Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

muge.ayanoglu adu.edu.tr

Doç.Dr.
Müge Ayanoğlu

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Pediatric-Onset Chronic Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy: A Multicenter Study
PEDIATRIC NEUROLOGY

2023 Prediction of Febrile Seizures in Febrile Children with Upper Respiratory Infection
Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine

2022 Assessment of Serum 25-hydroxyvitamin D Levels at the First Manifestation of Multiple Sclerosis in Children and Adolescents
Trends in Pediatrics

2022 Assessment of the association between complete blood cell parameters, levels of vitamin B12 and folate, decreased iron storage and recurrent vasovagal syncope episodes
Meandros Medical and Dental Journal

2022 TARC and Septin 7 can be better monitoring biomarkers than CX3CL1, sICAM5, and IRF5 in children with seizure-free epilepsy with monotherapy and drug-resistant epilepsy
International Journal of neuroscience

2022 Re-examining the characteristics of pediatric multiple sclerosis in the era of antibody-associated demyelinating syndromes
European Journal of Paediatric Neurology

2022 Assessment of the Knowledge Levels and Attitudes of Physicians Regarding the Management of Acute Seizures in Pediatric Patients
The Journal of Pediatric Research

2022 The impacts of poor glycemic control and disease duration on peripheral nerves in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus
Neurology Asia

2022 Epilepsy and Electroencephalographic Abnormalities in Children with Autistic Spectrum Disorder
Journal of Dr Behcet Uz Children s Hospital

2021 Neutrophil-lymphocyte Ratio and Serum Ferritin, Folate, Vitamin B12 and 25-hydroxyvitamin D Levels in Children and Adolescents with Primary Headaches
MEANDROS MEDICAL AND DENTAL JOURNAL

2021 Serebral palside erken tanı
TOTBID Dergisi

2021 Is There a Relation Between Vitamin B0² Levels and Headaches in Children and Adolescents?
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi

2021 The predictive factors for prolonged seizures and status epilepticus: a single center study
Medical Journal of Bakırkoy

2021 Prevalence of Allergic Rhinitis and Risk Factors in School Children
Trends in Pediatrics

2021 Risk Factors of Post-Stroke Epilepsy in Children; Experience from a Tertiary Center and a Brief Review of the Literature
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases
AYŞE İPEK POLAT ULUÇ YİŞ MÜGE AYANOĞLU Derya Okur PINAR EDEM CEM PAKETÇİ ERHAN BAYRAM AYŞE SEMRA HIZ
2021 Çocuk yoğun bakım ünitesinde izlenen olguların elektroensefalografi sonuçlarının geriye dönük olarak değerlendirilmesi
Pamukkale Tıp Dergisi

