Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

munverdi adu.edu.tr

Doç.Dr.
Murat Ünverdi

Aydın Meslek Yüksekokulu
Makine Ve Metal Teknolojileri Bölümü
Makine Pr.

CV (PDF)


2023 Havadan-havaya ısı geri kazanımında levhalı ısı değiştirici akış düzenlemesinin sayısal incelenmesi ve karşılaştırılması
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

2022 Enhancement of heat transfer in shell and tube heat exchanger using mini-channels and nanofluids: An experimental study
International Journal of Thermal Sciences

2022 Engelli akış ölçerlerin teorik yöntemler ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile tasarımı, performanslarının deneysel incelenmesi
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

2022 Prediction of heat transfer coefficient and friction factor of mini channel shell and tube heat exchanger using numerical analysis and experimental validation
International Journal of Thermal Sciences

2021 Enhancement of Heat Transfer with Minichannels in Shell-and-Tube Heat Exchangers: Experimental Performance under Optimal Conditions
Heat Transfer Research

2021 Yerel Havalandırma Sistemleri İçin Isıl Etkenliği Yüksek Çapraz Akışlı Levhalı Isı Değiştirici Tasarımı
Tesisat Mühendisliği

2020 Mini-Kanallı Gövde Borulu Isı Değiştirici Tasarımı ve Isınan-Soğuyan Gövde Tarafı Deneysel Performanslarının Karşılaştırılması
Tesisat Mühendisliği

2019 Taguchi yöntemi ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği kullanılarak tasarlanan levhalı ısı değiştiricilerin performanslarının karşılaştırılması
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
MURAT ÜNVERDİ HASAN KÜÇÜK
2019 Experimental investigation of heat transfer and pressure drop in a mini-channel shell and tube heat exchanger
Heat and Mass Transfer
MURAT ÜNVERDİ HASAN KÜÇÜK MEHMET SENAN YILMAZ
2019 Experimental investigation of shell side heat transfer and pressure drop in a mini-channel shell and tube heat exchanger
International Journal of Heat and Mass Transfer
HASAN KÜÇÜK MURAT ÜNVERDİ MEHMET SENAN YILMAZ
2018 Thermodynamic analysis and performance improvement of Irem geothermal power plant in Turkey: A case study of organic Rankine cycle
Environmental Progress & Sustainable Energy
MURAT ÜNVERDİ YUNUS ÇERÇİ
2017 Investigation of waste heat recovery of binary geothermal plants using single component refrigerants
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
MURAT ÜNVERDİ
2017 Characteristics of heat transfer and pressure drop in a chevron-type plate heat exchanger with Al2O3/water nanofluids
Thermal Science
MURAT ÜNVERDİ
2016 NUMERICAL INVESTIGATION OF FORCED CONVECTION HEAT TRANSFER PERFORMANCE OF AL2O3/WATER NANOFLUIDS IN PLATE HEAT EXCHANGER CHANNEL
International Journal of Advancements in Mechanical and Aeronautical Engineering

2013 Performance analysis of Germencik Geothermal Power Plant
Energy
MURAT ÜNVERDİ YUNUS ÇERÇİ
Uluslararası Tam metin bildiri
20.12.2021 Gövde-borulu ısı değiştiricide mini kanallarla ısı geçişinin iyileştirilmesi / ULIBTK’21 Uluslararası Katılımlı 23. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
22.11.2019 A Numerical Study for the Effects of Sub-channels on Combined Thermal and Hydrodynamic Effectiveness in a Plate Heat Exchanger Designed for Balanced Ventilation / 7th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science

Uluslararası Tam metin bildiri
29.05.2019 Plate heat exchanger design: a case study for ventilation systems of small residences / VII International Scientific Conference Engineering. Technologies. Education. Security. 2019

Uluslararası Tam metin bildiri
13.03.2019 An experimental study for thermal and hydraulic performance of a mini channel shell and tube heat exchanger using low concentration nanofluids prepared with Al2O3 nanomaterials / XVI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MACHINES. TECHNOLOGIES. MATERIALS 2019

Ulusal Tam metin bildiri
17.04.2019 Yerel havalandırma sistemleri için ısıl etkenliği yüksek çapraz akışlı levhalı ısı değiştirici tasarımı / 14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
02.05.2018 Experimental investigation of heat transfer and development of shell side heat transfer correlation in a mini-channel shell and tube heat exchanger / 4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS)

Uluslararası Tam metin bildiri
30.05.2018 Design and performance analysis of obstruction flow measurement devices for low air flow rates using CFD analysis / VI International Scientific and Technical Conference Engineering. Technologies. Education. Security 2018

Ulusal Tam metin bildiri
13.09.2017 Gövde-borulu mini kanallı bir ısı değiştiricide ısı geçişinin ve basınç kaybının deneysel incelenmesi / ULIBTK’17 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
13.09.2017 Havadan-havaya ısı geri kazanım cihazının Taguchi yöntemi ve HAD analizleri ile tasarımı / ULIBTK’17 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
21.03.2018 Comparison of hydraulic and thermal performance of small capacity air to air cross and semi-cross flow plate heat exchangers using CFD analysis / 18th IIE International Conference on Latest Trends in Engineering and Technology (ICLTET-2018)

Ulusal Tam metin bildiri
01.02.2012 İki genleşme kademeli Germencik jeotermal santralin performans analizi / ULIBTK’11 18. ULUSAL ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
13.10.2017 Küçük kapasiteli enerji etkin bir ısı geri kazanım cihazının Taguchi yöntemi ve HAD analizleri ile tasarımı / IV. Enerji Verimliliği Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
12.10.2017 Experimental investigation of heat transfer and development of tube side heat transfer correlation in a mini-channel shell and tube heat exchanger / 2nd International Energy & Engineering Conference

Uluslararası Tam metin bildiri
28.09.2016 Convective heat transfer and energy recovery performance of AL2O3 nanofluids in plate heat exchanger channel / International Conference on Green Technologies and Energy Efficiency

Uluslararası Tam metin bildiri
18.08.2016 Numerical investigation of forced convection heat transfer performance of Al2O3 water nanofluids in plate heat exchanger channel / Fourth International Conference on Advances in Mechanical and Automation Engineering - MAE 2016

Uluslararası Tam metin bildiri
16.03.2016 Effect of Al2O3 nanomaterials on convection heat transfer enhancement in a plate heat exchanger channel / XIII International Scientific Congress Machines.Technologies.Materials.2016 Winter Session