Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

m.taha.eser adu.edu.tr

Doç.Dr.
Mehmet Taha Eser

Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Life Satisfaction Scale: A Meta-Analytic Reliability Generalization Study in Turkey Sample
Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal

2022 Comparison of the results of the generalizability theory with the inter-rater agreement coefficients
International Journal of Curriculum and Instruction

2022 The Review Of The Effects Of Realistic Mathematics Education On Students Academic Achievement In Turkey: A Meta-Analysis Study
International Journal of Contemporary Educational Research

2022 A Survey Study for The Comparison of Meta-Analysis Softwares
Bartın University Journal of Faculty of Education

2022 Haber Medyası Okuryazarlığı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Journal of Economy Culture and Society

2021 Educational data mining: Examination of science instruction methods and science literacy within the scope of self organizing maps
Internation Journal of Curriculum and Instruction

2021 Comparıson of Bayesian and Frequentist Factor Analysis Methods: Buss and Perry Aggression Questionnaire Example
International Online Journal of Education and Teaching

2021 Beck depression inventory-II: A study for meta analytical reliability generalization
PEGEM Journal of Education and Instruction

2021 Educational Data Mining: The Analysis of the Factors Affecting Science Instruction by Clustering Analysis
International Journal of Educational Methedology

2021 R Programming Language and A Sample Application
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi

2021 KARESEL ATAMA İLE ÇOKLU REGRESYON VE LOJİSTİK REGRESYON SONUÇLARININ TEORİ ÇEŞİTLEMESİ KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2020 Development of analytical thinking tendency scale: Validity and reliability study
İlköğretim Online
GÖKHAN AKSU MEHMET TAHA ESER
2020 A Review of Meta-Analysis Articles in Educational Sciences Conducted Between 2010 and 2019 in Turkey
International Journal of Progressive Education
MEHMET TAHA ESER MELTEM YURTÇU
2019 JMETRIK: Classical test theory and item response theory data analysis software
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
GÖKHAN AKSU CEM OKTAY GÜZELLER MEHMET TAHA ESER
2019 The Effect of the Normalization Method Used in Different Sample Sizes on the Success of Artificial Neural Network Model
International Journal of Assessment Tools in Education
GÖKHAN AKSU CEM OKTAY GÜZELLER MEHMET TAHA ESER
2018 Türkiye ve Amerika’da Engelli Öğrenciler için Yapılan Geniş Ölçekli Sınavların Yasal Sorumluluklar, Uygulama Yöntemleri ve Geçerlik Açısından İncelenmesi
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
DERYA ÇOBANOĞLU AKTAN GÖKHAN AKSU MEHMET TAHA ESER
2018 Türkiye ve Amerika’da Engelli Öğrenciler için Yapılan Geniş Ölçekli Sınavların Yasal Sorumluluklar ve Uygulama Yöntemleri Açısından İncelenmesi
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
DERYA ÇOBANOĞLU AKTAN Gökhan Aksu MEHMET TAHA ESER
2017 Öğrencilerin Matematik Okuryazarlığı Performanslarının Aşamalı Doğrusal Model (HLM) ile İncelenmesi: PISA 2012 Türkiye Örneği
Eğitim ve Bilim
GÖKHAN AKSU CEM OKTAY GÜZELLER MEHMET TAHA ESER
2017 Inventory of Motive of Preference for Conventional Paper-and-Pencil Tests: A Study of Validity and Reliability
Eurasian Journal of Educational Research
NURİ DOĞAN MEHMET TAHA ESER
2017 Examining the Two Categorical Datas by Jmetrik, Bilog-Mg and Irtpro with Application of Mathematics Exam
European Scientific Journal
GÖKHAN AKSU ÇİĞDEM REYHANLIOĞLU KEÇEOĞLU MEHMET TAHA ESER
2017 PISA 2012 Sonuçlarının Duyuşsal Özelliklere Göre Kümeleme Çalışması
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
GÖKHAN AKSU CEM OKTAY GÜZELLER MEHMET TAHA ESER
2016 R Programı ve Microsoft Excel Kullanılarak İkili Karşılaştırma Yöntemi Uygulaması
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
CEM OKTAY GÜZELLER MEHMET TAHA ESER GÖKHAN AKSU
2016 Üniversite Öğrencilerinin Mezun Oldukları Lise Türünün, Matematik Başarısı ve Eleştirel Düşünme Eğilimi Üzerindeki Etkisi
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
CEM OKTAY GÜZELLER MEHMET TAHA ESER GÖKHAN AKSU
2016 Study of the Factors Affecting the Mathematics Achievement of Turkish Students According to Data from the Programme for International Student Assessment (PISA) 2012
International Journal of Progressive Education

2015 Developing of Facebook Addiction Scale for Turkish Adolescents
International Journal of Computer Sciences and Engineering

Uluslararası Tam metin bildiri
13.12.2022 Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeğinin Meta-Analiz İle Güvenirlik Genellemesi / 8. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
13.12.2022 Yaşam Doyum Ölçeğine İlişkin Meta-Analitik Güvenirlik Genellemesi / 8. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
13.12.2022 Puanlayıcılar Arası Görüş Birliğinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması / 8. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.03.2022 Cohen'in Kappasını Anlamak / 8. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
19.03.2022 Eğitim Bilimleri Kapsamında Gerçekleştirilen Meta-Analiz Çalışmalarında Model Seçimi Nasıl Yapılmalı? / 13. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.11.2021 Doğrulayıcı faktör Analizi Sonuçlarının Farklı İstatistik Programlarına Göre Karşılaştırılması / 7. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2021