2021 Inflammation and anemia in simple febrile seizures and complex febrile seizures
Annals of Medical Research

2021 Clinical predictors of drug-resistant epilepsy in children
TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES

2021 Ophthalmoplegia in the Acute Phase of Hemolytic Uremic Syndrome: A Case Report
Trends in pediatrics

2020 Neuroprotective Effects of Lacosamide and Memantine on Hyperoxic Brain Injury in Rats
Neurochemical Research
AYŞE İPEK POLAT SERAP CİLAKER MIÇILI Meryem Çalışır ERHAN BAYRAM ULUÇ YİŞ MÜGE AYANOĞLU Derya Okur PINAR EDEM CEM PAKETÇİ KAZIM TUĞYAN Osman Yılmaz AYŞE SEMRA HIZ
2020 Coexistence of guanidinoacetate methyltransferase (GAMT) deficiency and neuroleptic malignant syndrome without creatine kinase elevation
Brain and Development
MÜGE AYANOĞLU ELİF ÜNVER KORĞALI TANER SEZER HALİL İBRAHİM AYDIN FATMA MÜJGAN SÖNMEZ
2020 Intravenous Levetiracetam for Treatment of Seizures in Term and Preterm Neonates
JOURNAL OF PEDIATRIC NEUROSCIENCES
Pakize Karaoğlu AYŞE SEMRA HIZ BURÇİN İŞCAN AYŞE İPEK POLAT MÜGE AYANOĞLU NURAY DUMAN ULUÇ YİŞ
2018 Identification of the largest homozygous glycine decarboxylase gene deletion in a Turkish infant
Pediatrics and neonatology
Semra Gursoy Esra Ataman Ozlem Giray Bozkaya Engin Kose MÜGE AYANOĞLU AYŞE İPEK POLAT Nur Arslan AYŞE SEMRA HIZ Derya Ercal
2018 Effect of industrialization on allergic diseases in school children
Ann Med Res
Ahmet Özdemir DEMET CAN İlker Günay HİKMET TEKİN NACAROĞLU Canan Şule Karkıner Hacer Kamalı MÜGE AYANOĞLU TÜRKAN GÜNAY Döne Doğan
2017 Genetic Landscape of Congenital Myasthenic Syndromes From Turkey: Novel Mutations and Clinical Insights
JOURNAL OF CHILD NEUROLOGY
ULUÇ YİŞ Kerstin Becker AYŞE SEMRA HIZ Goekhan Uyanik ERHAN BAYRAM Goknur Haliloglu AYŞE İPEK POLAT MÜGE AYANOĞLU Derya Okur Gul Serdaroglu Sanem Yilmaz
2017 Expanding spectrum of SCN1A-related phenotype with novel mutations
TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS
AYŞE SEMRA HIZ Semra Gursoy MÜGE AYANOĞLU ULUÇ YİŞ Derya Ercal
2016 Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Antibody Persistency in a Steroid-Dependent ADEM Case
PEDIATRICS
AYŞE İPEK POLAT ULUÇ YİŞ Pakize Karaoğlu MÜGE AYANOĞLU Tülay Öztürk Atasoy HANDAN GÜLERYÜZ AYŞE SEMRA HIZ
2015 Importance of neurologic and cutaneous signs in the diagnosis of Schimke immuno-osseous dysplasia
Turkish Journal of Pediatrics
AYŞE İPEK POLAT ULUÇ YİŞ MÜGE AYANOĞLU AYŞE SEMRA HIZ HANDAN GÜLERYÜZ Tülay Öztürk Atasoy Cornelius F Boerkoel
2015 Williams syndrome with Infantile spasms
INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS
AYŞE İPEK POLAT Pakize Karaoğlu MÜGE AYANOĞLU ULUÇ YİŞ AYŞE SEMRA HIZ
2015 Life-threating and Rare Adverse Effects of Phenytoin
PEDIATRIC EMERGENCY CARE
AYŞE İPEK POLAT Pakize Karaoğlu MÜGE AYANOĞLU ULUÇ YİŞ AYŞE SEMRA HIZ
2015 Importance of acrocyanosis in delayed walking
JOURNAL OF PEDIATRIC NEUROSCIENCES
ULUÇ YİŞ AYŞE İPEK POLAT Pakize Karaoğlu MÜGE AYANOĞLU AYŞE SEMRA HIZ
2015 An infant with hypomotor seizures and cutaneous lesions
ACTA NEUROLOGICA BELGICA
ULUÇ YİŞ MÜGE AYANOĞLU AYŞE İPEK POLAT HANDAN GÜLERYÜZ AYŞE SEMRA HIZ
2015 An 11-year-old boy with headache, fever and neck pain
PEDIATRIC ANNALS
ULUÇ YİŞ AYŞE İPEK POLAT Pakize Karaoğlu MÜGE AYANOĞLU ŞEVKET ERBİL ÜNSAL AYŞE SEMRA HIZ
2014 Prevalence of asthma among children in an industrial town
TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS
Hacer Kamalı DEMET CAN İlker Günay Hikmet Tekin Nacaroğlu Canan Şule Karkıner Ahmet Özdemir TÜRKAN GÜNAY MÜGE AYANOĞLU
2014 Frank-Ter Haar sendromlu bir olgu
pediatri uzmanlık akademisi dergisi

