITH NEONATAL DIARRHEA IN CALVES / II INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES TECHNICS

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2017 MOLECULAR TYPING OF ACUTE AND ACTIVE EHRLICHIA CANIS INFECTED DOGS IN AYDIN REGION / II INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES TECHNICS

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2017 P WAVE DISPERSION IN CANINE MONOCYTIC EHRLICHIOSIS / II INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES TECHNICS

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2017 Molecular diagnosis of Giardia duodenalis in dogs and calves in izmir province: preliminary study / II INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES TECHNICS

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2017 A CLINICAL PERSPECTIVE TO VISCERAL LEISHMANIASIS IN DOGS IN AEGEAN REGION IN TURKEY / II INTERNATIONAL CONGRESS ON ADVANCES IN VETERINARY SCIENCES TECHNICS

Ulusal Özet bildiri
04.11.2016 Köpeklerde Sağaltıma Direnç Gösteren Dermatozlar-Çinko Eksikliği Rol Oynar mı? / 11. Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği Sürekli Eğitim Kongresi

Ulusal Özet bildiri
25.05.2016 G. duedenalis ile infekte buzağılarda doğal kist saçılımı / 4. Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
25.05.2016 Sağmal ineklerde topallık skoru, süt verimi ve laktasyon süresi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi / 4. Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
25.05.2016 sağmal ineklerde topallık skoru ile esterleşmemiş yağ asitleri ve beta hidroksibütirik asit konsantrasyonları arasındaki ilişki / 4. Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
25.05.2016 Giardia sp. ile doğal infekte buzağılarda hipomagnezemi / 4. Sürü Sağlığı ve Yönetimi Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
10.10.2017 Bir Köpekte Hipofizer Adenoma Bağlı Diabetes İnsipitus Olgusunda Desmopresinin Klinik Etkisi / I. International Turkish Veterinary Internal Medicine Congress

Uluslararası Özet bildiri
03.05.2017 Spatial distribution of naturally occuring Giardia duodenalis infections in Kirikkale region, Turkey / XVII. Middle European Buiatrics Congress

Uluslararası Özet bildiri
03.05.2017 The role of point of care rapid diagnostic test kits for prediagnosis of cryptosporodiosis in neonatal calves / XVII. Middle Eurppean Buiatrics Congress

Uluslararası Özet bildiri
03.05.2017 Hyper or hypofibrinogenemia in calves with cryptosporidiosis and giardiasis / XVII. Middle European Buiatrics Congress

Uluslararası Özet bildiri
03.05.2017 Correlation between lactate and NEFA concentrations in transtion cows / XVII. Middle European Buiatrics Congress

Uluslararası Özet bildiri
03.05.2017 Combatting against naturally occuring Giardia duodenalis assemblage A infections in goat kids / XVII. Middle European Buiatrics Congress

Uluslararası Özet bildiri
03.05.2017 Magnesium deficiency in calves: the good, the bad and ugly sides of its metabolism / XVII. Middle European Buiatrics Congress

Ulusal Özet bildiri
21.05.2015 Koyunlarda Sarkoptik Uyuzda Haftalık Topikal Eprinomektin Sağaltımı / 11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2016 Yeni Doğan Develerde (Camelus Dromedarius) Pasif Transfer Yetmezliği. / I.Uluslararası Devecilik Kültürü Ve Deve Güreşleri Sempozyumu

2020 Veteriner Hekimlikte 5 Dakikada Konsültasyon Kedi ve Köpek , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Dermatoloji
URAL KEREM, PAŞA SERDAR, ERDOĞAN HASAN, GÜLTEKİN MEHMET, ERDOĞAN SONGÜL, ÖZALP TAHİR, GÜNAL İSMAİL
Ankara Nobel Tıp Kitapevleri Ltd.Şti.,Prof. Dr. Bahattin Koç, Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, Doç. Dr. İrem Ergin
978-1-118-88157-6
2020 Veteriner Hekimlikte 5 Dakikada Konsültasyon: Kedi ve Köpek , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Hepatoloji
URAL KEREM, PAŞA SERDAR, ERDOĞAN HASAN, GÜLTEKİN MEHMET, ERDOĞAN SONGÜL, ÖZALP TAHİR, GÜNAL İSMAİL
Ankara Nobel Tıp Kitapevleri Ltd.Şti.,Prof. Dr. Bahattin Koç, Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, Doç. Dr. İrem Ergin
978-1-118-88157-6
2020 Kritik Hastalıklı Kedi ve Köpeklerde Çoklu Organ Yetmezliğine Yaklaşım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kritik Hastalıklı Kedi ve Köpeklerde Hipokalsemi ve Vitamin D Yetersizliği
ERDOĞAN SONGÜL,Gül Gizem,URAL KEREM
Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.),Serdar Paşa
978-625-401-203-7 Erişim Linki
2020 Kritik Hastalıklı Kedi ve Köpeklerde Çoklu Organ Yetmezliğine Yaklaşım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kritik Hastalıklı Kedi ve Köpeklerde Fekal Transplantasyon Yeni Bir Sağaltım Yöntemi Olabilir mi?
URAL KEREM,ERDOĞAN SONGÜL,Türk Elif,Arslan Nilay
Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.),Serdar Paşa
978-625-401-203-7 Erişim Linki
2020 Kritik Hastalıklı Kedi ve Köpeklerde Çoklu Organ Yetmezliğine Yaklaşım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kritik Hastalıklı Kedi ve Köpeklerde Çoklu Organ Yetmezliği
PAŞA SERDAR,ERDOĞAN SONGÜL,ÖZALP TAHİR
Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.),Serdar Paşa
978-625-401-203-7 Erişim Linki
2020 Kritik Hastalıklı Kedi ve Köpeklerde Çoklu Organ Yetmezliğine Yaklaşım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kritik Hastalıklarda Beslenme
PAŞA SERDAR,ERDOĞAN SONGÜL,GÜNAL İSMAİL
Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.),Serdar Paşa
978-625-401-203-7 Erişim Linki
2020 Kritik Hastalıklı Kedi ve Köpeklerde Çoklu Organ Yetmezliğine Yaklaşım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kritik Hasta Kedi: Felin Astım ve Ötesi
ERDOĞAN SONGÜL,Şahin Nurcan,İçaçan Şükran Gözde,Akbaş Cansu,BALIKÇI CANBERK
Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.),Serdar Paşa
978-625-401-203-7 Erişim Linki
2019 Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-İç Hastalıkları - Özel Konular , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ruminantlarda Klostridiyal Enfeksiyonlar
PAŞA SERDAR,ERDOĞAN HASAN,ERDOĞAN SONGÜL,URAL KEREM
Türkiye Klinikleri,Ok Mahmut
978-605-7650-06-1
2018 Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Farmakoloji ve Toksikoloji - Özel Konular 2018 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Veteriner İlaçlarının Hayvanlarda İstenmeyen Etkileri
ERDOĞAN HASAN,GÜLTEKİN MEHMET,ERDOĞAN SONGÜL,AYAN ADNAN,URAL KEREM
Türkiye Klinikleri,Selim Sekkin
2149-8008