Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

syalcin adu.edu.tr

Prof.Dr.
Şahabettin Yalçın

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Felsefe Bölümü
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Eflatun Grekçe Konuşan Musa mı?
Türkiye Günlüğü

2023 Yalçın Koç ve Anadolu Mayası
Türkiye Günlüğü

2023 YALÇIN KOÇUN ARKİTEKTONİK DİL ANLAYIŞI
FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

2016 Neyi Bilebiliriz?
İnönü Üniv. Sosyal Bil. Enst. Dergisi (İNİJOSİS)
ŞAHABETTİN YALÇIN
2011 Ben Neyim?
Beytül Hikme
ŞAHABETTİN YALÇIN
2011 Felsefi Bir Perspektiften Bilinç
Başka
ŞAHABETTİN YALÇIN
2011 Kant ın Tanrısı Sanal Mıdır
Felsefe Dünyası
ŞAHABETTİN YALÇIN
2010 Kant Estetiğinde Serbest Oyun Kavramı
Felsefe Dünyası
ŞAHABETTİN YALÇIN
2010 Kant ta Ampirik Ben Bilinci
FelsefeLogos
ŞAHABETTİN YALÇIN
2008 Kant ve Benlik
Kaygı
ŞAHABETTİN YALÇIN
2007 Kant ın Fenomenal Benlik Anlayışı
Felsefe ve Sosyal Bilimler
ŞAHABETTİN YALÇIN
2004 Adaletin Felsefi Temelleri
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi
ŞAHABETTİN YALÇIN
2004 Rasyonalistlerde Töz Kavramı
FelsefeLogos
ŞAHABETTİN YALÇIN
2004 Kant’ta Transandantal Ben Bilinci
Felsefe Dünyası
ŞAHABETTİN YALÇIN
2004 İnsan Haklarına Deontolojik Bir Temel
Liberal Düşünce
ŞAHABETTİN YALÇIN
2004 Hume ve Benlik
Felsefe Tartışmaları
ŞAHABETTİN YALÇIN
2003 The Problem of Inner Sense in Kant’s First Critique
Journal Of Academic Studies
ŞAHABETTİN YALÇIN
2003 Descartes ve Özne Olarak Benlik
Felsefe Dünyası
ŞAHABETTİN YALÇIN
2003 Kant’ta Matematiğin Felsefi Temelleri
Felsefe Dünyası
ŞAHABETTİN YALÇIN
2003 Frege Semantikten Matematiğe Paradokslar
Felsefe Tartışmaları
ŞAHABETTİN YALÇIN
2002 Descartes’ Theory of Ideas and the Problem of the Physical Worlds
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ŞAHABETTİN YALÇIN
2002 Doğal Epistemoloji Mümkün Müdür
Felsefe Tartışmaları
ŞAHABETTİN YALÇIN
2001 Kuhn ve Bilimsel Relativizm
M.Ü. Sos. Bil. Enst. Dergisi
ŞAHABETTİN YALÇIN
Ulusal Özet bildiri
26.02.2013 Frege’nin Semantiği ve Matematik Felsefesi / Frege Sempozyumu, Muğla SK Üniversitesi, Muğla.

Uluslararası Özet bildiri
28.12.2011 Felsefe Dili Olarak Türkçe / Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, Muğla.

Uluslararası Özet bildiri
03.04.2007 Kant and the Self / Kant Symposium, Bilkent Üniversitesi, Ankara.

Uluslararası Özet bildiri
14.11.2004 Kant’ın Fenomenal Benlik Anlayışı / International Kant Symposium, Muğla Üniversitesi, Muğla.

Ulusal Özet bildiri
25.10.2003 Adaletin Felsefi Temelleri / Adalet Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, Muğla.

Uluslararası Özet bildiri
15.08.2003 Kant’ın Ödev Etiği ve İnsan Hakları / XXI World Philosophy Congress, İstanbul.

Ulusal Özet bildiri
28.05.2002 Quine: Bilgi ve Temellendirme / Bilim ve Felsefe Toplantıları, Muğla Üniversitesi, Muğla.

Uluslararası Özet bildiri
10.05.1997 The Political Philosophy and Legacy of Mustafa Çokayoğlu / The Revival of Central Asian Culture Symposium, Oklahoma State Univ. Stillwater, OK, ABD.

