Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

yigit.seferoglu adu.edu.tr

Arş.Gör.
Yiğit Seferoğlu

Veteriner Fakültesi
Klinik Öncesi Bilimleri Bölümü
Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Evaluation of virulence and antimicrobial resistance genes of enterococcus species isolated from sheep milk with subclinical mastitis
Journal of Applied Biological Sciences

2023 Detection of Brucella canis infection in Pit Bull breed dogs in Turkey
REVISTA CIENTÍFICA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

2023 İnfeksiyöz Deve (Camelus dromedarius) Keratokonjonktivitis Olgularında Moraxella bovoculinin İdentifikasyonu ve Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences

2022 Bovine Escherichia coli Mastitis and Effects on Milk Microbiota
Animal Health Production and Hygiene

2022 Roles of Probiotics in Animal Health
Animal Health Production and Hygiene

Uluslararası Özet bildiri
23.11.2022 Köpek oral florasındaki Candida türlerinin identifikasyonu ve antifungal duyarlılıkları / 5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences