Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

emine.karakus.baslar adu.edu.tr

Öğr.Gör.
Emine Karakuş Başlar

Nazilli Meslek Yüksekokulu
Yönetim Ve Organizasyon Bölümü
İşletme Yönetimi Pr.

CV (PDF)


2023 Tüketicilerin Bilgi Arama ve Satın Alma Davranışlarında Farklı Kanal Tercihlerinin İncelenmesi
ÇAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2020 Impact of Brand Trust on Brand Loyalty: Mediating Role of Brand Affect
journal of academic research in economics
ZEHRA BOZBAY EMİNE KARAKUŞ BAŞLAR
2020 Bir Ünlünün Rakip Marka Reklamlarında Yer Almasına Yönelik Tüketici Tutumlarının Belirlenmesi
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
ZEHRA BOZBAY EMİNE KARAKUŞ BAŞLAR Gülçin Erdoğan Vahideh Arghashi
2019 Kişilik Özelikleri, Materyalizm ve Statü Tüketiminin Kompulsif Satın Alma Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
ZEHRA BOZBAY EMİNE KARAKUŞ BAŞLAR
2016 Ambalajlı Su Sektöründe Tüketici Tercihleri: Edirne İli Örneği
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
EMİNE KARAKUŞ FATMA LORCU TÜLAY DEMİRALAY