2014 Patient compliance in subcutaneous immunotherapy
Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine

2014 Evaluation of vitamin D status in children with refractory epilepsy
Journal of Dr. Behcet Uz Children s Hospital

2014 Fisher-Bickerstaff syndrome with negative anti-ganglioside antibody test results associated with mycoplasma pneumoniae infection
Journal of Dr. Behcet Uz Children s Hospital
Pakize Karaoğlu AYŞE İPEK POLAT MÜGE AYANOĞLU ULUÇ YİŞ AYŞE SEMRA HIZ
Ulusal Tam metin bildiri
11.11.2022 DİRENÇLİ EPİLEPSİ TANISI İLE İZLEDİĞİMİZ HASTALARIN EPİLEPTİK ENSEFALOPATİ GEN PANEL SONUÇLARI / AYDIN PEDİATRİ 2. GÜZ OKULU

Ulusal Tam metin bildiri
13.11.2022 MULTİPL SKLEROZİS TANILI ÇOCUK VE ERGENLERİN İLK DEMİYELİZAN ATAK ESNASINDAKİ 25-HİDROKSİ VİTAMİN D DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ / AYDIN PEDİATRİ 2. GÜZ OKULU

Ulusal Tam metin bildiri
11.11.2022 TEKRARLAYAN VAZOVAGAL SENKOP VE TAM KAN SAYIMI, SERUM FERRİTİN, VİTAMİN B12 VE FOLAT DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ / AYDIN PEDİATRİ 2. GÜZ OKULU

Ulusal Tam metin bildiri
17.05.0023 Yenidoğan döneminde nöbet kontrolü amacıyla levetirasetam kullanan olguların değerlendirilmesi / 24. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
17.05.2023 Human Herpes Virüs-6’ya Bağlı Nadir Bir Komplikasyon; Meningoensefalit / 24. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
19.05.2023 SCN1A mutasyonu tespit edilen aile bireylerinde farklı klinik sunumlar / 24. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
19.05.2023 Kreatin sentez defekti ve kreatin taşıyıcı eksikliğinde önemli bir başvuru nedeni; otizm / 24. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
11.11.2022 ÇOCUKLARDA AKUT NÖBETE YAKLAŞIM / AYDIN PEDİATRİ 2. GÜZ OKULU

Ulusal Özet bildiri
19.07.2023 NEONATAL NÖBETLERİN TEDAVİSİ / 24. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
17.07.2023 Pediatrik Başlangıçlı Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Polinöropati: Çok Merkezli Bir Çalışma / 24. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
24.04.2016 Otistik spektrum bozuklugu olgularında epilepsi gelişimi açısından risk faktörleri nelerdir / 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
16.05.2016 Nöropsikiyatrik ilaç kullanımı seyrinde karşılaşılan ilaç kesimini gerektiren yan etkiler ve olguların değerlendirilmesi / 52. Türk Pediatri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
07.10.2022 An Enrichment-Based approach to understanding the genetic pathogenesis of neurodevelopmental disorders / International Child Neurology Congress 2022

Uluslararası Özet bildiri
07.10.2022 Phenotypic Variability in cases with CACNA1A mutations / International Child Neurology Congress 2022

Uluslararası Özet bildiri
Clinically Isolated Syndrome in Childhood: A retrospective Multicenter Study / International Child Neurology Congress 2022

Uluslararası Özet bildiri
24.09.2022 Yenidoğan döneminde levetirasetam kullanımı / 4. Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
24.09.2022 Çocuklarda akut nöbet yönetimine ilişkin hekimlerin bilgi düzeyinin değerlendirilmesi / 4. Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
24.09.2022 Epilepsi tanılı çocuk hastalarda uyku kalitesinin ve uyku kalitesi üzerine etkili olabilecek faktörlerin araştırılması / 4. Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
20.03.2022 Merkezi Sinir sistemi ön tanısıyla tetkik edilen olguların sonuçlarının değerlendirilmesi / 6. Bahar Pediatri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.02.2022 Nörofibramatozis Tip 1 tanılı olgularımızın klinik ve radyolojik bulgularının değerlendirilmesi / 9. Marmara Pediatri Kongresi Uluslararası katılımlı

