Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

msarica adu.edu.tr

Prof.Dr.
Mustafa Sarıca

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Fransız Dili Ve Edebiyatı Bölümü
Fransız Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Perception of Historical Turkish Identity in Korean Cinema The Example of “Ashin of North”
Epistémè

2022 Tanıtım Go¨rsellerinin Go¨stergebilimsel I·ncelenmesi
Sin Edebiyat

2022 Patrick Modiano ile Söyleşi Örneği Üzerinde Bir Sözlü Dil İncelemesi
İJLA

2016 KÖKENBİLİMSEL YAKLAŞIMDA TÜRKÇEYE ÖZGÜ SORUNLAR
International Journal of Language Academy
MUSTAFA SARICA
2015 DİLLERDE YAPISAL KİMLİĞİN BELİRLENMESİ
Turkish Studies
MUSTAFA SARICA
2014 Plaza Dilinde Kibir ve Kompleks Var
İnsan ve Hayat
MUSTAFA SARICA
2013 YAZININ ATASINDAN İNSANIN ATASINA ”ADEM, ADAM, ADAMU”
YENİ TÜRKİYE
MUSTAFA SARICA SÜLEYMAN ERATALAY
2013 Les Morphemes Paralleles en Turc et en Langues Indo Europeennes tornare tourner turn
Turkish Studies (International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic)

2012 Etude Contrastive des Participes en Turc en Relation avec Le Français (Türkçede eylemsilerin (Ortaçlar ve Ulaçlar) Fransızca ile ilişkili olarak imcelenmesi
PAU SBD
MUSTAFA SARICA
2009 Derin Biçimbilim ve Türkçenin Kara Kutusu
Dilbilim Dergisi

2009 Formes verbales nominalisées en turc et en français
Turkish Studies (International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic)

2005 ANLATIMDA BİRİM EKSİLTME
TÜRK DİLİ
MUSTAFA SARICA
1997 Etude Intonative de l Interrogation en turc de Turquie
Turcica, Revue d’xxEtudes Turques, peuples, langues, cultures, Etats
MUSTAFA SARICA
1992 Ionesco da Bunalım ve Kötümserliğin Kaynağı
Yedi İklim

1992 Bir Toplum Trajedisi Gergedanlar
Fen-Edebiyat Fak. Sos. Bil. Dergisi

1991 Hayat Ölüm ve Ionesco
YYÜ. Fen-Edebiyat Fak. Sos. Bil. Dergisi

1991 Yüzyılın Romanı
Milli Kültür

1990 Romanlar ve Mesajlar
Milli Kültür

1990 Doğudan Batıya Geçenler
YYÜ. Fen-Edebiyat Fak. Sos. Bil. Dergisi

Uluslararası Tam metin bildiri
Eski Uygarlıklar, Söylenceler ve Kültür Göstergebilimi / Geçmişten Geleceğe Türkiye'de Göstergebilim

Uluslararası Tam metin bildiri
Mythologie et Sémiotique / BALIKESİR ULUSLARASI GÖSTERGEBİLİM YAZ BULUŞMALARI BALIKESIR INTERNATIONAL SEMIOTICS SUMMER MEETINGS

Uluslararası Özet bildiri
01.06.2022 İki Dil İki Kültür Arasında Bir Göç Çocuğu:“Le gone de Chaaba” / ULUSLARARASI DÜNYA DİLLERİ ve EDEBİYATLARI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Uluslararası Tam metin bildiri
Göstergelerde Görecelik ve Bağlamsal Sınırlar / Geleceğe Göstergebilimle Bakmak

Ulusal Tam metin bildiri
04.11.2021 SÖZ EYLEM KURAMI IŞIĞINDA “İSTİKLAL MARŞI” MIZ / İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
20.12.2022 Dil Davranışları ve Terim Yapma Yolları / Türk Dünyası Ortak Göstergebilim Terimleri Sözlüğü Türkiye Komitesi Ön Hazırlık Çalıştayı

