Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

s.zeynep.kavruk adu.edu.tr

Arş.Gör.
Sevinç Zeynep Kavruk

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü
Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 A School Life from Learning Disability to Giftedness
Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education

2023 Developmental characteristics of a 0- to 3-year-old gifted child based on video analysis
Gifted Education International

2023 TONI-3 Testinin 14-17 Yaş Grubu Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması
Nöropsikiyatri Arşivi

2022 Norm and Standardization Study for Naglieri Nonverbal Ability Test, 5-9 Age Group
Anadolu Psikiyatri Dergisi-Alpha Psychiatry

2022 Investigation of the Relationship Between Family Relationships and Self-Regulation Skills of Adolescents in the COVID-19 Pandemic: An Analytical Cross-Sectional Research
Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences

2022 Analysis of the Relationship Between Adolescents' Stress Related to Academic Expectations and Usage of Nonprescription Products: An Analytical Cross-Sectional Research
Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences

2021 Gelişimsel Perspektiften Karşı Olgusal Düşünme
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi

Uluslararası Özet bildiri
11.06.2023 İlkokul Dönemi Aday Bildirim Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Xth International Eurasian Educational Research Congress (EJER)

Ulusal Özet bildiri
Üstün Yetenekli Çocukların Bildiren Sözel Olmayan Zekâ Testi (BNV) Performanslarının İncelenmesi / 32. Ulusal Özel Eğitim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.02.2022 Çocuk Gelişimi Bölümü Lisans Öğrencilerinin Covid 19 Korku Düzeylerinin İncelenmesi / 5th International Congress on Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Özet bildiri
21.02.2022 Çocuk ve Medya Dersi Alan ve Almayan Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Medya Okuryazarlık Becerilerinin İncelenmesi / 5th International Congress on Agriculture, Environment and Health

Ulusal Özet bildiri
25.10.2021 Bilim Sanat Merkezi’nde Eğitim Gören ve Görmeyen Ortaokul Öğrencilerinin STEAM’e Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması / 31. Ulusal Özel Eğitim Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
30.10.2019 Erken Çocuklukta Üstün Yeteneklilik / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
30.10.2019 Kültürel Tarihsel Aktivite Teorisi (CHAT) / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.01.2019 TÜRKİYE’DE SON 50 YILDA İSTATİSTİKLERLE ÇOCUK / Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kogresi

2023 Çocuk Gelişimi Terimler Sözlüğü , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çocuk Gelişimi Terimler Sözlüğü
METİN EMİNE NİLGÜN, ARAL NERİMAN, TURAN FAHRİYE FİGEN, BARAN GÜLEN, AKOĞLU GÖZDE, ELİBOL FATMA, İMİR HATİCE MERVE, CEYLAN ŞEHNAZ, TEPELİ KEZBAN, BEYAZIT UTKU, ER DUDU MELEK, KARAASLAN BEDRİYE TUĞBA, KAYILI GÖKHAN, KAYTEZ NAZAN, SAÇAN SELVİNAZ, ÇETİN ASYA, KADAN GÜL, DURGUNGÖZ FATMA CANAN, ACAR ŞENGÜL ESRA, DEĞİRMENCİ GİZEM YAĞMUR, GÜNDÜZ SELEN, ÖZ NUR SENA, KAVRUK SEVİNÇ ZEYNEP, YÜKSEL DOĞAN RAZİYE, KURNAZ RÜVEYDA
Nobel Akademik Yayıncılık,Prof. Dr. Emine Nilgün METİN, Prof. Dr. Neriman ARAL, Prof. Dr. Gülen BARAN, Prof. Dr. Figen TURAN, Prof. Dr. Gözde AKOĞLU, , Doç. Dr. Fatma ELİBOL, Doç. Dr. Fatma Elif KILINÇ, Dr. Öğr. Üyesi Merve İMİR
978-625-397-370-4
2022 Özel Yetenek ve Öğrenme Güçlüğü , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Eğitim Modelleri
BİLDİREN AHMET, KAVRUK SEVİNÇ ZEYNEP
Nobel Akademik Yayıncılık,Talas Serkan
978-625-427-473-2
2021 Özel Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Zekanın – Bilişsel Alanın Değerlendirilmesi
BİLDİREN AHMET, KAVRUK SEVİNÇ ZEYNEP
Pegem Akademi,KARGIN Tevhide, GÜLDENOĞLU Birkan
978-625-8044-22-5
2021 Erken Çocukluk Eğitimi Kuramdan Uygulamaya , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Erken Çocukluk Döneminde Gelişim
SAÇAN SELVİNAZ, KAVRUK SEVİNÇ ZEYNEP
Nobel Tıp Kitabevleri,YAŞAR EKİCİ Fatma, KIRKIÇ Kamil Arif
978-605-335-642-4