Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

a.ozgun.birkalan adu.edu.tr

Arş.Gör.
Abdülhamid Özgün Birkalan

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Maliye Bölümü
Maliye Teorisi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Georgianlar Dönemi Britanyası’nda Keyfî Vergiler (1714-1830)
Adnan Menderes University

2022 Bölgesel Asgari Ücret Varsayımı Altında Bölgelerin Kümeleme Analizi Yöntemleriyle Tespiti
Maliye Dergisi

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2022 K-Means Yöntemi ile Türkiye’nin Vergi Takozu Açısından OECD Ülkeleri Arasındaki Yerinin Belirlenmesi / XII. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL RESEARCH AND BEHAVIORAL SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
23.12.2022 Thomas Pogge’un Küresel Kaynak Vergi Önerisi: Yoksulluğun Azaltılmasında Alternatif Bir Yöntem / Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi - ISRC

Uluslararası Özet bildiri
12.12.2021 Determination of Regions in Regional Minimum Wage Implementation: An Example of Clustering Analysis / 35th International Public Finance Conference / TR

Uluslararası Özet bildiri
23.11.2020 SEÇİLİ OECD ÜYE ÜLKELERİNDE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HASILATININ KARBON EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ / VII. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