Uluslararası Özet bildiri
01.11.2021 Bayesçi ve Frekansçı Faktör Analizi Yöntemlerinin Karşılaştırılması / 7. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2021

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2016 Amerika’da Görme Engelli Öğrenciler İçin Uygulanan Bireyselleştirilmiş Bilgisayar Testlerinin Yapısal Açıdan İncelenmesine İlişkin Bir Derleme Çalışması. / V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2016

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2016 Türkiye ve Amerika’da Engelli Öğrenciler için Yapılan Geniş Ölçekli Sınavların Yasal Sorumluluklar ve Uygulama Yöntemleri Açısından İncelenmesi. / V. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, 2016

Uluslararası Özet bildiri
02.10.2016 Türkiye’deki Üniversitelerin Akademik Yapısının Uyum Uygunluk Analizi ile İncelenmesi. / International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium, 2016

Uluslararası Özet bildiri
15.06.2016 Sınav Türü Tercih Nedenleri Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / EJER Congress 2016

Uluslararası Özet bildiri
15.06.2016 Çok Boyutlu Bir Yapının R Yazılımıyla Tek Boyutlu ve İki Faktörlü Çok Boyutlu MTK Modeli İle İncelenmesi. / EJER Congress 2016

Uluslararası Özet bildiri
15.06.2016 Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması: Türkiye Belediyeler Birliği Örneği. / EJER Congress 2016

Uluslararası Özet bildiri
08.06.2015 Çok Boyutlu Bir Yapının Aşamalı Tepki Modeli ve Çok Boyutlu Aşamalı Tepki Modeli ile İncelenmesi. / EJER Congress 2015

Uluslararası Özet bildiri
15.06.2019 PISA Fen Okuryazarlığını Tahmin Etmede Veri Madenciliği ve Yapay Sinir Ağları Yöntemlerinin Kullanılması / Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
15.06.2019 PISA Matematik Okuryazarlığını Tahmin Etmede Veri Madenciliği Yöntemlerinin Kullanılması / Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi

2022 R Programlama Dili ile Puanlayıcılar Arası Uyum ve Güvenirlik , Bilimsel Kitap , Tümü,
ESER MEHMET TAHA, AKSU GÖKHAN
PEGEM Akademi,Doğan, Nuri
978-625-8044-63-8
2021 Jamovi ile Veri Analizi , Bilimsel Kitap , Tümü,
AKSU GÖKHAN, REYHANLIOĞLU KEÇEOĞLU ÇİĞDEM, ESER MEHMET TAHA
PEGEM Akademi,
978-625-7880-19-0
2020 R Programlama Dili ve Jamovi ile Meta Analiz Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Tümü,
ESER MEHMET TAHA, YURTÇU MELTEM, AKSU GÖKHAN
Pegem Akademi,Yok
978-625-7880-19-0
2020 Herkes İçin Çok Değişkenli İstatistik , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Probit Regresyon
ESER MEHMET TAHA
Maya Akademi,Güzeller Cem Oktay
978-605-455-64-6
2020 Herkes İçin Çok Değişkenli İstatistik , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Korelasyon Türleri ve Çok Değişkenli Regresyon Analizi
ESER MEHMET TAHA, AKSU GÖKHAN
Maya Akademi,Güzeller Cem Oktay
978-605-455-64-6
2020 R Programlama Dili ve Jamovi ileMeta Analiz Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Tümü,
ESER MEHMET TAHA,YURTÇU MELTEM,AKSU GÖKHAN
Pegem Akademi,
978-625-7880-19-0
2019 R Programlama Dili ile Temel İstatistikler ve Raporlama , Bilimsel Kitap , Tümü,
ESER MEHMET TAHA,AKSU GÖKHAN,GÜZELLER CEM OKTAY
Pegem Akademi,
9786052416525
2019 Psikolojide ve Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme-Çeviri(Measurement and Evaluation in Psychology and Education) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Değerlendirme ve Eğitimde Karar Verme
Otrar Mustafa,Kaya Münevver,USTA HATİCE GONCA,ESER MEHMET TAHA,AKSU GÖKHAN,TUNÇ EMİNE BURCU,AVCU AKİF,GÜZELLER CEM OKTAY,ULUMAN MÜGE
Nobel Yayın evi,Mustafa Otrar
978-605-320-766-5
2018 JMETRİK ile Ölçme Uygulamaları , Kitap Tercümesi , Tümü,
GÜZELLER CEM OKTAY,ESER MEHMET TAHA,AKSU GÖKHAN
Maya Akademi,
9786054515974
2017 Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Yapısal Eşitlik Modeli Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Tümü,
AKSU GÖKHAN, ESER MEHMET TAHA, GÜZELLER CEM OKTAY
Detay Yayıncılık,Yok
97860523231756052323175
2016 Herkes İçin Çok Değişkenli İstatistik , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Korelasyon Türleri ve Çok Değişkenli Regresyon Analizi, Probit Regresyon
ESER MEHMET TAHA,AKSU GÖKHAN,GÜZELLER CEM OKTAY,KOYUNCU İLHAN,TEMURTAŞ ALİ,KARAMAN HAYDAR,ERTUNA LEVENT,UYSAL İBRAHİM,UĞURLU SEÇİL
Maya Akademi,Cem Oktay Güzeller
6054515646
2016 UCINET İle Sosyal Ağ Analizi , Bilimsel Kitap , Tümü,
ESER MEHMET TAHA,AKSU GÖKHAN,GÜZELLER CEM OKTAY
Maya Akademi,Yok
9786054515677