Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


2023 Kitap Tanıtımı: İoannis Kalfoğlu, Küçük Asya Kıtasının Tarihi Coğrafyası.
Uluslararası Eğitim ve Tarih Araştırmaları Dergisi (ETA Journal)

2022 Aydınoğlu Havsa Hatun ve Türbesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

2022 ANADOLU'NUN XI.-XIII. YÜZYILLAR ARASINDAKİ TARİHÎ COĞRAFYASI HAKKINDA BİR KAYNAK: DÂNİŞMEND GAZİ DESTANI
Karadeniz Araştırmaları

2022 ERMENİ KAYNAKLARINA GÖRE SELÇUKLU SULTANLARI VE YÖNETİMLERİ ( XI. - XIII. YÜZYIL)
Internatıonal Journal of Educatıon and Hıstory Research

2022 AYDINOĞULLARI’NIN ATASI: AYDIN BEY VE TÜRBESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

2022 AYDIN NAZİLLİ'DE BULUNAN SALUR DAMGALI MEZAR TAŞLARI
Türk Dünyası Araştırmaları

2022 İzmiroğlu Cüneyd Bey (Ö.1426): Hayatı Kişiliği ve Mücadeleleri
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi

2021 Coğrafyanın Karamanoğulları’nın Siyasî Hayatına Etkisi
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

2020 Yer Adı Olarak Bayburt
21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
MUTLU ADAK
2020 Kitap inceleme: İSA'NIN YOKSUL ASKERLERİ TAPINAK ŞÖVALYELERİ
Internatıonal Journal of Educatıon and Hıstory Research
MUTLU ADAK
Uluslararası Tam metin bildiri
28.12.2022 ŞEBÂNKÂREΒYE GÖRE CENGİZ HAN (Karakteri ve Kişilik Özellikleri) / 4. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
30.07.2022 DEDE KORKUT DESTANLARININ TARİHÎ COĞRAFYA DİSİPLİNİ AÇISINDAN İNCELENMESİ / INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Ulusal Tam metin bildiri
24.08.2022 TÜRK KÜLTÜRÜNDE TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA; DÂNİŞMEND GAZİ DESTANI’NDA KADIN KAHRAMAN: EFRUMİYE / Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kadın Çalışmaları Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
16.12.2020 Divân-ü Lugat-it Türk?ün Tarihi Coğrafya Açısından Değerlendirilmesi / 3. Uluslararası TürkDünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
ERMENİ KAYNAKLARINA GÖRE SELÇUKLULAR XI XII YÜZYILLAR / II. ULUSLARARASI TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ VE BÜYÜK GÜÇLER SEMPOZYUMUM

Uluslararası Tam metin bildiri
01.07.2015 BAYBURT UN TARİHİ COĞRAFYASININ KENTE ETKİLERİ / TARİHİ VE KÜLTÜRÜ İLE 19. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE BAYBURT , ULUSLARARASI SEMPOZYUMUM

Ulusal Tam metin bildiri
13.08.2013 Selçuklularda Kollukla İlgili Meslekler / TARİHTE TÜRK POLİS TEŞKİLATI SEMPOZYUMU - Türk Tarih Kurumu ve Polis Akademisi

2023 Orta Çağ Dünyası , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ORTA ÇAĞ TARİH YAZIMINDA (XI.-XV. YÜZYILLAR ARASI) ZAFER VE YENİLGİLERE BAKIŞIN DEĞERLENDİRİLMESİ
ADAK MUTLU
Berikan Yayınevi,Gürtaş Dündar, Derya
978-625-6428-93-5
2022 Başlangıcından Günümüze Türk Tarihinde Ordu ve Savaş , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TÜRK HARP TARİHİ VE SANATI AÇISINDAN (XI.-XIII. YY) BİR KAYNAK DEĞERLENDİRMESİ: DÂNİŞMEND GÂZİ DESTANI
ADAK MUTLU
Berikan Yayınevi,Ahmet Demir, Mehmet Doğan
978-625-8365-87-0
2022 Çaka Bey ve Emirliği (Coğrafî İmkânlar ve Siyasî Hayatın Dinamik Unsurları) , Bilimsel Kitap , Tümü,
ADAK MUTLU
Çizgi Kitabevi,
978-605-196-852-0
2021 TÜRK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI SERİSİ I , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Coğrafyanın Türk Kültürüne Etkileri Hakkında
ADAK MUTLU
Berikan Yayınevi,Duran, Alev; Çatlı Özen, Gökçen
978-625-7457-47-7
2020 AHMED CEVAD ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-V , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TÜRK ANLATI KÜLTÜRÜNDE “AT, KURT ve KARTAL” UNSURLARININ SÜREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ADAK MUTLU
İKSAD YAYINEVİ,Yunus Emre Tansü
978-625-7139-88-5 Erişim Linki
2020 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARİH ARAŞTIRMALARI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),GÜÇLÜ BİR İŞBİRLİĞİNDEN YENİ BİR DİSİPLİNE: TARİHÎ COĞRAFYA
ADAK MUTLU
GAZİ KİTABEVİ,ADAK, MUTLU
978-625-7911-51-1
2016 Ortaçağda Bayburt (XV. Yüzyıla Kadar Bayburt'un Tarihî Coğrafyası) , Bilimsel Kitap , Tümü,
ADAK MUTLU
Berikan Yayınevi,Mutlu ADAK
978-605-9661-19-5
2011 KÜLTÜRÜN KALE KENTİ BAYBURT , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),İLİN TARİHİ, BAYBURT ADININ KAYNAĞI
ADAK MUTLU,YÜKSEL MEVLÜT,KASAPOĞLU HASAN
BEKDER YAYINLARI,ADAK,MUTLU _ EMİR, DURSUN ALİ.
978-605-62069-0-0