Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

zehra.kasar adu.edu.tr

Öğr.Gör.
ZEHRA SEZNUR KASAR

Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Terapi Ve Rehabilitasyon Bölümü
Fizyoterapi Pr.

CV (PDF)


2023 Anatomical Evaluation of Sphenoid Sinus, Foramen Rotundum, and Vidian Canal for Ventrolateral Skull Base Surgery: A Radiological Study
Journal of the Anatomical Society of India

2022 Poland syndrome
The European Journal of Anatomy

2021 Comparison of the Effects of Electroacupuncture and Melatonin on Nerve Regeneration in Experimentally Nerve-Damaged Rats
Journal of Acupuncture and Meridian Studies

2021 Is early diagnosis of myofascial pain syndrome possible with the detection of latent trigger points by shear wave elastography?
Polish Journal of Radiology

2021 Does the Coraco-acromial Angle Contribute to the Diagnosis of Impingement Syndrome
Bagcılar Medical Bulletin
ZEHRA SEZNUR KASAR ERSEN ERTEKİN
2020 Scimitar Syndrome: A case report
EUROPEAN JOURNAL of ANATOMY
ZEHRA SEZNUR KASAR ERSEN ERTEKİN
2020 Onarılmış tendonlarda iyileşme sürecinin ultrason ve strain elastografi ile değerlendirilmesi
Genel Tıp Dergisi
ZEHRA SEZNUR KASAR HULKİ BAŞALOĞLU ERSEN ERTEKİN
Uluslararası Özet bildiri
01.05.2021 Eatiology and Neurobiology of Eating Disorders / 4th International Health Science and Life Congress (IHSLC 2021)

Uluslararası Özet bildiri
15.11.2020 The Superficial and Deep Retaining Ligaments of the face / Sözlü bildiri

Ulusal Özet bildiri
31.08.2020 Investigation of the relationships processus coracoideus and acromion and caput humerale in impingement syndrome / Sözlü bildiri

Ulusal Özet bildiri
23.01.2019 The evaluation of the effectiveness of the exercise program applied in the upper part of m. trapezius in myofasccial pain (MFP) by using the shear wave elastography method / Sözlü bildiri

Uluslararası Özet bildiri
09.02.2019 Investigation of theanatomical relationship between foramen rotundum and canalis pterygoideus in coronal computed tomography images / Sözlü bildiri

Uluslararası Özet bildiri
09.09.2018 Superficial and Deep Facial Fat Compartments / Sözlü bildiri

Uluslararası Özet bildiri
09.10.2018 Relationship Between Forearm and Hand Anthropometric Measurements and Hand Grip Strength / Sözlü bildiri

Ulusal Özet bildiri
04.11.2017 Ön kol ön yüz tendon tamiri uygulanan hastalarda fizik tedavi programı etkisinin ultrason (US) ve US strain elastografi yöntemleriyle değerlendirilmesi / Sözlü bildiri

2023 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ÖNCÜ VE ÇAĞDAŞ ÇALIŞMALAR , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yüzün Yüzeyel ve Derin Yağ Doku Kompartımanları
KASAR ZEHRA SEZNUR
Duvar yayınevi,Dr. Öğr. Üyesi Taner AKARSU
978-625-6945-80-7 Erişim Linki
2023 Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar-II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yeme Bozuklukları Etiyolojisine Genetik ve Çevre Faktörleri Etkisi
KASAR ZEHRA SEZNUR
Özgür Yayınları,Karaman Enes
978-975-447-592-0 Erişim Linki
2023 Sağlık Bilimleri Araştırmaları: Temel Tıp , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Basal Nucleusların Tarihçesi ve Terminolojisi
KASAR ZEHRA SEZNUR
Özgür Yayınları,ÇİÇEK HÜLYA
978-975-447-589-0 Erişim Linki