Ulusal Tam metin bildiri
29.05.2021 SCN1A gen mutasyonlu olgularımızın klinik özellikleri / Aydın Pediatri Derneği 1. Aydın Çevrimiçi Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
27.09.2021 Asemptomatik kreatin kinaz yüksekliğinin nadir bir nedeni Pompe hastalığı taşıyıcılığı / V. Nöromusküler hastalıklar kongresi

Ulusal Özet bildiri
26.09.2021 Atipik prezentasyon ve klinik seyir gösteren 2 Guilian-Barre sendromu olgusu / V. Nöromusküler hastalıklar kongresi

Ulusal Özet bildiri
31.10.2021 B6 vitamin bağımlı epilepsi ve hidrosefali birlikteliği / 23. ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
31.10.2021 Dirençli yenidoğan nöbetlerinde nadir etiyoloji: D-bifunctional protein eksikliği / 23. ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
27.09.2021 Hipotonik infantta beklenmedik etiyoloji : osmotik demiyelinizasyon sendromu / 23. ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
31.10.2021 Obez olgularda MISC ile ilişkili psödotümör serebri / 23. ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
31.10.2021 COL6A gen mutasyonu ile ilişkili konjenital myasteni sendromu / 23. ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
31.10.2021 Epilepsili olgularda TARC, CX3CL1, sICAM5, IRF5, and Septin 7 düzeylerinin ve levetirasetamın bu moleküller üzerine olan etkilerinin incelenmesi / 23. ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
21.02.2021 Primer baş ağrısı olan çocuk ve ergenlerde tam kan sayımı, ferritin, folat, B12 ve D vitamini düzeylerinin değerlendirilmesi / 8. Marmara Pediatri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
17.12.2020 Pediatristler çocuk nöroloji polikliniklerine hangi hastaları yönlendiriyor? (S-64) / 64. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 19. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi

Ulusal Özet bildiri
28.10.2020 Hemolitik üremik sendromun akut fazında oftalmopleji: Nadir bir prezentasyon / 22. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
28.10.2020 Guillian-Barre Sendromunun Nadir Bir Klinik Prezentasyonu / 22. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
28.10.2020 Posttravmatik İzole 6. Sinir Paralizisi Olgusu / 22. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
08.11.2019 Çocuk Yoğun Bakımda İzlenen Uzamış Nöbet Ve Status Epileptikus OlgularınınDemografik Ve Klinik Özellikleri / 2. Mersin Çocuk Nörolojisi Kış Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
17.12.2020 Sınıflandırılamayan baş ağrılarında vitamin B12 eksikliğinin önemi / 11. Ege Pediatri ve 7. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi

Ulusal Özet bildiri
15.05.2016 Nadir görülen bir lipid depo hastalığı; Chanarin-Dorfman Sendromu / 52. Türk Pediatri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
10.05.2011 Hipopituitarizmin eşlik ettiği osteopetrozis konjenita tanılı bir yenidoğan olgusu / 47. Türk Pediatri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
01.05.2019 SCN1B mutasyonu saptanan bir febril konvulziyon olgusu / 21. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
02.05.2018 Tip 1 diyabetli olguların sinir iletim çalışmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi / 20. Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi

Ulusal Özet bildiri
02.05.2018 Kreatin kinaz yüksekliği olmaksızın nöroleptik sendrom gelişen Guanidinoasetat metiltransferaz eksikliği olgusu / 20. Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi

Ulusal Özet bildiri
19.04.2017 İskemik inme olgularında epilepsi gelişimi açısından risk faktörlerinin tanımlanması / 19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
19.04.2017 Herediter aksonal polinöropati tanısında yeni jenerasyon sekanslama tekniklerinin önemi / 19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
19.04.2017 ESES tanılı olgularımızın değerlendirilmesi / 19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
19.04.2017 Ciddi difüzyon kısıtlılığı gözlenen bir LTBL olgusu / 19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
19.04.2017 İnfantil dönemde epileptik ensefalopati ile prezente olan bileşik heterozigot MTHFR mutasyonu saptanan bir olgu / 19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
19.04.2017 Antikoagulan ve/veya antiplatelet tercihlerinin iskemik inme seyrindeki etkileri / 19. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
12.05.2016 Frontal lob epilepsisi için lokalize edici bir iktal fenomen “Chapeau de Gendarme / 10. Ulusal Epilepsi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
12.05.2016 West sendromu tanılı olguların klinik özelliklerinin değerlendirilmesi / 10. Ulusal Epilepsi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
20.04.2016 Mycoplasma pneumonia’nın iki farklı santral sinir sistemi manifestasyonu / 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
20.04.2016 Dravet sendromlu olgularda fenotip ve genotip korelasyonu / 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
20.04.2016 Çocuk Acil servisten Çocuk Nöroloji Konsültasyonu istenen olguların değerlendirilmesi / 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
20.04.2016 Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastalarına yapılan ENMG sonuçlarının retrospektif olarak incelenmesi / 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
20.04.2016 Kistik fibrozis ile izlenen ve tedavi altındaki olgularda ENMG bulguları / 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
20.04.2016 Anti-MOG antikor seropozitifliği saptanan farklı klinik karakterde demiyelizan hastalıklar / 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
20.04.2016 Demiyelizan hastalık tanısı alan olgularımızın klinik, laboratuar ve tedavi yanıtları yönünden değerlendirilmesi / 18. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
04.11.2015 Menkes Hastalığı: Erken tanıda saç bulgularının önemi / 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
20.10.2015 Nonketotik hiperglisinemili olguda glisin dekarboksilaz geninde saptanan homozigot delesyon / 2. Ulusal Çocuk Genetik Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
20.10.2015 Subklinik hipotirodili çocuklarda nöromuskuler fonksiyonların elektronöromiyografi ile değerlendirilmesi / 19. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi

Ulusal Özet bildiri
06.05.2020 Persistan miyelin oligodendrosit glikoprotein antikoru pozitifliği olan olgu / 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
06.05.2015 Miyastenia Gravis nedeniyle takip edilen vakalarımızın değerlendirilmesi / 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
06.05.2015 Çocukluk çağında dirençli epilepsi gelişimini öngören faktörler / 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
06.05.2015 Epileptik nistagmus, vizüel, vertigo ve jelastik nöbetleri olan bir olgu / 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
06.05.2015 Uzun zincirli açil Koa dehidrogenaz eksikliği saptanan bir olgu / 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
06.05.2015 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde yapılan EEG sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi / 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
06.05.2015 Mowat Wilson sendromlu bir olgu / 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
06.05.2015 Ring Kromozom 20 karyotipi saptanan bir olgu / 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
06.05.2015 Solunum sıkıntısı geliştiren ailesel hipokalemik periyodik paralizi olgusu / 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
06.05.2015 Ensefalokraniokutanöz lipomatoziste cilt bulgularının önemi / 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
06.05.2015 Tek merkezde çocukluk çağı inme olgularının değerlendirlmesi ve altı aylık izlem sonuçları / 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
06.05.2015 Ender bir fakomatoz olgusu: Nörokutanöz Melanozis / 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
06.05.2015 Ailesel Akdeniz Ateşi ile ilişkili uzamış miyalji ve akut duysal motor aksonal polinöropati: 2 olgu / 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
06.05.2015 Megakonial Konjenital Muskuler Distrofi / 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
06.05.2015 Çocukluk çağı epilepsi olgularında MikroRNA 146a, 34a, 132, 134, 184 ekspresyonu / 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
06.05.2019 M. Pneumonia ile ilişkili meningoensefalit ve transvers myelit olgusu / 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
06.05.2019 Mikrosefali Kapiller Malfomasyon sendromu / 17. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
23.04.2015 Aminotransferaz yüksekliğinin karaciğer dışı nedeni- muskuler distrofi: olgu sunumu / XV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi

Ulusal Özet bildiri
22.06.2014 Kas katılığı ve miyopati nedeni olarak Schwartz Jampel sendromlu bir olgu / 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
22.06.2014 Parietooksipital ensefalomalazili olguların klinik ve elektrofizyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi / 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
22.06.2014 Çocukluk çağı dirençli epilepsi olgularında D vitamini düzeyinin değerlendirilmesi / 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
22.06.2014 Dropped Head Konjenital Muskuler Distrofi / Dropped Head Konjenital Muskuler Distrofi

Ulusal Özet bildiri
22.06.2014 Selenoprotein N1 ilişkili miyopati ve riboflavin tedavisi / 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
22.06.2014 Schimke immunoosseoz displazi tanısında nörolojik ve kutanöz bulguların önemi / 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
06.06.2015 Patient compliance in subcutaneous immunotherapy / European Academy of Allergy of Academy and Clinical Immunology Congress

Uluslararası Özet bildiri
05.09.2015 Clinical predictors of intractable epilepsy in childhood / 31th International Epilepsy congress

Uluslararası Özet bildiri
16.06.2012 International study of asthma and allergies in childhood 2 study in an urban setting in İzmir, Turkey / European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress

Uluslararası Özet bildiri
10.04.2014 Ornithine Aminotransferase Deficiency: Report of three cases / International Inborn Errors of Metabolism and Nutrition Congress

Ulusal Özet bildiri
22.06.2014 Görme bulanıklığı ve baş ağrısı bulguları olan bir olgu Vogt-Koyanagi-Harada Sendromu / 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
22.06.2014 Nadir Paraenfeksiyöz patoloji Akut Hemiserebellit / 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
30.04.2014 Radyolojik İzole Sendromlu Adölesan Olgu: Multiple Skleroz için Risk Faktörleri / 3. Pediatri Uzmanlık Akademis Kongresi

Ulusal Özet bildiri
30.04.2014 Mycoplasma Pneumonia enfeksiyonu ile ilişkili anti-gangliozid antikorların negatif olduğu Fischer-Bickerstaff Sendromu / 3. Pediatri Uzmanlık Akademis Kongresi

Ulusal Özet bildiri
24.05.2009 Akut Lenfoblastik Lösemili hastalarda hiperglisemi sıklığı / 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
24.05.2020 Akut Lenfoblastik Lösemili hastalarda L-asparaginazla gelişen alerjik reaksiyonlar / 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
03.10.2017 Genetic Landscape of Congenital Myasthenic Syndroms from Turkey: novel mutations and clinical insights / 22nd International Congress of WMS

Uluslararası Özet bildiri
02.09.2017 Clinical Characteristics and electroencephalographical evaluation of pediatric patients with autistic spectrum disorders / 32nd International Epilepsy Congress

Uluslararası Özet bildiri
20.06.2017 Anti-MOG positive pediatric cases with diverse clinical spectrum in demyelinating disorders / 12th EPNS Congress

Uluslararası Özet bildiri
20.06.2017 Nerve Conduction studies in Type 1 diabetes mellitus / 12th EPNS Congress

Uluslararası Özet bildiri
10.09.2016 Nerve Conduction Studies in Children with Subclinical Hypothyroidsim / . 55th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) konferansı dahilinde ”Abstracts” bildiri kitapçığında ”

Ulusal Özet bildiri
20.12.2020 PEDİATRİSTLER ÇOCUK NÖROLOJİ POLİKLİNİKLERİNE HANGİ HASTALARI YÖNLENDİRİYOR ? ( II. BASAMAK DEVLET HASTANESİ VERİLERİ) / 64. Milli Pedaitri kongresi

