Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

mustafa.timur adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Mustafa Timur

Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Makine Teorisi Ve Dinamiği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 The Effect of Temperature, Pressure and Stretch Bar on Product Quality in Production of 0.5 L Pet Bottle
International Journal of Precision Engineering and Manufacturing

2023 Determination of needs the production of 5liters pet bottles and cost analysis
Packaging Technology and Science

2022 Mechanical and tribological properties of a WC-based HVOF spray coated brake disc
Materials Testing

2022 Innovate Maintenance Module For Maintenance And Repair process In Business
Akıllı Sistemler Dergisi

2022 Üretim Takip Sistemleri ve Kavramsal Veri Analizi ile Dijital Fabrika Oluşumu
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi

2021 Endüstride Pet Şişe Üretiminde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

2021 Impact of dehumidification devices on production efficiency in plastic injection
Sakarya University Journal of Science

2021 Analysis of The Manufacturing Process Using Polyproplene by Plastic Injection Molding Method
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi

2021 Plastik Enjeksiyon Tezgâhlarında Vida Kırılmasının Akustik Emisyon Yöntemi ile Tespit Edilmesi
European Journal of Science and Technology

2016 Design and manufacture of automated controlled test machine detecting braking characteristic of brake lining in vehicles
Mechanical Engineering Science

2016 Fren Balatalarında Kullanılan Antimonun Çevre Ve İnsan Sağlığına Etkilerinin Araştırılması
Erciyes University Journal of Natural and Applied Sciences

2014 Heat transfer of brake pad used in the autos after friction and examination of thermal tension analysis
MECHANIKA.
MUSTAFA TİMUR HİLMİ KUŞÇU
2013 Anticipating the friction coefficient of friction materials used in automobiles by means of machine learning without using a test instrument
TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES
MUSTAFA TİMUR FATİH AYDIN
2013 Marble Waste Using Produced of Automotive Brake Pad of Friction Coefficient Different Pad Brake Pads With Comprasion
Pamukkale University Journal of Engineering Sciences
MUSTAFA TİMUR HALİL KILIÇ
2012 Anatomical comparison and evaluation of human proximal femurs modeling via different devices and FEM analysis
The International Journal of Medical Robotics And Computer Asisted Surgery
MUSTAFA TİMUR SÜLEYMAN TAŞGETİREN ÖZGÜR VERİM AHMET FATİH YURAN
2012 Süt Sağım Makinelerinde Kullanılan Sütlük Gövdesinin SolidWorks Moldflow x Press Programı ile Kalıp Tasarımı ve Analizi
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,
MUSTAFA TİMUR CİHAN DEMİR
2011 İstanbul Göztepe bölgesinin makine öğrenmesi yöntemi ile rüzgâr hızının tahmin edilmesi
Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi (elektronik)

Uluslararası Tam metin bildiri
15.05.2022 Plastik Enjeksiyon Tezgahlarının Arızi Durumları / ICEANS 2022 1st International Conferance on Engineering and Applied Natural Sciences

Uluslararası Özet bildiri
20.11.2021 Analysis of the manufacturing process using polyproplene by plastic injection molding method / 1st International Conference On Engineering and Natural Sciences, ICAENS 2021

Uluslararası Özet bildiri
20.11.2021 Plastik Enjeksiyon Tezgâhlarında Vida Kırılmasının Akustik Emisyon Yöntemi ile Tespit Edilmesi / 1st International Conference On Engineering and Natural Sciences, ICAENS 2021

Uluslararası Tam metin bildiri
20.11.2021 Mastercam 2022 Programında Takımyolları Oluşturma ve Örnek Uygulaması / 1st International Conference On Engineering and Natural Sciences, ICAENS 2021

Uluslararası Tam metin bildiri
09.09.2021 Üretim Takip Sistemleri ve Kavramsal Veri Analizi ile Dijital Fabrika Oluşumu, / 1st International Conference on Applied Engineeringand Natural Sciences (ICAENS'21),

Ulusal Tam metin bildiri
30.05.2011 Fren Balatalarının Sürtünme Katsayısını Tespit Eden Test Cihazı Tasarımı / TMMOB Makina Mühendisleri Odası 12. Otomotiv ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
12.12.2012 Balistik Koruyucu Yeleğin CAD-CAM Programları ile Kalıp Tasarımı / 3. Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi, TİMAK

Ulusal Tam metin bildiri
12.12.2012 Yürüyen Mekanizma Sisteminin Solid Works programı ile tasarım ve imalatı / 3. Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi, TİMAK

Ulusal Tam metin bildiri
19.11.2014 Otomobil fren sistemlerinin hidrolik ünite ile kontrolü / VII Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi,

Ulusal Tam metin bildiri
26.11.2015 Balata Atıklarının Taşıtlarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması / Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu,Otosem XIII.

