Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

m.tipirdamaz adu.edu.tr

Arş.Gör.
Mustafa Tıpırdamaz

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Üroloji Anabilim Dalı

CV (PDF)