Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

onur.terzi adu.edu.tr

Öğr.Gör.
Onur Terzi

Aydın Meslek Yüksekokulu
Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü
Pazarlama Pr.

CV (PDF)


2023 Satış Promosyonlarının Kompulsif Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

2022 Kişiliğin, Gösterişçi Tüketimin ve İnternet Bağımlılığının Kompulsif Satın Alma Üzerindeki Etkisi
Business and Economics Research Journal

2020 Dijitalleşen Dünyada Dijital Okuryazarlık: Banka Müşterileri Üzerine Bir Araştırma
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2017 Mobil Pazarlama Uygulamalarının Y Kuşağı Açısından Değerlendirilmesi:Muğla İli Örneği
Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

Uluslararası Özet bildiri
Banka Müşterilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma / 3. Congress of International Applied Social Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
15.12.2017 Bankacılık Sektöründe Çalışan Y Kuşağı Üyelerinin Girişimcilik Eğiliminin Ölçülmesi / 3. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ

2023 Pazarlamada Seçme Konular: Kavramlar ve Çalışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye'de Gerçek Zamanlı Pazarlama: Başarı Faktörleri, İncelemeler ve Uygulama Örnekleri
TERZİ ONUR
Özgür Yayınları,Yılmaztürk Yasin, Akdoğan Çağatay
978-975-447-691-0 Erişim Linki
2023 Sosyal, İnsan ve İdari Bilimlerde Öncü ve Çağdaş Çalışmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Oyunlaştırma Kavramına Pazarlama Perspektifinden Bir Bakış
TERZİ ONUR
Duvar Yayınları,Kara Adem, Bazancir Recai
978-625-6945-79-1 Erişim Linki