Ulusal Özet bildiri
12.11.2002 Bilginin Normatif Yönü / Bilgi ve Değer Sempozyumu, Muğla Üniv. Muğla.

2020 Epistemoloji , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Quine ve Goldman: Epistemolojiyi Doğallaştırmanın İki Yolu
Hetherington Stephen
Fol Kitap,Stephen Hetherington
9786057001443
2020 Bilgi ve Değer , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bilginin Normatif Yönü
YALÇIN ŞAHABETTİN
Fol Yayınları,Yalçın, Şahabettin
9786050607789
2019 What am I?: Kant and the Paradox of Self-Knowledge , Bilimsel Kitap , Tümü,
YALÇIN ŞAHABETTİN
Lambert,
978-6200482082
2019 Bir Kutsal Bilim İhtiyacı , Kitap Tercümesi , Tümü,
YALÇIN ŞAHABETTİN
İnsan Yayınları,
9755748122
2018 Küresel Kuşatma Karşısında İnsan , Kitap Tercümesi , Tümü,
YALÇIN ŞAHABETTİN
Ketebe Yay.,Armağan, Mustafa
9752482890
2018 Modern Felsefede Benlik , Bilimsel Kitap , Tümü,
YALÇIN ŞAHABETTİN
BİLSAM,
978-605-4238-19-4
2016 Felsefe Bayiliği , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Felsefe Geleneği
YALÇIN ŞAHABETTİN
C Planı Yay.,Çevik, Mustafa
6059883273
2013 İslam ve Ezeli Hikmet , Kitap Tercümesi , Tümü,
YALÇIN ŞAHABETTİN
İz Yayıncılık,
9753552823
2013 Modernizm ve Gelenekselcilik Arasında Din , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Gelenekselci Ekol’de Akıl, Hikmet ve Bilim
YALÇIN ŞAHABETTİN
Hece Yayınları,Öçal, Şamil Özyurt, Cevat
6055108168
2012 Genç Müslümana Modern Dünya Rehberi , Kitap Tercümesi , Tümü,
YALÇIN ŞAHABETTİN
İnsan Yayınları,
9753551311
2011 Epistemoloji: Temel Metinler , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Doğal Epistemoloji Mümkün Müdür?
YALÇIN ŞAHABETTİN
Hitit Kitap,Başdemir, Hasan Yücel
6055925116
2006 Felsefe Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Descartes, Rene
YALÇIN ŞAHABETTİN
Ebabil,Ahmet Cevizci
9789944446556
2005 Avrupa’da İslam Damgası , Kitap Tercümesi , Tümü,
YALÇIN ŞAHABETTİN
Nesil Yayınları,
9752691102
2004 Felsefe Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Benlik
YALÇIN ŞAHABETTİN
Ebabil,Cevizci, Ahmet
9789944446556
2003 Mehmet Küçük’e , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Leibniz ve Mümkün Dünyalar Öğretisi
YALÇIN ŞAHABETTİN
Doğu-Batı Yayınları,Yalçın, Şahabettin
9758517057
1999 Modernliğin Sonu: Postmodern Kültürde Nihilizm ve Hermenötik , Kitap Tercümesi , Tümü,
YALÇIN ŞAHABETTİN
İz Yay.,
9753553838
1998 Modern Dünyada Din , Kitap Tercümesi , Tümü,
YALÇIN ŞAHABETTİN
İnsan Yayınları,
9755740781
1997 Varlık, Bilgi ve Din , Kitap Tercümesi , Tümü,
YALÇIN ŞAHABETTİN
İnsan Yayınları,Yalçın, Şahabettin
975574214
1995 Makaleler II , Kitap Tercümesi , Tümü,
YALÇIN ŞAHABETTİN
İnsan Yayınları,
9755741593
1995 Makaleler I , Kitap Tercümesi , Tümü,
YALÇIN ŞAHABETTİN
İnsan Yayınları,
9755740473
1995 Modern Düşüncenin Krizi , Kitap Tercümesi , Tümü,
Walters J. Donald
İnsan Yayınları,
9755740804
1994 Hilal Doğarken: İslam’da Bilgi ve Çevrenin Geleceği , Kitap Tercümesi , Tümü,
YALÇIN ŞAHABETTİN
İnsan Yayınları,Sedar, Ziyaüddin
9757732672