Uluslararası Tam metin bildiri
05.06.2021 Endüstride Plastik Şişe Üretiminde Görülen Beyazlama Kusurları ve Çözüm Önerileri / 4. Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology (IMSMATEC’21)

Uluslararası Tam metin bildiri
31.05.2021 PET ŞİŞE ÜRETİMİNDE MEYDANA GELEN DELİK, SIZINTI PROBLEMİNİN KÖK NEDENLERİ VE PROBLEMİN ÇÖZÜMÜ / ”, 4. Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology (IMSMATEC’21

Uluslararası Tam metin bildiri
26.05.2015 Investigation of the Test Device Determining Characteristics of Automotive Brake Pads / International Conference on Engineering and Natural Sciences, ICENS 2015

Uluslararası Tam metin bildiri
05.08.2014 Computer Controlled Brake Pads Used In Tester Mechanic And Electronic Equipment / 2nd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science-ISITES 2014

Uluslararası Tam metin bildiri
06.07.2011 Süt Sağımında Kullanılan Santrifüj Pompa Gövdesinin Solid Works Programı İle Kalıp Tasarımı ve Analizi / 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11),

Uluslararası Tam metin bildiri
30.11.2011 The Mould Design And Analysis of the Ballistic Protective Cap Used in Military Field With Solidworks Program / International Scientific Conference UNITECH'11 Gabrovo

Uluslararası Tam metin bildiri
05.06.2021 Pet Şişe Üretiminde Meydana Gelen Delik Sızıntı Probleminin Kök Nedenleri ve Problemin Çözümü / International conference on material ,mechanical, automotive engineering and technology, IMSMATEC Mayıs 2021

Uluslararası Tam metin bildiri
09.07.2015 The Research Of The Economıc Impact Of Granıte Dust Remaıns Usage In Auto Brake Pads / 1st International Conference On Engineering and Natural Sciences, ICENS 2015

Uluslararası Özet bildiri
10.07.2013 Research Of Testıng Devıces That Determıne The Frıctıon Parameter And Wear Resıstance Of Brake Pads. / Research Of Testıng Devıces That Determıne The Frıctıon Parameter And Wear Resıstance Of Brake Pads.

Uluslararası Özet bildiri
11.06.2013 Examınatıon Of Heat Transfer Occurıng In The Pads At The Tıme Of Frıctıon In Brake Systems In Automobıles / East Of West West Of East International Balcans Conference

Uluslararası Tam metin bildiri
11.06.2013 The Effect Of Cashew To The Frıctıon Performance Of Automotıve Brake Lınıngs. / East Of West West Of East International Balcans Conference

Ulusal Tam metin bildiri
15.11.2015 Balata Atıklarının Taşıtlarda Kullanılabilirliğinin Araştırılması / XIII Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu ve Sergisi OTOSEM 2015

Ulusal Tam metin bildiri
15.11.2015 Alternatif Yakıt Olarak Hidrojenin İncelenmesi / XIII Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu ve Sergisi OTOSEM 2015

Uluslararası Tam metin bildiri
02.07.2015 Investigation of the Test Device Determining Characteristicsof Automotive Brake Pads / ICENS 2015

Uluslararası Tam metin bildiri
02.07.2015 The Research of the Economıc Impact of Granıte Dust Remaıns Usage ın Auto Brake Pads / ICENS 2015

2023 SOLIDCAM 2023 VE UYGULAMALARI , Ders Kitabı , Tümü,
TİMUR MUSTAFA, KILIÇ HALİL
Nobel Yayınevi,Gülfem Dursun
978-625-397-246-2
2022 ANSYS WORKBENCH , Bilimsel Kitap , Tümü,
TİMUR MUSTAFA, KILIÇ HALİL
Nobel,Gülfem Dursun, Nevzat Argun
9786254270444
2021 MASTERCAM2022 , Bilimsel Kitap , Tümü,
TİMUR MUSTAFA, KILIÇ HALİL
NOBEL,Gülfem Dursun, Nevzat Argun
978-625-417-083-6
2015 TEKNİK RESİM VE UYGULAMALARI , Bilimsel Kitap , Tümü,
TİMUR MUSTAFA,KILIÇ HALİL
Seçkin yayıncılık,Mesut Öz
9789750234941