Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

cmeydan adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Cebrail Meydan

Söke İşletme Fakültesi
Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Bölümü
Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Anabilim Dalı

CV (PDF)


2021 Türkiye’de Katılım Bankacılığı Sektörü İçin Rekabet Analizi
Bankacılar

2021 Sezgisel Bulanık EDAS (SB-EDAS) Yöntemi İle Finansal Performans Değerlendirme: BİST Perakende Ticaret Sektöründe Bir Uygulama
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

2020 BİST İMALAT İŞLETMELERİNDE KÂRLILIK ÜZERİNE AMPİRİK BİRUYGULAMA
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
CEBRAİL MEYDAN TUNCER YILMAZ
2019 ZAMAN SÜRÜCÜLÜ FAALİYET TABANLI MALİYETLEMENİN BİR ÖZEL EĞİTİM KURUMUNA UYGULANMASI
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
CEBRAİL MEYDAN ÖMER KOÇ
2019 Sahiplik Yapısının Değer Odaklı Performans Ölçütleri Üzerindeki Etkisi: BİST İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama
İşletme Araştırmaları Dergisi
EMRE HORASAN CEBRAİL MEYDAN TUNCER YILMAZ
2019 Finansal ve Politik Risk ile Borsa İstanbul Yabancı Yatırımcı İşlem Hacmi Arasındaki İlişki
Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar
CİHAN YILMAZ CEBRAİL MEYDAN
2019 Do the Quota Applications for Women on Boards Improve Financial Performance
Sustainability
SEBAHATTİN YILDIZ CEBRAİL MEYDAN İLKNUR TAŞTAN BOZ ÖNDER SAKAL
2018 Potansiyel Karar Vericilerin Etik Dışı Karar Verme Eğiliminin Hile Üçgeni ve Değerler Açısından İncelenmesi
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
MERYEM AYBAS CEBRAİL MEYDAN
2017 Entelektüel Sermaye, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ve İşletme Performansı Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
EMRE HORASAN CEBRAİL MEYDAN SEBAHATTİN YILDIZ
2016 BIST te İşlem Gören Gıda İşletmelerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi
Muhasebe ve Finansman Dergisi
CEBRAİL MEYDAN BAHADIR FATİH YILDIRIM ÖTÜKEN SENGER
2014 Şirketlerin Entelektüel Sermayesi ve Kredi Derecelendirme Notu Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
CEBRAİL MEYDAN SEBAHATTİN YILDIZ
2010 Bağımsız Derecelendirme Şirketlerinin Kurumsal Şirket Derecelendirme Yaklaşımları Çerçevesinde Bir Derecelendirme Uygulaması
Maliye Finans Yazıları
CEBRAİL MEYDAN
2006 Sosyal Denetim Süreci Modelleri ve Raporlama Yaklaşımları
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Hasan Abdioğlu CEBRAİL MEYDAN
Uluslararası Özet bildiri
24.10.2023 TEDARİK ZİNCİRİ FİNANSMANINDA BLOKZİNCİR (BLOCKCHAIN) TEKNOLOJİSİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMESİ / 10. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ ICAFR’23

Uluslararası Özet bildiri
28.12.2018 Sahiplik Yapısının Değer Odaklı Performans Ölçütleri Üzerindeki Etkisi: Bist İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama / I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (USSBS)

Ulusal Özet bildiri
10.05.2018 KADINLARIN YÖNETİM KURULLARINDA TEMSİL DÜZEYİ İLE ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ “VEKALET VE TOPLUMSAL CİNSİYET KURAMLARI BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA / 26. Yönetim ve Organizasyon Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
14.12.2018 Finansal Dışa Açıklık ile Finansal Performans İlişkisi: Ulaştırma ve Depolama Sektöründe Bir Uygulama / IV. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress-UKODLK 2018

Uluslararası Tam metin bildiri
28.12.2018 Altman-Z Skoru Modeli ile Portföy Seçiminin Borsa İstanbul’da Test Edilmesi / I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
21.05.2017 Entelektüel Sermaye, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ve İşletme Performansı Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma / ICOMEP 2017

Uluslararası Özet bildiri
An Investigation of Financial Unethical Decision Behaviours: In Terms of Fraud Triangle and Values / Finansal Nitelikli Etik Olmayan Karar Davranışlarının Hile Üçgeni ve Değerler Açısından İncelenmesi / EconWorld2017@Rome International Conference on Economics

Ulusal Tam metin bildiri
04.05.2013 Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile TMS 2 Stoklar Standardı Kapsamında Mamullere Hacim Tabanlı Yüklenen Sabit Genel Üretim Maliyetinin Analizi Bir Sanayi İşletme Örneği / 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
08.01.2014 Measurement of intellectual capital compnents through activity reports of companies / 2nd World Conference On Business, Economics And Management – WCBEM2013

2023 Tedarik Zinciri Finansmanı Teori, Araçlar ve Teknoloji Çözümleri , Bilimsel Kitap , Tümü,
MEYDAN CEBRAİL
Gazi Kitabevi,
978-625-365-399-6
2022 YÖNETİM EKONOMİSİ Teori ve Politika , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yönetim Ekonomisinde Uzun Dönem Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) Kararları
MEYDAN CEBRAİL
Eğitim Yayınevi,KARAKAŞ Adem, KARAKAŞ ÇAM Ülker
978-625-8223-32-3
2021 ŞİRKET DERECELENDİRMESİ Teorik Arka Plan ve Metodoloji , Bilimsel Kitap , Tümü,
MEYDAN CEBRAİL
Akademisyen Kitabevi,
978-625-8430-20-2
2018 Endüstri 4.0 Üzerine Yazılar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Endüstri 4.0’ın Finans Sektörüne Yansımaları
MEYDAN CEBRAİL
SAVAŞ KİTABEVİ,Deniz ÖZYAKIŞIR, Meryem AYBAS
978-605-7963-59-8
2014 Maliyet Muhasebesi II , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Karar Almada Maliyet Bilgilerinin Kullanılması ve Fiyatlandırma Kararları – 7. Ünite.
MEYDAN CEBRAİL
Atatürk Üniversitesi AÖF,Hüseyin Ali KUTLU
978-975-442-587-1