Uluslararası Özet bildiri
Söz Eylem Kuramı Işığında “İstiklal Marşı”mız / İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET ÂKİF ERSOY SEMPOZYUMU

Uluslararası Tam metin bildiri
08.09.2011 Kökenbilimsel Yaklaşımda Türkçeye Özgü Sorunlar / 4. Türkçenin Eğitimi Öğretimi Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
05.10.2011 Ionesco da Politikanın Eleştirisi / 3. Uluslar Arası BAKEA Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
22.12.2012 Kök Biçimbirimlerin İzinde Tanrı ve Türk Sözcükleri / IV. Uluslararası dünya dili Türkçe sempozyumu bildirileri, 22-24 Aralık 2011 Muğla

Uluslararası Tam metin bildiri
16.12.2010 Türkçe ve Hint Avrupa Dillerinde Evrensel Biçimbirimler / 3. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
22.12.2011 Dillerde Yapısal Kimliğin Belirlenmesi / 5. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu

Ulusal Poster
Türkçede Kökte Ses li Değişmeleri / 22. Ulusal Dilbilim Kurultayı

Ulusal Poster
Türkçe ve Fransızcada görev ve görüntüsü aynı olan biçimbirimler / V. Ulusal Frankofoni Kongresi

Ulusal Poster
Sümer Belirteçlerinin Türkçe İle İlgisi / XXI. Dilbilim Kurultay

Ulusal Tam metin bildiri
17.05.2001 Eliften Alfaya Yazının Yolculuğu / Kur’xxan ve Dil, Dilbilim ve Hermenötik Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
Analyse Sémiotique des images publicitaires qui font sourire / 4. BAKEA - Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu

