Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ggenc adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Galip Genç

Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Examining the mistakes of first-grade primary school students regarding time measurement
Pedagogical Perspective (PedPer)

2023 The Effect of Game Integrated Flipped Classroom Applications on Primary School Students’ Mathematics Beliefs and Motivation
Journal of Teacher Education and Lifelong Learning

2023 Technology-assisted circumference teaching
Journal of Educational Technology and Online Learning

2022 EXAMINING EFFECTS OF FLIPPED EDUCATION MODEL ON STUDENTS’ ACADEMIC SUCCESS: A META-ANALYSIS
International Journal of Education Technology and Scientific Researches

2022 EXAMINING EFFECTS OF FLIPPED EDUCATION MODEL ON STUDENTS’ ACADEMIC SUCCESS: A META-ANALYSIS
International Journal of Education Technology and Scientific Researches

2022 The Review Of The Effects Of Realistic Mathematics Education On Students' Academic Achievement In Turkey: A Meta-Analysis Study
International Journal of Contemporary Educational Research

2021 Development of A 4th Grade Achievement Test About Perimeter Measures: Validity and Reliability Study
Journal of Innovative Research in Teacher Education

2021 VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE GEOMETRIC SHAPES ACHIEVEMENT TEST FOR 4TH GRADE
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2021 Sınıf Öğretmenliği Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2020 Okulöncesi ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyleri
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi ODÜ
AYLİN YAZICIOĞLU ERHAN YAYLAK GALİP GENÇ
2018 Olumlu söylem ortamının matematik başarısına etkisi
OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
GALİP GENÇ ALİ RIZA ERDEM CUMALİ ÖKSÜZ
2016 Matematik Öğretiminde Olumlu Söylem Ortamı ve Söylem Analizi
Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (OPUS)

2016 Dinamik Matematik Yazılımı ile 5 Sınıf Çokgenler veDörtgenler Konularının Öğretilmesi
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi
GALİP GENÇ CUMALİ ÖKSÜZ
2015 Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri İle Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki
OPUS- Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
ALİ RIZA ERDEM GALİP GENÇ
2015 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
INESJOURNAL (The Journal of International Education Science)

2014 Ortaokul beşinci sınıfta seçmeli matematik uygulamaları dersini seçen öğrencilerin derse ilişkin görüşleri
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi (ENAD)
ALİ RIZA ERDEM GALİP GENÇ
2014 Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Görüşleri
Turkish Journal of Educational Studies

2013 The Relation Between the Motivation and the Attitude Relating to Maths Lesson of 3rd, 4th and 5th Grade Students
International Journal of Social Sciences and Education

2012 Assessment by primary school teachers about education supervisors controlling the maths lesson
International Journal of Humanities and Social Science
ALİ RIZA ERDEM GALİP GENÇ
2009 Designing multimedia videocases to improve mathematics teachingwith technology: “technology integration into mathematicseducation” project
Procedia Social and Behavioral Sciences
CUMALİ ÖKSÜZ SANEM TABAK GALİP GENÇ
Ulusal Özet bildiri
23.05.2013 Ortaokul Beşinci Sınıfta Seçmeli “Matematik Uygulamaları” Dersini Seçen Öğrencilerin Derse İlişkin Görüşleri / I2. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
10.09.2023 SENARYO TEMELLİ ÖĞRENMENİN İLKOKUL 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI VE MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ / 14’üncü Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
16.06.2023 İlkokulda Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi Etkinliği / Xth International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2022 3.Sınıf Geometrik Cisimler ve Şekiller Konusu Başarı Testi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / IXth International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
11.09.2021 İlkokul 4. Sınıf Çevre Ölçme Konusunda Kukla Destekli Öğretim Yapılmasının Öğrencilerin Tutum ve Kaygı Düzeylerine Etkisi / 11. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.05.2019 Temel Eğitim Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyleri / 1.Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
18.12.2019 4. Sınıf ondalık sayılar konusu ile ilgili başarı testi geliştirilmesi / 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri / 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
02.05.2019 Temel Eğitim Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyleri / 1. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
25.05.2013 Ortaokul 5. Sınıfta Seçmeli “Matematik Uygulamaları” Dersini Seçen Öğrencilerin Derse İlişkin Görüşleri / XII. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
23.05.2018 5. SINIF ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER KONUSU İLE İLGİLİ BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ / VIII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
08.12.2017 5. Sınıf Öğrencilerinin Öğretimde Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımı Üzerine Görüşleri / 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
08.12.2017 Dinamik Geometri Yazılımı ile 5. Sınıf Çokgenler ve Dörtgenler Konularının Kavratılmasının Öğrenciler Üzerindeki Etkisi / 5. Uluslararası Öğretim teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
13.02.2009 İlköğretimde Bazı Konuların E-Öğrenme Uygulamaları / Akademik Bilişim 2009

Ulusal Özet bildiri
22.05.2010 İlköğretimde Dinamik Geometri Yazılımı GeoGebra ile Geometri Öğretimi / 9.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
14.05.2016 Olumlu söylem ortamının matematik başarısına etkisi / 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
08.05.2009 Stages of Developing Teacher Videocases for Learning Technology Integration Technology Integration Into Mathematics Education Project / International Educational Technology Conference

Ulusal Tam metin bildiri
25.05.2013 İlköğretim 7 ve 8 sınıf öğrencilerinin Toplamsal İlişkiler İçeren Rasyonel Cebirsel Denklemleri İlişkisel Olarak Çözebilme Yeterlikleri / XII. Ulusal SInıf Öğretmenliği Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
08.10.2009 Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Teknolojinin Öğretime Entegrasyonu Matematik Dersi Örnek Olay İncelemesi / 3th International Computer & Instructional Technologies Symposium

2023 Matematik ve Fen Eğitiminde Yenilikçi Uygulamalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İlkokulda Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi
GENÇ GALİP
Anı Yayıncılık,Aydoğan Yenmez Arzu, Gökçe Semirhan
978-605-170-894-2 Erişim Linki
2020 Eğitimde Araştırma Yöntemleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bilimsel Araştırma Yöntemlerine Giriş
GENÇ GALİP
Eğiten Kitap,Oğuz Ebru
978-625-7245-03-6
2019 Eğitimde Araştırmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri
GENÇ GALİP, YAZICIOĞLU AYLİN
Eğiten Kitap,Duman Bilal, Sidekli Sabri
978-605-7754-65-3
2017 ÖABT REHBER ÖĞRETMENLİĞİ , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Bireyi Tanıma Teknikleri, Mesleki Rehberlik ve KAriyer Danışmanlığı, Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Araştırma ve Program Geliştirme, Meslek Etiği ve Yasal Konular
Alkaya Yılmaz,GENÇ GALİP,Metin Buket
Yargı Yayınevi,Oktaylar Hasan Can
9786053078746
2016 ÖABT Rehber Öğretmenliği , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Bireyi Tanıma Teknikleri, Mesleki Rehberlik ve KAriyer Danışmanlığı, Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Araştırma ve Program Geliştirme, Meslek Etiği ve Yasal Konular
Alkaya Yılmaz,GENÇ GALİP,Metin Buket
Yargı Yayınevi,Hasan Can Oktaylar
2010 Bilgisayarla Geometri Öğretimi İlköğretim 4 Ve 5 Sınıf , Bilimsel Kitap , Tümü,
ÖKSÜZ CUMALİ,GENÇ GALİP
ihtiyaç yayıncılık,
978-605-4359-20-2