Ulusal Özet bildiri
05.12.2020 İZOLE OFTALMOPLEJİ İLE PREZENTE OLAN BİR HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM OLGUSU / 5. Çocuk Nefroloji E-olgu Panayırı

Uluslararası Özet bildiri
20.06.2017 Alternative medication for epilepsy of infancy with migrating focal seizures potassium bromide and ketogenic diet / 12th EPNS Congress

Uluslararası Özet bildiri
01.05.2016 Evaluation of Autonomic Dysfunction in Pediatric Migraine Patients / 14th Child Neurology Congress

Uluslararası Özet bildiri
05.05.2016 Serum pentaxin-3 levels in pedaitric migraine patient / 14th Child Neurology Congress

Uluslararası Özet bildiri
05.09.2015 Effectiveness of methylprednisolon and diazepam for continuous spike waves during slow wave sleep / 31th International Epilepsy congress

Uluslararası Özet bildiri
05.09.2015 Expression patterns of MicroRNAs 146A, 34A, 132, 134 and 184 in pediatric epilepsy / 31th International Epilepsy congress

Uluslararası Özet bildiri
22.06.2014 Spinocerebellar ataxia type 2 with eletrical status epilepticus during slow wave of sleep / The 16th Annual Meeting of the Infantile Seizure society and 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
22.06.2014 Intravenous levetiracetam for the treatment of seizures in term and preterm neonates / The 16th Annual Meeting of the Infantile Seizure society and 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
22.06.2014 Inflamation and anemia in simple febrile seizures and complex febrile seizures / The 16th Annual Meeting of the Infantile Seizure society and 16. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.04.2014 Mukopolisakkaridoz Ti3B: Uzun Süreli Nörolojik İzlem” / 4th Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi

2022 Pediatrik Nöroloji Algoritmalar ve ilaç rehberi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kronik baş ağrısı tanı ve tedavi algoritması
AYANOĞLU MÜGE, TOSUN AYŞE FAHRİYE
Akademisyen Yayınevi,Kumandaş Sefer, Canpolat Mehmet
978-625-8299-21-2
2022 Olgu sunumları ile çocuk hastalıkları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Psikomotor retardasyon ve regresyon
AYANOĞLU MÜGE
EMA yayınevi,Salih Kavukçu
978-625-7849-???
2022 Temel Pediatrik Nöroloji; Tanı ve Tedavi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kronik Baş Ağrıları ve Kronik Günlük Baş Ağrısı
AYANOĞLU MÜGE, TOSUN AYŞE FAHRİYE
Akademisyen Yayınevi,Kumandaş Sefer, Canpolat Mehmet
978-625-8299-16-8 (Tk)
2022 Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Kliniğe Giriş , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Nörolojik Muayene
AYANOĞLU MÜGE
Akademisyen Yayınevi,Kaynak Türkmen Münevver, Gönülşen Sönmez Ferah, Tosun Ayşe
978-625-8299-11-3
2022 Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Kliniğe Giriş , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Normal Nörolojik Gelişim
AYANOĞLU MÜGE
Akademisyen Yayınevi,Kaynak Türkmen Münevver, Gönülşen Sönmez Ferah, Tosun Ayşe
978-625-8299-11-3
2022 İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Pediatri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Serebrovasküler Hastalıklar
AYANOĞLU MÜGE, TOSUN AYŞE FAHRİYE
Ankara Nobel Tıp Kitabevi,Behzat Özkan
978-625-7546-55-7
2020 Ailelere ve Birinci basamakta sağlık çalışanlarına yönelik çocuk nöroloji , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çocukların Nörolojik (Beyin ve Sinirlerle ilgili) Hastalıklarında Kullanılan İlaçlar ve Yan etkileri
AYANOĞLU MÜGE
Akademisyen Yayınevi,Cengiz Havalı
978-625-727-505-7