2023 Doğu Harekatı, Dört Ayıntap Kuşatması , Kitap Tercümesi , Tümü,
SARICA MUSTAFA
Şehit Kamil Belediyesi Kültür Yayınları,Ahmet Özpay
978-625-7259-28-b
2023 21. YÜZYILDA DİSİPLİNLERARASILIK VE UYGULAMA BİÇİMLERİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bağlam-Anlam İlişkisi
SARICA MUSTAFA
PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM A. Ş.,Murat Kalelioğlu, Betül Çanakpınar
978-605-9594-?-?
2022 Göstergebilim Yazıları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Dil Davranışları ve Terim Yapma Yolları
SARICA MUSTAFA
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yayınları,Mustafa Özsarı, Doğan Günay
978-605-72873-2-8
2022 Kültür Göstergebilimi: 21. Yüzyılda Yaşam Biçimlerinin Çözümlenmesi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sümer Yazı Belirteçlerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi
SARICA MUSTAFA
Papatya Bilim,V. Doğan GÜNAY ~ Murat KALELİOĞLU ~ Betül ÇANAKPINAR
978-605-9594
2022 Dil Bilimleri ve Dilbilimsel Yazın Çalışmaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sümerce ve Türkçede İkileme Yoluyla Yapılan Adlandırmalar
SARICA MUSTAFA
Çizgi Yayınevi,SARICA
978-605-196-861-2
2021 İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Bildiri Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SÖZ EYLEM KURAMI IŞIĞINDA “İSTİKLAL MARŞI” MIZ
SARICA NURTEN, SARICA MUSTAFA
Pamukkale Üniversitesi,Ahmet Kutluhan
1111-1111
2021 Dünyadan Örneklerle Teoride ve Pratikte ULUS İNŞA SÜREÇLERİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),FRANSA’DA DİL UYGULAMALARI, ULUS OLUŞUMU VE OLUŞTURMA
SARICA MUSTAFA
NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ,Musa Yavuz Alptekin
ISBN: 978-625-417-445-2
2021 Exploration of Mythological Elementsin Contemporary Narratives , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Weeping Gods of the Existential Approach: A Semiotic Look at Mythology
SARICA MUSTAFA
Cambridge Scholars Publishing,Murat Kalilioğlu Doğan Günay
9781527572058 Erişim Linki
2021 Göstergebilim, Anlama Yolculuk , Bilimsel Kitap , Tümü,
SARICA MUSTAFA, SARICA NURTEN
Çizgi Yayınevi,MUSTAFA SARICA
978-605196-684-7
2018 Si nous étions immortels Eger ölüm olmasaydı , Bilimsel Kitap , Tümü,
SARICA MUSTAFA
EDITIONS UNIVERSITAIRES EUROPEENNES,
978-613-8-40187-2
2018 SYSTEM VERBAL TURC EN RELATION AVEC LE FRANÇAIS , Bilimsel Kitap , Tümü,
SARICA MUSTAFA
EDITION UNIVERSITAIRES EUROPENNES,
978-613-8-41732-3
2016 Dil Bilimleri, Kültür Ve Edebiyat , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Atasözü ve Deyimlerde Biçim ve Anlam Açısından Denklik SorunuFransızca-Türkçe Örneği-
SARICA MUSTAFA,SARICA BEDRİ,SARICA NURTEN,TOKAT FEYZA,KABA FATMA,KUŞÇU ERTAN,NALBANT MEHMET VEFA,TÜRKTAŞ MEVLÜT METİN,BAYTOK AYSEL,KADIOĞLU ŞEVKET
PADAM YAYINLARI,Mustafa SARICA , Bedri SARICA
9789756992647
2015 Türkçenin Eğitimi Öğretimine Yönelik Çalışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yabancı Dil Türkçe Öğretiminde Kullanılan Dilbilgisi Terimleri Sorunu
SARICA MUSTAFA
PEGEM AKADEMİ,Volkan Coşkun, Nilgün Açık Önkaş, Nigar İpek Eğilmez ve diğerleri
978-605-318-149-1
2015 Türkçenin Eğitimi Öğretimine Yönelik Çalışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Fransızca Dilli Öğrencilerin Türkçe Öğreniminde Ad Durum Eki Yanlışları (PADAM Örneği)
SARICA MUSTAFA,Emiroğlu Dilara
PEGEM AKADEMİ,Mustafa Volakn Coşkun,Nilgün Açık Önkaş, Nigar İperk Eğilmez ve diğerleri
978-605-318-149-1
2012 BATI EDEBİYATINDA İDEOLOJİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),IONESCO'DA POLITIKANIN ELEŞTIRISI
SARICA MUSTAFA
ATA MATBAASI,MUSTAFA SARICA
978-605-63285-0-3
2009 XXII. ULUSALDİLBİLİM KURULTAYIBİLDİRİLERİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkçede Kökte Ses(li) Değişmeleri
SARICA MUSTAFA,SARICA NURTEN,GÜNAY VELİ DOĞAN,SARICA BEDRİ,GÜNDAY RIFAT,YILMAZ SELİM
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI,SARICA MUSTAFA, SARICA NURTEN, KARACA ALAATTİN
ISBN 978-975-7616-48-1
2008 Dil Karşısında Dil , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ayrı Dillerde Görev ve Görüntüsü Eşdeğer Biçimbirimler
SARICA MUSTAFA
YYÜ Yayınları,MUSTAFA SARICA
978-975-7616-43-6
2006 FAITS DE LANGUE , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Analyse morpho-sémantique du passé en turc par rapport à son équivalent français
SARICA MUSTAFA
Lincom Europa,SELİM YILMAZ
389586319X
2005 Sözlü Dil Yapısı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Görünmeyen Dilbilgisi
SARICA MUSTAFA
Multilingual Yabancı Dil Yayınları,MUSTAFA SARICA
975-6542-46-x
2004 Vers une grammaire linguistique du turc , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Morphologie de la langue tuurque
SARICA MUSTAFA
Multilingual Yabancı Dil Yayınları,Selim Yılmaz Arsun Uras
975-6542-37-x