Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

s.sevim adu.edu.tr

Öğr.Gör.
Saniye Seda Ünsal

Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü
Yaşlı Bakımı Pr.

CV (PDF)


2023 Kuşaklararası Üniversite Öğrencilerinin Yaşlanma Ve Yaşlılık Algılarının Değerlendirilmesi
Dokuz Eylul University

Ulusal Özet bildiri
01.01.2019 Huzurevi Nasıl “Huzurlu Bir Ev” Olur? Huzurevlerinde Sunulan Yaşlı Bakım Hizmetinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Değerlendirme / 10. Ulusal Yaşlılık Kongresi

Ulusal Özet bildiri
01.01.2019 HUZUREVİNDE YAŞAMAK İSTER MİSİNİZ? : YETİŞKİNLERİN HUZUREVİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN SOSYAL HİZMET BAKIŞ AÇISI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ / 10. Ulusal Yaşlılık Kongresi

Ulusal Özet bildiri
13.10.2019 FARKLI KUŞAK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİNYAŞLILIK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / Evrensel Değerler Işığında Sosyal Hizmet Uygulamalarında Çağı Yakalamak Sosyal Hizmet Sempozyumu 2019

2020 YAŞLILIK SOSYOLOJİSİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),YAŞLANMA ve YOKSULLUK
YUVAKGİL ZAHİDE
EKİN,SAY ŞAHİN DENİZ
978-625-7090-02-5
2020 YAŞLILIK SOSYOLOJİSİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),YAŞLILIKTA BİR DİSİPLİN OLARAK SOSYAL HİZMETİN ROLÜ
SEVİM SANİYE SEDA
EKİN BASIN YAYIN DAĞITIM,Deniz SAY ŞAHİN
978-625-7090-02-5